Pasākumi 2012./2013. m.g. 1. semestrī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Rokrakstu konkurss 5. - 12. klašu skolēniem

“Raksti skaisti!”

I semestra beigās notika konkurss, kuram skolēnam ir skaistākais, salasāmākais rokraksts. Skolēni paši izvēlējās tekstu, kuru gribētu pārrakstīt. Tas varēja būt gan dzejolis, gan kāds stāstījums, gan ticējumi u.c. Latviešu valodas stundās skolēni šo uzdevumu izpildīja.

Tad notika vērtēšana. To šoreiz veica tikai paši skolēni – piedalījās visi. Vērtēšana notika no 1 - 10 punktiem. Lai tā notiktu objektīvi, skolēni nezināja, kuram pieder izpildītie rokrakstu paraugi. Tiem bija tikai numuri. Beigās 9. klases skolēni palīdzēja saskaistīt visus punktus un izrēķināt, kura skolēna rokraksts ir novērtēts ar visvairāk punktiem.

Rezultāti bija šādi:

1. vieta Kritīnei – Kristai Magonei (10. klase),

2. vieta Beātei Grīnšponei (9. klase),

3. vieta Mairai Bružei (12. klase)

Vēl labi rezultāti bija Alīnai Suhmanovai (11. klase) , Lāsmai Vorslovai (10. klase), Elīnai Žurakovskai (7. klase).

Ikdienā mēs bieži vien aizmirstam, ka rokraksts var daudz pastāstīt par cilvēku, viņa raksturu. Bija patiešām prieks lasīt visu skolēnu darbiņus, jo visi bija pacentušies.

Šāds konkurss skolā notika primo reizi.

Paldies!

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

Literāro darbu ilustrācijas.

I semestra beigās, kad jau vērtējumi izlikti un vairāk negribas ne lasīt, ne rakstīt, 5. - 12. klašu skolēni atcerējās, ko mācījušies literatūras stundās. Skolēni izvēlējās kādu literāro darbu un par to zīmēja vai nu ilustrāciju, vai komiksu, vai attēlu sēriju, vai veidoja kolāžu.

Darbu izstādi varam aplūkot skolas bibliotekā visu janvāra mēnesi.

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle

 


 

 

Guļamistabu konkursa rezultāti:

2012./2013.mācību gada 1.semestra noslēgumā apkopoti rezultāti par guļamistabu kārtību. Visčaklākie savu istabiņu kārtības uzturēšanā bijuši Kristaps Razminovičs un Nauris un Rolands Pintāni (abām guļamistabām ar vienādu punktu skaitu piešķirta 1.vieta). 2.vietu ieguvušas 5./9.c klases meitenes Sigita Dāldere, Aivita Krieviņa un Lakija Bogdanova, 3.vietā 5./9.c klases zēni Rihards Škraba un Ričards Āboltiņš. Atzinības rakstus par regulāru labas kārtības uzturēšanu guļamistabās saņēmuši 241.istabā dzīvojošie zēni Jānis Brička, Viktors Kņazkins, Ingars Matutis, 250. istabas meitenes Beāte Grinšpone, Elīna Žurakovska, Elvita Driķe un 228.istabas zēni Arnis Stirāns un Armands Hildebrants.

1.-4.klašu skolēniem labākie ir 3.klases skolēns Mārtiņš Kramiņš, 1./2.d.klases skolnieces Aivita un Elvita Puķītes un 4.klases meitenes Madara Zēmele, Elīza Geiduka, Dana Cērmane.

Vecākās internāta skolotājas Zaiga Gredzena un Larisa Zakrevska

 

 


 

Konkursa “Mācies šodien!” uzvarētāji

2012./2013. m. g. 1. semestrī

ESI LABĀKAIS SEKMĒS!

vidējais vērtējums 1. semestrī (ballēs)

Lelde Kursīte 7,43

Diāna Grenevica 7,38

Inta Hartmane 7,33

Liene Jaunzeme 7,31

Armands Hildebrants 7,28

Kristīne- Krista Magone 7,13

Amanda Hildebrante 7,06

Viktors Kņazkins 6,97

Sintija Kārkliņa 6, 93

Sanita Upīte 6, 93

Elvīra Jonušauska 6, 93

Laura Makšima 6,71

Maira Bruže 6, 69

Annija Vestfāle 6,6

Laura Vicinska 6,52

Mirdza Rūja 6,5

Beāte Grīnšpone 6,47

Laura Igare 6,44

Kristīne Bistrova 6,4

Arvis Vocišs 6,38

Artis Mežinskis 6,32

Andris Cvetkovs 6,25

Kristiāns Geiduks 6,21

Jānis Strods 6,13

Artis Gobiņš 6,0


 

 


 

Apsveikumi 2012. gada Ziemassvētkos un Jaunajā 2013. gadā

Izglītības un zinātnes ministrija novēl gaišus un labām domām pārpilnus Ziemassvētkus, veiksmīgu Jauno gadu!


Lielāku apsveikumu skatīt šeit.

Lielāku Valmieras izglītības pārvaldes apsveikumu skatīt šeit.

Lielāku Kocēnu novada izglītības pārvaldes apsveikumu skatīt šeit.

Lai zvaigžņu spožums Ziemassvētku svecīšu liesmās un zvaigžņots ceļš Jaunajā 2013. gadā!

Lielāku apsveikumu skatīt šeit

Novēl Viesturskolas kolektīvs

Lielāku PII "Vārpiņa" apsveikumu skatīt šeit.


Lielāku VTU Valmiera apsveikumu skatīt šeit.


Lielāku biedrības "Atspēriens" apsveikumu skatīt šeit.

Ar pārējiem apsveikumiem iepazīties bilžu galerijā.

 Sportiskākā klase ir 10. klase. Skolēni – Jānis Bruģmanis, Kristīne Krista Magone, Maxim Mitkin, Jānis Strods, Lāsma Vorslova, Elvīra Jonušauska.

Apsveicam!

 


 

 

Svētki piparkūku ciemā

2012. gada 12. decembrī Rīgas speciālajā internātpamatskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem notika pasākums „Svētki piparkūku ciemā”.

Uzdevumi:

1) izgatavot piparkūku māju 5-6 skolēniem un nelielu stāstu;

2) sagatavot fotostāstu par piparkūku mājas tapšanu;

3) prezentēt fotostāstu;

4) īss priekšnesums.

Dalībnieki:

1) Strazdumuižas internātskola – attīstības centrs vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem;

2) Rīgas 1. speciālā internātpapatskola;

3) Rīgas 3. speciālā internātpapatskola;

4) Rīgas 4. speciālā internātpapatskola;

5) Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem;

6) Valmieras vājdzirdīgo bērnu speciālā internātvidusskola – attīstības centrs.

Pasākums noritēja labā gaisotnē. Bija plaša piparkūku māju izstāde, ko gatavojuši pasākuma dalībnieki. Bija iespējam noskatīties visu  dalībnieku prezentācija un priekšnesums.

Darbojās radošās darbnīcas, kur skolēni ar cukura glazūru dekorēja izceptus piparkūku cimdus. Pēc tam darinājumus izlika zālē visu apskatei.

Mūsu skolēni saņēma pateicības rakstu, saldumus un grāmatu par piedalīšanos. Vēl Rīgas skolēni apdāvināja visus ar pašdarinātu izšūtu sirsniņu – atstarotāju.

Guvām labu pieredzi strādāt komandā:

Lelde Kursīte 6. klase;

Kaiva Dubrovska 6. klase;

Mirdza Rūja 6. klase;

Laura Makšima 6. klase;

Beāte Grišpone 9. klase;

Maija Pāne 9. klase;

Tulks Elīna Jefremova;

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Ruta Paegle;

Literatūras skolotāja Gunta Petraško.Skolotāja Ruta Paegle

 

 


 

 

Lietišķā stila nedēļa

10.-14. decembrī Sociālo zinību komisijas pedagogi aicināja skolēnus padomāt par savu apģērbu skolā. Skolotāja Dace Lediņa vadīja nodarbības par ģērbšanās un uzvedības etiķeti.

Skola ir mūsu darba vieta, tāpēc arī apģērbam jābūt piemērotam darba videi.  Paldies skolēniem, kuri ar lielu interesi un atsaucību mainīja ierasti raibo apģērbu pret  biroju  darbinieku tērpiem!

Skolēnu  aptaujā noskaidrojās, ka lietišķā stila apģērbs katru dienu mums nav pa spēkam un arī nav nepieciešams. Toties sporta apģērbiem, treniņbiksēm un gumijas čībām arī mācību telpās nav īstā vieta!

Paldies 11.klases skolēniem, kuri:

1) uzņēmās apģērba stila novērtēšanu un punktu summēšanu,

2) rādīja labu piemēru pārējiem un demonstrēja lielisku lietišķā apģērba stilu!


Sk. Antra Rozenberga

 


 

12.12.2012. Ziemas sporta aktivitātes 5.-12. klasēm

Programmā:

1) Kurš ātrākais karodziņu laukumā (komandā ne mazāk kā 5 sportisti) - f/b laukumā.

2) Ragaviņu vilkšana ( pa pāriem) - 60m.

3) Atjautības stafete ar nūjošanas nūjām( komandā ne mazāk kā 5 dalībnieki)- v/b laukumā

4) Ātrākais skolas slēpotājs( -a) – viens slēpotājs (-a) no klases komandas( pirms pasākuma paņemt slēpošanas inventāru!):

5) 5.-8. klases vienam(-ai) slēpotājam (-ai) – 3 apļi – apm. 800m

6) 9.-12. klases vienam(-ai) slēptājam (-ai) – 4 apļi – apm. 1000m

Rezultāti:

1) Ātrākie karodziņu laukumā: Jānis Bruģmanis un Arnis Stirāns.

2) Atraktīvākie ragaviņu vilcēji: Maxims ar Elvīru un Arnis ar Elīnu.

3) Nūjošanas stafetē ātrākās:

12. klases komanda - Arvis Vocišs, Maira Bruže, Inta Hartmane, Marģers Krūziņš, Alvis Vestfāls un

10. klases komanda - Jānis Strods, Maxim Mitkin, Jānis Bruģmanis, Lāsma Vorslova, Elvīra Jonušauska.

4) Ātrākie skolas slēpotāji (1000m):

Jānis Bruģmanis – 1. vieta;

Valters Rutko – 2. vieta;

Arnis Stirāns – 3. vieta,

Marģers Krūziņš – 4. vieta.

Miks Avdejevs (800m)– 1.vieta.

Kopvērtējumā:

10. klase – 1. vieta;

12. klase – 2. vieta;

7.+8.a klase – 3. vieta

Sacensību tiesnese – Kristīne Krista Magone

Sk. Ligita Vasiļevska

Sk. Dace Melbārde

 


 

07.12.2012. apbalvojumam Bērnu un jauniešu sporta laureāts „Par sasniegumiem sportā” izvirzīti mūsu skolas skolēni, kas piedalījās Baltijas valstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolēnu 42. spartakiādē, Tartu, Igaunija. 27. - 29.04.2012:

Basketbols (pedagogs Gatis Dunajevs) - izcīnīta 3. vieta

Arvis Vocišs

Maxim Mitkin

Alvis Vestfāls

Šahs  (pedagogs  Anzelms Tamanis) - izcīnīta 3. vieta

Armands Hildebrants

Alvis Vestfāls

Inta Hartmane

Annija Vestfāle

Dambrete (pedagogs Anzelms Tamanis) - izcīnīta 3. vieta

Maxim Mitkin

Arvis Vocišs

Annija Vestfāle

Apbalvojumi svinīgi tika pasniegti Valmieras sākumskolā, kā arī tiks pasniegti Ziemassvētku eglītē skolā.


Sk. Ligita Vasiļevska

Sk. Dace Melbārde

 


 

6. decembrī 12. klases skolēni tikās ar Valsts nodarbinātības aģentūras karjeras pakalpojumu departamenta pārstāvi. Skolēni uzzināja par to, kādas patlaban ir pieprasītākās profesijas darba tirgū un iepazinās ar pētījumu „10 populārākās profesijas nākotnē”. Skolēni veica interešu testu, atbildēja uz dažādiem jautājumiem, apkopoja savas atbildes, izveidoja interešu līmeņu grafiku. Testa rezultāti sakrita ar vēlmēm un viņu izvēlēto profesiju 96% gadījumu.

Sk. Ilona Berkolde 

05.12.2012. Ziemas sporta aktivitātes b/d, 1. - 4. klasēm

Programmā:

1) Kurš ātrākais karodziņu laukumā (komandā ne mazāk kā 5 sportisti) – f/b laukumā.

2) Lielākās sniega bumbas velšana – 30m.

3) Trāpi lidojošā mērķī- v/b laukumā.

4) Zig-Zag skrējiens ķēdītē-10m.

5) Ragaviņu vilkšana – 20m ( pāros).

Visi skolēni aktīvi un jautri pavadīja sportisko ziemas pēcpusdienu.

Sk. Ligita Vasiļevska

Sk. Dace Melbārde

 


 

 

 

5. decembrī 5. – 12. klašu skolēniem notika sarunas ar ārstiem. Meitenes tikās ar ārsti Ināru Mucenieci. Daktere Muceniece stāstīja par higiēnas nozīmi sievietes ikdienas dzīvē, arī par dzimumaudzināšanas jautājumiem. Meitenes bija ļoti ieinteresētas un aktīvi uzdeva dažādus jautājumus. Tikšanās bija ļoti noderīga.


Zēnu sarunā piedalījās ārsts Gints Lapiņš. Dakteris Lapiņš pastāstīja par ķermeņa higiēnu, zēnu un meiteņu draudzību, attiecībām. Zēni uzmanīgi klausījās un aktīvi uzdeva jautājumus. Saruna izvērtās spraiga, zēni daudz uzzināja par sev interesējošiem jautājumiem.


 

 


 

 

Projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros notika

Tikšanās ar šuvējām

Trešdien, 5. decembrī, pēc stundām mēs, 5., 6. un 7. klašu meitenes, gājām uz šūšanas cehu. Ak, nelaime, mēs nevarējām atrast mājai ieejas durvis! Gājām, gājām un tikai beidzot atradām mazas, stāvas un apledojušas kāpnes.

Cehā satikāmies ar meistari Karīnu. Viņa pastāstīja par darbu. Cehā ir konveijera līnija, strādā 17 darbinieces. Katra šuvēja veic vienu operāciju- nošuj vai sašuj vienu vīli. Beidzot  pelēkais kokvilnas krekliņš ir gatavs! Tos sapako lielās kastēs un nosūta uz Rīgu. Rīgā šo produkciju izsūta uz dažādiem veikaliem.

Cehā ir patīkami silts un gaišs, dzirdama šujmašīnu dūkšana. Ceha otrajā daļā sievietes strādā pie darba apģērbu gatavošanas. Vējjakas un kombinezonus izmanto uz ceļiem un ielām strādājošie cilvēki, jo ir uzšūtas atstarojošas lentas, un tie ir ļoti košā krāsā.

Mēs satikām šuvēju, kura beigusi mūsu skolu – Liānu Upesjūri. Viņai šeit patīk strādāt, meitene ar darba vidi apmierināta.


Lelde Kursīte 6.a klase

 

 


 

„Es kļūšu par...”

Karjeras nedēļu noslēdzot 1.–4. klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Es kļūšu par...”, Pasākumā skolēni prezentēja savus iepriekš sagatavotos darbiņus – zīmējumus par nākotnes profesijām un īsus profesijas aprakstus.

No bērnu darbiņiem tika izveidota izstāde. Populārākās profesijas bērnu vidū ir frizieris, pavārs un šoferis.


1.–4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

 Katram savs krekls

28. novembrī 5. un 6. klašu skolēni piedaloties projektā „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Karjeras izglītība” ietvaros piedalījās Valmieras muzeja audzinošajā programmā „Katram savs krekls”.

Mēs uzklausījām vadītājas norādījumus par krekla apgleznošanu. Vadītāja izdalīja krītiņus, flomāsterus un paliktņus. Darbs varēja sākties. Bet ko mēs katrs zīmēsim, tas jāizdomā... Mums patiešām visiem patika šis gleznošanas darbs.Vadītāja mūsu darbiņus mazliet palaboja. Galarezultātā visiem sanāca lieliski darbi! Pēc tam skolā sarīkojām savu krekliņu prezentāciju.


Skolotāja Ruta Ulme

Skolotāja Ilze Ābeltiņa

 

 


 

Karjeras nedēļas laikā 7. – 9. Klašu skolēni pirmdien, 26. novembrī, apmeklēja Valmieras Profesionālo vidusskolu. Skolēni praktiski varēja darboties, mācoties dāvanu iesaiņošanu, iepazīties ar telpu, kur skolēni praktiski apgūst komerczinības. Skolēni noklausījās interesantu stāstījumu par dažādām programmām, kurās tiek piedāvāts mācīties.


Otrdien, 27. novembrī , skolēni apmeklēja „Valmieras mēbeles”. Tur varēja iepazīties ar mēbeļu ražošanas tehnoloģiju attīstību, jo visas operācijas ir programmētas. Caur datoriem tiek vadīta iekārtu darbība. Līdz ar to tiek nodarbināti mazāk darbinieku. Viņu darbs nav fiziski smags.

Trešdien, 28.novembrī, skolēni apmeklēja VSŠ. Mūs sagaidīja mārketinga projekta vadītāja Marika Nīmante, kas iepazīstināja ar visu ražošanas procesu, sākot no kvarca smilšu pārstrādes. Smiltis tiek pārstrādātas 1400° t. Katrs stikla pavediens ir pat tievāks par matu.

Stikla šķiedras produkti tiek izmantoti termo un elektroizolācijai auto, avio, kuģu un mašīnbūvē, būvniecībā, energorūpniecībā, kosmosa industrijā u.c. 96% produkcijas tiek eksportēta uz 32 valstīm visos kontinentos.


5.-12. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Z.Gredzena 

 

Karjeras izglītības nedēļas laikā, 28. novembrī, 2. – 4. klašu skolēni apmeklēja Valmieras tipogrāfiju. Tur mūs sagaidīja Arnis Skuja, kurš laipni uzņēma un izrādīja telpas, kurās notiek grāmatu iesiešana pēc pasūtījuma. Skolēniem bija liela interese par drukāšanas procesu. Tāpat skolēniem patika papīra griešana. Uzdodot jautājumus, skolēni saprata, ka darbs tipogrāfijā ir grūts. Darbā ir nepieciešama precizitāte un uzmanība.


 

 


 

Ekskursija uz zemnieku saimniecību „Jaunbrēmeles”

28. novembrī 1.-1. un 1.-2. klašu skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību „Jaunbrēmeles”, kura  nodarbojas ar ābolu audzēšanu un ir ābolu piegādātājs mūsu skolas bērniem Eiropas programmā „Augļi skolai”.

Skolēnus sagaidīja saimnieks Guntis Putenis ar sievu, kuri parādīja bērniem milzīgo ābeļu dārzu, kur aug 8000 ābeļu koku, mūsdienīgo ābolu glabātuvi, kur lielās koka kastēs uzglabājas skaisti un smaržīgi āboli. Saimnieks parādīja savus palīgus – traktoru un pacēlāju, atļāva bērniem paskriet pa dārzu un pameklēt stirnas, kuras bieži tur ciemojas. Ekskursijas beigās visus bērnus pacienāja ar āboliem un uzaicināja ciemos maijā, kad zied ābeles, vai septembrī, kad kaku zari ir pilni ar gardiem āboliem.


2.-4. klašu int. sk. MK vad. L. Zakrevska

 


 

 

28. novembrī Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros skolā ciemojās SEB bankas pārstāves.


SEB banka jau otro gadu uzvarējusi konkursā par Valsts galvoto studiju kredītu piešķiršanu. Prezentācijā uzzinājām par studiju kredītu un studējošo kredītu piešķiršanas iespējām un atmaksas sistēmu.


Pavasarī skolu absolvēs pirmā mūsu skolas vidusskolas klase. Domājot par savu nākotni, vidusskolēniem radusies interese par studiju kredītu saņemšanas iespējām. Skolēni ar interesi vēroja pasākumu un uzdeva interesējošos jautājumus.


Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

 

,,Gūsti pieredzi!” Izmēģini profesijas, kādas var apgūt Vidzemes Augstskolā

Mūsu skolas 9. - 12. klašu skolēni, piedaloties projektā ”Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Karjeras izglītība” ietvaros apmeklēja Vidzemes augstskolas organizētās darbnīcas vidusskolēniem ,,Gūsti pieredzi!”

Skolēni iepazinās ar  profesijām, kādas var apgūt Vidzemes Augstskolā.


Apmeklējām tūrisma sekciju kurā skolēniem bija iespēja piedāvāt savas idejas Valmieras 130 gadadienas svinību organizēšanā.


IT un inženierzinātņu sekcijā iepazināmies ar mājas lapu veidošanas iespējām un jaunākajiem sasniegumiem IT jomā, par virtuālās realitātes programmēšanu un konstruēšanu.

Biznesa sekcijā skolēni piedalījās spēlē par biznesa plāna sagatavošanas posmiem. Andris Cvetkovs kā labākais spēles dalībnieks saņēma medaļu par pirmās vietas iegūšanu.


Komunikācijas, žurnālistikas un politoloģijas sekcijā skolēni filmēja  intervijas ar studentiem par viņu izvēlētajām specialitātēm.

Skolēni izrādīja interesi par iespējām studēt Vidzemes Augstskolā.

Internāta skolotāja Indra Juste


  

Ko dara mājsaimniece?

5. un 6.a klases piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" interešu izglītības programmā ‘’Karjeras izvēle’’


27.novembrī projekta ietvaros notika nodarbība ‘’Ko dara mājsaimniece?’’ Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar ļoti dažādiem darbiem, kurus veic sieviete mājās. Vispirms noskaidrojām vārda ‘’mājsaimniece’’ nozīmi. Pārrunājām kādās darba jomās strādā mājsaimniece. Tās galvenokārt ir māmiņas. Viņas – tīra dzīvokli, gatavo ēdienu, mazgā veļu, rūpējas par mājas apkārtnes kārtību. Māmiņām arī jārūpējas par savu izskatu, par ģimenes atpūtas organizēšanu un daudz citu darbu.


Skolēni domāja un rakstīja mājsaimniecībā izmantojamos priekšmetus: ledusskapis, slota, bļoda, veļas mašīna, gludeklis un citi. Vislabāk veicās Leldei, Laurai T. , bet visinteresantākos vārdus izdomāja Miks.

Nākošo uzdevumu veica, sadaloties pa grupām Darba lapas bija sadalītas kvadrātiņos. Katrā – bija ierakstīti dažādi darba nosaukumi- vada satiksmes autobusu, gatavo ēst, ved bērnus uz skolu, tīra dūmvadus, labo jumtu... Uzdevums bija patiešām grūts, jo vajadzēja zināt kādus darbus veic tieši mājsaimniece?


Profesija mājsaimniece ir sarežģīta, bet ļoti vajadzīga, bez kuras nevar iztikt nevienā ģimenē. Kura meitene būs laba mājsaimniece?

Skolotāja Ruta Ulme

Skolotāja  Ilze Ābeltiņa

 


 

Pirmdiena, 26. novembrī

5. – 12. klašu skolēni skolas zālē tikās ar:

*LNS viceprezidenti S.Gerenovsku par jauniešu ar dzirdes problēmām karjeru, surdotulka nodrošināšanu u.c.,

*B.Andersoni par jaunumiem sociālajā rehabilitācijā,

*Lauru Klāšupu – skaistumkonkursa dalībnieci Čehijā.


 

 


 

Par godu Latvijas dzimšanas dienai sākumskolas skolēni gatavoja karodziņus.


Jānis Peters

Dzimtene

Vai tu zini, kas ir Latvija?

Tā ir zeme, mana Dzimtene.

Vai tu zini, kas ir Dzimtene,

Tā ir zeme, kur es piedzimu.

Vai tu zini, kā es piedzimu?

Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,

Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.

Tā mēs gatavojām karodziņus.


Sveiciens Latvijai!


 

 


 

Pasākums 5. - 12. klašu skolēniem

“Ko tu zini par valstīm un valodām?”

22. novembrī skolā notika pasākums “Ko tu zini par valstīm un valodām?”. Jau iepriekšējā dienā skolēni izveidoja trīs komandas. Virsvadība bija vidusskolēniem – no viņu vidus tika izvēlēti komandu vadītāji, kuri savāca savu komandu. Noteikums bija tāds, ka komandā bija jābūt dažādu klašu skolēniem. Komandieris varēja izmantot savas pierunāšanas, organizēšanas prasmes.

Tā nu spēle varēja sākties. Komandas izdomāja nosaukumu. Tie bija šādi - “Skype”, “Vidzemnieki, “”Desiņa”. Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi par valstīm un valodām. Piemēram, bija doti 10 avīžu un žurnālu paraugi 10 valodās. Skolēniem bija jāizdomā, kurai valodai tie atbilst (valodas bija dotas). Interesants bija uzdevums, kurā bija jānosaka, kurām 20 valstīm atbilst izstādītie 20 suvenīri. Skolēni ļoti labi tika galā ar šiem uzdevumiem. Bija jāveic arī tulkojumi latviešu valodā no angļu un krievu valodas. Tos sagatavoja angļu valodas skolotāja Jekaterina Maksimova un krievu valodas skolotāja Sniedze Gubina. Skolēniem bija arī jāuzraksta vakstu valodas, jānosaka valstis pēc karoga, ģerboņa, nozīmīgām vietām. Visgrūtākais izrādījās uzdevums par tautu tērpiem. Prieks bija skatīties, ka skolēni darbojās ar ieinteresētību un ir zinoši un attapīgi.

Apkopojot rezultātus, redzējām, ka 1. vietu ieguva komanda “Vidzemnieki” (komandieris Arvis Vocišs), 2. vietu  ieguva komanda “Skype” (komandiere Kristīne Krista Magone), 3. vieta komandai “Desiņa” (komandieris Alvis Vestfāls).

Pasākumu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotājas I. Bankava, D. Lediņa, G. Petraško, M. Paegle un skolotāja L. Lāce.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle.

 

 


 


Pateicība par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā.

 

 


 

13. novembrī 11. un 12. klases skolēni iepazinās ar Valmieras pašvaldības darbu. Izpilddirektors Jānis  Baiks stāstīja par pašvaldības darba virzieniem un atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zušmane izrādīja pašvaldības lielās ēkas kabinetus un iepazīstināja ar speciālistu darbu.


Skolotāja Antra Rozenberga

 

 


 

13.11.2012. Patriotu nedēļas ietvaros notika tradicionālās sacensības ‘’Spēkavīrs’’, kurās notika roku laušanās. Galvenais tiesnesis bija Valmieras Policijas iecirkņa inspektors Oskars Tapinskis.

Uzvarētājs: Mārtiņš Čepulis.

Uzvarētāja: Kristīne Krista Magone.  

12. novembrī 1. – 4. klašu skolēni iepazinās ar skolas vēstures muzeju. Muzeja vadītāja Antra Rozenberga pastāstīja  par mūsu skolas vēsturi un pirmo direktoru Vīlipu Švēdi. Skolēni apskatīja agrāko laiku liecības, klases žurnālus, mācību grāmatas, rakstāmpiederumus. Zēnus interesēja senie priekšmeti – gludekļi, šujmašīnas, stelles, rakstāmmašīnas, ieroči.

Skolēni ar interesi apskatīja vecos albumus un hronikas par skolas dzīvi.


1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija


  

07.11.2012. Skolas sporta laukmā notika sporta pēcpusdiena ‘Esi aktīvs” jaunākajiem skolas skolēniem. Skolēni un klašu audzinātājas aktīvi piedalījās dažādās sporta aktivitātēs ārā. Visiem bija liels prieks par aktīvi pavadītu pēcpusdienu ar sārtiem vaigiem, prieku acīs, jaunām iemaņām kustību rotaļās.

 

 


 

Atbalsta grupa vecākiem


Atbalsta grupas ilgums – 12 nodarbības

Vienas nodarbības ilgums – 2,5h, no pl.15:00 – 17:30

Nodarbību biežumsdivas reizes mēnesī (ik pa divām nedēļām)

Tikšanās vieta: Valmiera, J.Vītola iela 4., 2.st., 10.kab.

Dalības maksa par nodarbībupiesakoties līdz 14. decembrim 8 lati, pēc tam 10 lati

Pirmā nodarbība 11.01.2013.

Sīkāka informācija šeit.

 

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Rēzeknes Augstskolas Speciālās izglītības laboratorijas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un kohleārajiem implantiem iekļaušanai izglītībā ekspertu un atbalsta izglītības iestāžu pedagogu izbraukuma mācību seminārs 25. oktobrī norisinājās Valmierā.

Pedagogi no Rēzeknes, Ezersalas, Kalupes, Daugavpils, Liepnas, Cēsu izglītības iestādēm iepazinās ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir kohleārie implanti. Skolas direktors Andris Tauriņš prezentēja un iepazīstināja ciemiņus ar savu vadīto skolu. Semināra dalībnieki apmeklēja skolas dzirdes centru, kur ieguva informāciju par dzirdes pārbaudes iespējām, dzirdes aparātu un implantu tehnisko apkalpošanu. Apmeklējot skolas attīstības centru, tika sniegta informācija, ko darīt un kur meklēt palīdzību, ja izglītības iestādē mācās bērns ar kohleāro implantu. Ciemiņiem bija iespēja noskatīties daļu no bērnu mākslinieciskās izpausmes veidiem dejā, dziesmā, melodeklamācijā, skatuves runā., kā arī sporta vingrošanā. Mācību stundās redzētie darba paņēmieni un atbalsta pasākumi ļaus veiksmīgāk integrēt bērnus ar kohleārajiem implantiem vispārizglītojošās skolās.

Projekta ietvaros Rēzeknes Augstskolas SIL sadarbībā ar VVBIS-AC izstrādā metodisku materiālu pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārie implanti. Top arī metodisks materiāls vecākiem.


Direktora vietnieces Ieva Želve un Ina Kursīte

 

 


 

LABO DARBU NEDĒĻA

Skolēni pirms brīvlaika sakopj skolas apkārtni, sagrābj lapas.


 


 

22.oktobris – Starptautiskā Skolu bibliotēku diena

22.oktobrī mūsu skolā tika svinēta Starptautiskā Skolu bibliotēku diena. Visas dienas garumā skolēni un skolotāji tika gaidīti bibliotēkā uz dažādām aktivitātēm. Te varēja apskatīt tematiskās izstādes, kā arī  radoši darboties: minēt mīklas, meklēt bibliotēkā tautas dziesmas un veidot tautasdziesmu koku, locīt papīra kuģīšus un rakstīt novēlējumus, krāsot iemīļotu grāmatu varoņu portretus, veidot izstādi, lasīt interesantus faktus par Valmieru un atbildēt uz jautājumiem...


Tika veikta aptauja par bibliotēkas darbu. Apkopotie rezultāti ir sekojoši:

1. Visvairāk izmantotie bibliotēkas pakalpojumi –

• Ņemu grāmatas

Lasu avīzes, žurnālus

Izmantoju datoru, internetu, kopētāju

2. Bibliotēkā visvairāk patīk –

Pasakas

Daudz skaistas un interesantas grāmatas

Atmosfēra

Dators

Nepatīk – biezas un nesaprotamas grāmatas

Bibliotekāre Anita

 

 


 

17. oktobrī skolā notika 1. klases skolēnu uzņemšana skolas saimē. Trīspadsmit jaunos pirmklasniekus un viņu skolotājas svinīgi ar aplausiem zālē sagaidīja sākumskolas skolēni un skolotājas. Pirmklasnieki bija priecīgi, bet arī mazliet uztraukušies. Viņu galvas rotāja pašu gatavoti burtu un ciparu vainadziņi. Ar lielu atbildības sajūtu pasākumu vadīja 4. klases skolēni, kuri pirmklasniekiem bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumus. Pirmklasnieki rādīja, ko māk – burtu jūklī atrast sava vārda pirmo burtiņu, pa burtiem nosauca savu vārdu, zīmēja savas skolotājas portretu, skaitīja atrastās konfektes. Sporta aktivitātēs rādīja savu veiklību un prasmi sadarboties. Pirmklasnieki pierādīja, ka ir gatavi nopelnīt titulu „skolnieks”. Liels bija viņu prieks par dāvaniņām – katram skolēnam uzlīmju komplekts, bet visiem kopā – attīstošā galda spēle.Pasākuma nobeigumā visus klātesošos pārsteidz „konfekšu lietus”. Ak, cik tas bija salds!

Kopā mums viss izdevās!

Labas sekmes pirmklasniekiem turpmāk!


1.-4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

 

Labākais ielu vingrotājs skolā ir Jānis Bruģmanis. Apsveicam!

VVBIVS-AC piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”. Projekta ietvaros Valmierā 11. un 12. septembrī notika pieredzes apmaiņas seminārs Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem un ekspertiem "BĒRNU AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IZGLĪTOŠANAS METODES UN IZAUGSMES IESPĒJAS VALMIERAS VĀJDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀTVIDUSSKOLĀ - ATTĪSTĪBAS CENTRĀ".

Semināra pirmajā dienā, 11. septembrī,  VVBIV-AC direktora vietniece metodiskajā darbā D. Liepiņa stāstīja par bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējām. Skolotājas I. Želve, I. Kursīte, U. Strazdiņa un A. Tauriņa prezentēja projekta ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus par bērnu ar kohleārajiem implantiem apmācību. Dienas atlikušajā daļā semināra dalībnieki iepazinās ar Vidzemes IIAC un Valmieras sākumskolā..

12. oktobrī no plkst. 8:30 līdz 11:45 Centra speciālisti un eksperti viesojās mūsu skolā. Semināra dalībniekus sveica skolēni, skolas direktors A. Tauriņš prezentēja skolu. Pēc tam notika stundu vērošana un pārrunas ar skolas pedagogiem. Semināra noslēgumā tā dalībnieki devās ekskursijā pa skolu, iepazinās ar attīstības centru, dzirdes centru un to darbību.


 

  

9. oktobrī notika pārgājienu - ekskursiju dienas prezentācija.

 

 


 

Valmieras Kultūras centrā 6. - 7. oktobrī notika krokodilu, reptiļu izstāde un šovs. Iespēju apmeklēt izstādi izmantoja daļa skolēnu, kas brīvdienās bija Valmierā. 


 

06.10.2012. skolā notika Latvijas Spēka diena. No mūsu skolas ar labiem panākumiem piedalījās Arnis Stirāns, Mārtiņš Čepulis, Artis Mežinskis un skolotājs Jevgēnijs Katajevs. No 51. Spēka punkta Valmiera 17. vietā! Sīkāka informācija: www.valmiera24.lv un ieluvingrosana.lv

 


 

06.10.2012. Skolas skolotāju komanda piedalījās Siguldas nūjošanas svētkos. Komandā:

Skolotājas – Baiba Sedlova, Indra Juste, Dace Melbārde (12km ), Lija Ābele, Rudīte Ortlova, Zaiga Gredzena, Ligita Vasiļevska (4km). Katra dalībniece tika pie skaistiem diplomiem. Piedalījāmies arī komandu veiksmes spēlē ar komandām no Liepājas, Jēkabpils, Siguldas u.c. Izlozē Ligitai Vasiļevskai tika balva no sacensību sponsora – Siguldas pašvaldības.


 

 


 

 

Paldies Skolēnu Domei un skolēniem par jauko Skolotāju dienā!

Vairāk bilžu no pasākuma galerijā.

Skolotāji un administrācija

 


 

 

Valmieras pilsētas kapos tuvojas svecīšu vakars

Direktora Švēdes kapa plāksne ir notīrīta, atjaunota un nolikta vietā. Paldies skolas saimniecei Gunitai un 9. klases skolēniem!


Skolotāja Antra Rozenberga

 

 


 

Ar 4. septembri skolā tika atjaunota Rīta vingrošana plkst.7:50. Pirmo Rīta vingrošanu vadīja 11. klases skolniece Diāna Grenēvica. Turpmākās Rīta vingrošanas ceturtdienās vadīs katrs vidusskolēns.


 

  

Stunda muzejā

3.oktobrī 6. un 7.klases skolēni par vēstures stundās mācīto pārliecinājās pilsētas muzejā.

Skolotāja Antra Rozenberga

 


 

03.10.2012. skolā notika Skrējēju diena

Ātrākie skrējēji skolā:

Annija Vestfāle, Maksims Mitkins – 10. – 12. klašu grupā; Beāte Grīnšpone, Mārtiņš Čepulis – 8. – 9. klašu grupā; Laura Vicinska, Arnis Stirāns – 5. – 7. klašu grupā; Elīza Geiduka, Dmitrijs Kuriševs – 3. – 4 . klašu grupā; Anda Kesenfelde, Elvis Martinsons 1. – 2. klašu grupā.

APSVEICAM!

 


 

Ar 2. oktobri arī mūsu skolā sākas  atbalsta programma "Skolas auglis" 1.-9. klašu skolēniem.

 

 


 

28.09.2012. J. Daliņa stadionā notika Olimpiskā diena, kurā piedalījās: Arvis Vocišs, Alvis Vestfāls, Jānis Bruģmanis, Maxim Mitkin, Jānis Strods, Mārtiņš Čepulis, Andris Cvetkovs, Maira Bruže, Sanita Upīte, Elvīra Jonušauska, Kristīne Krista Magone, Beāte Grīnšpone, Elvita Driķe, Diāna Grenēvica. Spēkojoties ar 11 komandām mūsu skolas komanda iekļuva finālā un pretstafetēs ieguva 4. vietu. Labs starts arī orientēšanās labirintā.


Agrā rītā visi skolas skolēni un pedagogi vienoti vingroja Olimpiskās dienas vingrošanas kompleksu ’’Pavingrosim!”


 

  

DZEJAS DIENAS 2012...

...Lai arī kādi vēji pūstu, septembrī tie mūsu skolā atpūš DZEJAS DIENAS...

Šogad tās bija īpašas, jo daudzi dzejas lasījumi tika arī izspēlēti, tādējadi dzejai kļūstot vizuālai un vieglāk uztveramai. Tas padarīja DZEJAS DIENU pasākumu dinamisku, interesantu un  krāsainu...

2. - 12. klašu skolēni ļoti bija centušies un iemācījušies dažādu latviešu autoru dzejoļus. Pie mums „ciemojās”  dzejnieki Mārtiņš Freimanis, Jānis Baltvilks, Eduards Veidenbaums, Pēteris brūveris, Māris Čaklais, Vija Gune u.c.

Arī 6a klases skolnieces Lelde, Laura un Mirdza mūs priecēja ar saviem dzejas sacerējumiem... Savukārt, Viktors no 8.b. klases runāja P.Brūvera dzeju krievu valodā...

Liels paldies jāsaka visiem, kuri palīdzēja sagatavot dzejas lasījumus – V.Ragēvičiusai, G.Stankevičai, S.Lapsai, G.Petraško, M.Paeglei, I.Bankavai, D.Sleserei, I. Berkoldei un internāta audzinātājām. Par mūzikālo noformējumu rūpējās L.Grāpēna.

Paldies 11. klases meitenēm Diānai, Amandai, Lienei un DZEJNIEKAM Marģeram no 12. klases!

Uz tikšanos nākošajās DZEJAS DIENĀS!

Vairāk bilžu galerijā.

Bibliotekāre Anita


  

23.09.2012. LTV1 raidījuma Province radošā grupa demonstrēja  mūsu skolai veltītu raidījumu. Tā anotācijā teikts "Klusā dzīve. Cik gan bieži neiznāk pārmest nesadzirdēšanu... To cilvēki mēdz pārmest viens otram, par to savstarpēji gaužas mūsu pozīcijas un opozīcijas partijas, par valstsvīru kurlumu dažādu ķibeļu sakarā dzird runājam tautu. Bet ir cilvēki mums līdzās, kuriem nedzirdēt ir likteņa izspēlēta nolemtība." Ar raidījuma ierakstu LTV1 arhīvā iespējams iepazīties šeit.

 


 

Rudens nāk, rudens nāk,

Birst lapiņas dzeltēdamas...

Literārā pēcpusdiena 1./2d un 2.-3. klašu skolēniem bibliotēkā

„Rudens nāca sētiņa”...

Šonedēļ mūsu skolas bibliotēkā bija ienācis rudens... Rotājāmies ar lapām, klausījāmies dzejoļus par rudens veltēm, minējām mīklas, krāsojām un veidojām tautasdziesmu koku...


Bibliotekāre Anita

 
18. septembrī Stafešu diena

Stafetes, pretstafetes un stafetes pa apli ar stafetes kociņa nodošanu rezultāti.

2. – 3. klašu grupa

1. vieta 3. klases komandai

Sabīne Bukāte

Krists Krūmiņš

Aleksandrs Kreičmanis

Dmitrijs Kuriševs

Nadīna Leitarte

Atvars Naglis

2. vieta 2. klases komandai

1.-1. – 4. klašu grupā

1.-1.– 4. klašu komandai

Elīza Geiduka

Ralfs Liepiņš

Andis Rasmuss

Jānis Prikulis

Rinalds Grīnbergs

Jānis Elmārs Liniņš

5. – 7. klašu grupā

1. vieta 7. – 6. klašu komandai

Arnis Stirāns

Elīna Žurakovska

Ramona Anna Dičpetere

Agnija Leišavniece

Kristiāns Geiduks

2. vieta 6.kla;su komandai

3. vieta 5. klases komandai

8. – 12. klašu grupā

1. vieta 10. klases komandai

Jānis Bruģmanis

Jānis Strods

Maxim Mitkin

Kristīne Krista Magone

Elvīra Jonušauska

2. vieta 8.a klases komandai

3. vieta 12. klases komandai

Pretstafetē 1. vietu ieguva skolotāju komanda, kuras sastāvā startēja: skolotājas – Sandra Grāvīte, Guna Slaidiņa, Larisa Zakrevska, Ligita Vasiļevska, Egita Eglīte un Elita Andersone.

Sacensību galvenā tiesnese sporta skolotāja Dace Melbārde.

Paldies audzinātājām, īpaši skolotājam Viesturam Priedītim, fotogrāfam Andrim Caunem, visiem dalībniekiem par kupli apmeklēto sporta pasākumu.

 


16. septembrī skolas skolotāju komanda piedalījās nūjošanas sacensībās Valmieras Maratonā - 2012.

Komandā: skolotājas – Baiba Sedlova, Indra Juste, Zaiga Gredzena, Rudīte Ortlova, Asja Tauriņa, Vineta Ragevičiusa, Dace Melbārde un Ligita Vasiļevska.


 


 

LIZDA otro gadu organizē akciju „Skolas diena" no š. g. 17. septembra  –  5 . oktobrim, lai aktualizētu pedagoga profesijas nozīmību un veidotu lielāku sabiedrības un lēmējvaras izpratni par pedagoga darba ikdienu, kā arī rosinātu deputātus nepieļaut pedagogu darba vides pasliktināšanos.  Akcijā aicina piedalīties visu līmeņu deputātus, kas uz vairākām stundām varēs kļūst par skolotāju „ēnām”,  skolotājiem konkrētā mācību priekšmetā un vērot skolotāju ikdienas darbu. Sīkāka informācija www.skolasdiena.lv. Arī mūsu skola piedalās šajā akcijā.
Par 2012./2013. m.g. Skolēnu domes priekšsēdētāju ievēlēta Maira Bruže, par vietnieci - Kristīne Krista Magone.

APSVEICAM! 

8. septembrī plkst. 12:00 Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā.

Mūsu skolēni piedalījās ar priekšnesumu "Latviešu tautas deju popūrijs - Mēs Latvijai"

8. un 9. septembrī Valmierā notika 5. starptautiskās sporta spēles „Mēs varam”. Skolas komandā: Dagmārs Stepans, Rihards Škraba, Lakija Bogdanova, Sigita Dāldere, Mārtiņš Čepulis, Valters Rutko un Artis Mežinskis. Dalībnieki startēja dažādos sporta veidos un disciplīnās, kā arī Boccia spēlē. Vakarā svētku vakariņas – balle. Komandu sagatavoja sporta skolotājas: Dace Melbārde un Ligita Vasiļevska.

Rezultāti:

Skolas komandai no 19. komandām 2. vieta pretstafetē.

Labākie rezultāti individuālajās disciplīnās šeit.


2012. / 2013. mācību gads

1. semestris – 03.09.2012. – 21.12.2012.

Rudens brīvlaiks - 29.10.2012. – 02.11.2012.

Ziemas brīvlaiks – 24.12.2012. – 04.01.2013.

2. semestris – 07.01. 2013. – 31.05.2013.

Pavasara brīvlaiks – 22.03.2013. – 28.03.2013.

Vasaras brīvlaiks – 03.06.2013. – 31. 08.2013.

9. kl. izglītojamajiem 2. sem. beidzas 17.05.2013.,mācību gads 14.06.2013.

12. kl. izglītojamajiem 2. sem. beidzas 17. 05. 2013., mācību gads 21.06.2013.

Veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!


IEVĒROJAM SKOLAS TRADĪCIJU

Mūsu skolas tradīcija ir pirmo direktoru kapa vietu sakopšana. Katru gadu par direktoru V.Švēdes un P. Enkmaņa kapa vietām  Valmieras centra kapos rūpējas 9.klase.

Šogad 9.klase kārtīgi pastrādāja skolas pirmā direktora V. Švēdes atdusas vietā. Iestādījām jaunu dekoratīvo kociņu nosalušā kociņa vietā, nobērām kūdras un melnzemes maisījumu, sastādījām jaunus augus gar malām un uz kopiņas. Cerēsim, ka labi ieaugs un glīti izskatīsies!

Kapa plāksne laika gaitā bija nomelnējusi un apaugusi, tā tiks nodota akmeņkaļu darbnīcā notīrīšanai un uzraksta atjaunošanai!

Paldies 9.klasei par enerģisko darbu! Paldies skolas „saimniecei” Gunitai par tehnisko lietu nokārtošanu!


Vēstures skolotāja A. Rozenberga
Internāta un klašu skolotāji 2012./2013. mācību gadā.

1.–1. klase

Klases skolotājs – Zinaida Rumbeniece ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Zinaida Rumbeniece, Larisa Zakrevska ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Uldze Strazdiņa

1.–2. klase

Klases skolotājs – Sniedze Gubina ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāja – Lija Ābele ([email protected]–apollo.lv)

1./2. d apvienotā klase

Klases skolotājs – Marita Tama

Internāta skolotāji – Marita Tama, Viktorija Kelmere

2. klase

Klases skolotājs – Daina Vadone ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Evita Garsele ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

3. klase

Klases skolotājs – Gaida Stankeviča ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Egita Eglīte ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

4. klase

Klases skolotājs – Sintija Lapsa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Sandra Grāvīte ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

5. klase

Klases skolotājs – Gunta Petraško ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Ilze Ābeltiņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

6. a klase

Klases skolotājs – Ruta Paegle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Ruta Ulme ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Ruta Paegle

6.b klase

Klases skolotājs – Asja Tauriņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Baiba Šēnberga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

1./4 e apvienotā klase

Klases skolotājs – Ineta Duģele ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Ita Zalte

Internāta skolotāji – Ineta Duģele, Guna Slaidiņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

1./9. c apvienotā klase

Klases skolotājs – Zoja Banga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Jana Frēliha ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

7. klase

Klases skolotājs – Gunda Prauliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Zaiga Gredzena ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Dace Lediņa, Ilona Berkolde

8. a klase

Klases skolotājs – Dace Lediņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Gunta Bulmeistare

8. b klase

Klases skolotājs – Ina Bankava ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Dace Sprince

9. klase

Klases skolotājs – Maiga Paegle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Viesturs Priedītis ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Līga Grāpēna ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Maiga Paegle

10. klase

Klases skolotājs – Baiba Sedlova

Internāta skolotājs – Indra Juste ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

11. klase

Klases skolotājs – Antra Rozenberga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Valda Rulle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

12. klase

Klases skolotājs – Ilona Berkolde ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Sandra Skabe ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

5./9. c apvienotā klase

Klases skolotājs – Lolita Āboliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Lolita Āboliņa, Dace Lediņa, Dace Vaļģe

Internāta skolotāji piektdienās, sestdienās un svētdienās

1. – 4. klašu internāta skolotāji

Piektdienās, sestdienās, svētdienās – Asja Tauriņa

Sestdienās, svētdienās – Ita Zalte

Piektdienās – Dace Volksone, Gunita Dargeļe, Daina Vadone, Gaida Stankeviča

Sestdienās – Ligita Vasiļevska

Svētdienās – Tatjana Lūkina

5. – 12. klašu internāta skolotāji

Sestdienās, svētdienās – Anita Reinarte

Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu pedagogu sporta spēles „Esi atjautīgs, radošs un aktīvs – būsi veselīgs un laimīgs!” 24.08.2012. Rūjienā.

VVBIVS-AC 8 vietā no 22 skolām. Izcīnītas uzvaras arī divās disciplīnas. Skolas komandā pedagogi un darbinieki, viņu ģimenes locekļi:

1. Indra Juste

2. Daniels Justs

3. Vilnis Kurts

4. Ieva Lūsīte

5. Līga Grāpēna

6. Andris Caune

7. Asja Tauriņa

8. Dace Lediņa

9. Dace Melbārde

10. Ligita Vasiļevska

11. Andris TauriņšPasākums aizraujošs un interesants, kolektīvu saliedējošs. Bija to vērts. Vairāk bilžu skatīt bilžu galerijā.