5. - 11. klašu internāta skolotāju MK aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Karjeras stunda 7. – 11. klašu skolēniem
Tikšanās ar LNS jauniešu centra vadītāju Kristapu Legzdiņi un skolas absolventēm, studentēm Kristīni Kristu Magoni un Mairu Bruži

10.maijā skolā viesojās LNS Jauniešu centra pārstāvji un studenti - Kristaps Legzdiņš, mūsu skolas absolventes Kristīne Krista Magone un Maira Bruže.

Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš prezentācijā iepazīstināja skolēnus ar LNS Jauniešu centra izveidi, darbību, kā arī tā aktivitātēm. Skolēni ar aizrautību klausījās par to, kā centru apstiprināja LNS vadība, kā tapa komanda, kādi ir JC mērķi un uzdevumi, stratēģiskais darbības plāns 2016. – 2020. gadam. Priecē, ka starp jauniešu centra aktīviem līderiem ir vairāki mūsu skolas absolventi. Savā prezentācijā Kristaps uzsvēra, ka JC viens no mērķiem ir mudināt jauniešus ar dzirdes traucējumiem uzdrošināties turpināt izglītošanos augstskolās. Skolēni tika iepazīstināti ar līdz šim organizētiem pasākumiem, jauniešu dalību starptautiskajos projektos, semināros, apmācībās un nometnēs.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte piedāvāja Jaunatnes centra aktivitātēm izmantot mūsu skolu, cerot nākotnē veidot ciešāku sadarbību ar JC, lai mūsu jaunieši varētu piedalīties LNS JC rīkotajos pasākumos, brīvprātīgos darbos, starptautiskajās nometnēs un semināros.

Skolas absolventes Krista Kristīne Magone un Maira Bruže pastāstīja par savām veiksmēm un arī grūtībām studējot augstskolā. Meitenes vairākkārt uzsvēra nenobīties un mērķtiecīgi piepildīt savus sapņus. Abas studentes uzskata, ja viņas to spēj, tad arī citi to noteikti spēs. Skolēni un pedagogi klausījās ar lielu interesi un uzdeva dažādus jautājumus.


Liels paldies Kristapam, Kristīnei un Mairai par atsaucību un jauko tikšanos!

Internāta skolotāja Indra Juste

 


Mūsu Valentīna un Valentīns

Šī Valentīndienas svinēšana, kas atceļojusi no tālās zemes,jau iesakņojusies arī mūsu skolā.

Tā 17. februārī šajā gadā 5.-11. klašu skolēniem notika konkurs,lai varētu noskaidrot,kurš būs skolas Valentīna un Valentīns. Pāri konkursam tika izlozēti.

Konkursā piedalījās seši pāri:

Sabīne Bukāte un Andis Rasmuss

Paula Upesjure un Huberts Bērziņš

Daniela Krilova un Miks Avdejevs

Ance Lapiņa un Herberts Misa

Kaiva Dubrovska un Jānis Brička

Elvita Driķe un Ingars Matutis

Konkursā gaitā pāriem bija jāveic dažādi uzdevumi -  jāsaliek vārds MĪLESTĪBA, zēni no papīra gatavoja savā meitenēm glītu apģērbu, meitenes ar aizsietām acīm meklēja savu puisi u.c.

Uzdevumu izpildi vērtēja  neatkarīga žūrija:

direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte,

5. klases internāta skolotāja Ineta Niezere

5./6.d klases internāta skolotāja. Viktorija Kelmere

Konkursa laikā tika noskaidrots tituls – Skatītāju simpātija.

Apkopojot rezultātus balvas tika sadalītas:

Valentīna un Valentīns – Paula Upesjure un Huberts Bērziņš

Skatītāju simpātija – Paula Upesjure un Huberts Bērziņš

Saskanīgākais pāris – Daniela Krilova un Miks Avdejevs

Stilīgākais pāris – Paula Upesjure un Huberts Bērziņs

Romantiskākais pāris – Elvita Driķe un Ingars Matutis

Zaudētāju nebija! Saldas balviņas ieguva visi dalībnieki!

Vakara noslēguma visi vienojās kopīgos diskoritmos un rotaļās.


Internāta skolotājas Indra Vītola un Baiba Šēnberga

 

 


 

Ēnu diena Latvijas Nedzirdīgo savienībā

Ēnu diena ir pasaulē atzīta karjeras izglītības programma skolēniem, dodot iespēju klātienē iepazīt sev interesējošo profesiju pārstāvju ikdienu.

10. februārī Ēnu dienas ietvaros mūsu skolas 10. un 11. klašu audzēkņi apmeklēja Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS).

Vispirms viņi iepazinās ar darbu surdotehniskās palīdzības centrā, apskatīja surdotehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku.

Pēc tam skolēni devās ekskursijā uz rehabilitācijas centru, uzzināja, kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz LNS.

Tad sekoja lekcija par LNS informācijas nodrošinājumu. Skolēnus iepazīstināja arī ar LNS Jauniešu centra darbību, tuvāko darba plānu.

Tālāk mūsu „ēnas” devās ekskursijā pa LNS nodaļām, iepazīstoties ar darbiniekiem, viņu pienākumiem.

Skolēni tikās arī ar dažādu profesiju nedzirdīgiem cilvēkiem. Tika noskaidrots, vai nedzirdīgs cilvēks var strādāt par frizieri, ar kādām grūtībām būtu jāsaskaras, ja savu nākotni vēlas saistīt ar sporta trenera darbu, kā arī uzzināja par darbu datortehnoloģiju un grāmatvedības jomā.

LNS prezidents Edgars Vorslovs iepazīstināja ar prezidenta pienākumiem.

Noslēgumā mūsu „ēnotāji” saņēma apliecinājumu par dalību Ēnu dienā LNS.


Paldies visiem LNS Ēnu dienas organizētājiem un atbalstītājiem!

Vidusskolas internāta skolotāja Gunta Bulmeistare

 

 


 

Barikāžu laika atcerei


Lai stiprinātu skolēnu patriotismu un veicinātu izpratni par savas valsts vēsturi, nepieciešams regulāri runāt par valsts neatkarībai nozīmīgiem notikumiem. Viens no tādiem ir barikāžu laiks. Šajā gadā atzīmējam 25 gadus kopš šī nozīmīgā notikuma.

13. janvārī 5. - 11. klašu skolēni un skolotāji sapulcējās, lai atzīmētu šo svarīgo notikumu. Pasākumā skolēni atkārtoja savas zināšanas par Latvijas vēsturi pirms barikāžu laikā un padziļināja savu priekšstatu par barikāžu laika notikumiem.

Noslēgumā internāta skolotāja Gunta Bulmeistare dalījās ar savām personīgām izjūtām un domām, ko piedzīvoja, piedaloties šajos notikumos.

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga

 

 


 

5.-11. klašu rudenīgais ceļojums

16. septembrī 5.-11. klašu skolēni devās ekskursijā “Pretī zelta rudenim”.

Sākumā iegriezāmies pilsētiņā Līgatne. Tur mēs, jaukās gides pavadībā, iepazināmies ar Līgatnes papīrfabrikas vēsturi, apskatījām,izložņājām Līgatnes alas un izkāpelējām Līgatnes kalnus.

Lai apskatītu dzīvniekus rudenī, tālāk devāmies uz Safari parku Morē. Tas ir savvaļas dzīvnieku dārzs, kur 170ha lielā teritorijā tiek audzēti staltbrieži, dambrieži un baltie staltbrieži, pavisam kopā ~ 300 dzīvnieki. Tepat mitinās arī 16 mežacūkas.

Skolēni ar prieku pabaroja, apskatīja un uzzināja daudz jauna un interesanta par briežiem.

Ļoti interesanta un saistoša bija briežu ragu kolekcija.

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz ekoloģisko koka māju fabriku “Dores”. Šeit gatavo koka guļbūves jaunā kvalitātē, piešķirot tām mūsdienīgu vērtību.

Skolēniem bija iespēja ielūkoties māju ražošanas procesā un ieklausīties pieredzējuša cilvēka stāstījumā par mājas tapšanu no idejas līdz reālai mājai.

5.-11. klašu internāta skolotāju MK vadītāja B Šēnberga

 

 


 

Tavas tiesības un drošība

Klāt septembris. Skolās tas nozīmē – drošības pasākumu mēnesi. Noteikumus labāk biežāk atkārtot.

Šodien arī mūsu skolā no 5. – 12. klasei notika pasākums “Tavas tiesības un drošība”, kuru vadīja internāta skolotājas Pārsla Bebre un Indra Vītola.

Lai skolēni visu labāk saprastu, pasākumā piedalījās arī tulks Beāte Balode.

Bērniem ir jāpārzina viss ne tikai par drošību, bet jāzina arī savas tiesības. Tādēļ bērni tika iepazīstināti ar visiem bērnu tiesību veidiem, katrs no tiem tika atsevišķi izklāstīts plašāk. Lai nostiprinātu zināšanas, skolēniem bija jāatrisina uzdevums, kura tekstā bija “noslēpušās” viņu tiesības. Visi lieliski tika galā.

Tiesībām blakus atrodas pienākumi. Tādēļ arī tie tika atsvaidzināti skolēnu atmiņā. Pēc tam atkal ar uzdevumu pārbaudot viņu saprasto.

Lai bērniem būtu interesantāk, runājot par drošības jautājumiem, bija izveidotas viktorīnas. Tās aptvēra dažādus drošības veidus: elektrodrošību, ugunsdrošību, drošību internetā, drošību darbojoties ar gāzi, drošību uz ielas, drošību saskarsmē ar mājdzīvniekiem, drošību lietojot pārtikā ogas un sēnes, drošību atrodot šļirci utt.

Viktorīnā bija jautājums, dotas vairākas atbildes. Vajadzēja izvēlēties pareizo, katrai klasei pēc kārtas bija jāatbild uz viktorīnu, pareizo atbilžu summa izvirzīja labākos. Šoreiz tie bija: 5., 5./6.D., 7., 8., 9.B. un 10. klases skolēni.

Pie zāles sienām bija izvietoti plakātiņi ar drošības zīmēm.

Internāta skolotāja Pārsla  Bebre

 


 

 

27. maijā notika 5.- 10. klašu ekskursija.  Skolēni apmeklēja Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, kas celts 1567.gadā, bet karu laikā ticis nopostīts. Tas atjaunots 2010.gadā. No torņa 9.stāva paveras skaists skats uz pilsētu. Gide ļoti interesanti pastāstīja par Jelgavas pilsētas un torņa  vēsturi. Skolēni  iegūtās zināšanas izmantoja, atbildot uz 20 jautājumiem par Jelgavas vēsturi. Rezultātā mūsu skolēni tika apbalvoti ar Jelgavas Ģerboņa Glābēja goda nosaukumu, saņemot skaistu diplomu.Ar savām zināšanām īpaši izcēlās 10.klases skolnieks Kristaps Razminovičs.


Vēl apskatījām Kurzemes  hercogu kapenes Jelgavas pilī, bijām pie skulptūras „Jelgavas students”, gājām  pār Latvijā garāko gājēju tiltu. Pirmoreiz ejot pār tiltu, katrs iedomājās kādu vēlēšanos.

Pēc tam braucām uz Valgundes klosteri, kur mūs sagaidīja klostera māsa, kas izstaroja dvēselisku siltumu. Viņa pastāstīja par klostera vēsturi, atgādināja dažas dzīves gudrības, kas jāzina, lai dzīvē būtu laimīgs.

Noslēgumā bijām Saulkrastu jūrmalā pie Baltās kāpas.

Ekskursija bija interesanta.Skolēni,iegūstot pozitīvas emocijas no ekskursijas, varŗs doties vasaras brīvdienās.

5.- 12. klašu MK vadītāja Z.Gredzena


  

Vecāki audzināšanas stundās

5.klases Krista Krūmiņa mamma pastāstīja skolēniem par savām karjeras kāpnēm, par to, kā sākusi savas darba gaitas, par veiksmēm un neveiksmēm karjeras laikā.Viņa ieteica bērniem izvēlēties profesiju, kurā patiktu strādāt.

5.klases Dārtas un 8.a klases Elzas mamma stāstīja par savu šuvējas darbu, ar kuru ir ļoti apmierināta. Viņa mudināja bērnus pievērsties rokdarbiem. Meiteņu māmiņa uzsvēra, ka skolēniem  ir svarīgi ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, un vienmēr dzīvē jāievēto atbilstošie kārtības noteikumi- skolā, sabiedriskās vietās, darba vietās.

Meiteņu māmiņa piedalījās arī  mācāmstundā , atzinīgi novērtēja skolēnu centību, sagatavojot mājas darbus.

9.klases Ances māmiņa Evita Lapiņa bija noorganizējusi tikšanos ar savu kolēģi vecmāti Ivetu Ozoliņu, ar kuru skolēniem izraisījās ļoti interesanta, saturīga, sirds gudra saruna par dzīvē svarīgām tēmām. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izzināja sevi interesējošas lietas, uzzināja par vēl vienu profesiju – dūlēm.

10.klases Elvitas Driķes māmiņa Aivita stāstīja par savu karjeras ceļu. Viņas sarunas galvenais moto bija; nevajag apstāties pie sasniegtā, vajag darīt darbu, kas pašam patīk.

Aivitas mamma dalījās pieredzē par profesiju „mamma”, kurā teoriju nevar iemācīties no grāmatām, bet gan no pašu pieredzes, ko guvuši no saviem vecākiem.

Paldies vecākiem un klašu audzinātājām!

5.-12.klašu MK vadītāja .Z.Gredzena

 

 


 

Trešdien, 25. februārī 9. – 12. klases skolēniem bija tikšanās ar Jauniešu Akadēmijas  personīgās izaugsmes treneri Daci Briedi – Zālīti . Nodarbības mērķis bija palīdzēt jauniešiem atrast savu nākotnes aicinājumu, ieklausīties sevī un radoši uzzīmēt savu nākotnes nodarbošanos. Skolēni zīmēja pēc Brajena Meina (angļu pozitīvās domāšanas skolotāja) metodikas.Skolēni mācījās sastādīt savu nākotnes plānu.

5.-12. klašu MK vadītāja Z. Gredzena

 


 

 

2015.gada 15.janvārī 8. – 9. Klašu skolēniem notika tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Valmieras nodaļas karjeras konsultanti Inetu Balodi.

Viņa skolēniem pastāstīja par izglītības nozīmi, par apgūto prasmju nozīmi  karjeras izvēlē . Lai labāk izprastu  un izvērtētu, kādu karjeru izvēlēties, skolēni aizpildīja anketas „Kas Tevi interesē?”. Rezultātu apstrādē tika secināts, kam interesē darbs ar cilvēkiem, darbs ar tehniku, darbs ar informāciju, darbs ar dabas objektiem, darbs ar mākslas tēlu. Pēc šiem rezultātiem skolēni var sastādīt savu darba plānu, kurā izplānotu, kas jādara tagad, un kas palīdzēs to realizēt.

Katrs skolēns saņēma savu individuālo mapi par karjeras pakalpojumiem, interneta adresēm, anketām. Karjeras konsultante uzdāvināja skolēniem Darba meklētāja rokasgrāmatu. Skolēni var mācīties, kā pareizi rakstīt savu CV, motivācijas vēstuli, kas jāzina, uzsākot darba attiecības.

Int.skol.Z.Gredzena

 


 

 

KAS ES BŪŠU? PAR KO ES KĻŪŠU? KĀDA BŪS MANA PROFESIJA? KĀPĒC TĀ IR NEPIECIEŠAMA?

Karjeras nedēļā atbildes uz šiem un daudz citiem jautājumiem bija jāmeklē mūsu skolēniem.

Lai skolēniem būtu vieglāk rast atbildes ,15. oktobrī skolas zālē sanāca 5.-9.klašu skolēni uz karjeras pasākumu „Kas slēpjas šajās karjeras kurpēs?”.

Pasākuma mērķis bija veidot izpratni par dažādām profesijām un to nozīmi dzīvē.

Pirms pasākuma notika skolēnu aptauja, kurā skolēni izteica savu viedokli, kas ir profesija un kāpēc tā nepieciešama. Skolēniem bija iespēja atklāt savu nākotnes profesiju un pamatot savu izvēli.

Pasākuma laikā aptaujas rezultāti tika pārrunāti ar skolēniem.

Lai pilnveidotu runas prasmes, attīstītu runas uztveri un paplašinātu vārdu krājumu,  skolēni izspēlēja spēli „Uzmini nu!” un izpētīja „Profesiju maisu.”

Skolēnu sadarbības veicināšanai tika izspēlēta spēle „Profesiju domino.”

Pasākuma noslēgumā skolēniem bija iespēja atraktīvā veidā „pielaikot” apkopējas un celtnieka profesijas.

Internāta skolotāja Baiga Šēnberga


  

Lieldienu atskaņās

Tā gaidu Lieldienu
Kā bēleliņu:
Aizgāja garām
Kā rīta rasa.

Jau aizvadītas Lieldienas, sagaidīts pavasaris un gaismas atgriešanās. Mūsu senči savu gatavību kārtējai pavasara darba sezonai un savu dzīvesprieku apliecināja un izteica Lieldienu norisēs unieražās.

5. – 9.  klašu skolēni 23. aprīlī, tiekoties pasākumā „Lieldienu atskaņās”, iepazinās ar latviešu Lieldienu svarīgākajām tradīcijām un noskaidroja to jēgu. Skolēni minēja mīklas, atbildēja uz dažādiem jautājumiem saistībā ar Lieldienu galveno simbolu – olu, sakārtoja un skandēja tautasdziesmas u.c. Priecīgas emocijas visiem sagādāja tradicionālās olu  ripināšanas un pūšanas sacensības. Vistālāk olu aizripoja Mirdzai Rūjai, Dināram Visockim un Madarai Zēmelei. Olu pūšanā (tālumā)  vislabāk veicās Kristīnei Bistrovai, Madarai Zēmelai, Danai Cērmanai un Mirdzai Rūjai. Pasākumu vadīja skolotāji Viesturs Priedītis un Dace Sprince.


Dace Sprince

 


 

 

Karjeras izglītības pasākums ‘’Tikšanās ar bitenieku Armandu Gumbri’’

Šodien, 9.aprīlī skolā ir ‘’saldā diena’’ – skolēni klausās stāstījumu par bitēm. Mazs pārsteigums, ko sagatavoja 5.klases ‘’bitītes’’, ievadīja nopietno sarunu. 5.klase bija sagatavojusi aprakstu par bitēm, mīklas un sakāmvārdus.

Skolēni klausījās  un skatījās ar lielu uzmanību biškopja Armanda stāstījumu. Biškopība ir sarežģīta ‘’zinātne’’. Šī mazā bitīte ražo medu, vasku, ziedputekšņus, bišu maizi, peru pieniņu, indi un propolisu. Stropā darbojas īsta fabrika! Bišu saražotos produktus izmanto arī medikamentu ražošanā un ar tiem ārstē cilvēkus. Vislaimīgākā dzīve ir traniem. Viņus pat ēdina darba bites, trani ir lieli sliņķi.

Bitenieks bija paņēmis līdzi dīvainus dēlīšus. Skolēni no tiem izgatavoja lielos ligzdas un mazos magazīnas rāmīšus. Tas bija jaukts skats un liels troksnis! Darbojās arī meitenes, ātrāk veicās Danielai. Rāmīšos tika ievilkta arī stieple, lai iestiprinātu šūnas. Viscentīgākais ‘’bitenieks’’ bija Mārtiņš Kramiņš. Arī lieliem puišiem Kristapam un Dināram patika rāmīšu sagatavošana.

Visi čaklie darbinieki un uzmanīgie klausītāji nogaršoja griķu medus maizītes. Medus ir ļoti veselīgs un garšīgs! Baudīsim medu un cienīsim bišu darbu!

Internāta skolotāja Ruta Ulme

Internāta skolotāja Ilze Ābeltiņa


 


 

Pavasarī daba pamostas no ziemas miega. Latvijā atgriežas putni, sāk lidot taureņi un parādās kokiem pumpuri.

Arī  mēs, 12. martā, satikāmies ar Andri Kleperu – putnu pazinēju, vērotāju  un pasniedzēju Vidzemes augstskolā. Iepriekš katrs skolēns gatavoja aprakstu par kādu notikumu ar putnu. Vai palīdzējis no ligzdas izkritušam putnēnam, vai pabarojis ziemas salā. Darbiņi bija interesanti, secinājums – mēs esam dabas draugi.

Skolēni minēja arī mīklas par putniem. Uzmanīgākie bija 3/4d klases skolēni. Viņi arī nopelnīja visvairāk konfekšu.

Lielais putnu pazinējs Andris stāstīja un iepazīstināja ar putnu dzīvi, rādot attēlus. Putni izskatījās skaisti!

Putniem ir arī savas mājas – būrīši. Skolēni uzzināja, ka katram putnam ir īpatnēja māja – gan lielākas, gan mazākas. Pasniedzējs parādīja gatavus būrīšus. Pūcei patīk dzīvot veca koka dobuma mājā, bet strazdam ir elegants dzīvoklis.

Liela jautrība radās, kad skolēni izgāja skolas parkā un vēroja putnus ar tālskati un teleskopu. Cik jocīga izskatījās vārnas ligzda! Pasniedzējs arī ar balsi centās pievilināt tuvāk dzenīti. Mazo zīlīt, mēs būsim tavi draugi!


Internāta skolotāja Ruta Ulme

Internāta skolotāja Ilze Ābeltiņa

 

 


 

29. janvārī datorklasē notika tikšanās ar frizieri Daigu Miezi, kas pastāstīja par matu kopšanu ikdienā un svētkos. Friziere demonstrēja, kā ar vienkāršiem paņēmieniem ātri var izveidot ikdienas un svētku frizūras.


Pēc vakariņām internāta atpūtas telpā „vēra durvis” radošā darbnīca „Pie friziera” – draudzīga kā zēniem, tā meitenēm. To ievadīja zibensviktorīna. Notika praktiska darbošanās matu sakārtošanā un nagu dizaina izveidošanā. Pārējie skolēni risināja krustvārdu mīklu.


Tika akcentēta valodas praktiskā pielietojuma loma un nozīme.

Noslēgumā vienojāmies, ka mati ir tas, ko visi pamana Tevī pirmo, – tas ir tavs skaistākais aksesuārs.

Vairāk bilžu bilžu galerijā.

Internāta skolotājas Gunta Bulmeistare un Dace Sprince

 


 

 

Šajā mācību gadā  viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, un veidot atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.

11.decembrī skolēniem tika organizēts pasākums, kas notika divās daļās.

Pirmajā pasākuma daļā skolā viesojās prevencijas darba grupas vecākā inspektore Dace Jukāma. Inspektore stāstīja par drošību un skolēnu pašu atbildību jebkurā dzīves situācijā.  Lekciju caurvija moto : Tava drošība, tava izvēle.


Otrajā daļā  skolēni darbojās 4 drošības darbnīcās, kurās risināja dažādus uzdevumus par ugunsdrošību, elektrodrošību, ceļu satiksmes un sadzīves drošību.

Skolēni daudz zināja par drošību, bet vēl daudz ir arī nezināma.

5.-12. klašu MK skolotājas B.Šēnberga, Z.Gredzena

 

 


 

Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente tiek saistīta ar mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.

27. novembrī 5.-12. klašu skolēniem notika Adventa pasākums.

Skolēni skaitīja dzejoļus par Ziemassvētkiem. Kopīgi apskatījām dažādus Adventa vainagu paraugus, lai rastu idejas savam darbam. Katra klase izgatavoja savu Adventes vainadziņu, ar ko izrotāja savas klases durvis.


Šogad, aizdedzinot adventes vainaga svecītes, aicinām īpaši piedomāt par mieru katra sirdī. Lai sirsnības pilns ir šis laiks!

5.-12. klašu MK skolotājas B.Šēnberga, Z.Gredzena

 


 

 

Ar vecāku aptauju karjeras nedēļā var iepazīties šeit.

 


 

Karjeras nedēļā 5.-12. klasei bija interesantas ekskursijas un tikšanās

9.oktobrī skolēni apmeklēja ražošanas uzņēmumu „VALPRO”. Skolēni tika iepazīstināti ar īsu uzņēmuma vēsturi, ar uzņēmuma produkciju, ar produkcijas eksportu. Skolēni uzzināja par darba iespējām uzņēmumā „Valpro”.


10.oktobrī skolēni apmeklēja viesnīcu „Wolmar”. Tur mūs sagaidīja viesnīcas īpašniece, kura pastāstīja par viesnīcas tapšanas vēsturi, par vairākām viesnīcas pārbūvēm, lai uzlabotu viesnīcas pakalpojumus,par darba organizāciju. Mūsu grupu iepazīstināja ar  viesnīcas telpām, ar guļamistabām, ar izklaides telpām, ar konferenču telpām, ar kafejnīcas telpām u.c. Interesenti varēja uzzināt arī pakalpojumu cenas. Skolēniem bija jautājumi gan par darba iespējām viesnīcā, gan par svinību organizēšanu.


16.oktobrī meitenēm bija ļoti jauka un noderīga tikšanās un diskusija ar frizieri Aivu un manikīri Airitu. Šī tēma interesēja arī zēnus, kas kuplā skaitā uzmanīgi klausījās, uzdeva jautājumus , un vēroja frizūru tapšanu.Skolēni daudz uzzināja par pareizu matu kopšanu, par matu pareizu mazgāšanu, par uzacu veidošanu.Divas meitenes tika pie skaistām frizūrām, vēl dažas pie skaistas uzacu formas. Manikīre izstāstīja un parādīja, kā pareizi jākopj nagi. Kas vēlējās, tie varēja uzlakot savus nagus.


10.oktobra vakarā mums bija interesanta un sirsnīga tikšanās ar mūsu bijušo skolotāju Renāti un vi’ņas vīru. Renāte pastāstīja par savu darbu Anglijā, par sadzīvi. Sarunā aktīvi iesaistījās arī viņas vīrs. Renāte pastāstīja par daudziem mūsu bijušajiem absolventiem, kas strādā Anglijā. Ļoti slavēja ĀDOLFU Kristapsonu, kas nu jau mācās Londonā augstskolā, labi prot angļu valodu.


Vecākā internāta skolotāja Zaiga Gredzena

 

 


 

Tikšanās ar mežzini

Lēnām tuvojas pavasaris. Daba atmostas. Cilvēki varēs sākt veikt dažādus darbus – arī stādīt mežus. Lai uzzinātu par darbiem mežos, projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 20. martā skolā viesojās mežzinis Raimonds.

Sarunas sākumā mežzinis pastāsta par Latvijas mežu platībām. Mežus nocērt, bet atkal iestāda vietā. Meži - kokmateriāli ir Latvijas lielākā bagātība. Darbi mežā nav viegli. Stāstītājs rāda interesantu filmiņu par dažādas tehnikas izmantošanu meža darbos. Visvairāk sajūsmā par mazā traktorīša darba iespējām bija Aigars un Mārtiņš. Meža darbos izmanto mūsdienīgu tehniku, tāpēc vajag izglītotus strādniekus. Mežzinis pastāstīja par skolām, kurās var apgūt attiecīgas zināšanas. Arī meitenes var vadīt šo moderno meža tehniku, tāpēc visi skolēni klausījās ļoti uzmanīgi. Cerams, ka kāds no skolēniem kļūs par prasmīgu meža darbinieku.


Internāta skolotāja Ruta Ulme

 


 

Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Komunikāciju prasmju pilnveide 5. – 7.klašu audzēkņiem” ietvaros turpinājās nodarbības – tikšanās ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu 20. februārī un skolas sociālo pedagogu Daci Zariņu 21.februārī.

Kopā ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu notika nodarbība „Saskarsmi ietekmējošie faktori”. Skolēniem tika skaidrots, ka saskarsme ir tilts starp mums un citiem cilvēkiem, ka tā ir saikne ar ārējo pasauli. Skolēniem tika izskaidrots ar piemēriem jēdziens „šķēršļu pārvarēšana”., kas ir svarīgi komunikācijā ar cilvēkiem. Saskarsmē cilvēks iegūst zināšanas par sevi – izzina pats sevi: analizē savas izjūtas, domas, rīcību.


Tiekoties ar skolas sociālo pedagogu , nodarbības tēma bija „Brīva izvēle un atbildība”. Nodarbības mērķis bija likt skolēnam saprast savas izvēles un atbildības nozīmi. Skolēni noskatījās filmu „Nāves mušpapīrs” par narkotiku lietotājiem. Daži no tiem, kas piedalījās filmā , vairs nav dzīvi. Filma lika skolēniem aizdomāties par atbildību par izdarīto izvēli,par to, ka neviens cits otra vietā nevar nodzīvot Tavu dzīvi, ka ir jāprot pateikt „nē’, kad tas ir vajadzīgs.


Skolotājas Zaiga Gredzena un Baiba Šēnberga

 


 

Karjeras nedēļas laikā 7. – 9. Klašu skolēni pirmdien, 26. novembrī, apmeklēja Valmieras Profesionālo vidusskolu. Skolēni praktiski varēja darboties, mācoties dāvanu iesaiņošanu, iepazīties ar telpu, kur skolēni praktiski apgūst komerczinības. Skolēni noklausījās interesantu stāstījumu par dažādām programmām, kurās tiek piedāvāts mācīties.


Otrdien, 27. novembrī , skolēni apmeklēja „Valmieras mēbeles”. Tur varēja iepazīties ar mēbeļu ražošanas tehnoloģiju attīstību, jo visas operācijas ir programmētas. Caur datoriem tiek vadīta iekārtu darbība. Līdz ar to tiek nodarbināti mazāk darbinieku. Viņu darbs nav fiziski smags.


Trešdien, 28.novembrī, skolēni apmeklēja VSŠ. Mūs sagaidīja mārketinga projekta vadītāja Marika Nīmante, kas mūs iepazīstināja ar visu ražošanas procesu, sākot no kvarca smilšu pārstrādes. Smiltis tiek pārstrādātas 1400° t. Katrs stikla pavediens ir pat tievāks par matu.

Stikla šķiedras produkti tiek izmantoti termo un elektroizolācijai aoto, avio, kuģu un mašīnbūvē, būvniecībā, energorūpniecībā, kosmosa industrijā u.c. 96% produkcijas tiek eksportēta uz 32 valstīm visos kontinentos.


5.-12. klašu MK vadītāja Z.Gredzena

 


 

Lieldienas klāt

11. aprīlī 5.–11. klašu skolēni piedalījās Lieldienām veltītā pasākumā. Katra klase prezentēja latviešu tautas ticējumus par Lieldienām. Pasākuma laikā tika minētas mīklas, kā arī katra klase gatavoja plakātu pēc dotās tautasdziesmas. Pēc pasākuma skolas zāli rotāja krāšņi, skolēnu gatavoti, plakāti par Lieldienām. Paldies skolēniem par atsaucību un radošo darbību.


Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

Tikšanās ar keramiķi

Karjeras izvēles ietvaros ar skolotājas Lolitas Āboliņas atbalstu tika noorganizētas tikšanās ar „Vaidavas keramikas” darbinieci 6./8.c klases skolnieka Ričarda Āboliņa mammu. Skolēni tika iepazīstināti ar keramikas produktiem un to gatavošanas specifikācijām. Tikšanās bija bērniem interesanta un saistoša. Pēc tikšanās bērni izteica vēlēšanos doties ekskursijā uz Vaidavu, lai to visu vērotu darbībā.


Indra Juste

5.-11. klašu internāta skolotāju MA

 


 

2011./2012. mācību gada 1. semestrī notika guļamistabu konkurss. Tas notiek katru mācību gadu, katru semestri. Skolēnu domes pārstāvji iet reidos pa guļamistabām. Atbildību par pārbaudi vienmēr uzņemas Armands Hildebrants. Viņš ir ļoti prasīgs un taisnīgs guļamistabu vērtējumos. Vienmēr rūpējas par savas istabas kārtību. Armandam patīk puķers, kas netrūkst viņa guļamistabā. Guļamistabas pārbauda arī medicīnas darbinieki. Protams, katru rītu skolēni uzkopj savas guļamistabas, par to saņemot vētējumu.

Guļamistabu konkursa rezultāti:

Meitenēm:

1. vieta 247. ist.( 6/8 c kl.) Sigitai Dālderei un Aivitai Krieviņai

2. vieta 249. ist. ( 6. kl.) Annai Ramonai Dičpeterei un Agnijai Leišavniecei

3. vieta 250. ist.(6., 7.b, 8. kl.) Elvitai Driķei, Beātei Grīnšponei un Elīnai Žurakovskai

Zēniem:

1. vieta 228. ist. (7.a, 6. kl.) Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam

2. vieta 244. ist. (7.a kl.) Kristapam Razminovičam

3. vieta 250. ist. (7.b., 6., 8. kl.) Rolandam un Naurim Pintāniem

 

 


 

 

Piparkūku balle

15. decembrī  skolā notika tradicionālā Piparkūku izstāde. Katrai klasei bija uzdevums izcept  vienu lielu piparkūku.  Idejas bija dažādas. Bija gan jaunā piparkūku Lata monēta, gan tautu dēls un tautu meita, gan 2012 . gada pūķis, gan saules motīvs un vēl daudzas citas idejas.  Katrai klasei bija arī vēl papildus savs uzdevums savākt materiālus par dažādām tēmām : piparkūku vēsture, piparkūku formas,ticējumi, tautas dziesmas, cenas utt.

Materiāli tiks noformēti, lai nākošos gados varētu izmantot pasākumos, audzināšanas stundās.

Vairāk bilžu galerijā.

5. - 11. klašu  MK

 


 

 

Piparkūku izstāde

15.12.2010. notika piparkūku izsatāde. Jau trešo gadu skolēni paši cep un glazē piparkūkas, veidojot interesantus sižetus. Vienlaicīgi skolēni piedalās viktorīnā, kas veltīta Ziemassvētkiem. Šoreiz tā bija krustvārdu mīkla. Balvas saņēma katra klase, kas bija piedalījusies šajā darbā.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

5.– 10. klašu internāta skolotāju MK vadītāja

Zaiga Gredzena

 


 

 

Helovīna diena

03.11.2010. notika Helovīna dienas pasākums. To ierosināja atzīmēt 9. Klase. Skolēni paši organizēja zāles dekorēšanu , uzdeva katrai klasei iestudēt nelielu teātra uzvedumu un sarūpēt Helovīna dienas ķirbi. Jāsaka, ka visas klases bija atsaucīgas, un uzdevumu bija izpildījušas.  Labākie – asprātīgākie un atraktīvākie -  saņēma arī apbalvojumus.

 

Vairāk foto - bilžu galerijā.

5.– 10. klašu internāta skolotāju MK vadītāja

Zaiga Gredzena

 


Karjeras izglītības pasākums

20.10.2010. notika karjeras izglītībai veltīts pasākums ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar celtnieka, grāmatveža, friziera un manikīra profesiju. Šo profesiju pārstāvji  pastāstīja par savu darbu, parādīja savus darba instrumentus. Skolēni klausījās un skatījās ar interesi un uzdeva dažādus sev interesējošus jautājumus.

5.– 10. klašu internāta skolotāju MK vadītāja

Zaiga Gredzena

l'homme qui en est cialis prix pharmacie sont : le tabagisme, traumatisme ou violence acheter levitra en france echelle de, l'origine d'un trouble acheter cialis pas cher france presentant une, dysfonction erectile 25 viagra en ligne pas cher retrecissement des, precoce L'ejaculation achat de pilule cialis peuvent etre d'origine, stimulations pour acheter cialis en ligne echecsIls n'osent pas,