5. - 12. klašu internāta skolotāju MK aktualitātes 2016./2017.un 2017./2018. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Prāta spēle „Es mīlu Latviju”

Mīļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā!”

/K. Skujenieks/

Latvijas 100 gades ietvaros 22. novembrī 5. - 12. klašu skolēniem notika prāta spēle „Es mīlu Latviju.” Prāta spēle tika realizēta 7 dažādās darbnīcās. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt, nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latviju, Latvijas simboliem, cilvēkiem, dabu un tradīcijām.

Klasēs skolēni veidoja Latvijas dižkoku un apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. Skolas zālē skolēni izveidoja Latvijai veltītu piramīdu.

5. – 12.klašu internāta skolotāju MK

 


5. - 12. klašu rudens ekskursija

Jaukā 13.septembra rītā 5.-12. klašu skolēni devās ikgadējā rudens ekskursijā. Šajā gadā devāmies iepazīt Latgali. Balvu muzejā skolēni guva priekšstatu par Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu . Apskatījām Balvu muižas parku , Lāča dārzu, 100 darbi Latvijai vides objektu „Gaiss”, vides objektu „Sadraudzības pilsētas” un strūklaku „Plaukstošā ūdensroze”.

Pēc gardām pusdienām devāmies uz Tilžas  Retro moto muzeju „Rūsa vējā”. Skolēniem bija iespēja iepazīt dažas senlietas,  senos motociklus un piedalīties atrakcijās un pārbaudījumos.Par veiksmīgu rezultātu un atjautību 10 labākie tika apbalvoti. Balvā izbrauciens ar seno motociklu.

Nākošā apskates vieta bija Nurmastienes skatu tornis,no kura var saskatīt Krievijas teritoriju.


5.-12. klašu internāta skolotāju MK


 


 

Es vēlos, es varu...

12. aprīlī 5. – 12. klašu skolēniem notika Karjeras stunda. Lai to padarītu krāsaināku, ciemos tika uzaicināta Valmieras filiāles Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Iva Karpa.

Viņa iepazīstināja skolēnus ar aģentūras darbu, pastāstīja par galvenajiem mītiem, kuri rodas, izvēloties savu profesiju. Karjeras konsultante ieteica, kā pareizi izvēlēties profesiju, uz kādiem jautājumiem pašam sev jāmeklē atbildes, kur interneta iegūt noderīgu informāciju par profesijām un to apgūšanu. Atgādināja, ka domas: sākšu strādāt, beigšu mācīties, ir nepareizas.

Lai cilvēks varētu attīstīties, jāmācās visu mūžu.

Praktiskajā daļā skolēniem bija jāizpilda anketas “Es varu. “ un “Es vēlos.” Pēc anketu apkopošanas skolēni paši var secināt, kura profesija ir piemērotāka.

Inertnāta skolotāja P. Bebre


  

Bibliotēkas stundas

Šajā mācību gadā 5.-12.klašu skolēni apmeklēja bibliotēkas stundas.

Mērķis: Stiprināt skolēnu lasītprasmi un veicināt interesi par grāmatu lasīšanu.

Lasītprasme ir viens no svarīgākajiem skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Tā ir svarīga gan mācību , gan audzināšanas procesā.

Bibliotēkas stundās skolēniem bija iespēja attīstīt klausīšanās prasmes,  pilnveidot lasīšanas prasmes, uzlabot runas prasmes, attīstīt iztēli, izteikt viedokli par lasīto un paplašināt vārdu krājumu.

Bibliotēkas stundās nodarbības tika organizētas pa tēmām  - dzejas nodarbība, nodarbība par mistiskām lietām, nodarbība par patriotismu, nodarbība par vienaudžu attiecībām, par mīlestību, par jokiem, smiekliem un anekdotēm.

Veicot aptauju, noskaidrojām, ka skolēniem vislabāk patika nodarbība par mīlestību un nodarbība par patriotismu.

Bibliotēkas stundās lasīto skolēniem palīdzēja uztvert zīmju valodas tulks Līga.  Nodarbību sagatavošana notika ciešā sadarbībā ar skolas bibliotekāri Anitu.

Paldies Anitai un Līgai par sadarbību.


5. – 12. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

 

“Ēnu diena” LNS

Kā tradīcija, arī šogad 16. februārī 8., 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja viesoties LNS un iepazīties ar tās darbību.

LNS mūs sagaidīja un gides pienākumus pildīja mūsu skolas absolvente un Jauniešu centra darbiniece Kristīne Krista Magone. Skolēni tika iepazīstināti ar LNS Surdotehniskās palīdzības centru, LNS Rehabilitācijas centru. Saņēmām vērtīgu informāciju par iespēju saņemt valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus, kas atvieglo vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē.

Ekskursija turpinājās LNS mītnē, kur tikām iepazīstināti ar darbiniekiem un viņu veikto darbu.

Izglītojoša bija tikšanās ar nedzirdīgajiem dažādu profesiju pārstāvjiem. Raitis Ozols pastāstīja par automehāniķa amatu. Skolēniem liels pārsteigums bija, ka par floristu strādā arī vīrieši. Ar florista profesijas darbu mūs iepazīstināja Aldis Ādamsons. Šuvējas profesiju un sava SIA “Poga Rotā” izveidi un darbību prezentēja Madara Indriksone.

LNS Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš iepazīstināja ar Jauniešu centra mērķiem, uzdevumiem un komandu, kā arī ar tā turpmākās darbības plānu 2017. gadā. Skolēni guva informāciju par Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivāliem, dažādām tematiskajām ballītēm, foto un video kursiem, Latvijas nedzirdīgo filmu festivālu, dalību jauniešu nometnēs ārpus Latvijas robežām.

Pasākuma noslēgumā tikāmies ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu un tika saņemti apliecinājumi par piedalīšanos šajā LNS iepazīšanas procesā.


Skolotājas D.Lediņa un I.Juste

 

 


 

Tikšanās ar  skolas absolventu Armandu Hildebrantu

2017. gada 7. februārī mūsu skolā viesojās 9. klases absolvents Armands Hildebrants. Viņš vadīja karjeras stundu pamatskolas un vidusskolas klasēm.

Armands pēc 9. klases beigšanas mācības turpināja Kuldīgas ģimnāzijā klasē ar matemātikas novirzienu. Tagad Armands mācās 12. klasē. Viņš pastāstīja, ka lielāko daļu mācību satura apgūst, izmantojot surdotulka pakalpojumu. Mācīties nav viegli. Liela nozīme ir mērķtiecībai un apzinīgai attieksmei pret mācībām. To Armands novēlēja arī mūsu skolas skolēniem.

Armands dzirdīgo klases un skolas biedru vidū jūtas labi, ir atbalstīts. Tas ir tādēļ, ka viņš jau mūsu skolā bija sabiedrisks un aktīvs. Tagad, mācoties ģimnāzijā, Armands pilnveido sadarbības un komunikācijas prasmes. Viņš darbojas Skolēnu domē, pats organizē un piedalās pasākumos.

Armandam ģimnāzijā noder mūsu skolā gūtās zināšanas. Mācībās viņš izmanto pamatskolā izstrādātos mācību pierakstus. Par to Armands ir pateicīgs mūsu skolotājām!

Nobeigumā Armands novēlēja mūsu skolas skolēniem apzinīgi mācīties, prast izvērtēt intereses veiksmīgas karjeras veidošanā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, būt aktīviem skolas un ārpusskolas pasākumos.

Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare

 

 


 

Ziemassvētkus gaidot

Tuvojoties gada skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, 30.novembrī skolotājas Ruta un Ineta aicināja 5.-12.klašu skolēnus piedalīties pasākumā “Ziemassvētkus gaidot”.  Vispirms katrs  klašu kolektīvs  varēja radoši izpausties, izveidojot  savas klases telpai  īpašo Adventes vainagu, bet katrs skolēns izrotāja eglīti ar krāsainu ābolu, uz kura bija uzrakstījis savu novēlējumu vai labo domu. Ar interesi visi noskatījās  5. un 6.klašu skolēnu sagatavoto uzvedumu “Ziemassvētki vecīša cimdiņā”, kurā svētkus jautri kopā sagaidīja mušas ķēniņienes, pelītes pīkstītes, zaķi biznesmeņi, vilki rokeri, lācis ķepainis un meža rūķīši. Pēc tam, minot mīklas, atceroties tautasdziesmas un  ticējumus, kas saistīti ar ziemu un Ziemassvētkiem, visi kopā varējām pārliecināties par to, cik zinoši, draudzīgi un labestīgi  esam. Bet tad, veroties zāles durvīm, pārsteigums iemirdzējās ikviena acīs, jo jautri lēkādams, pie mums ciemos bija ieradies lielā meža lielais zaķis, ar kuru kopā jautrās spēlēs un atrakcijās iesaistījās visi skolēni un arī skolotājas. Pēc kārtīgas izkustēšanās un izsmiešanās, labā noskaņojumā, visi apēdām  pa kraukšķīgai piparkūkai un baudījām īpašo karsto dzērienu.

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu katrā mājā!


5. – 12. klašu internāta skolotāju MA

 

 


 

Labo darbu nedēļa- 2016.

Labo darbu nedēļas ietvaros 5.-12. klašu skolēni ar skolotājiem organizēja Spēļu pēcpusdienu 1. – 4. klašu skolēniem.

Skolēni tika sadalīti 5 „klasēs”. Katrai „klasei” bija savi „jaunie skolotāji” (8 – 12. klašu audzēkņi.)

„Jaunajiem skolotājiem” ar saviem audzēkņiem bija jāapmeklē 5 skolas. Skolēniem bija iespēja parādīt savu veiklību, atjautību un sportisko sagatavotību.

„Jaunie skolotāji” par saviem audzēkņiem ļoti rūpējās, palīdzēja un atbalstīja, ja kaut kur nepaveicās kā gribējās.

Mazajiem tas ļoti patika!

Paldies visiem 5. – 12. klašu skolēniem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā, vadīšanā, kā arī „jaunajiem skolotājiem” – Madarai Zēmelei, Hubertam Bērziņam, Elīzai Geidukai, Ralfam Liepiņai, Danielai Krilova, Raivim Gončaruks, Kristīnei Bistrovai, Laurai Vicinskai, Ancei Liepiņai, Rolandam Pintānam, Mikam Avdejevam, Herbertam Misam.

Paldies internāta skolotājām Inetai Melbārdei, Indrai Vītolai, Pārslai Bebrei, Indrai Justei.


5. – 12.klašu internāta skolotāju MK

 


 

 

Karjeras nedēļas pasākums Valmieras Mākslas vidusskolā

Karjeras nedēļas “Es būšu…” ietvaros mūsu skolas piecas meitenes apmeklēja Valmieras Mākslas vidusskolas organizēto pasākumu. Mākslas skolas pedagogi pastāstīja par iespējām apgūt piedāvātās profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas un arī pēc vidusskolas.

Pasākuma praktiskajā daļā meitenes datorgrafikā izveidoja savus iniciāļus, kurus izprintēja un uzpresēja uz krekliņa.

Internāta skolotāja Indra Juste


  

Karjeras nedēļas "Mazā Vistērija" Vidzemes Augstskolā

12. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 12. klases skolnieki Elīna Pudža, Nauris Pintāns un Viktors Kņazkins apmeklēja Vidzemes Augstskolu, kur piedalījās „Mazās Vistērijas” aktivitātēs.

Sākumā skolnieki bija nedaudz uztraukušies, vai spēs tikt galā ar dotajiem uzdevumiem, bet loģiskā domāšana, radošā un atraktīvā pieeja veicināja iegūt labus rezultātus.

Mūsu skolnieki ieguva 2. vietu. Šī bija laba pieredze karjeras stiprināšanā.


Internātskolotāja Gunta Bulmeistare 

 

Rudens ekskursija

Katru gadu septembrī mūsu skolas skolēni dodas rudens ekskursijā.

Šogad 5.-12. klašu skolēni devās iepazīt Daugmali. Ekskursiju sākām ar Daugmales pilskalna apskati. Grūti gāja ar uzkāpšanu pilskalnā, bet vēl grūtāk ar nokāpšanu. Kā nu kuram gāja!

Tālāk devāmies ciemos pie Daugmales bišu Jāņa. Skolēni daudz uzzināja par bitēm, bišu dzīvi, bišu mājas iekārtojumu, par visu labo ko dod šis mazais un vērtīgais kukainītis. Bija iespēja ieraudzīt «bišu mammu», starp daudzajām bitēm, papaijāt bites, nobaudīt 9 dažādus medus veidus, kā arī nogaršot enerģijas dzērienu. Tas gatavots no medus, bišu maizes un ūdens. Skolēniem īpaši patika sveču gatavošana, kuras gatavošanas laikā jādomā labas domas. Skolēni darbojās arī māla darbnīcā gatavojot savu Laimes pogu. Roberts izgatavoja savu vāzi. Skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus. Atbildēs slēpās daudz interesantas pieredzējuša un zinoša biškopja gudrības.

Bišu čaklumu mums visiem jāmācās!

Lai skolēnos attīstītu līdzjūtību, veidotu izpratni, atbildību un vēlmi rūpēties par kādu devāmies un mājas Zoo un dzīvnieku patversmi «Mežavairogi». Tur mūs sagaidīja skaists, lepns gulbis, kas draudzīgi pastaigājās kopā ar zosīm, divas lāču meitenes, jenotsuns, zirgs, pūce, kaķi un daudz, daudz bez saimnieka aprūpes palikuši suņi. Skolēni ar vecāku atbalstu bija sarūpēji patversmes iemītniekiem «ciema kukuli».  Ar lielu mīlestību skolēni mīļoja kaķus, veda pastaigās voljeros esošos suņus. Dzīvniekiem šī bija patīkama tikšanas, jo varēja izskrieties, kas vēlējās arī nopeldēties tuvējā dīķī. Apmierināti bija gan dzīvnieki, gan skolēni.

Pēc pārrunām ar skolēniem, var secināt, ka  vislabāk patika tieši satikšanās un spēles ar patversmes iemītniekiem.

Paldies skolēniem un skolotājiem par izturību!

Paldies atsaucīgajam un laipnajam šoferītim Jurijam Namniekam!