Sākumskolas metodiskā komisija

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Tatjana Lūkina

Gaida Stankeviča

Sniedze Gubina

 


 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Tatjana Lūkina

Gaida Stankeviča

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

 

 


 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

 


 

 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina


 


 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

 

 


 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2012./2013. mācību gadā

Sintija Lapsa - metodiskās komisijas vadītāja

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

 

 


 

Sākumskolas metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Tatjana Lūkina - metodiskās komisijas vadītāja

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina


 


Sākumskolas metodiskās komisijas locekļu sastāvs 2010./2011. mācību gadā


Sniedze Gubina - skolotāja 4. a klasei

Sintija Lapsa - skolotāja 2. klasei

Tatjana Lūkina (komisijas vadītāja) - Individuālais darbs dzirdes uztveres attīstīšanai un valodas veidošanai 1 - 1., 1 - 2. klasēm

Zinaida Rumbiniece - skolotāja 3. klasei

Gaida Stankeviča - skolotāja 1 - 2. klasei

Asja Tauriņa - skolotāja 4. b klasei

Daina Vadone - skolotāja 1 -1. klasei

 

Darbība

Sākumskolas metodiskās komisija strādā, paturot prātā pamatdomu, kura ir gandrīz moto "Valodas vides veidošana pedagoģiskajā procesā."

Sākumskolas metodiskās komisijas pasākumu plāns 2010./2011. mācību gadam.

Darbu pie valodas vides veidošanas skolā atspoguļo fotogrāfijas no iepriekšējā - 2009./2010. mācību gada pasākumiem.


Pasākumi

"Teātra drošība"

 

"Lieldienu pasākums"

 

Projekts - tēma "Torte"