Sākumskolas MK aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Praktiskā matemātika

27.novembrī 1. - 4. klašu skolēniem notika matemātikas pasākums “Praktiskā matemātika” , kurā skolēni parādīja praktiskās iemaņas matemātikā. Skolēni tika sadalīti pa klašu grupām.

1. - 1., 1. - 2. un 2. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Gaida Stankeviča. Skolēni darbojās trīs grupās un katrai grupai bija trīs uzdevumi.

1. uzdevums - Nostiprināt zināšanas par ģeometriskām figūrām.

2. uzdevums - Prasme secīgi sakārtot skaitļu virkni un nosaukt skaitļus.

3. uzdevums - Prasme sagrupēt priekšmetus, figūras un noteikt to daudzumu.


Pēc tam skolēni ar soļu palīdzību mēģināja noteikt cik garš ir skolas gaitenis. Katram soļu skaits bija savādāks un tas raisīja skolēnos lielu interesi, cik tad patiesībā ir garš gaitenis. Nobeigumā ar skolotājas palīdzību un lineālu tika noskaidrots gaiteņa garums.


3. un 4. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Daina Vadone. Pasākuma uzdevums – praktiskās matemātikas pielietojums grupu darbā.

Skolēni darbojās divās grupās:

1. grupa – Elvis, Ingus, Kristofers (4.klase), Sāra, Dace, Kate, Samanta (3. klase),

2. grupa – Daniels, Kristiāns (4.klase), Adelīna, Roberts, Anna, Linda (3. klase).

Katrai grupai bija jāizpilda trīs uzdevumi:

1. uzdevums - Doti 32 eiro un par šo summu jānopērk Ziemassvētku cienasts (no reklāmu bukletiem jāizgriež preces un jāpielīmē pie plakāta, lai kopā sanāktu dotā summa).


2. uzdevums - Darbs ar svariem, svēršana. Katrs grupas skolēns nosveras un pēc tam saskaita kopējo grupas svaru.


3. uzdevums - No dotām ģeometriskām figūrām jāizveido un jāuzlīmē robots. Robotam jābūt pēc iespējas simetriskākam. Dotas bija 28 figūras ( rombs, trapece, taisnstūri, apļi un ovāli).

Paldies visiem skolēniem un skolotājām par līdzdalību!

Sākumskolas MK vadītāja Sintija Lapsa. 

 

Latviešu valodas nedēļa

No 2014.gada 18. – 21.februārim 1. – 4.klašu skolēniem bija latviešu valodas nedēļa.

Otrdien, 18.februārī skolēni darbojās komandās. Katra komanda lasīja tekstu, pēc kura bija jāuzzīmē konkrēts zīmējums. Teksts bija jālasa uzmanīgi, lai zīmējums sanāktu pēc iespējas precīzāks.


Trešdien, 19.februārī skolēni devās uz Valmieras integrēto bibliotēku. Bibliotēkā skolēni apskatījās izstādi, kas bija veltīta rakstniecei Margaritai Stārastei. Bija arī iespēja pildīt dažādus uzdevumus par Margaritas Stārastes grāmatām. Pēc tam skolā skolēni pēc izvēles uzzīmēja kādu no Margaritas Stārastes zīmējumiem.


Ceturtdien, 20.februārī latviešu valodas nedēļas ietvaros notika stafetes. Katrai komandai no dotiem burtiem bija jāsaliek konkrēti vārdi. Kura komanda to izdarīja visātrāk, tā komanda uzvarēja.


Skolēni ar azartu un interesi piedalījās visās aktivitātēs!

Vairāk attēlu bilžu galerijā.

Paldies visiem skolēniem un skolotājām par līdzdalību!
MK vadītāja Sintija Lapsa.


 


 

Latviešu valodas nedēļa

No 25. – 28.februārim 1. – 4.klašu skolēniem bija latviešu valodas nedēļa

Pirmdien, 25.februārī skolēni devās uz skolas bibliotēku, kur noklausījās pasaku „Vecīša cimdiņš.”

Pēc tam katrs savā klasē kopā ar skolotāju pārrunāja pasaku un ilustrēja to. Zīmējumi sanāca ļoti jauki.

Trešdien, 27.februārī skolēni pildīja uzdevumus darbnīcās.

Vispirms skolēni sadalījās pa komandām.

1.darbnīcā skolēni spēlēja loto „No skaņas līdz vārdam” (sk. Sniedze Gubina)

2.darbnīcā bija jāizpilda darba lapas ar dažādiem uzdevumiem (sk. Gaida Stankeviča)

3.darbnīcā skolēniem bija jālasa teksts un jāuzzīmē tas, kas bija aprakstīts tekstā ( sk.Daina Vadone)

4.darbnīcā skolēni darbojās ar attēlu kartiņām. Teikums jāpieliek pie atbilstošā attēla ( sk. Zinaida Rumbeniece )

5.darbnīcā skolēniem pēc attēla bija jāizveido teikumi.  Lapiņas ar vārdiem bija jāsalīmē uz lielākas lapas, lai veidotos pareizi teikumi ( sk. Sintija Lapsa )

Ceturtdien, 28.februārī skolēni darbojās pie interaktīvās tāfeles.

Uzdevumi bija dažādi un interesanti. Skolēniem ļoti patika darboties pie interesantās tāfeles.

Paldies visām skolotājām par līdzdalību!

MK vadītāja Sintija Lapsa.

 


 

 

Matemātikas nedēļa


No 20. - 23. novembrim 1. - 4. klašu skolēniem bija matemātikas nedēļa.

* Otrdien, 20. novembrī skolotājas dalījās pieredzē ar metodiskiem mācību materiāliem, ko izmanto matemātikas stundās.

* Trešdien, 21. novembrī skolēni stundās risināja interesantus un atjautīgus uzdevumus darba lapās.

* Ceturtdien, 23. novembrī 1. - 1. kl. un 1. - 2.kl. skolēniem notika stunda “ Jautrā matemātika”, kuru vadīja skolotāja Zinaida Rumbeniece. Skolēni tika sadalīti komandās.


1. uzdevums – matemātiskais boulings. Ar bumbiņu bija jānogāž pēc iespējas vairāk pudeles ( katra pudele 1 punkts). Kam vairāk punktu, tas uzvarējis.

2. uzdevums – ciparu stafete. Pie tāfeles no plakātiem jāsameklē skaitļi no 1 – 10.

3.uzdevums – skaitļu kaimiņi. Skolēni darbojas ar skaitļu plakātiņiem.

4.uzdevums – skaitļu loto. Darbs uz dzirdi – skolotāja sauc skaitli un skolēni liek kartiņas uz loto lapām.

* 2. - 4. kl. skolēniem notika stunda “ Praktiskā matemātika”, kuru vadīja skolotāja Gaida Stankeviča. Skolēni sadalījās četrās komandās pa 4.


1. uzdevums - stafete, kurā skolēni viens otru mērīja un svēra. Pirms tam skolotāja Gaida iepazīstināja skolēnus ar dažādiem svariem un to pielietošanu sadzīvē.


2. uzdevums - izmērīt tualetes papīra loksnes garumu un veikt secinājumus, kuru papīru ir finansiāli izdevīgāk pirkt.


Skolēni ar prieku rullēja papīru. Nemaz tik viegli tas nav.


Noslēgumā skolēniem bija jautrības stafete “Skaistā mūmija.”


Paldies visām skolotājām!

Sākumskolas MK vadītāja S. Lapsa

 

 


 

Par godu Latvijas dzimšanas dienai sākumskolas skolēni gatavoja karodziņus.


Jānis Peters

Dzimtene

Vai tu zini, kas ir Latvija?

Tā ir zeme, mana Dzimtene.

Vai tu zini, kas ir Dzimtene,

Tā ir zeme, kur es piedzimu.

Vai tu zini, kā es piedzimu?

Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,

Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.

Tā mēs gatavojām karodziņus.


Sveiciens Latvijai!


 

 


 

2. oktobrī 1.-4. klašu skolēniem notika pasākums „Rudentiņš – bagāts vīrs”. Skolēni bija saveduši daudz dažādu interesantu dārzeņu.

1.-1. klasei interesants bija lielais ķirbis un patisoni.


1.-2. klasei bija jauka kompozīcija no sīpoliem un citiem dārzeņiem.


2. klasei bija interesanti dārzeņi: puravi, fizāļi, sarkanie kāposti.


3. klasei bija izgatavoti dzīvnieki no dažādiem dārzeņiem.


4. klases skolēni bija saveduši interesantus burkānus.


Paldies visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

 

 


 

Daba ap mums visu gadu

25. maijā sākumskolas klases prezentēja savu mācību gada veikumu un vērojumus dabā un  „Zaļajā klasē”.

1. - 1. klase -  Augi.


1. - 2. klase – Koki.


2. klase – Kukaiņi un putni.


3. klase – Puķes.


4. klase – Augsne un augi.


Ļoti interesantu prezentāciju sagatavoja 1.-2.  klases un 2. klases skolotājas un skolēni. Par tēmu „ Koki” bija izveidota diagramma, kurā nosaukti un parādīti visi koki, kuri aug skolas teritorijā. Visa gada garumā tika veidota grāmata par kokiem. Skolotāja Gaida demonstrēja dažādus kukaiņus, putnu ligzdas,  olas.Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumā un vēroja kāpurus, olas, sirseni. Ārā skolēni kopā ar skolotāju Sniedzi mācījās zīmēt pienenes ar dabas krāsām. Skolotāja Sintija pievērsa uzmanību  puķu dobei un to izmaiņām visos gadalaikos. Skolotāja Zina pastāstīja par augsnes izmantošanu augu audzēšanā.

Dabas vērojumi sniedz skolēniem zināšanas un izpratni par dzīvo dabu mums apkārt, kā arī veido pozitīvo attieksmi  un māca saudzēt vidi ap sevi.

Tiksimies jaunajā mācību gadā!

Piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

RAIBĀ NEDĒĻA

Trešdiena, 29.februāris - „DRAUGU DIENA

Pie mums ciemojās skolēni un skolotājas no Rīgas nedzirdīgo skolas 1. un 3. klases. Kopā ar 1.-1.kl un 2. klasi notika iepazīšanās stunda, kurā tika izgatavots draudzības vilciens un tārpiņš. Pēc kopīgām brokastīm,skolas bibliotēkā, visi noklausījās pasaku ”Lāča olas” par diviem draugiem – lāci un ezi.Tad draugi spēlēja dažādas kustību rotaļas, kuras viņiem iemācīja muzikālās ritmikas skolotāja Līga. „Draugu dienas”noslēgumā visi kopā devās uz pilsētas muzeju apskatīt izstādi „Latvijas medību tradīcijas”.


Ceturtdiena, 1. marts - „VESELĪBAS DIENA

Zobu higiēniste Stella Rudzīte rādīja, stāstīja un mācīja kā pareizi tīrīt zobus un ievērot personīgo higiēnu.Skolēni ar interesi noskatījās multfilmu „Doktors Zaķis”. Nodarbības nobeigumā visi saņēma krāsojamo grāmatu „Zobiņa draugi”.


Piektdiena, 2. marts - „PIEKLĀJĪBAS DIENA

Pieklājības stundā katra klase izvēlējās vienu pasaku no grāmatas „ Pieklājības ABC”. Kopā ar savu skolotāju izlasīja situāciju, uzzīmēja un izspēlēja.Tā bija laba mācību stunda, kurā varēja iemācīties kā pieklājīgi uzvesties dažādās dzīves situācijās.

Paldies 1.- 4. klašu skolotājām, bibliotekārei Anitai, skolotājai Līgai, fotogrāfam Andrim par atsaucību un sadarbību !


MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

Latviešu valodas nedēļas pasākums sākumskolā

Daiļdarba  vizualizēšana.Skolēnu aktivitātes veicināšanai stundā un lasīšanas intereses radīšanai ir jāizmanto metodes, kas attīsta skolēnu radošo aktivitāti, iztēli un fantāziju. Latviešu valodas nedēļas laikā no 13. – 16.februārim tika izvirzīts radoša rakstura uzdevumus – daiļdarba(pasakas, stāsta vai dzejoļa) vizualizēšana, dramatizēšana, īsa iepazīstināšana ar tā saturu. Katra klase, atbilstoši programmai, izvēlējās daiļdarbu:

1.-1. klase (sk.S.Gubina) Burtiņš „V”


1.-2. klase (sk.D.Vadone) Stāsts „Gaidīšana”


2.klase (sk.G.Stankevica) Stāsts „Putnu dzīve”


3. klase (sk.S.Lapsa) Pasaka „Brēmenes muzikanti”


4. klase (Z.Rumbeniece). Viks dzejolis „Dzejoļvilciens”


Darba procesā tika izmantoti dažādi materiāli – papīrs, reklāmu bukleti, dabas materiāli, plastelīns, koks, kartoni, auduma atgriezumi, metāla stieples,putraimi, guaša krāsas, rotaļlietas u.c. Šī radošā pieeja sniedza bērniem prieku, emocijas, gandarījumu un izpratni par daiļdarbu.

Paldies skolotājām par radošām idejām, metožu daudzveidību, sadarbību un prieku par sasniegto rezultātu!

MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

Krāsu diena sākumskolā

Janvārī, 1. – 4. klasēs, notika KRĀSU DIENA. Šajā dienā visās klasēs notika interesantas krāsainas latviešu valodas, matemātikas, rokdarbu, ētikas, sociālo zinību un dabaszinību stundas, kurās skolēni ar skolotājām veica dažādus uzdevumus, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem un saikni ar reālo dzīvi. Uzdevumi bija interesanti un radoši.

1.-1. klase (sk. S.Gubina – latviešu valoda, priekšmetdarbības mācība) – zaļā krāsa.

1.–2. klase (sk. D.Vadone – latviešu valoda, rokdarbi)– sarkanā krāsa.

2. klase (sk.G.Stankeviča – latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas) – zilā krāsa.

3. klase (sk.S.Lapsa – matemātika, latviešu valoda) – dzeltenā krāsa.

4. klase (sk.Z.Rumbeniece – latviešu valoda, ētika, matemātika) – baltā krāsa.

4. klases skolēni un skolotāja izsaka pateicību Mika māmiņai par piedalīšanos krāsainās dienas radošajā darbā.


Paldies skolotājām par izdomu un radošumu!

Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

Labā pieredze

30. novembrī, pirmās adventes nedēļā, sākumskolas MK apciemoja kolēģus Matīšu pamatskolā. Skaisti saposta, ar interesantiem un vienkāršiem rotājumiem, mūs sagaidīja skola un tās direktore V.Logina,  kā arī skolas direktores vietniece izglītības jomā L. Lurina. Mums bija iespēja apmeklēt latviešu valodas, ētikas mācību stundas un pie sarunu galda diskutēt par dažādiem izglītības jomā aktuāliem jautājumiem. Interesants bija skolotājas  L.Lurinas stāstījums par   humānās pedagoģijas  pamatiem un stundu veidošanas principiem. Viņa dalījās pieredzē par Klases stundas par tēmu „Mēs katrs esam zvaigzne” norisi, aktīvi iesaistot arī mūs. Varējām iepazīties ar humānās pedagoģijas literatūru latviešu un krievu valodā un aplūkot daudzveidīgus stundu un audzināšanas darba materiālus.

Guvām lielisku pieredzi un idejas savam darbam.

Paldies Matīšu skolas kolektīvam par šo lielisko pieredzi!


Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

 

Prieks kopā būt!

4. oktobrī, dabaszinību dienā, pirmsskolas izglītības 2. grupas bērni  un 1. - 4.klašu skolēni  ar vilcienu brauca uz Brenguļiem.

Stacijā mūs sagaidīja draugi no Brenguļu sākumskolas, lai kopā dotos uz mežu pētīt kokus, mellenājus, sūnas, skujas, kukaiņus, sēnes. Pagaršojām brūklenes un salasījām čiekurus ieejas biļetei „Draudzības stafetēs”. Tad devāmies 2 kilometrus garajā pārgājienā uz skolu, pa ceļam vērojot skaistās rudens ainavas.

Skolas laukumā mūs gaidīja pārējie skolēni un skolotājas no Brenguļu sākumskolas. Skolas direktore S. Kaufmane uzrunājot visus, teica, ka priecājas par šo ideju kopā pētīt dabu un organizēt sporta aktivitātes starp abām skolām. Tā ir lieliska iespēja bērniem komunicēt un atrast draugus, būt  atsaucīgiem, izpalīdzīgiem un vienotiem. Skolotājiem tā ir lieliska partnerības iespēja, kura veicina sadarbību starp iekļaujošu vispārizglītojošu skolu un speciālo skolu.

Skolēnus sadalīja jauktajās ”krāsu” komandās un stafetēm tika dots starts. Novērojot skolēnu pozitīvo saskarsmi darbojoties komandās, pedagogus priecēja vecāko skolēnu attieksme pret mazākajiem un vājākajiem komandas biedriem. Komandas kapteiņi bija atbildīgi, izpalīdzīgi, saprotoši, vērīgi, prata visus mobilizēt un organizēt. Arī savstarpējā komunikācija neradīja šķēršļus, bērni sapratās labi, bet ja bija nepieciešamība vārdus aizvietoja darbības, žesti un emocijas.

Noslēgumā visi draudzīgi baudīja  ugunskurā ceptas desiņas, garšigos kliņģerus,  pīrādziņus un silto piparmētru tēju. Šī diena, kurā satikās draugi, bija iespaidu un emociju pārpilna. Atvadoties norunājām tikties Ziemassvētkos mūsu skolā, kad skaitīsim svētku dzejoļus pie eglītes.

Paldies Brenguļu sākumskolas kolektīvam par uzņemšanu un stafešu organizēšanu!

Visām MK skolotājām pateicība par atbalstu un palīdzību šīs idejas realizēšanā!

Vairāk foto - bilžu galerijā!

Sākumskolas MK vadītāja

T.Lūkina

11.10.2011.


 


 

 

Labāko 1.- 4. klašu  skolēnu ekskursija.

Aprīļa beigās sākumskolas labākie skolēni brauca mācību ekskursijā uz Aloju – „Alojas Starkelsens” uzņēmumu – Ķirbižu meža muzeju un „Lielezera „ maiznīcu Limbažos.

Alojā mūs sagaidīja skolas absolvents Kaspars Unte ar savu ģimeni. Viņš skolēniem izrādīja veikalu „Top”, kuru pats  uzcēla. Pie smalkmaizīšu, picu, augļu un saldumu galda Kaspars pastāstīja par sevi, par savu nodarbošanos, par to, ko ir sasniedzis dzīvē un dalījās atmiņās par skolu. Veikals” Top” atrodas blakus saimniecības preču un būvmateriālu veikalam, kurā strādā visa ģimene – mamma Antra, tētis Armands, Kaspars un māsa Kristīne. Skolēni ar interesi izstaigāja veikalu un iepazinās ar plašo preču sortimentu. Bērni bija ļoti priecīgi satikties un iepazīties ar Kasparu.

„Aloja-Starkelsen” ir lielākais kartupeļu cietes ražotājs Baltijas valstīs. Uzņēmuma vadītāja pastāstīja kā ražo cieti, dažādas mērces un sausos ķīseļus. Vērojām kā strādnieki pilda garšvielas, kā ciete nonāk papīra maisiņos un kā fasē un sver sausos ķīseļus. Apskatījām uzņēmuma gatavās produkcijas un izejvielu noliktavas. Vērojām kā notiek produktu kvalitātes pārbaude laboratorijā. Atvadoties mums uzdāvināja „Kartupeļu grāmatu” ar veltījumu no SIA „„Aloja-Starkelsen”.

Tālāk devāmies ceļā uz Ķirbižu meža muzeju. Pa ceļam vērojām pavasara iestāšanos dabā – dzērves, stārķus, gulbjus,govju ganāmpulkus, vizbulīšu klajumus, purenes, applūdušās mežmalas, jau zaļojošus kokus un saulainu dienu.Pie muzeja mūs sagaidīja takšu puika-muzeja gids, kurš  ātri sadraudzējās ar bērniem. Meža muzejs ir vienīgais Ziemeļlatvijā. Skolēni varēja iepazīties ar aizsargājamiem augiem, medību trofejām, zvēru un putnu izbāzeņiem un ar  meža apsaimniekošanas darbarīkiem.  Visi ar interesi klausījās gides stāstījumu un atmiņas par cilvēku darbu mežā un dzīvnieku dzīvi. Bērni iejutās mežsargu un meža dienesta darbinieku lomās. Ekskursijas beigās visi kopā skaitījām lūgšanu kokam, kā arī pārrunājām drošības un meža aizsardzības jautājumus. Šī bija ļoti pamācoša un izzinoša mācību stunda muzejā.

Ekskursijas galamērķis – N.Bomja maiznīca „Lielezers” . Maiznīcā vērojām kā top maizīte. Apses koka kubliņos plaucējumi tiek gatavoti diennakti, tad klaipiņu dala un veido ar rokām. Pirms laist maizīti krāsnī, katru kukulīti jāsamīļo. Garšojām tikko izceptu kviešu saldskābmaizīti un nopirkām saldos magoņu radziņus.

Pie Lielezera  rotaļu laukumā, baudījām garšīgās picas un smalkmaizītes no Alojas veikala „Top”ceptuves, atpūtāmies, šūpojāmies un dalījāmies ekskursijas iespaidos.

Noslēgumā visi skolēni saņēma balvā saldējumu un ar jautru noskaņojumu devāmies atpakaļceļā uz skolu.

Vairāk bilžu - bilžu galerijā.

Sākumskolas MK vadītāja

Tatjana Lūkina

06.05.2011.


 


 

 

Mācāmies viens no otra!

Metodiskās dienas ietvaros 14.04. Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā VVBIVS-AC sākumskolas pedagogiem bija iespēja vērot vienu mācību stundu.


Pedagogi guva idejas un dažādas darba metodes mācību procesam. Pie sarunu galda tika apspriesta viena no svarīgākajām tēmām vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu apmācībā "Valodas vide pedagoģiskajā procesā" un metodiskā materiāla izmantošana ikdienas sadzīves situācijās.

Bija iespēja vērot arī  skaistu Lieldienu koncertu.

Rīgas kolēģi bija sagādājuši pārsteigumu - Tehnoannas pagrabu apmeklējumu. Darbošanās muzejā lika justies kā lieliem bērniem, kuriem ir atļauts skatīt, taustīt, izmēģināt un priecāties.

Pieredzes apmaiņa ir abu skolu sākumskolas metodisko komisiju ilglaicīgas un veiksmīgas sadarbības rezultāts.

Foto no www.rnbi.lv

Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

19.04.2011.

 

 


 

 

17. martā skolas notika seminārs-praktikums „Darbs ar tekstu lasīšanas stundās”

Pasākums noritēja Valmieras pilsētas un novadu sākumskolu metodiskās apvienības ietvaros.

Semināra dalībnieki  skolas zālē noskatījās teātra izrādi par ziediem „Zaķa kāposti”, pēc izvēles vēroja lasīšanas stundas sākumskolas klasēs.

Pēc stundas bija iespēja pārrunāt gūtos iespaidus, par metodiskā atbalsta sniegšanu skolēniem, saņemt atbildes uz jautājumiem par mācību procesa organizēšanu skolēniem ar speciālajām vajadzībām.

Semināra otrajā daļā, pie kafijas tases, skolas skolotājas M.Paegle, V.Ragevičiusa, T.Lūkina dalījās savā  pieredzē darbā ar tekstiem „vieglā valodā”, tekstiem-dialogiem, un tekstiem dabaszinībās un matemātikā.

Vispārizglītojošo skolu pedagogi guva pieredzi darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Tā palīdzēs veiksmīgāk īstenot iekļaujošu izglītību skolēniem ar īpašajām vajadzībām viņu skolās.

Paldies skolotājām D.Vadonei, G.Stankevičai, S.Lapsai, Z.Rumbeniecei, S.Gubinai, A.Tauriņai, I.Bankavai, M.Paeglei, V.Ragevičiusai par dalīšanos pieredzē!

Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

 


 

 

Latviešu valodas nedēļas pasākumi ir noslēgušies!


Lasīšanas burtnīcu izstāde.

"Valodas rotaļas", kuras vadīja skolotāja D. Vadone.

Uzveduma par tēmu Ziedu pasakas uzvarētāji.

Foto no pasākuma pieejami bilžu galerijā.

Sākumskolas MK vadītāja

Tatjana Lūkina


Latviešu valodas nedēļas pasākumi 7. - 15. martam.

 

Šogad sākumskolas Latviešu valodas nedēļas galvenā tēma ir "Ziedu pasakas". Klašu kolektīvi izvēlas kādu no pasakām un radoši iejūtas krāšņajā ziedu pasaulē.

Pasaku prezentācija notiks otrdien, 15. martā. Galvenā balva - viesizrādes brauciens pie draugiem Brenguļu sākumskolā.

Visu nedēļu 1. - 4. klašu skolotājas vadīs lasīšanas stundas, kurās izmantos dažādas mācību metodes darbā ar tekstu. 2. - 4. klašu skolēniem būs viktorīna ar dažādiem interesantiem uzdevumiem.

Otrdien, 8. martā, skolēni rakstīs teksta norakstu. Tas, kuram būs visglītākais un precīzākais noraksts, vērtēs paši skolēni.

Trešdien, 9. martā, notiks 1. - 1. un 1. - 2. klases "Valodas rotaļas", kuras vadīs skolotāja D. Vadone.

Ceturtdien, 10. martā, skolotāja A. Tauriņa organizēs 2. - 4. klašu Viktorīnas noslēgumu.

Piektdien, 11. martā - Lasīšanas burtnīcu izstāde.

Radošu nedēļu!

Sākumskolas MK vadītāja

Tatjana Lūkina

07.03.2011.

 


 

"Raibā nedēļa"


Šī nedēļa no 24.01. līdz 28.01. sākumskolā būs "Raibā nedēļa". Tā iecerēta skolēnu motivēšanai - sasniegt labākus rezultātus mācībās un tam, lai padarītu mācību procesu interesantāku. Šajā nedēļā katru dienu būs neparasta stunda, kurā skolēnus sagaida daudz pārsteigumu.

Pirmdien - Pieklājības diena!

Visi kopā - skolēni un skolotāji - klausīsies "Pieklājības pasaku" un centīsies būt īpaši pieklājīgi pret apkārtējiem skolā un mājās.

Otrdien - Muzikālā diena!

Skolotāja Līga vadīs jautras un pamācošas rotaļas.

Trešdien - Veselības diena!

Skolēni uzzinās, kā nesaslimt ar gripu, un kādus vitamīnus jāēd, lai būtu vesels. Strādājot komandās, tiks veidots "Veselības koks". Skolēni spiedīs burkānu sulu, gatavos "Vitamīnu salātus" un noteiks pēc garšas veselīgākos augļus un dārzeņus.

Ceturtdien - Profesiju diena!

Notiks mācību stunda ar kurpnieka un frizieres piedalīšanos. Tiks organizēts zīmējumu konkurss skolēniem par skaistāko frizūru un sapņu apaviem.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

 

Sākumskolas MK vadītāja

Tatjana Lūkina

 

 


 

 

Matemātikas nedēļa "Ģeometrija dabā"

Matemātikas nedēļā (22. - 26.11.10) 2.-4. klases skolēniem bija jārisina interesantas viktorīnas, jāveic acumēra mērījumi dabā un tie jāsalīdzina ar precīziem mērījumiem, jāsaskata ģeometriskās figūras dabā. 1.-1. un 1.-2. klašu skolēni risināja dažādus jautrus teksta uzdevumus un "Apģērba rūķi".

Matemātikas nedēļas "Ģeometrija dabā" noslēguma pasākums notika ārā svaigā gaisā "Zaļajā klasē". Lai radītu skolēniem interesi par matemātikas priekšmetu, tika izspēlētas matemātikas spēles un veikti eksperimenti grupu darbā. Skolotāju Sniedzes Gubinas un Gaidas Stankevičas vadībā, skolēni mērīja augumus un noteica garāko un īsāko skolēnu. Mērīja un salīdzināja dižozola apkārtmērus, meklēja ģeometriskās figūras dabā un skolas apkārtnē. Grupās veidoja ģeometriskās figūras ar krāsām lentēm un ar krāsām izlēja tās sniegā.

Skolēniem bija iespēja apliecināt savu varēšanu dažādās matemātiskās rotaļās. Tas radīja pašapziņu un pārliecību, ka matemātika ir aizraujoša.

Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Tatjana Lūkina