“Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm”

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Izglītības iestādēm jauns sporta inventārs

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sporta un rotaļnodarbību norisi Valmieras izglītības iestādēs, Valmieras pilsētas pašvaldība ir iegādājusies mūsdienīgu, kvalitatīvu un mazāk traumējošu sporta inventāru. Ņemot vērā izglītības iestāžu vajadzības un esošā sporta inventāra nolietojumu, pirmsskolas izglītības iestādes saņēmušas bērnu rotaļnodarbību dažādojošu, līdzsvara un koordinācijas spējas attīstošu vingrošanas aprīkojumu. Savukārt skolās, tai skaitā arī Valmieras Bērnu sporta skolā tika papildināts galvenokārt dažādiem sporta veidiem nepieciešamais aprīkojums.

“Viena no panākumu atslēgām bērnu fiziskās aktivitātes veicināšanai un motivēšanai nodarboties ar sportu ir kvalitatīva vide un inventārs. Interese nodarboties ar sportu brīvajā laikā ir sākums arī labiem rezultātiem vietējā un valsts mēroga sacensībās,” gandarījumu par iespēju uzlabot sporta inventāru pauž Valmieras Bērnu sporta skolas direktore Līga Dzene.

“Valmieras skolās līdztekus basketbolam, volejbolam un futbolam tiek spēlēts arī badmintons un frisbijs. Tāpat populārs ir kļuvis florbols, kas nu jau tiek spēlēts ne vien skolās, bet arī bērnudārzos. Taču kā jaunums Valmieras izglītības iestādēs ienākusi nūjošana,” stāsta atbildīgā par sporta inventāra piegādi Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Iveta Kļaviņa. “Jaunā aprīkojuma iegāde noteikti būs ieguldījums ne tikai sporta stundu nodrošinājumam ar jaunu inventāru. Tas papildinās arī ārpusstundu individuālās nodarbības, sporta svētkus un jaunu sporta veidu apgūšanu,” uzsver I.Kļaviņa.

Jaunu inventāru florbolam šogad iegādājās visas Valmieras skolas, tai skaitā arī Valmieras Bērnu sporta skola. Florbola inventāru papildināja arī bērnudārza “Kārliena” struktūrvienība “Pienenīte”.  Badmintona un frisbija aprīkojumu iegādājās gan Valmieras 2.vidusskola, gan Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Tāpat badmintona inventāra krājumus papildināja Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs. Bērnudārzam “Kārliena” tika piegādāts jauns nūjošanas aprīkojums, bet Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” iegādājās bērnu trenažieri-divriteni, kas noderēs bērniem ar pārvietošanās traucējumiem kustību pieredzes bagātināšanai.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem sporta inventāra piegādi par 21 496,46 EUR veica SIA “RANTZOWS SPORT”. Sporta inventāra iegāde 3499,99 EUR apmērā tiek līdzfinansēta no valsts budžeta finanšu līdzekļiem Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projekta “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Tālr.: 64210682; 26495997