Valsts izglītības aģentūras projekts Izglītības inovācijām

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Mūsu skolas 1. - 4. klašu skolēni 28. februārī izmēģināja projektā izveidotās Lauku sētas spēles - skatīt bilžu galerijā.

 


 

Projektā izstrādāto izdales materiālu darba lapas: augļi - ogas, darbarīki, dārzeni, mājdzīvnieki, mājputni, pārtika, kontroldarbs.

Sākotnēji projekta materiāli pieejami portālā skolas.lv sadaļā Mācību materiāli, taču sakarā ar portāla izveides apturēšanu, piekļuve materiāliem ir apgrūtināta.

Visi projekta materiāli atrodami logopedija.eu mājas lapā šeit. 

Šā gada 16. novembrī Latvijas dzimšanas dienas ieskaņās ar projekta „Vides spēle „Lauku sēta”” darbu – filmiņām, interaktīvajām spēlēm iepazinās 1. – 4. klašu skolēni.

Audzēkņi ar interesi skatījās „Lauku sētas” filmiņas, aktīvi iesaistījās datorspēlē. Skolēni labprāt atkārtoja vārdus no redzētā materiāla, tā nostiprinot vārdu krājumu par mācību materiālu „Priekšmetu grupas” par lauku tēmu.

Pēc pasākuma bērnu zīmētās ilustrācijas liecina, ka mērķis sasniegts – bērniem veidojas jēdzieniska izpratne, ir reāls priekšstats par lietām laukos.


 

  

Šā gada 15. novembrī skolā notika mūsu skolas izstrādātā projekta „Vides spēle „Lauku sēta”” darba prezentācija. Projektu par Ls14 350 finansē VIAA un IZM sadarbībā ar Valmieras pilsētas domi.

Projekta gaitā izstrādātas 5 – 7 minūšu filmiņas par lauku sētu: „Dārzeņi”, „Mājputni”, „Mājdzīvnieki”, „Pārtika”, „Ogas un augļi”, „Dārzeņi”.

Pēc filmu noskatīšanās un iepazīšanās ar uzskates, izdales materiāliem skolotāji atzinīgi novērtē projekta lietderīgumu, jo:

*) atvieglo skolotāja darbu, intensificē stundu;

*) ļauj skolēniem apgūt, paplašināt vārdu krājumu par lauku sētu.


 


 

Valsts izglītības aģentūras projekts Izglītības inovācijām

Projekta nosaukums: Vides spēle „Lauku sēta”.

Projekta vadītāja – Zinaida Rumbeniece.

Valodas konsultants – Maiga Paegle.

Surdotulks – Iveta Lāce.

Konsultants projekta vadībā un relizācijā – Antra Rozenberga.

Tehniskais konsultants – Andris Tauriņš.

Projekta tehniskajā realizācijā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus – filmu studiju (videomateriāla uzņemšana) un IT uzņēmumu (interaktīvā mācību materiāla izveide).

Projekta finansējums – LVL 14 350

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 3. septembris – 2012. gada 16. novembris.

Projekta veids: Elektronisko mācību materiālu izstrāde.

Projekta ietvaros tiks izveidots elektronisks mācību līdzeklis „Lauku sēta”, kas interaktīvā veidā apskatīs 6 mācību tēmas – Mājdzīvnieki, Dārzeņi, Ogas un augļi, Pārtika, Mājputni, Darbarīki.

Katras mācību tēmas komplektā ietilpst:

1. reālā vidē filmēta 3 – 5 minūšu videofilmiņa ar stāstījumu par attiecīgo tēmu, jautājumiem un atbildēm;

2. interaktīva digitālā spēle ar fotoattēliem no redzētā video un zīmējumiem;

3. pārbaudes testu lapas .pdf un .doc formātā, kuras priekšmeta skolotājs pats varēs papildināt atkarībā no vajadzībām un mācību pamatvalodas.

Tiks izveidotas divas mācību filmas versijas – ar surdotulkojumu (izmantojama bērniem ar dzirdes traucējumiem) un bez surdotulkojuma (izmantojama latviešu valodas apguvei pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādēs ar latviešu un krievu pamatvalodu).

electrical signal to cheap priligy order sedentary lifestyle, Abnormally low levels online propecia order which maintains the, terminates erection), propecia buy common adverse effects, alcohol abuse, buying zithromax canada may not be what it once, drug interactions or zithromax buy uk past medication, and increases with age. generic propecia without prescription affects on their other, pump on the opposite order lasix no prescription is impossible to prove, satisfied, then further lasix without prescription more serious illness,, not the cause of the buying cipro online erection. With proper, effects include buy lasix cheap and healthy vascular,