Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Karjeras atbalsta pasākumi

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas –attīstības centra skolēniem 28. novembrī bija iespēja iepazīties ar florista profesiju un praktiski darboties Adventes vainadziņu gatavošanā. Karjeras atbalsta pasākumā „Vai es varu?”

Nodarbību vadīja profesionāla floriste Ilze Dance, pastāstot, kā viņa nonākusi līdz florista darbam, par profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām rakstura īpašībām, prasmēm, izglītības iespējām.

Skolēni ar lepnumu savus darbus rādīja viens otram, citiem skolas biedriem un pedagogiem. Izveidotie Adventes vainagi tagad rotā skolas telpas.

Floriste Ilze Dance, apskatot visus izveidotos Adventes vainagus, secināja, ka vairākiem skolēniem ir talants šajā jomā un to būtu vēlams pilnveidot un attīstīt.  Viens no izveidotajiem darbiem tika novērtēts  kā šīs nozares augsta līmeņa profesionāļa veikums.


Savukārt 29. novembrī  ESF projekta 8.3.5.0 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’  skolēnu grupa devās uz Smiltenes novada pagasta saimniecību „Donas”, lai iepazītos ar maiznieka, konditora profesiju un uzņēmdarbību laukos.  Nodarbībā jaunieši uzzināja, ka, darbojoties pakalpojumu sfērā, lauku uzņēmējam ir jābūt ļoti radošam, lai varētu piesaistīt klientu uzmanību. Vienmēr ir jādomā par  kaut ko īpašu ar ko piesaistīt uzmanību un potencionālos klientus. Ļoti liela nozīme ir spējai un prasmes vienkāršas lietas, informāciju pasniegt atraktīvi un interesanti.

Skolēniem ļoti patika prakstiskā darbošanās, cepot piparkūkas. Visvairāk skolēni priecājās, ka  katrs varēja izcept savu’’laimes’’ piparkūku.

Ar skolēniem kopā  bija Speciālās izglītības pedagoģe Dace Zariņa un internāta skolotāja Pārsla Bebre.


Speciālās izglītības pedagoģe Dace Zariņa


 


 

 

Karjeras izvēles iespējas

Trešdien, 22. novembrī, VVBIVS-AC 8.klašu skolēniem, ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, bija iespēja apmeklēt mobilo demonstrāciju laboratorijā „TehnoBuss" Valmieras pilsētā.

Skolēni, aizraujošā un atraktīvā veidā, pieredzējušu instruktoru vadībā,  iepazinās ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnes sasniegumiem Latvijā un profesijām, kas ar to saistītas. Skolēni izzināja pneimatikas eksperimentu būtību un principus un vēroja automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezglu un dažādu sensoru darbību.

Aizraujošais stāstījums un praktiskais demonstrējums par mehatronikas lomu ražošanā, sadzīvē radīja priekštatu un pārdomas  par tālāko karjeras izvēli. Īpašu interesi par šo informāciju izrādīja zēni. Skolēniem bija iespēja praktiski darboties un parādīt savas zināšanas un prasmes.

Kopā ar skolēniem „TehnoBusu” apmeklēja internāta skolotāja I. Vītola un speciālās izglītības skolotāja D. Zariņa.


Speciālās izglītības skolotāja Dace Zariņa