Audzināšanas stundas

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra

1. – 12. klašu audzināšanas stundas

2017./2018. mācību gada 1. semestrī

1. - 4. klasēm

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
12.25-13.05 1./2. d klase
13.15-13.55

1./4.f, 2./3.f klases

4.d klase

4. klase

2./3.d klase
14.10-14.5

1-1./1-2. klase

1./2.c klase

2. klase

3./4.c klase

4./8.f, 4./9.e klase

5. - 12. klasēm

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
13.15-13.55

5. klase

9./9.d klase

7./7.c klase

5./6.d klase

14.10-14.50

12. klase

6./6.c klase

8./8.e klase

10./11. klase

7./8.d klase


Paldies par dalību konkursā internāta skolotājām Larisai Zakrevskai un Madarai Vilnei!