Uzņemšanas kārtība

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Uzņemšana VVBIVS-AC

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs (VVBIVS-AC) 2017./2018. mācību gadā uzņems izglītojamos šādās izglītības programmās:

1) Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211);

2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 21015211);

3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);

4) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);

5) Speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virzienā programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 31015211).

2017./2018. mācību gadā 1. 9. klasē speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek uzņemti arī bērni bez dzirdes traucējumiem.

2017./2018. mācību gadā 1. - 9. klasē Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) tiek uzņemti arī bērni bez dzirdes traucējumiem.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.

 

Skolēniem, kuri vēlās uzsākt mācības vidusskolā, jāiesniedz sekojoši dokumenti. Uzņemšanas kārtība vidusskolā pieejama šeit. Rīkojums par uzņemšanu (būs pieejams vēlāk).

Veidlapas: iesniegums par uzņemšanu vidusskolā (.doc, .pdf), iesniegums par uzņemšanu vidusskolā tiem, kas vecākiem par 18 gadiem (.doc, .pdf), iesniegums par to, ka bērns nedzīvos internātā - ja nepieciešams (.doc, .pdf), vecāku anketa - ziņas par bērnu (.doc, .pdf).

Lai uzsāktu mācības 1. klasē, jāiesniedz sekojošie dokumenti.

Veidlapas: iesniegums par uzņemšanu skolā (.doc, .pdf),iesniegums par to, ka bērns nedzīvos internātā - ja nepieciešams (.doc, .pdf), vecāku anketa - ziņas par bērnu (.doc, .pdf).

Tiek uzņemti arī skolēni pārējās klasēs. Jāiesniedz sekojošie dokumenti.

Veidlapas: iesniegums par uzņemšanu skolā (.doc, .pdf),iesniegums par to, ka bērns nedzīvos internātā - ja nepieciešams (.doc, .pdf), vecāku anketa - ziņas par bērnu (.doc, .pdf).

Tālrunis uzziņām: 64222475

Informāciju par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu atrodama šeit.

Valmieras vājzdirdīgo bērnu internātvidusskolas uzņemšanas kārtība 10. klasē, kura apstiprināta ar skolas direktora Andra Tauriņa rīkojumu Nr. 18/1-10/10/34 2010. gada 30. augustā.