Pasākumi 2017. gada aprīlī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Paaudžu mantojums

28.aprīlī notika daiļrunāšanas konkurss, kurā skolēni deklamēja latviešu dzejnieku dzejoļus par savas tautas vēsturi, ģimeniskajām vērtībām un darba tikumu.

Visprasmīgāk un emocionālāk uzstājās Ģirts Jansons (1.d kl.), Patrīcija Jasmīna Kļaviņa (1.d kl.),  Melisa Slaidiņa (3.kl.), Markuss Preimanis (5.f kl.), Alise Milere (5.f kl.), Ivonna Marija Bite (5.d kl.) un Aivita Puķīte (6.kl.). Š ie skolēni 11.maijā piedalīsies  Gaujienas internātpamatskolas organizētajā daiļrunāšanas konkursā.

Apsveicam un vēlam veiksmi!

 Mācību ekskursija  uz Dabas izglītības centru „Ziemeļvidzeme ” un Vidzemes jūrmalu

Saulainajā 27. aprīļa rītā 9.-12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā . Vispirms mēs devāmies  uz Dabas izglītības centru „Ziemeļvidzeme ”, kur mūs laipni sagaidīja centra vadītāja Inta Soma

Nodarbība Dabas izglītības centrā sākās ar āra orientēšanās pasākumu. Skolēni sadalījās grupās un tika dots uzdevums meklēt objektus dabā, vienlaicīgi gūstot jaunas zināšanas par dabas objektiem.Vēja ģenerators, Saules baterijas un to izmantošana, ķērpji, augi un dzīvnieki jūrmalā- tie  bija tikai daļa no objektiem.

Tālāk sekoja nodarbības centrā. Izglītojošas spēles par zivīm un putniem, zivju vecuma noteikšana- sadarbības veidošana grupu darbā. Baltijas jūra ir piesārņotākā jūra pasaulē, tādēļ mums visiem jādomā, ko varam darīt lai atveseļotu mūsu jūru.

Ļoti interesanta ekspocīcija ” Laša ceļš” ir izvietota otrajā stāvā. Šeit  skolēni darbojās pāros, ejot no stenda uz stendu,  mēģināja rast atbildes uz visiem jautājumiem. Ja darbs pie kāda stenda labi nevedās, varēja izmantot arī atbilžu špikeri, kas ļoti atraktīvā veidā bija izvietots pie katra stenda. Noslēgumā noskatījāmies filmu par laša dzīves ciklu.

Tālāk bruņojušies ar binokļiem un putnu noteicējiem mūsu gides Intas Somas pavadībā devāmies uz Randu pļavām. Randu pļavas ir vienīgās piejūras pļavas Latvijā, kuras periodiski klāj jūras ūdens un šeit sastopamas gan saldūdenī, gan sāļūdenī mītošas augu un dzīvnieku sugas.Tās ir  arī uzskatāmas par dzīvo herbāriju, kur 200 ha platībā sastopama trešdaļa Latvijas ziedaugu. Neparasti ir skati uz lagūnveida ezeriņiem un bāri-ko var saukt arī par vienīgo Latvijai piederošām dabiskām salām jūrā. Šeit aplūkojām arī mākslīgo putnu māju jeb būrīšu ekspozīcijas un putnu vērošanas torni. Šī ir Starptautiski atzīta putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.

Noslēgumā mūsu ceļš veda uz Veczemju klintīm.Veczemju klintis – tā ir 480 m gara un apmēram 3,5 m augsta smilšakmens klinšu siena pašā jūras krastā ar daudziem ciļņiem, nišām un alām. Līdz 2005.gada vētrai klinšu garums bija tikai 160m. Spoži spīdēja saulīte un tā negribējās doties atpakaļ uz pilsētu.


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova
Lai zaļa Latvija. Meža dienas 2017

Mūsu skolas 5.-12. klašu skolēni 25. aprīlī piedalījās LVM rīkotajās Meža dienās 2017 pasākumā Skābekļa dienas- meža stādīšana. Augošs mežs vairo skābekli uz mūsu planētas. Skābeklis – tas ir dzīvības pamats. Darbi notika Rietumvidzemes mežniecības Valmieras iecirknī Stalbes mežos, kur izcirtumā stādījām priedītes.

Izcirtumā mūs sagaidīja  mežniecības darbinieki. Vispirms notika instruktāža.Tika dots darba uzdevums un norādījumi kā jāveic pareizi stādīšana. Stādīšana notiek grupā pa trīs, kur  katram ir savs uzdevums- ir stādītājs ar instrumentu, stādiņa licējs un mērītājs. Vissvarīgākais stādīšanas procesā ir pareizas vietas izvēle un pēc iestādīšanas cieši pieblīvēt zemi ap stādiņu, lai saglabātos mitrums stādiņam.Katra grupa iestādīja 100 priedītes.

Pēc stādīšanas devāmies ekspedīcijā uz mežu, Mūsu gids bija Rietumvidzemes mežniecības mežzinis Ivars Nīmanis. Skolēni uzzināja no kā un kā iegūst šķeldu, kas ir ekoloģiskais koks un kā pēc miettura var noteikt priedītes vecumu. Blakus izcirtumā redzējām cik lielas ir 5 gadus vecas priedītes. Jāsaka , ka diezgan vēl mazas.

Pasākuma noslēgums notika Jumaras mežniecībā. Lai arī laikapstākļi mūs nelutināja, pikniks pie ugunskura visus sasildīja, un prieks par padarīto darbu bija liels. Paldies par darbu arī skolotājām Dacei Lediņai, Antrai Rozenbergai, Maigai Paeglei un Līgai Lācei.


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova
Mācību ekskursija  un mācību stunda RAAC  „ Daibe”

Mūsu skolas 5.-6. klašu skolēni 12. aprīlī devās mācību ekskursijā uz RAAC  „”Daibe”. Mēs zinām, ka Latvijā gada laikā 1 iedzīvotājs saražo vidēji 304 kg atkritumus, vidēji gadā katrs iedzīvotājs izmanto 200 plastmasas maisiņus no kuriem apmēram 40 % ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums.

Skolēni devās izzinošā ekskursijā poligonā, lai iepazītos ar atkritumu apsaimniekošanu- otreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošanu, to nodošanu pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošanu

Skolēni redzēja angārus, kuros pāršķiro šķirotos atkritumus – kartonu, PET pudeles, stiklu, kā arī  pa durvīm varēja  ieskatīties mehāniskās priekšapstrādes centrā, kur šķiro nešķirotos sadzīves atkritumus, lai derīgos nodotu pārstrādei vai  noglabāšanai krātuvēs, vai kompostēšanas laukumā.

Skolēni konkursiņos uzzināja daudz interesantas informācijas- sapresēta PET pudeļu ķīpa sver 125 kg, papīra ķīpa-300 kg, bet kartona ķīpa- 300 kg. Logu stiklam un pudeļu stiklam ir atšķirīgas kušanas temperatūras, tādēļ tie jāšķiro atsevišķi. 500 ,mājsaimniecības gadā varētu nodrošināt ar elektrību, ko saražo poligonā. Skolēni guva izpratni par daudzām lietām.

Mācību stundā “ Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums” eksperimentu laikā noskaidrojām cik ātri gaisā, augsnē un ūdenī izplatās piesārņojums. Kāds ir atkritumu sadalīšanās laiks dabā- plastmasas maisiņš dabā sadalās 10-20 gados, košļenes- 20-25 gados, alumīnija skārdenes 200-500 gados. Tādēļ domāsim, saudzēsim mūsu dabu ! Dzīvosim un domāsim zaļi ! Šķirosim atkritumus, mazāk lietosim sadzīves ķīmiju, vairāk brauksim ar velosipēdu, mazāk ar mašīni, uz veikalu iesim ar auduma maisiņiem ! Mums daba ir jāatstāj arī nākamajām paaudzēm !


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova

 

 


 

 

Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogu pieredzes brauciens uz

Rēzeknes internātpamatskolu-atīstības centru

27.aprīlī Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogi devās uz Rēzekni, lai iepazītos ar Rēzeknes internātpamatskolu-attīstības centru, kur mācās bērni ar valodas traucējumiem un speciālām vajadzībām. No 2016.gada 6.jūlija skolai piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Skola realizē 6 pamatizglītības programmas. Rēzeknes internātpamatskolā -attīstības centrā ir plašs korekcijas nodarbību saraksts: logopēdija, ritmika un logoritmika, ārstnieciskā vingrošana, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, fizioterapeita nodarbības un sociālā dienesta pakalpojumi. Skolēniem pēc sekmīgas valodas traucējumu novēršanas ir iespējams atgriezties un turpināt mācības savās iepriekšējās mācību iestādēs. Viss mācību proces ietver skolēnu valodas attīstību un korekciju.

Skolā ir pielāgotas telpas skolēniem smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem(C līmenis). Blakus klasēm atrodas sociālais rehabilitologs, logopēds un ēdamzāle.

2010. gadā pēc skolas logopēdu iniciatīvas tika nodibināta Rēzeknes logopēdu biedrība. Skolā ir vairāki logopēdijas kabineti ar plašu metodisko materiālu klāstu. Mums bija iespēja iepazīties ar pašu logopēdu izstrādātiem materiāliem, kas pielāgoti katra skolēnu valodas traucējumam.

Pēc iepazīšanās ar skolu un logopēdu izstrādātiem metodiskiem materiāliem, abu skolu pedagogi dalījās pieredzē par  ar valodas korekcijas darbu un metodēm.

Sirsnīgu koncertu sniedza skolēni ar speciālām vajadzībām.

Paldies Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogiem par atsaucīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!


Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 


 

 

Paldies par piedalīšanos
ZZ čempionāta pusfinālā !

Dalībnieki

Huberts Bērziņš 8.klase

Ralfs Liepiņš 8. klase

Raivis Gončaruks 8.klase

Madara Zēmele 8.klase

Elīza Geiduka 8. klase

Atvars Naglis 7.klase

Sabīne Bukāte 7.klase

Miks Avdejevs 9.klase

Herberts Misa 9.klase

Daniela Krilova 9.klase

Paldies dalībniekiem par izturību, veiksmīgo vizuālo noformējumu, pašu izgatavoto karogu!

Īpašs paldies internāta skolotājai Kristiānai Stukānei!

Skolas administrācija

 Projektu nedēļa 18.-21.aprīlī

Šā gada projektu nedēļas tēma – „Drošumspēju stiprināšana stundu un ārpusstundu darbā’’. 1./2.d, 3./4.d, 1./7.f, 1./4.c, 4./8.e, 1./3.f klases kopīgi plānoja galvenās projekta ’’Esi drošs!’’ aktivitātes un mobilitātes, pirmajā projekta dienā apmeklējot valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes mācību klasi 5.vidusskolā un tiekoties ar policijas inspektori Lieni Kaužēnu, bērniem bija iespēja atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām praktiski iejusties ceļu satiksmes dalībnieku lomā. Mācību klase  aprīkota ar interaktīvās tāfeles komplektu, ceļiem ar gājēju pārejām un krustojumiem, ceļa zīmēm, luksoforiem, kā arī velosipēdiem un skrejriteņiem.


Otrā dienā skolēni izzināja ugunsdrošību, apmeklēja Valsts ugunsdzēsības dienesta Valmieras nodaļu, kur  iepazinās  ar ugunsdzēsēju un glābēju  ikdienu, tehniku, kā arī pielaikoja ugunsdzēsēju “darba tērpu” jeb aizsargtērpu. Saņēma  atbildes uz interesējošiem jautājumiem, VUGD darbinieki atgādināja par drošību un iepazīstināja  ar to, kas jādara, lai kļūtu par ugunsdzēsēju un glābēju.


Trešajā dienā skolēni tikās ar skolas ārsti Baibu Alliku, kas stāstīja par traumām un kā rīkoties, lai sniegtu pirmo palīdzību, praktiski vingrinājās plāksteru uzlīmēšanā un pirkstu apsaitēšanā. Arī 6./7.c, 5./7.d un 6./8.d klases savā projekta darbā izzināja drošību – drošību uz ceļa, pie ūdenstilpnēm, internetā, elektrodrošību u.c. Dažādos veidos tika veicināta skolēnu izpratne par veselību; bērni mācījās analizēt interaktīvas situācijas, skatījās videofilmas par drošības jautājumiem, devās mācību ekskursijās uz Sajūtu parku, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Zinātkāres centru "ZINOO Cēsis" u.c. interesantām vietām. Skolēni vistiešākajā veidā apguva sadarbības prasmes, mācījās analizēt projekta rezultātus, izvērtēt savu darbu un prezentēt savas klases projektu – visu mācījās darot, kas arī bija projekta galvenais uzdevums. Skolēni atzina, ka projekta nedēļā uzzinājuši daudz ko jaunu un interesantu ikdienai noderīgu.

Dace Sprince
Vizuālās mākslas konkurss „Burvju zīmulītis”

19.aprīlī trīs skolēni - Alise Milere (5.f klase), Kristaps Evarsons (7.f klase) un Daniels Rakeckis (3.d klase) ar labiem panākumiem piedalījās vizuālās mākslas konkursā „Burvju zīmulītis”, kas notika Ziemeļvidzemes internātpamatskolā.  Konkursa tēma bija „Mežs dažādos gadalaikos”.

Alise  savā  zīmējumā  attēloja mežu pavasarī, Kristaps- vasarā, Daniels – rudenī. Alises darbs tika novērtēts ar atzinības rakstu, Kristaps un Daniels saņēma pateicības par piedalīšanos.

Pēc zīmēšanas visi  konkursa dalībnieki devās uz Dikļu kultūras centru, kur tikās ar dzejnieku Viktoru Kalniņu un klausījās  Dikļu skolas skolēnu muzikālo sveicienu.

Pēc tam devāmies  ļoti  interesantā pastaigā Vika Pasaku parkā, kur priecājāmies par daudzajām koka skulptūrām. Pēc  interesantās  un saturīgās atpūtas pauzes devāmies atpakaļ uz Ziemeļvidzemes internātpamatskolu, kur notika darbu izstāde un dalībnieku apbalvošana.

Piedalīšanās konkursā skolēniem sniedz vērtīgu pieredzi, iespēju satikt savus vienaužus no citām skolām, uzzināt un redzēt kaut ko jaunu.

Paldies Alisei, Kristapam un Danielam par skaistajiem zīmējumiem!

Speciālo klašu MK vadītāja Dace Sprince

 


 

 

APSVEICAM XXI INTEGRATĪVĀS MĀKSLAS FESTIVĀLA NĀC LĪDZĀS!
LAUREĀTUS


Sāru Lubūzi, Kristīni Volbergu, Sintiju Kozlovsku, Karlīni Paulu Tomsoni, Melisu Slaidiņu, Nauri Pintānu, Elvi Martinsonu, Jāni Elmāru Liniņu, Artūru Ašmani un Ritvaru Hānu!

Paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai!


Skolas administrācija

 
Biedrība "Vēlos palīdzēt" ir sarūpējusi Lieldienu pārsteigumu - saldumu paciņas visiem mūsu skolas skolēniem. Paldies par jauko dāvanu!

 


 

Valmieras pilsētas un novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 2017. gada 13. aprīlī ar saviem kokapstrādes un vizuālās mākslas darbiem piedalījās Herberts Misa, Ingars Matutis, Kristaps Razminovičs, Atvars Naglis, Kristiāns Rimša un Ance Āboliņa.

Atzinības saņēma Atvars Naglis un Herberts Misa. Paldies visiem par piedalīšanos!

Paldies pulciņu skolotājiem Dainai Leitei un Imantam Kelmeram!

Skolas administrācija

 

 


 

Es vēlos, es varu...

12. aprīlī 5. – 12. klašu skolēniem notika Karjeras stunda. Lai to padarītu krāsaināku, ciemos tika uzaicināta Valmieras filiāles Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Iva Karpa.

Viņa iepazīstināja skolēnus ar aģentūras darbu, pastāstīja par galvenajiem mītiem, kuri rodas, izvēloties savu profesiju. Karjeras konsultante ieteica, kā pareizi izvēlēties profesiju, uz kādiem jautājumiem pašam sev jāmeklē atbildes, kur interneta iegūt noderīgu informāciju par profesijām un to apgūšanu. Atgādināja, ka domas: sākšu strādāt, beigšu mācīties, ir nepareizas.

Lai cilvēks varētu attīstīties, jāmācās visu mūžu.

Praktiskajā daļā skolēniem bija jāizpilda anketas “Es varu. “ un “Es vēlos.” Pēc anketu apkopošanas skolēni paši var secināt, kura profesija ir piemērotāka.

Inertnāta skolotāja P. Bebre
Bibliotēkas stundas

Šajā mācību gadā 5.-12.klašu skolēni apmeklēja bibliotēkas stundas.

Mērķis: Stiprināt skolēnu lasītprasmi un veicināt interesi par grāmatu lasīšanu.

Lasītprasme ir viens no svarīgākajiem skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Tā ir svarīga gan mācību , gan audzināšanas procesā.

Bibliotēkas stundās skolēniem bija iespēja attīstīt klausīšanās prasmes,  pilnveidot lasīšanas prasmes, uzlabot runas prasmes, attīstīt iztēli, izteikt viedokli par lasīto un paplašināt vārdu krājumu.

Bibliotēkas stundās nodarbības tika organizētas pa tēmām  - dzejas nodarbība, nodarbība par mistiskām lietām, nodarbība par patriotismu, nodarbība par vienaudžu attiecībām, par mīlestību, par jokiem, smiekliem un anekdotēm.

Veicot aptauju, noskaidrojām, ka skolēniem vislabāk patika nodarbība par mīlestību un nodarbība par patriotismu.

Bibliotēkas stundās lasīto skolēniem palīdzēja uztvert zīmju valodas tulks Līga.  Nodarbību sagatavošana notika ciešā sadarbībā ar skolas bibliotekāri Anitu.

Paldies Anitai un Līgai par sadarbību.


5. – 12. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Raiskuma pedagogi pieredzes apmaiņā pie mums

6. aprīlī VVBIVS-AC viesojās Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora vietniece mācību darbā Inga Vilde un 5 pedagogi, logopēdi un speciālie pedagogi, lai iepazītos ar mūsu skolu, lai papildinātu zināšanas par darba organizāciju un metodēm dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā bērniem ar dzirdes traucējumiem individuālā darba stundās un lai gūtu jaunas ierosmes un idejas darbam ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Individuālā darba stundas viesi varēja vērot pie skolotājām Ievas Želves, Vinetas Ragēvičiusas un Tatjanas Lūkinas. Atsauksmes par redzēto bija ļoti pozitīvas. Viesi priecājās par daudzpusīgām darba metodēm, par interesanti un aizraujoši organizēto darbu stundās.

Ar mūsu skolas vēsturi un šodienu kolēģus iepazīstināja skolas direktora pienākumu izpildītāja Līga Vaite, direktora vietnieces Ina Kursīte un Daina Liepiņa.

Raiskuma kolēģes ar interesi iepazinās ar mūsu pedagogu gatavotiem uzskates materiāliem un ar materiāliem, kuri atrasti internetā un veiksmīgi tiek pielieti darbā.  Metodiskos materiālus demonstrēja  skolotājas Ieva Želve, Vineta Ragēvičiusa, Daina Liepiņa un Indra Juste .

Par darbu ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem pieredzē dalījās skolotāja Dace Sprince.

Viesi iepazinās arī ar skolas Dzirdes centru un tā darbības jomām.


Direktora vietniece Daina Liepiņa

 „Ceļojuma iespaidi” - Tainvāna un Japāna

5.aprīlī, kā katru pavasari, skolā viesojās mūsu bijusī skolotāja SILVIJA GRIESTIŅA. Arī šogad skolotāja  dalījās savos piedzīvojumos  citās zemēs, šoreiz  -  TAIVĀNĀ un JAPĀNĀ. Skolēni aizrautīgi sekoja interesantiem stāstiem un attēliem par dabu, cilvēkiem, vēsturi un sadzīvi.


Bibliotekāre Anita Reinerte

 

 


 

 

BIBLIOTĒKAaprīlī...

•) 1.aprīlis -„Joku  diena”

•) 2.aprīlis – Starptautiskā Bērnu grāmatu diena

•) 5.aprīlī pl.15.00 – Ceļojums uz Japānu &Taivānu (stāsta S.Griestiņa)

•) 22.aprīlis – Zemes diena

•) Svinam Lieldienas!

•) Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi aprīlī

•) Dzejniekam Pēteram Brūverim - 60

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Lasīšanas pēcpusdienas 5. – 12.klasei (otrdiena, plkst. 17.00)

•) Skolotājas Ievas Lūsītes gleznu izstāde „10 centimetri dzijā”