Finālprodukti

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Fotoizstāde „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
Valmieras pansionāta telpās

2015. gada pavasarī (februārī, martā) Valmieras pansionāta telpās tika atklāta foto izstāde. To sagatavoja foto pulciņa dalībnieki un vadītājs skolotājs  Andris Caune.

Pirmo reizi šīs izstādes fotogrāfijas bija izstādītas mūsu skolā, kad notika pirmā Comenius skolu partnerības projekta „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” tikšanās 2013. gada rudenī. Tad ar Latvijas dabu fotogrāfijās varēja iepazīties mūsu partneri no Polijas, Slovēnijas, Spānijas un Turcijas. Tagad klāt vēl nākušas citas bildes.

Šī izstāde ir viens no projekta finālproduktiem. Tā parāda mūsu projekta darbības atpazīstamību. Skaistās fotogrāfijas var aplūkot gan pansionāta iedzīvotāji, gan darbinieki, gan viesi, gan arī citi Valmieras iedzīvotāji.

Fotogrāfijās varam atpazīt vietas Valmieras pilsētā un tās apkārtnē, arī mūsu pašu skolēnus.


 


Dabas vārdnīcas

Projekta tikšanās Mariborā. Visas partnerskolas bija rūpīgi gatavojušās dabas vārdnīcu prezentācijai.

Par vārdnīcu formu un saturu jau runājām iepriekšējo projekta tikšanās laikā gan Latvijā Valmierā, gan Turcijā Mersinē, gan Polijā Slavno, bet vēl notika aktīva sarakste internetā par neskaidrajiem jautājumiem.

Un tagad ir rezultāts – krāsainas, dažādas pēc formas, katrai valstij raksturīgāko iekļaujošas pēc satura.

Piemēram, Mersines skola bija izvēlējusies kabatas formāta vārdnīcu. Mūsu gatavotajā vārdnīcā nosaukumi bija izlasāmi gan dzimtajā, gan angļu, gan latīņu valodās.

Vārdnīcas skolēni varēs izmantot:

1) mācību stundās (dabaszinību, angļu valodas),

2) audzināšana stundās,

3) brīvajā laikā,

4) nākošo projekta tikšanās laikā, veidojot kontaktus ar partnerskolu skolēniem.