Speciālo klašu metodiskās komisijas aktualitāšu arhīvs

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Pasākums Valmieras bērnu bibliotēkā

17. maijā 1./2 D un 1.-1. klašu skolēni kopīgi apmeklēja Valmieras  bērnu bibliotēkas pasākumu „Dudū un Zumzum meklē burtu pēdas bibliotēkā”. Abiem suņiem palīdzējām meklēt pazudušos vārdus, kuri paslēpušies bibliotēkā, kā arī sameklēt burtus, kuri ir „savārījuši ziepes”.

Pasākums bija interesants, jo vēl arī kopīgi lasījām pasaku un mazliet pavingrojām.


L.Ivanovska

 

 


 

Speciālo klašu dabaszinību nedēļa no 9.-13.maijam

Speciālo klašu dabaszinību nedēļā klasēs tika organizēti dažādi konkursi, kas saistīti ar dabaszinībām un ģeogrāfiju. Skolēni minēja  krustvārdu mīklas, zīmēja savu mīļāko dzīvnieku u. c. Jaunāko klašu skolēniem bija jāpazīst un jānosauc attēlā redzamais dzīvnieks, jāpastāsta, ko par to zina, kā arī jāatmin dzīvnieki pēc dotajām pazīmēm. 12.maijā devāmies kopīgā mācību ekskursijā gar Gauju, lai iepazītos ar interesantiem objektiem tuvākā apkārtnē. No skolas mūs ceļš veda uz Valterkalniņu, pēc tam gar Kazu krācēm līdz Vanšu tiltam. Ekskursija noslēdzās ar atjautības uzdevumiem un mīklu minēšanu. Visi uzdevumi prasīja gan zināšanas, gan atjautību.

Paldies skolēniem un skolotājām par aktivitāti!

Dace Sprince

 

 


 

Daiļrunāšanas konkurss Gaujienas internātpamatskolā

11.maijā septiņi speciālo klašu skolēni – E.Stepanovs (2.d kl.), K.Lezdiņa (3.d kl.), E.Vestbergs (4.d kl). A.Puķīte (5.d kl.), K.Volberga (6.d kl.), M.Preimanis (4.f kl.)  un A.Milere (4.f.kl.) piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursā Gaujienas internātpamatskolā. Lai varētu piedalīties šajā konkursā, mūsu skolēni bija nopietni gatavojušies, pirms tam piedaloties atlases konkursā mūsu pašu skolā. Konkursā piedalījās skolēni no deviņām skolām. Konkursanti deklamēja latviešu dzejnieku dzeju par darbu, darba darītāju un darba tikumu. Skolēnu darbs šoreiz bija prasmīgi uzstāties un emocionāli izteikt savas jūtas. Mūsu bērni savu darbu paveica godam ar vislielāko atbildības sajūtu, iegūstot 3 atzinības rakstus (A.Puķīte, M.Preimanis, E.Stepanovs) un 4 pateicības par piedalīšanos (A.Milere, E.Vestbergs, K.Lezdiņa, K.Volberga), un balvas.

Pēc konkursa dalībniekiem sekoja pārsteigums – atpūta Grundzāles pagasta sporta kompleksā „Trīssaliņas”- pastaiga pa dabas taku, kāpšana skatu tornī, desu cepšana un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā bija konkursa laureātu koncerts, kurā piedalījās A.Puķīte, M.Preimanis, E.Stepanovs.

Bērni ar mirdzošām acīm, smaidīgi, ar labi padarīta darba apziņu vakarā atgriezās skolā, lai dalītos iespaidos ar skolasbiedriem. Labas emocijas un pašapziņa taču  ir visa pamats. Paldies latviešu valodas skolotājām – L.Vaitei, L.Ivanovskai, L.Ābelei, kas palīdzēja sagatavoties konkursam.


Atzinība skolai šeit. Atzinības skolēniem šeit: Aivitai Amandai Puķītei, Edgaram Stepanovam, Markusam Preimanim. Pateicības skolēniem šeit: Alisei Milerei, Emīlam Vestbergam, Kristīnei Lezdiņai un Kristīnei Volbergai.

Dace Sprince,
Speciālo klašu MK vadītāja


 

 


 

Daiļrunāšanas konkurss
„Ai, darbiņi, ai, darbiņi,
Bez darbiņa nevarēju”

29.aprīlī notika speciālo klašu daiļrunāšanas konkurss. Dalībnieki tika vērtēti pa klašu grupām. Žūrijas komisija (latviešu  valodas skolotājas) vērtēja dzejoļa atbilstību konkursa tēmai, runātāja stāju un spēju iejusties tēlā.  1.-2.kl.grupā 1.vietu ieguva Edgars Stepanovs, 2.vietu – Edgars Tillers. 3.-4.kl.grupā 1.vieta – Kristīnei Lezdiņai, 2.vieta – Emīlam Vestbergam. 5.-6.kl.grupā 1.vieta Kristīnei Volbergai, 2.vieta – Aivitai Puķītei. C līm. 4.klases skolnieks Markuss Preimanis ieguva 1.vietu. Šie skolēni turpinās pilnveidot savus priekšnesumus, lai 11.maijā Gaujienas internātpamatskolas organizētajā  daiļrunāšanas konkursā ar vislabākajiem rezultātiem varētu pārstāvēt mūsu skolu.


Paldies visiem latviešu valodas skolotājiem!

 

 


 

Vizuālās mākslas konkurss ”Burvju zīmulītis”

27.aprīlī četri speciālo klašu skolēni-Alise Milere (4.f klase), Dāvids Ozols (3.d klase), Kristīne Volberga (6.d klase) un Kristaps Evarsons (6.e klase) piedalījās vizuālās mākslas konkursā „Burvju zīmulītis”, kas notika Dauguļu internātpamatskolā. Dalībnieki pārstāvēja 19 skolas. Tēma – „Dabas veltes”. Dauguļu skolas bērni iepriecināja visus ar jauku priekšnesumu. Pēc tam konkursa dalībnieki sadalījās pa klašu grupām un zīmēja.

Kad darbi bija pabeigti, ēdām garšīgas pusdienas un devāmies kopīgā ekskursijā uz Sietiņiezi, kur mūs sagaidīja omulīgais Meža Rūķis. Bērni kopā ar Meža Rūķi gāja jautrās rotaļās un izstaigāja Sietiņieža dabas takas.

Pēc tam atgriezāmies viesmīlīgajā Dauguļu skolā. Pa šo laiku žūrijas komisija bija novērtējusi darbus, sekoja apbalvošana un zīmējumu izstāde. Mūsu skolēni saņēma pateicības rakstus un balvas par piedalīšanos konkursā.

Savā skolā atgriezāmies nedaudz noguruši, bet priecīgi par interesanti aizvadīto laiku, pildīti ar pozitīvām emocijām un jauniem iespaidiem. Paldies vizuālās mākslas skolotājai Dainai Leitei, kas sagatavoja skolēnus konkursam.


Skolēnu pateicības var aplūkot šeit: Alisei Millerei, Dāvidam Ozolam, Kristīnei Volbergai, Kristapam Evarsonam.

Dace Sprince,
Speciālo klašu MK vadītāja

 

 


 

Speciālo klašu matemātikas nedēļa 15. – 19.februāris

Speciālo klašu matemātikas nedēļā skolēni iesaistījās dažādās ar matemātiku saistītās aktivitātēs, apguva praktiskas dzīves prasmes, mācījās veidot pozitīvu saskarsmi ar saviem vienaudžiem un citiem cilvēkiem. Galvenais šīs nedēļas darbības princips-mācīšanās darot. 1./2.d un 3./4.d klases devās uz veikaliem „Freko”, ’’Agate”, „Maxima” ar uzdevumu veikt preču cenu izpēti, uz lapas pierakstīt cenas, analizēt, kuras no precēm iegādāties par noteiktu naudas summu, salīdzināt cenas u.c. Pēc tam skolēni klasē apkopoja iegūto informāciju. 1./5.f, 3./7.e, 1./4.c klašu skolēni ar aizrautību spēlēja matemātikas spēles, zīmēja un aplicēja dažādās tehnikās savu mīļāko skaitli.

Speciālo klašu metodiskā komisija

 

 


 

Speciālo klašu dzejoļu konkurss

Pavisam tuvu ir brīdis, kad "...ar gaišām sveču liesmām, egļu smaržu, dzejoļiem un piparkūku garšu nāks rūķis uz mājām..."

Ziemassvētkos dāvanas neviens nesaņem tāpat vien - ir jānoskaita dzejoļi. Speciālo klašu skolēni 17. decembra rītā bija sapulcējušies pie skaisti izrotātas egles, lai parādītu , kādus dzejoļus iemācījušies.

Paldies visiem čaklajiem skolēniem par jaukajiem Ziemassvētku dzejoļiem! Paldies skolotājām, kas palīdzēja tos iemācīties! Priecīgus svētkus.

Dace Sprince

 

 


 

Rotaļu pēcpusdiena

25. novembrī muzikālās ritmikas kabinetā notika rotaļu pēcpusdiena skolas bērniem, kas mācās c, e un f klasēs. Kopā ar skolotāju Līgu Grāpēnu bērni dziedāja un dejoja latviešu tautas rotaļdejas „Kas dārzā?”, „Cisu maiss”. Bērni pārcēlās uz dzīvi mežā ar imitācijas kustībām mūzikas pavadījumā attēlojot lāci, vilku, lapsu, ezi, vāveri un zaķi. Bērni ar prieku un interesi piedalījās organizētajā rotaļu pēcpusdienā. Paldies visiem pasākumā iesaistītajiem skolas darbiniekiem.


Līga Grāpēna
Vēstures konkurss ”Es mācos pazīt savu valsti”

24. novembrī notika vēstures konkurss ”Es mācos pazīt savu valsti”, ko organizēja skolotāja Antra Rozenberga. Konkursā piedalījās 5./6.c, 6./8.d un 5. klašu skolēni. Tika izveidotas divas komandas, kas sacentās savā starpā, parādot labas zināšanas par Latvijas valsts simboliem – ģerboni, karogu, himnu un kultūrvēsturiskajiem novadiem. Nelielas grūtības abām komandām sagādāja puzle, kurā bija jāsaliek Latvijas kontūra. Kopvērtējumā abas komandas ieguva vienādu punktu skaitu.


Dace Sprince

 

 


 

Speciālo klašu valodas nedēļa

Speciālo klašu valodas nedēļa aizsākās ar Mārtiņu ieskandināšanu 9.novembra pēcpusdienā, kad pie mums ciemojās Mārtiņbērni no Dikļu pagasta folkloras kopas. Visi kopā izkustinājām kājas un rokas jautrās rotaļās. Bērniem bija iespēja apskatīt ķekatniekus, mēģināt tos atpazīt. Trešdien un ceturtdien skolēni minēja krustvārdu mīklas, skandēja tautasdziesmas, dzejoļus, turpināja iepazīt Mārtiņu tradīcijas un paražas, lika puzles, spēļu veidā veica dažādus uzdevumus, darbojās radošā darbnīcā, gāja rotaļās.


Dace Sprince

 

 


 

Ekskursija uz Kaugurmuižu

Tuvojoties LR dzimšanas dienai un Lāčplēša dienai, 3.novembrī speciālās klases devās uz Kaugurmuižu, kur atrodas Zemessardzes 22.kājnieku bataljons. Tur mūs iepazīstināja ar specializētu kara tehniku, dažādiem šaujamieročiem. Daudzi skolēni izmantoja iespēju turēt rokās šautenes, ieskatīties lielgabala tēmeklī, iekāpt dažādos kara transporta līdzekļos, kā arī uzvilkt zemessarga ekipējumu. Uzzinājām, ka karaspēka daļa šeit ir jau no 1926.gada. Bataljonā sagatavo Latvijas pilsoņus dienestam Zemessardzē, kā arī pilda valsts aizsardzības uzdevumus. Bataljona karavīri piedalās arī avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos. Skolēni atzina, ka ekskursija patika. Visvairāk prieka sagādāja brauciens ar bruņu transportieri.

Dace Sprince

 


 

 

Speciālo klašu ekskursija uz Līgatni 16.septembrī


16.septembrī speciālās klases devās kopīgā ekskursijā. Vispirms aplūkojām Liepas Lielo Ellīti ar vairākām alām. Visinteresantākā bija galvenā ala, no kuras izplūst avots.

Tālāk devāmies uz Līgatni, kurā ir daudz smilšakmens atsegumu, ko saucam par klintīm un iežiem. Visvairāk mūs šeit pārsteidza klintīs esošās alas un pagrabi. Sajūsmināti vērojām lieliskās dabas ainavas no Lustūža klints skatu platformas.

Pēc tam mūs ceļš veda uz Vienkoča parku, kas popularizē zaļo dzīvesveidu un dabas materiālu izmantošanu, bet visvairāk koku, no kā arī top vienkoči. Parkā aplūkojām vienkoču laivas, krēslus, skulptūras, gaismas ķermeņus un citus koka izstrādājumus. Staigājām pa taku ar dažādu aizsargājamu dzīvnieku koka skulptūrām. Šeit bija izvietoti arī dažādu vēsturisku celtņu maketi. Apskatījām arī smilšu maisu māju.

Atpakaļceļā devāmies cauri Cēsīm, kur aplūkojām Livonijas ordeņa pili un tās parku. Skolēni atzina, ka ekskursija patika un ka redzējuši daudz ko jaunu un interesantu.

Dace Sprince speciālo klašu MK vadītāja


 


 

Latviešu valodas nedēļa

No 17.-21.februārim notika latviešu valodas nedēļa.  Nedēļas tēmu “ Folklora” speciālo klašu skolēni pētīja un apspēlēja dažādos veidos. .

1.-4. d klašu audzēkņi darbojās ap mīklām. Skolēni  noskaidroja, cik dažādi ir mīklu veidi, kā arī mēģināja paši atrisināt un sastādīt krustvārdu mīklas.

Kopējā pasākumā bērni darbojās komandās.  Viņi veidoja latviešu tautas mīklas, pareizi sakārtojot dotos vārdus un frāzes, un izveidotās mīklas uzdeva klasesbiedriem.

Savukārt 1./5. e un 2./9. c klašu skolēni iejutās pasakas “Kukulītis” tēlos. Viņi zīmēja, krāsoja, grieza un līmēja, kā arī atdarināja pasakas varoņus. Nedēļas noslēgumā bērni ar interesi noskatījās multfilmu “Kukulītis” .

3./4. d klases skolēni risina un sastāda krustvārdu mīklas.

No dotajiem vārdiem tiek saliktas latviešu tautas mīklas.

Kristaps stāsta pasaku.

Speciālo klašu metodiskās komisijas vadītāja

Marita Tama