Pasākumi 2011./2012. m.g.

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

Sakiet, ko gribat, un tomēr es gribu spārnus,

Un tomēr es gribu lidot, vienalga, vienalga, kā!

Ā. Elksne

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 9. klases absolventu izlaidums notika 2012. gada 9. jūnijā plkst. 15:00. Apliecības par pamatizglītības ieguvi saņēma divpadsmit 9. klašu absolventi: Dāvis Beitiks, Jānis Bruģmanis, Elvīra Jonušauska , Paulīne Kalniņa, Sandis Ķikurs, Kristīne Krista Magone, Maxim Mitkin, Ģirts Paģiris, Dana Povhana, Jānis Strods, Mārtiņš Vilks un Sandis Goldbergs.

Vairāk bilžu galerijā.

 


 

Dzirdes centra svinīga atklāšana notika 9. jūnijā plkst. 9:30.

Vairāk bilžu galerijā.

 


 

Izlaidums pirmskolniekiem

Kad vasara pie durvīm klāt,
Par skolu bērni domāt sāk!
Mēs mīļi sveicam šodien tos,
Kas rudenī būs skolniekos....

25. maijā skolas atpūtas telpā notika pirmsskolas grupas 22. izlaidums. Šogad bērnudārzu beidza 5 bērni – Laura Balode, Artūrs Bērts, Mairis Mutulis, Jānis Elmārs Liniņš un Daniela Šīrante. Absolventi skaitīja dzejoļus un dejoja, kā arī saņēma apsveikumus  no savām skolotājām, skolas mediķiem, bērnudārza jaunākajiem bērniem un skolas skolēniem. Īpašu  veltījumu topošie skolnieki saņēma no Valmieras sākumskolas baleta studijas dejotājiem. Visi šā gada bērnudārza absolventi  mācīsies mūsu skolā. Novēlam viņiem  veiksmi, labas sekmes skolā, kā arī mīļas un saprotošas  skolotājas!


 

 


 

Ģeogrāfiskā spēle

28. maijā skolā notika tradicionālā spēle ģeogrāfijā starp skolēnu un skolotāju komandām. Katrā komandā bija 10 dalībnieki un kupls līdzjutēju pulks skolēnu komandai.

Jautājumu loks spēlē bija plašs – kosmoss, pasaule, kontinenti, Latvija, kā arī patīkamie un nepatīkamie pārsteigumi. Bija nepieciešamas zināšanas, intuīcija un veiksme.

Abas komandas demonstrēja lieliskas zināšanas, taču veiksme uzsmaidīja skolēnu komandai, un ar lielām ovācijām līdzjutēju pulks sveica uzvarētājus – skolēnu komandu.


Apsveicam uzvarētājus!

 

 


 

Dāvinājums bibliotēkai

Mācību gada noslēgumā jauku dāvanu skolas bibliotēkai sarūpējusi  1.-1.klases skolnieces Daces Viļumas māmiņa – Līna Viļuma. Viņa mums dāvina četras interesantas un izzinošas grāmatiņas „Ziemeļvidzemes ainavas. Noklusētie stāsti”. Te fotogrāfijās un vietējo iedzīvotāju stāstos iemūžināta Ziemeļvidzemes  kultūras mantojuma dažādību lauku ainavā...

Bibliotekāre Anita

 


 

 

Jaunumi bibliotēkā...

Pēc ilgāka pārtraukuma klajā nākusi  otrā mūsu skalas skolēnu radošo darbu grāmatiņa, tādējādi turpinot jau iesākto skolas tradīciju. Pirmo grāmatiņu izdeva valodu metodiskā komisija un tajā bija apkopoti skolēnu literārie darbi.

Otro grāmatu veidoja bibliotekāre Anita Reinerte kopā ar latviešu valodas skolotājiem – Maigu Paegli, Inu Bankavu, Guntu Petraško, Asju Tauriņu un  vizuālās mākslas skolotāju Dainu Leiti.  Šajā grāmatā var iepazīties ar skolēnu literārajiem un vizuālās mākslas darbiņiem.

Lielu paldies par atbalstu  jāsaka arī mūsu metodiķei Dainai Liepiņai.


Bibliotekāre Anita

 

 Daba ap mums visu gadu

25. maijā sākumskolas klases prezentēja savu mācību gada veikumu un vērojumus dabā un  „Zaļajā klasē”.

1. - 1. klase -  Augi.


1. - 2. klase – Koki.


2. klase – Kukaiņi un putni.


3. klase – Puķes.


4. klase – Augsne un augi.


Ļoti interesantu prezentāciju sagatavoja 1.-2.  klases un 2. klases skolotājas un skolēni. Par tēmu „ Koki” bija izveidota diagramma, kurā nosaukti un parādīti visi koki, kuri aug skolas teritorijā. Visa gada garumā tika veidota grāmata par kokiem. Skolotāja Gaida demonstrēja dažādus kukaiņus, putnu ligzdas,  olas.Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumā un vēroja kāpurus, olas, sirseni. Ārā skolēni kopā ar skolotāju Sniedzi mācījās zīmēt pienenes ar dabas krāsām. Skolotāja Sintija pievērsa uzmanību  puķu dobei un to izmaiņām visos gadalaikos. Skolotāja Zina pastāstīja par augsnes izmantošanu augu audzēšanā.

Dabas vērojumi sniedz skolēniem zināšanas un izpratni par dzīvo dabu mums apkārt, kā arī veido pozitīvo attieksmi  un māca saudzēt vidi ap sevi.

Tiksimies jaunajā mācību gadā!

Piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Sākumskolas MK vadītāja T.Lūkina

 

 


 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

(Ar dokumentu pilnībā var iepazīties šeit)

No 2009. gada septembra – līdz 2012. gada aprīlim 6 projekta posmos atbalstu saņēma un kvalitātes pakāpes ieguva 23 mūsu skolas pedagogi:

2. kvalitātes pakāpe  piešķirta 2 pedagogiem;

3. kvalitātes pakāpe  piešķirta 15 pedagogiem;

4. kvalitātes pakāpe  piešķirta 3 pedagogiem.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs

A.Tauriņš

 

 


 

 

 


 

Ātrākie skrējēji PAVASARA KROSĀ 16.05.2012.

Alvis un Annija Vestfāli, Dāvis Beitiks, Kristīne Krista Magone,  Aigars Kvitko, Arnis Stirāns, Laura Makšima, Elīza Geiduka, Ralfs Liepiņš, Sabīne Bukāte, Krists Krūmiņš, Anna Pāne, Madars Ķuzis.

APSVEICAM!

 

  

Paaudzes un skola

Eiropā 2011. gads ir izsludināts par paaudžu sadarbības gadu. Projekta „Generations&schools” ietvaros skolā viesojās Bruģmaņu ģimene – mūsu skolnieka Jāņa Bruģmaņa tētis un mamma.  Līga un  Juris Bruģmaņi   9. - 11. klašu skolēniem stāstīja par savu saimniecību un ģimenes rūpēm. Īpaši vērtīgas bija abu senioru atziņas par mācībām un ieteikumi jaunatnei. Bruģmaņu ģimene radīja gaišu un optimistisku iespaidu.

Paldies Amandas  un Armanda Hildebrantu māmiņai!  Mudīte Hildebrante (Rubāne) arī ir mūsu skolas absolvente, viņa skolēniem stāstīja par daudzajām atšķirībām, ko  saskatījusi, salīdzinot savas skolas gaitas un tagadējo skolas dzīvi. Arī viņas padoms bija – mācīties tagad un turpināt mācības pēc Valmieras skolas beigšanas.


 

 


 


Eiropas diena skolā

9.maijā – Eiropas dienā skolā viesojās Labklājiības ministrijas pārstāve Elīna Celmiņa. Viņa ir LM Vienlīdzīgo iespēju nodaļas vadītāja. 9.-11.klašu skolēni noklausījās Elīnas Celmiņas prezentāciju par Eiropas institūciju darbu un iespējām risināt invalīdu problēmas ar Latvijas un Eiropas iestāžu palīdzību. Viens no viņas ieteikumiem bija – realitāte ir tāda, ka arī pašiem vājdzirdīgajiem jauniešiem ir aktīvi jādarbojas, lai tiktu uzklausītas viņu problēmas un ierosinājumi.


 


 

24. aprīlī 1. – 4. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un ” "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros tika organizēta praktiskā nodarbība pērļošanas tehnikā. Nodarbību vadīja 2. klases internāta skolotāja Egita Eglīte. Nodarbības mērķis bija izprasts pērļošanas pamatprincipus, veidojot rotājumus no dažāda lieluma pērlēm.

Skolotāja Egita prata ieinteresēt skolēnus tā, ka ne tikai meitenes, bet arī zēni iesaistījās darbā.

Skolēni mācījās izvēlēties vajadzīgo krāsu salikumu, piemērotos materiālus (pērļošanas diegs, stieple, gumija), ievērot pērļu vēršanas secību, mācījās iestrādāt rotaslietas aizdari vai noslēp diegu. Skolēni saprata, ka iecerēto mērķi var sasniegt tikai ar pacietīgu darbu. Nodarbības rezultāts ir skolēnu gandarījums un prieks par padarīto darbu.


 

 


 

No 27. līdz 29. aprīlim Tartu notika Baltijas valstu nedzirdīgo, vājdzirdīgo skolēnu 42. spartakiāde – peldēšanā, basketbolā, galda tenisā, šahā un dambretē.

Kopvērtējumā ar 25,5 punktiem 1. vietā – Lietuva, 2. vietā ar 25 punktiem – Igaunija, Latvija ar 19.5 punktiem – 3. vietā.

Mūsu skolu pārstāvēja basketbolisti: Arvis Vocišs, Sandis Ķikurs, Maksims Mitkins, Dāvis Beitiks, Alvis Vestfāls. Kopā ar Rīgas nedzirdīgo internātpamatskolas skolēniem viņi izcīnīja 3. vietu. Meitenēm basketbolā 2. vieta.

Galda tenisā startēja Inta Hartmane, Amanda Hildebrante un Dāvis Beitiks, komandu vērtējumā arī 3. vieta.

Šahā startēja Armands Hildebrants, Alvis Vestfāls, Inta Hartmane, Annija Vestfāla. Komandu vērtējumā – 3. vieta.

Dambretē startēja Maksims Mitkins, Arvis Vocišs, Paulīne Kalniņa, Annija Vesfāle. Komandu vērtējumā – 3 vieta.

Peldēšanā startēja skolēni no Rīgas nedzirdīgo internātpamatskolas un pārliecinoši izcīnīja 1. vietu.

Nākošā Baltijas valstu spartakiāde paredzēta Latvija – Valmierā.


Sporta skolotāja Dace Melbārde

 

 Draugu ugunskurs

Aprīļa beigās skolēni no 5. klases ciemojās pie draugiem no 6.d klases Valmieras Pārgaujas pamatskolā.Mājturības kabinetā visi kopīgi pagatavoja cienastus. Skolas direktors V.Litaunieks iepazīstināja ar skolu un pastāstīja par dažādu dabas projektu ieguvumiem skolā un skolas teritorijā.


Pie ugunskura skolēni atcerējās pirmo tikšanās reizi mūsu skolā, uz lazdu koka iesmiem cepa gardas maizītes   un pārrunāja skolas interesantākos notikumus un tradīcijas. Zēni uzspēlēja futbolu, meitenes izstaigāja un izbaudīja „Dabas sajūtu taku”, kurā klausījās putnu dziesmas un vēroja putnus no skatu torņa.


Atvadoties visi apmainījās ar e-pasta adresēm un  novēlēja viens otram jauku vasaru.


Novēlam  draugiem labas sekmes pārbaudes darbos un skaistu izlaidumu!

Ar skolēniem kopā bija skolotājas A.Tauriņa un T.Lūkina

 

 


 

1. – 4. klašu skolēnu radošā darbnīca „Dāvana māmiņai”

25. aprīlī kopā sanāca 1. – 4. klašu skolēni, lai internāta skolotājas Sandras Grāvītes vadībā darinātu auduma puķes – piespraudes, ko dāvināt savām māmiņām mātes dienā. Gatavojot piespraudes, skolēni strādāja ar dažādiem materiāliem – filcu, organzu. Darbā tika pielietotas dažādas auduma apstrādes tehnikas. 3. un 4. klašu meitenes ievingrināja roku, apdedzinot auduma maliņas virs sveces liesmas. Šis darbs prasīja lielu precizitāti un uzmanību. Ziedu vidiņu rotāšanai skolēni izmantoja pērlītes, spalviņas, lentītes. Visi ļoti aizrautīgi strādāja, arī zēni bija ļoti centīgi un radoši.


1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 


 

26. aprīlī aprīlī Carnikavā norisinājās deju festivāls „Carnikavas ritmi 2012”. Mūsu skolu tajā pārstāvēja mazie 1. un 2. klases dejotāji. Viņi demonstrēja sporta dejas Lēnais valsis un Ča-ča-ča. Ar lielām emocijām tika uzņemta bērnu dejotā „Putniņu deja”, jo viņi šajā festivālā bija visjaunākie dalībnieki.

 


 

Labāko skolēnu ekskursija

27. aprīlī ekskursijā devās mūsu skolas labākie skolēni. Mācību priekšmetu un internāta skolotāji izvirzīja tos skolēnus, kuriem ir pienākuma apziņa, centība un labas sekmes mācībās ,  kuri ir atsaucīgi, piedalās pulciņos, klases un skolas pasākumos. Šoreiz ekskursijā devās kopā skolēni no 1. – 11. klasei.

Tie bija:

1. Ingus Luste

2. Kristers Kraze

3. Roberts Immurs

4. Dace Viļuma

5. Sabīne Bukāne

6. Aleksandrs Kreičmanis

7. Miks Avdejevs

8. Madara Zēmele

9. Elīza Geiduka

10. Rolands Pintāns

11. Andželika Petkuna

12. Ingars Matutis

13. Artis Mežinskis

14. Arnis Stirāns

15.Beāte Grīnšpone

16. Elvīra Jonušauska

17. Diāna Grenēvica

18. Sintija Kārkliņa

Ekskursiju organizēja un skolēnus pavadīja skolotājas T. Lūkina, M. Paegle un E. Jefremova.

Ekskursijas maršruts bija:

• No Valmieras cauri Smiltenei devāmies uz Launkalni. Tur iepazināmies ar koku pārstrādes uzņēmumu, kur ražo granulas no dažādiem kokiem. Tas ir moderns uzņēmums, kura celtniecībai un modernizācijai  iztērēti apmēram 30 miljoni eiro. Koka granulas izmanto apkurei. Tās pārdod uz ārzemēm, Latvijā paliek tikai ļoti maza daļa.


• Tad mēs devāmies uz atpūtas kompleksu “Ezerlejas” - saimniece parādīja un ļoti interesanti pastāstīja, kas atrodas šajā saimniecībā.  Tur bija dažādi eksotiski dzīvnieki (pundurkaziņas, strausi, fazāni, brieži). Zivju dīķos var  makšķerēt zivis, var atpūsties modernās mājiņās. Apkārtne ir ļoti skaista.


• Pa ceļam uz Cēsīm iebraucām Raunā. Devāmies uz Staburagu. Tā ir skaista klints ar avotiem. Izskatās, ka šī klints raud, tikai nevar zināt, vai tās ir prieka vai bēdu asaras.


Cēsīs devāmies uz kafejnīcu “Solo”. Tur par pavāra palīgu strādā mūsu bijušais skolēns Andris Bērziņš. Viņš ir pabeidzis Alsviķu profesionālo skolu. Viņam laimējās dabūt šo darbu. Andris strādā ļoti apzinīgi. Viņam jau tagad uztic patstāvīgi pārstrādāt gaļu, gatavot salātus un citus ēdienus. Šeit mēs arī garšīgi paēdām pusdienas.


Pēc tam braucām uz Cēsu vecpilsētu. Apskatījām seno viduslaiku pili – uzkāpām vecajā tornī. Tur bija ļoti tumšs, tāpēc skolēniem iedeva lukturīšus. Pēc tam aizgājām uz cietuma torni. Skolēni varēja pa šauru eju pa stāvām kāpnēm nokāpt cietumā. Tas bija diezgan bailīgi. Paldies lielajiem skolēniem! Viņi parūpējās par mazajiem gluži kā vecākie brāļi un māsas. Roberts pat  Arnim teica: “Tu tagad esi mans papa.”


Skolēni pēc ekskursijas atzina, ka tā bija laba atpūta un bija interesanti uzzināt gan par kokapstrādes uzņēmuma darbu, gan par dzīvniekiem, gan Cēsīm u.c.

 

 


 

Lieldienas klāt

11. aprīlī 5.–11. klašu skolēni piedalījās Lieldienām veltītā pasākumā. Katra klase prezentēja latviešu tautas ticējumus par Lieldienām. Pasākuma laikā tika minētas mīklas, kā arī katra klase gatavoja plakātu pēc dotās tautasdziesmas. Pēc pasākuma skolas zāli rotāja krāšņi, skolēnu gatavoti, plakāti par Lieldienām. Paldies skolēniem par atsaucību un radošo darbību.


Internāta skolotāja Indra Juste


 


 

 

Korekcijas nodarbību nedēļa

No 26. marta līdz 30. martam notika korekcijas nodarbību nedēļa. Katru dienu atklātajās lasīšanas stundās 1. – 4. klašu skolēni lasīja tekstu, atbildēja uz jautājumiem par izlasīto.


5. – 9. klašu skolēni iejutās žurnālista un sabiedrībā zināma cilvēka lomā.

Lasīšanas stundās skolēni centās lasīt pareizi, ievērojot pareizu skaņu izrunu, runas ritmiku un intonāciju.

27. martā notika sporta deju sacensības. Sacensībās piedalījās 5. – 9. klašu skolēni.

5. klašu grupā:

1. vieta D. Visockim un L. Kursītei;

2. vieta K. Lānam un M. Rūjai.

7. klašu grupā:

1. vieta J. Bričkam un E. Driķei;

2. vieta A. Hildebrantam un E. Driķei;

3. vieta I. Matutim un E. Pudžai;

3. vieta V. Kņazkinam un E. Pudžai.

9. klašu grupā:

1. vieta J. Bruģmanim un P. Kalniņa;

2. vieta D. Beitikam un K. Magonei;

3. vieta J. Strodam un E. Janušauvskai.


Koncertu sniedz deju studijas „Dīva” dejotāji.

28. martā 1. – 4. klašu skolēni aktīvi darbojās nodarbībā „Klausies un runā!”.

Nodarbībā skolēniem vajadzēja raiti un pareizi runāt, izmanīgi klausīties flautas skanējumu un skolotājas runu.


27. un 29. martā 1. – 4. klašu un 10. – 11. klašu skolēni devās ekskursijā uz Valmieras mūzikas skolu. Valmieras mūzikas skolā viņi klausījās tās audzēkņu klavierspēli, iepazina dažādu mūzikas instrumentu skanējumu.


30. martā 1. – 4. klašu skolēni darbojās „Runas rotaļu stundā”.  Muzikālās ritmikas skolotājas Līgas Grāpēnas vadībā skolēni gāja rotaļās „Ādamam bij’ septiņ’ dēli!”, „Lambada”, „Kas dārzā?”.


Paldies skolotājām Jolantai Straumei, Līgai Grāpēnai, Anitai Reinertei, Antrai Rozenbergai, Inai Kursītei!

Korekcijas un reabilitācijas MK vadītāja Vineta Ragēvičiusa

 

 


 

KARJERAS DIENAS PASĀKUMI

2012. gada 21. nartā skolā notika karjeras izglītības pasākumi.

Trešdien, 21. martā skolēni tikās ar pulksteņmeistaru.

Pulksteņmeistars pastāstīja par savu darbu, par to, kādus pulksteņus ir vieglāk remontēt, kādus grūtāk, kur var mācīties. Atklājās, ka šo amatu vairs Latvijā nevar iemācīties. To var darīt tikai pie kāda meistara, kurš apmāca amatā. Pasaulē attīstās jaunās tehnoloģijas,tāpēc diemžēl arvien mazāk nes remontēt pulksteņus. Tas neatmaksājas vairs.

Tikšanās nobeigumā skolēni tika uzaicināti paviesoties pulkteņmeistara darbavietā, pavērot darbu.

Interesanta tikšanās bija ar keramiķi Gati Āboliņu.


Viņš stāstīja par savu darbu, par piedalīšanos gadatirgos ar saviem darbiem. Keramiķis stāstīja, kur var mācīties keramiķa amatu, bija atnesis līdzi savus darbus,kā arī parādīja fotogrāfijās savus darbus. Nobeigumā skolēni tika uzaicināti paviesoties viņa darbnīcā, kur atļaus arī pašiem pavingrināt rokas.


 

 


 

No 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31. decembrim  skolā norisinās Eiropas sociālā fonda atbalstīts projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”.


5.b un 6. klase realizē programmu  „Komunikāciju prasmju pilnveide”.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot komunikāciju prasmes, veicinot runas izmantošanu ikdienā; veicināt darba un sadzīves prasmju apguvi,komunicējoties ar apkārtējo sabiedrību un veicināt jauniešu personīgo un sociālo briedumu, sekmējot tādu attieksmju, īpašību, gatavību un prasmju attīstību, kuras paver iespējas radīt priekšnosacījumus veiksmīgai komunikācijai.


Internāta skolotājas Baiba Šēnberga un Zaiga Gredzena

 

 


 

Projekta aktivitātes sākušās

No 2012. gada 1 .marta līdz 2013. gada 31. decembrim mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā". Mēs esam sadarbības partneri Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai.

Skolēniem tiek dotas iespējas papildināt savas zināšanas un radoši līdzdarboties sekojošās interešu izglītības programmās: "Karjeras izvēle", "Komunikācijas prasmju pilnveide”, "Skatuves darbības pamati”, "Vizuālās un lietišķās mākslas pamati”, "Antisociālās uzvedības prevencija’’.

Ar skolēniem strādā eksperts uzvedības kultūrā un etiķetē, eksperts bibliotēku zinātnē, psihologs, speciālais pedagogs un surdotulks.

Nākošajā mācību gadā plānotas arī nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā.

Projekta ietvaros ir paredzētas vasaras nometnes Tukumā, kā arī teātru apmeklējumi.

Interešu izglītības programmās būs daudz interesantu pasākumu – žetonvakara izrādes gatavošana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dažādu lietiškās etiķetes normu apgūšana u.c. 1. – 4.klašu skolēni nodarbosies ar interesantām aktivitātēm vizuālajā un lietišķajā mākslā.

Direktora vietniece izglītības jomā Ina Kursīte

 

 


 

Skolas administrācija pateicas skolniekiem

A. Vestfālei, A. Vestfālam, M. Bružei, S. Kārkliņai, S Upītei,

A. Gobiņam, M. Krūziņam, I. Hartmanei, J. Strodam,

A. Stirānan, A. Cvetkovam

par veiksmīgu piedalīšanos

INTEGRATĪVAJĀ MĀKSLAS FESTIVĀLĀ

NĀC LĪDZĀS VIDZEMĒ!

Kustību teātris „Piezvani man” izvirzīts uz 2. kārtu Rīgā


Īpašs paldies skolotājām

I. Berkoldei, U. Strazdiņai, E. Jefimovai, L. Grāpēnai un A. Reinertei!

Paldies A. Caunem!

 

 


 

Skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

Mēs esam Rēzeknes augstskolas Speciālās izglītības laboratorijas izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem un kohleārajiem implantiem iekļaušanai izglītībā atbalsta skola, kas izstrādā ieteikumus laboratorijai metodisko materiālu izstrādei, palīdzēs sagatavot un aprobēs šos materiālus.

16.martā laboratorija Rēzeknē organizēja mācību semināru visām atbalsta skolām, kurā piedalījās projektā iesaistītie pedagogi: Ina Kursīte, Asja Tauriņa, Uldze Strazdiņa, Ieva Želve, Daina Liepiņa. Par bērnu ar dzirdes traucējumiem un kohleārajiem implantiem integrācijas iespējām un atbalstu mācību procesā un komunikācijā stāstīja Daina Liepiņa un Ieva Želve.

Paldies visiem kolēģiem, kas iesaistījās prezentācijas materiālu sagatavošanā.


 

 


 

Tikšanās ar keramiķi

Karjeras izvēles ietvaros ar skolotājas Lolitas Āboliņas atbalstu tika noorganizētas tikšanās ar „Vaidavas keramikas” darbinieci 6./8.c klases skolnieka Ričarda Āboliņa mammu. Skolēni tika iepazīstināti ar keramikas produktiem un to gatavošanas specifikācijām. Tikšanās bija bērniem interesanta un saistoša. Pēc tikšanās bērni izteica vēlēšanos doties ekskursijā uz Vaidavu, lai to visu vērotu darbībā.


Indra Juste

5.-11. klašu internāta skolotāju MA

 

 


 

Multeņu laiks

Skolotāji kā radošas personības izpaužas ne tikai savā ikdienas darbā, bet arī dažādos radošos pasākumos. Jau 17 gadus pēc kārtas par to iespējams pārliecināties, piedaloties LIZDA Valmieras starpnovadu izglītības darbinieku arodbiedrības organizētajos radošo pedagogu saietos. Šajā pavasarī saiets saucās "Multeņu laiks". Mūsu skolas skolotāji piedalījās ar priekšnesumu - Vinnijs Pūks un viņa draugi.

 


 

VĒSTURES KARNEVĀLS ( 29.02.2012.)

Ilgu pārdomu un divu izcili saspringtu gatavošanās nedēļu rezultātā tapa tradicionālais vēstures karnevāls.

Kā jau parasti, katra klase gatavoja priekšnesumu par kādu reālu (vai gandrīz reālu) vēsturisku notikumu.

Šā gada temati:

1. – 5.A klase – Teika par Latvijas karogu;

2. – 5.B klase – Lāčplēsis un Melnais Bruņinieks;

3. – 6. klase – Dzīve akmens laikmetā;

4. – 7.A+7.B klases – Vikingu ceļojums – pie krieviem un grieķiem;

5. – 8. klase – Stāsts par Turaidas Maiju;

6. – 9. klase – Baigais gads;

7. – 10. klase – Mīts par Tēseju un Mīnotauru;

8. – 11. klase – Dīvaina versija par spartiešiem.

Visi karnevāla dalībnieki saņēma kliņģerus no žūrijas komisijas. Par lielisku tēlojumu žūrija atzīmēja Elīnu Pudžu, Jāni Bričku, Kristīni Magoni, Mārtiņu Vilku, Andri Cvetkovu, Armandu Hildebrantu, Arni Stirānu, Valteru Rutko, Arti Gobiņu, Beāti Grinšponi, Rolandu Pintānu, Kristiānu Geiduku.

Skatītāju aptauja sagādāja milzīgu spriedzi balsu skaitītājiem. Pēc vairākkārtējām skaitīšanas reizēm noskaidrojās, ka šogad pilnīgi vienādu punktu skaitu saņēmušas divas klases. Arī skatītāji nespēja noteikt viennozīmīgu līderi! Pirmās vietas cienīgas simpātijas ieguva gan 9. klases rādītie skarbie Baigā gada notikumi gan – uzjautrinošie un smieklīgie 7.AB klašu vikingu piedzīvojumi ar krieviem un grieķiem. Ar trešo lielāko balsu skaitu skatītāji – novērtēja 10.klases kustībās attēloto un izdejoto mītu par Tēseja nekoleģiālo attieksmi pret Mīnotauru.


Individuāli skatītāju simpātiju iekaroja pirmatnējās cilts vadonis Arnis Stirāns, grieķis Valters Rutko par sirtaki mācīšanu vikingiem, Armands Hildebrants, kurš paguva – gan kuģot kopā ar vikingiem gan apskādēt Lāčplēsi, arī Benjamiņas kundze Kristīne Magone.

Paldies visiem skolas darbiniekiem, kas izlīdzēja ar kādu artefaktu vai rekvizītu vai aktīvu līdzdalību karnevāla norisē!!!

Prieks par to, ka visi skolēni (1 izņēmums) karnevālam gatavojās aizrautīgi.

Izdevās lieliski! Satiksimies karnevālā atkal pēc diviem gadiem!

Vēstures skolotāja Antra Rozenberga


 


 

SPORTA SASNIEGUMI

1. Valmieras pilsētas skolu sacensības dambretē 25.janvārī.

Skolotājs: Anzelms Tamanis.

Komandā: Alvis Vestfāls, Annija Vestfāle, Inta Hartmane, Arvis Vocišs, Rihards Škraba, Ingars Matulis, Armands Hildebrants, Alīna Sahmanova.

Rezultāti:

92.-95.g.dz. – 3. (6) vieta.

96.-99.g.dz. – 1. (6) vieta.

2. Valmieras pilsētas skolu sacensības volejbolā.

Skolotāja: Dace Melbārde.

Komandā: Arvis Vocišs, Artis Gobiņš, Ģirts Paģiris, Jānis Bruģmanis, Maksims Mitkins, Dāvis Beitiks, Sandis Ķikurs, Alvis Vestfāls

Rezultāti:

92.-95.g.dz. – 5. (6) vieta.

3. Slēpošanas sacensības b/d un 1. – 4. klasēm 15. februārī.

Rezultāti:

1. vieta – Jānis Elmārs Liniņš

2. vieta –  Ance Āboliņa

3. vieta – Daniela Šīrante; Madars Ķuzis

4. Slēpošanas sacensības 5. – 11. klasēm 22. februārī.

Ātrākie slēpotāji:

Zēni: Sandis Ķikurs, Valters Rutko, Kristiāns Geiduks

Meitenes: Inta Hartmane, Paulīne Kalniņa, Elvita Driķe, Lelde Kursīte

27. – 29. aprīlis – Baltijas valstu spartakiāde Tartu.

Gatavosimies!

Sporta skolotāju metodiskā komisija

 

 


 

No 20.02. līdz 24.02. skolā notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa.

20.02. 5.–6. klašu skolēniem notika mācību stunda kopā ar ZAAO. Šī pasākuma laikā skolēni iepazinās ar datorprezentāciju par atkritumu šķirošanu. Pēc tam skolēni paši piedalījās atkritumu šķirošanā, lai pareizi iemācītos šķirot otrreiz izmantojamos materiālus.


21.02. notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde. Mācību olimpiādē skolēni strādāja pāros. Pāri tika veidoti pēc izlozes principa. Skolēniem bija jāatrisina uzdevumi matemātikā, dabaszinībās, informātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

Uzvarētāji:

5.–6. klašu grupā – Lelde Kursīte un Kristiāns Geiduks;

7.–9. klašu grupā – Elvīra Jonušauska un Sandis Ķīkurs;

10.–11. klašu grupā Annija Vestfāle un Liene Jaunzeme.

24.02. notika Dabaszinību karuselis 5.–11. klašu skolēniem. Katra klase veidoja savu komandu. Komandām bija jāapmeklē 9 pieturas ar dažādiem uzdevumiem.

Ķīmijas valodas pasaulē.

Mērinstrumenti.

Jautrā matemātika.

Zini vai mini!

Latvijas ziedaugu pasaulē.

Veiksmes mirklis.

Kontinentu kartes un Latvijas dzīvnieki.

Matemātikas mērvienības.

Atšķetini līnijas informātikā.

Uzvarēja:

5.A klases komanda

7.A klases komanda

10. klases komanda

 

 


 

 

Viktorīna „Ēst ābolus ir veselīgi”

VVBIVS-AC  1. – 9. klašu skolēni šajā mācību gadā iesaistījušies atbalsta programmā „Skolas auglis”. No decembra līdz februārim otrdienās, trešdienās un ceturtdienās katram skolēnam tika papildus paredzēti 100 grami veselīgas pārtikas jeb 1 ābols.

To, ka āboli ir veselīgi, zina visi, bet lai paplašinātu skolēnu zināšanas par veselīgu dzīves veidu no 20. līdz 23. februārim skolā tika izveidota viktorīna „Ēst ābolus ir veselīgi”. Viktorīnā piedalījās 1. – 4. klašu skolēni. Katrai klasei bija savs uzdevums, kura ietvaros skolēni vāca informāciju par āboliem, zīmēja, līmēja, risināja krustvārdu mīklas.


Viktorīnas noslēgumā skolēnu darbiņi tika izvietoti izstādē. Paldies internāta skolotājām par ieguldīto darbu kopā ar skolēniem, meklējot informāciju par āboliem un skaisti noformējot darbiņus.

G. Slaidiņa 1./3.c klase internāta skolotāja

 

 


 

Mis Skola 2012 un Misters Skola 2012

Š.g. 15.februārī skolā notika Valentīndienas un „Mis Skolas un Misters Skola 2012” pasākums. Pasākumā tika izpildītas melodeklamācijas. „Es gribu vēl mīlēt”, „Es tevi mīlu”, „Dievs Tevi mīl”, „Tikai Tev”. Mis un Misters pretendenti piedalījās konkursos: jautājumu konkurss, šautriņu – „Amora bultu” mešana, mājas darba „Tavs vaļasprieks” atrādīšana, skulptūras atveidošana, valša dejošana, dzejoļa par mīlestību norunāšana, kādas personas parodēšana.

Piedalījās 10 dalībnieki: Elīna Žurakovska, Paulīne Kalniņa, Elvīra Jonušauska, Elvita Driķe, Diāna Grenevica, Jolanta Īzaka, Valters Rutko, Jānis Bruģmanis, Artis Gobiņš, Marģers Krūziņš. Žūrijā bija skolas direktors Andris Tauriņš, direktora vietniece Ina Kursīte, skolas skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece Kristīne Magone un Misters Skola 2011 Maksims Mitkins, skolotājs Viesturs Priedītis.

Konkursa rezultāti:

Meitenēm

3.vieta - Elvīra Jonušauska

2.vieta - Diāna Grenevica

1.vieta - Paulīne Kalniņa

Zēniem

3.vieta – Marģers Krūziņš

2.vieta - Artis Gobiņš

1.vieta - Jānis Bruģmanis

Apsveicam Misteru Skola 2012 Jāni Bruģmani un Mis Skola 2012 Paulīni Kalniņu!


Paldies internāta skolotājām Sandrai Skabei un Valdai Rullei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!

Skolēnu domes priekšsēdētāja, Mis Skolas 2011 – Inta Hartmane

 


 

 

APSVEICAM

Jāni Strodu (9.kl.) par iegūto 3. vietu Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē!

 

 


 

Ekskursija uz A/S „Sadales tīkls”

Mūsu skolas 9. un 11. klašu zēni, piedaloties projektā ”Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”izglītības programmā „Karjeras izglītība” apmeklēja A/S „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona sadales punktu.

Programmā tika ietverta informācija par uzņēmumu, ģeogrāfiskās sistēmas apskate, reģiona dispečeru telpas apskate. Skolēnus iepazīstināja ar uzņēmuma speciālistu ikdienu, elektroiekārtu darbību un jaunajām tehnoloģijām. Uzzinājām par uzņēmuma darbības pamatvirzieniem – elektrotīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, uzskaiti un jaunu pieslēgumu izveidi.

Skolēniem bija jautājums par elektroenerģijas bojājumu pieteikšanas iespējām cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Līdz šim uzņēmums ar šo jautājumu nebija saskāries. Tā ir ierosme uzlabot kvalitatīvu saziņu ar klientiem īsziņas veidā.

Mūsu skolēniem ir perspektīva strādāt šajā nozarē, apgūstot elektriķa profesiju, kā arī darboties datu ievadīšanā un apstrādē.

Skolēni ar interesi noklausījās sniegto informāciju un vēroja uzņēmuma prezentāciju.


9. klases internāta skolotāja Indra Juste

 

 


 

Ēnu diena

Latvijā 15.februārī norisinājās Ēnu diena, kurā skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas darba vietas. Arī Latvijas Nedzirdīgo savienības informācijas centrs un laikraksts, „Kopsolī” uzaicināja trīs mūsu skolas vidusskolēnus piedalīties šajā dienā un būt, „ēnām”. Korespondentu Zigmāru Unguru, kas veica interviju, ēnoja Sanita Upīte. Inta Hartmane Jāņa sētā vēroja, kā videomodelis Ivars Kalniņš sagatavo videoziņas. Andris Cvetkovs iepazina datortīkla administratora darbu videoziņu montāžā, avīzes maketa un mājas lapas veidošanā. Skolēni saņēma rakstiskus apliecinājumus par piedalīšanos un ļoti jaukas atsauksmes un rekomendācijas . Par piedzīvoto šajā dienā stāsta skolēnu domes priekšsēdētāja Inta Hartmane:

„Piedalījos Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Ēnu dienā un iepazinos ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Informācijas centra žurnālista/ziņu korespondenta profesiju. Ar šis profesijas pārstāvjiem es tikos pirmo reizi. Interesanta bija tikšanās ar Ivaru Kalniņu. Viņš iepazīstināja, kā top videoziņas nedzirdīgiem cilvēkiem.

Mani secinājumi un pārdomas par redzēto un piedzīvoto:

lai apgūtu šo profesiju, ļoti daudz jālasa grāmatas, prese, interneta jaunumi u.c., jābagātina savs vārdu krājums, jāmācās izteikt savas domas un viedoklis. Galvenais – jābūt drosmei rakstīt! Esmu apņēmusies to turpmāk darīt”

Paldies šī pasākuma organizatoriem!


Direktora vietniece Ina Kursīte

 

 


 

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

2.02.2012.

5. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Lelde Kursīte

3. vieta Elīna Žurakovska

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Dana Povhana

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Liene Jaunzeme

2. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane


Latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

2.02.2012.

6. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Elīna Žurakovska

3. vieta Kristīne Bistrova

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Kristīne Krista Magone

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Amanda Hildebrante

2. vieta Liene Jaunzeme

3. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane

 


 

Jaunajā gadā jaunās telpās

2010. gada vasarā kopīgi ar skolas ilggadējo draugu Robertu Mēlmaņa kungu iesākās domu apmaiņa par jaunu dzirdes diagnostikas (pārbaudes) aparatūras iegādi dzirdes centrā. Tātad dzirdes pārbaude un diagnostika būs jaunā kvalitātē. Lai to īstenotu – nepieciešamas jaunas telpas. Diskusiju un sarunu procesā ar skolas vadību un Valmieras pilsētas pašvaldību , rezultāts ir sasniegts!

2011. gada vasarā tapa skolas bibliotēkas (bijušās) telpu pārbūves projekts, ko kopīgi veidojām ar Mēlmaņa kungu, skolas vadību un Valmieras pilsētas pašvaldības būvinženieri Kasparu Kalniņu, diskutējot par telpu labāku izmatošanu un būvniecības dažādām niansēm. Tā rezultātā rudenī sākās būvdarbi, kas tika pabeigti pēc pāris mēnešiem. Paldies firmai „Bazalts” par labo darbu!

Dzirdes centra darbinieku un skolas tehniskā personāla aktīvās darbības rezultātā dzirdes centrs strādā ļoti labās telpās ar augstas klases dzirdes diagnostikas/ audiometrijas, un dzirdes aparātu diagnostikas un programmēšanas aparatūru Affinity. Ieeja dzirdes centrā ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī viņi var izmantot speciāli pielāgotu tualeti.

Tā kā galvenie dzirdes centra apmeklētāji ir skolas bērni, tas viss pirmkārt paredzēts viņiem. Bērns, īpaši mazs, nevar pateikt līdz galam, kā viņš īsti dzird ar saviem dzirdes aparātiem. Tagad būs iespēja veikt reālās auss mērījumus, kas analizē , to, ko dzird ar dzirdes aparātu. Speciālists varēs redzēt, kā tad īsti bērns dzird, ko vajadzētu uzlabot, ko mainīt, tas katram bērnam ir individuāls un svarīgs process. Protams, šis pakalpojums ir pieejams arī citiem dzirdes centra klientiem.

Paralēli jauno telpu celtniecībai, notiek arī speciālistu apmācība darbā ar jauno aparatūru. Viens apmācības seminārs jau notika 2011. gada novembra beigās, ko vadīja Mēlmaņa k-gs, kā arī audioloģijas speciāliste Vera Winzen. Nākošais seminārs būs Lieldienu laikā, kurā turpināsim apgūt jaunās aparatūras iespējas.

Par jaunajām telpām un jauno aparatūru, aprīkojumu esam pateicīgi:

Robertam Mēlmanim – viņa personīgais ieguldījums 20 000 Eiro

Valmieras pilsētas pašvaldībai – ieguldījums 4000.00 LVL

Gīterslo apriņķim ar Švolova k- gam – par transportu un mēbelēm

Latvijas vājdzirdīgo asociācijai – ieguldījums 4000.00 LVL

Skolas vadībai – no dzirdes centra ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem – 4000.00 LVL.

Paldies skolas darbīgajam galdniekam Vilnim Kurtam, skolas saimniecei Gunitai Gumbrei un citiem tehniskajiem darbiniekiem par atsaucību un labo darbu! Paldies par sapratni, pacietību un izturību visiem bērniem, klientiem un darbiniekiem!


Dina Tanberga, Dzirdes centra vadītāja

 

 


 

 

Arī šogad mūsu skolā notiek ikgadējā akcija „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS”.  Skolēni un skolotāji skolai dāvina dažādu nozaru grāmatas.

Š.g. 1.februārī skolas bibliotēkā tika rīkota šo grāmatu izstāde un prezentācija. Apmeklētāji ar interesi aplūkoja jaunās grāmatas...

Tās dāvināja:

1.-1. klase – „Origami. Papīra locīšana”

Madara Zēmele (3. klase) – „Skopais rūķītis un ...”;  „Lūsis”

5.a klase –„ Izgudrojumu vēsture”

5.b klase – Bērnu enciklopēdija „Interesantas vietas”

Eduards Tamsons (5.b klase) – Svifts Dž. „Gulivera ceļojumi”

Jānis Tamsons (5.b klase) – „Bībeles gudrību vācele”

6. klase – Džonsons K. u.c. "Rokasgrāmata fizikā"

7.ab klases – žurnāls „Ilustrētā Pasaules Vēsture” – 2012.gadam

8. klase – Nemiera L. „Kaķa lāsts”

6.-8.c klase – „Superauto. No punkta uz punktu...”, „Pavārgrāmata māmiņām, kas ir tuvu nervu sabrukumam” un Naika A. „Beibes rokasgrāmata”

9.klase - Enciklopēdija „Mašīnas”

10.klase – Gēte J.V. „Fausts” un Gūtberlets I.B.  „50 lielākie maldi un leģendas pasaules vēsturē”

Viesturs Priedītis – Malofejevs N. „Rietumeiropa: Sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija”

Anita Reinerte – Puškarevs I. „ Garīgā veselība. Skolotāja grāmata sociālajās zinībās”

Bibliotekāre Anita

 

 

 


 

 

Vizuālās mākslas olimpiāde

Mūsu skola regulāri piedalās Valmieras starpnovadu vizualās mākslas olimpiādē. Šajā mācību gadā olimpiāde notiek 1. – 4. un 8. – 11. klašu grupās, tās tēma – „Fragments un veselums. Lineārā perspektīva.” Tiek dots attēls – uzdevums ir turpināt zīmējumu, ievērojot lineārās perspektīvas likumus. Vecākajā klašu grupā darbs jāveic tonāli, bet jaunākajā – ar krāsu zīmuļiem. Visiem vajadzīga iztēle un radoša domāšana. Skolas olimpiādē vislabāk veicies Elīzai Geidukai, Ralfam Liepiņam (abi 3.kl.), Jānim Strodam, Ģirtam Paģirim, Elvīrai Jonušauskai, Dāvim Beitikam (visi 9.kl.). Darbus var apskatīt izstādē skolā.

Mūsu skolu Valmieras starpnovadu vizualās mākslas olimpiādē 07.02. pārstāvēs Elīza Geiduka, Ralfs Liepiņš, Jānis Strods.


Vizuālās mākslas skolotāja Daina Leite

 

 


 

 

Š.g. 1. februārī skolā viesojās Latvijas Nedzirdīgo Sporta federācijas prezidents Varis Strazdiņš un Sporta federācijas izpilddirektore Iveta Kraze.

Pasākuma 1.daļā notika seminārs "Nedzirdīgo sporta attīstība Latvijā”.

5. – 11.klašu skolēni kopīgi ar V.Strazdiņu un I.Krazi pārrunāja aktuālus jautājumus par sporta nozīmi nedzirdīga cilvēka dzīvē, par nedzirdīgo cilvēku panākumiem sportā.

Esam lepni un priecīgi, ka aktīvāko un labāko sportistu vidū ir mūsu bijušie audzēkņi – Gunita Šīrante, Pēteris Kursītis, Andis Krams, Emīls Krams, Māra Kursīte u.c.

Arī Iveta Kraze un Varis Strazdiņš ir mūsu skolas bijušie audzēkņi, kuri aicināja skolēnus būt aktīviem un atrast savu vietu sportā. Viņi uzsvēra, ka pamats tam sākas skolā.

2. daļā notika karjeras izglītības pasākums, kurā piedalījās 9. – 11.klašu skolēni, lai uzklausītu Ivetu Krazi par mācībām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Iveta uzsvēra, ka cilvēkiem ar dzirdes problēmām ir grūti iegūt augstāko izglītību, bet tas ir iespējams ar lielu neatlaidību un centību mācībās.

Direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā Ina Kursīte

 

 


 

 

Sociālo zinību metodiskā komisija nolēma skolas vidē popularizēt „zaļo” dzīvesveidu, tāpēc 17. – 30. janvārī notika akcija „Zaļās dienas”.

Ko mēs katrs ikdienā varam darīt lietas labā??? Kā nenoslīkt savos atkritumos??? Ko varam ietaupīt??? Kā pasaudzēt Zemi , savus naudas maciņus un savu veselību??? Tādi bija galvenie jautājumi, kuriem pievērsām uzmanību Zaļo dienu laikā. Uzskatāmāk un taustāmāk zaļās idejas ieviest dzīvē palīdzēja KRĀMS, MELNAIS un LŪRIĶIS.

Zaļo dienu secinājumi:

• MELNAIS ( lielais, melnais plastmasas atkritumu maiss):

„Esmu priecīgs, jo skolēni aktīvi piedalījās manis piepildīšanā ar otrreiz izmantojamām lietām. Konkursā par plastmasas pudeļu un papīru vākšanu 1.vietu piešķiru 10. klasei un 7/9.C klasei. Toties 10. un 6. klase ir pelnījušas balvu par labiem rezultātiem viktorīnā „Kas tavā galvā?”

• LŪRIĶIS ( persona, kas ielūkojās klašu telpās un papētīja, kā taupa elektrību):

Esmu pilnīgi nelaimīgs. Daudzās telpās redzēju degam elektrisko apgaismojumu, kaut gan klasē nebija neviena paša cilvēciņa... Jums nav taupīgs dzīvesveids...”

• KRĀMS (lieta, kuras izgatavošanai tērēti resursi, kurus varētu izmantot patiešām nepieciešamu lietu ražošanai):

„Jūsu vidū jūtos pilnīgi laimīgs!!! Redzu, ka esmu populārs, jo jūs tērējat naudu visādu nieku pirkšanai! Pērciet katru dienu! Pērciet vēl vairāk krāmu!!!”

MELNAIS, LŪRIĶIS un KRĀMS solīja vēl kādreiz atgriezties.

Ar Melno,Lūriķi un Krāmu sadarbojās skolotājas:

Dace Lediņa un Antra Rozenberga

 


 

Trešdien, 25. janvārī pie mums viesojās skolotāja Silvija Griestiņa. Bērni, skolotāji un citi interesenti ar lielu aizrautību klausījās viņas ceļojuma iespaidus par Islandi. Tika stāstīts, rādīts, uzdoti jautājumi. Liela klausītāju daļa uz šo Ziemeļu valsti tagad raugās citām acīm. Uz tikšanos nākošajā reizē!!!

 

Bibliotekāre Anita

 25. janvārī 1.-4. klašu skolēniem noslēdzās radošo darbu izstāde „Mans mīlulis”. Izstādē piedalījās 23 skolēnu un viņu ģimeņu darbiņi. Darbiņi ir ļoti skaisti! Skolēni lepni stāstīja par saviem mīluļiem.Liels paldies bērnu ģimenēm par atsaucību, skaistiem foto, zīmējumiem, aplikācijām, mājas mīluļu aprakstiem.

Īpašs paldies:

Samantas Evelīnas Žurakovskas ģimenei

Daces Viļumas ģimenei

Krista Krūmiņa ģimenei

Nadīnas Leitartes ģimenei

Sabīnes Bukātes ģimenei

Kristofera Krazes ģimenei

Marijas Ļūļākas ģimenei

Lauras Terentjevas ģimenei

Lauras Vicinskas ģimenei

Raivja Vidinieka ģimenei

Mika Avdejeva ģimenei

1.-4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Veselības inspekcija aicina ievērot gripas profilakses pasākumus izglītības iestādēs. Dokuments šeit.

 

 


 

 

Mākslas diena literatūrā

Nu jau otro gadu mūsu skolā 5. – 11. klasēm gada nogalē (2011. gada 21. decembrī) notika radošās darbnīcas literatūrā. Katra klase izvēlējās kādu literāru darbu, par kuru bija mācījušies literatūras stundās. Tad skolēni zīmēja un līmēja, krāsoja un grieza, veidoja un lipināja, līdz gatava bija kolāža, makets vai kāds cits mākslas darbs par izvēlēto literāro darbu. Skolēni strādāja gan individuāli, gan pa grupām, gan pa klasēm. Šogad pirmo reizi materiālu klāstam, kurus skolēni izmantoja, varēja izvēlēties arī mālu. Un rezultāts tiešām bija fantastisks! Mūsu skolēnu fantāzija ir tik bagāta! Liels paldies skolotājām Inai Bankavai, Dacei Lediņai, Guntai Petraško, Asjai Tauriņai, Maigai Paeglei, kuras palīdzēja sagatavot šo pasākumu. Darbu izstādi varēja aplūkot visi interesenti informātikas kabinetā.

Šogad skolēni izvēlējās attēlot dažādos mākslas veidos šādus literāros darbus:

5.a klase

A. Brigadere „Sprīdītis ceļā pie Vēja mātes”

5.b klase

A. Brigadere „Sprīdītis”

Latviešu tautas pasakas „Zalkša līgava”, „Muša un zirneklis”

Ē. Kūlis „Siena laika pasaka”

6. klase

A. Upīts „Sūnu Ciema zēni”

7. a un b klases

A.H. Tamsāre „Lakstīgala un ziedi”

G. Repše „Jorens kokā kāpējs”

R. Blaumanis „Nāves ēnā”

A.Neiburga „Tille un Suņu vīrs”

8. klase

R. Ezera „Cilvēkam vajag suni”

9. klase

Bībeles mīts par pasaules radīšanu

10. klase

Eseju, kuras skolēni paši rakstīja, ilustrācija.

11. klase

M. de Servantess „Dons Kihots”

V. Šekspīrs „Hamlets”

Vairāk bilžu galerijā.

 APSVEICAM

Guļamistabas konkursa uzvarētājus:

4. klases meitenes,

2. klases zēnus: Dmitriju Kuriševu un Mārtiņu Kramiņu!

 


 

 

APSVEICAM

Par aktīvu līdzdalību skolas pasākumos:

1.-1. klases skolnieci Samantu Žurkovsku,

3. klases skolnieces Madaru Ziemeli un Elīzu Geiduku,

4. klases skolnieces Lauru Vicinsku, Danielu Krilovu un Inu Bodrovu,

1.-1. klases skolnieku Robertu Immuru,

3. klases skolnieku Ralfu Liepiņu,

4. klases skolnieku Miku Andrejevu! 

 

APSVEICAM

Par labu uzvedību:

1.-1. klases skolnieces Sāru Lubūzi, Lindu Dārznieci un Daci Viļumu,

1.-2. klases skolnieci Mariju Ļūļāku,

1.-2. klases skolnieku Kristoferu Krauzi,

2. klases skolnieces Nadīnu Leitarti un Sabīni Bukāti,

2./9. klases skolnieci Nikiju Bogdanovu,

1./3. klases skolnieci Angeliku Streļcovu!

 


 

2011./2012. mācību gada 1. semestrī notika guļamistabu konkurss. Tas notiek katru mācību gadu, katru semestri. Skolēnu domes pārstāvji iet reidos pa guļamistabām. Atbildību par pārbaudi vienmēr uzņemas Armands Hildebrants. Viņš ir ļoti prasīgs un taisnīgs guļamistabu vērtējumos. Vienmēr rūpējas par savas istabas kārtību. Armandam patīk puķers, kas netrūkst viņa guļamistabā. Guļamistabas pārbauda arī medicīnas darbinieki. Protams, katru rītu skolēni uzkopj savas guļamistabas, par to saņemot vētējumu.

Guļamistabu konkursa rezultāti:

Meitenēm:

1. vieta 247. ist.( 6/8 c kl.) Sigitai Dālderei un Aivitai Krieviņai

2. vieta 249. ist. ( 6. kl.) Annai Ramonai Dičpeterei un Agnijai Leišavniecei

3. vieta 250. ist.(6., 7.b, 8. kl.) Elvitai Driķei, Beātei Grīnšponei un Elīnai Žurakovskai

Zēniem:

1. vieta 228. ist. (7.a, 6. kl.) Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam

2. vieta 244. ist. (7.a kl.) Kristapam Razminovičam

3. vieta 250. ist. (7.b., 6., 8. kl.) Rolandam un Naurim Pintāniem

 


 

2011. gada aktīvākā klase – 9. klase:

1. Beitiks Dāvis

2. Bruģmanis Jānis

3. Jonušauska Elvīra

4. Kalniņa Paulīne

5. Ķikurs Sandis

6. Magone Kristīne

7. Mitkins Maksims

8. Paģiris Ģirts

9. Povhana Dana

10. Strods Jānis

11. Vilks Mārtiņš

Klases skolotājas Gunta Peraško un Indra Juste

APSVEICAM!

 

 


 

 

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu

„Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”

2010./2011. mācību gadā saņēma:

Šahā un dambretē

1. Alvis Vestfāls – 11. Klase

2. Annija Vestfāle – 11.klase

3. Inta Hartmane – 11. klase

4. Kristīne Krista Magone – 9.klase

5. Armands Hildebrants – 7.klase

Pedagogs Anzelms Tamanis

APSVEICAM!

 


 

Par aktivitātēm sportā Ziemassvētkos tiek apbalvoti sekojoši skolēni:

1. Arvis Vocišs – 11. klase

2. Inta Hartmane – 11. klase

3. Amanda Hildebrante – 10. klase

4. Liene Jaunzeme – 10. klase

5. Dāvis Beitiks – 9. klase

6. Sandis Ķikurs – 9. klase

7. Maksims Mitkins – 9. klase

8. Jolanta Īzaka – 8. klase

9. Mārtiņš Čepulis – 7a.klase

10. Armands Hildebrants – 7a.klase

11. Viktors Kņazkins – 7b.klase

12. Arnis Stirāns – 6.klase

13. Armands Radvilas – 6/8.klases

14. Laura Makšima – 5a.klase

15. Jānis Tamsons – 5b.klase

16. Dagmārs Stepans – 4/5.klase

APSVEICAM!

 


 

Ziemassvētku eglīte čaklākajiem lasītājiem

Otrdien, 20. decembra pēcpusdienā Ziemassvētku pasākumus mūsu skolā aizsāka čaklākie lasītāji.

Bērni ieradās maskās un viņus tur laipni sagaidīja bibliotēkas Grāmatu tārpiņš (bibliotekāre Anita) ar savu draugu Cālīti (Armands Hildebrants – 7.a klase).

Sākumā visi iepazinās un kopīgi devās ceļojumā uz Āfriku... Bet, protams, nekur nav tik labi kā mājās... Atgriezušies visi sāka svētku svinēšanu – dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, dejoja un palīdzēja Cālītim atrast pazudušo cepuri, lai arī viņš varētu ierasties uz karnevālu...

Viss beidzās labi... Ar dzejoļu skaitīšanu un dāvanu saņemšanu – klāt taču Ziemassvētki – brīnumu un dāvanu laiks...

Bibliotekāre Anita

 

 Piparkūku balle

15. decembrī  skolā notika tradicionālā Piparkūku izstāde. Katrai klasei bija uzdevums izcept  vienu lielu piparkūku.  Idejas bija dažādas. Bija gan jaunā piparkūku Lata monēta, gan tautu dēls un tautu meita, gan 2012 . gada pūķis, gan saules motīvs un vēl daudzas citas idejas.  Katrai klasei bija arī vēl papildus savs uzdevums savākt materiālus par dažādām tēmām : piparkūku vēsture, piparkūku formas,ticējumi, tautas dziesmas, cenas utt.

Materiāli tiks noformēti, lai nākošos gados varētu izmantot pasākumos, audzināšanas stundās.

Vairāk bilžu galerijā.

5. - 11. klašu  MK

 

 


 

 

Rūķis – sveču lējējs

13. decembrī , 1. – 4. klašu skolēni un bērnu dārza audzēkņi apmeklēja leļļu teātra izrādi „Rūķis – sveču lejējs” Cēsīs.  Izrādi bērniem sponsorēja Rietumu labdarības fonds. Izrāde bija ļoti jauka, ar lielām, skaistām lellēm, ar Ziemassvētku dziesmām, ar bērnu piesaisti sižetam.

Teātris visiem ļoti patika. Paldies sponsoriem!

1. – 4. klašu MK

 

 


 

 

2011. gada 10. decembrī Rīgā T/C  Rīga Plaza notika Nacionālais Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus

Pasākuma mērķis bija praktisko uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot sava Skolēnu mācību uzņemuma preces un pakalpojumus.

Pasākumā piedalījās 157 Skolēnu mācību ražošanas firmas no  55 Latvijas skolām.Valmieru pārstāvēja 4 skolas: Valmieras profesionālā vidusskola, Jaunatnes centrs – Vinda,Viestura vidusskola un tai skaitā mēs Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs.

Mūsu jauno „biznesmeņu” piedāvatais sortiments tirgū bija:

• Jānis Strods (koka suvenīrs ”grāmatiņa – dāvaniņa”);

• Sanita Upīte (latviešu alfabēts daktilā-disks);

• Sintija Kārkliņa un  Annija Vestfāle (apsveikuma kartītes);

• Maira Bruže (aksesuāri);

• Liene Jaunzeme un Diāna Grenēvica (piespraudes un puķītes).

Pasākuma viesus, žūriju un dalībniekus ar  melodeklamāciju „Smaids” pārsteidza mūsu meitenes – Elvīra, Kristīne, Liene, Diāna, Amanda.

Galvenās skolēnu atziņas:

• bija grūti, betmums tas bija jādara;

• guvām labu pieredzi;

• bija interesanti,

• mums tas bija jāredz,

• mums bija jāpiedalās un jāapliecina, ka arī mēs to varam;

• mums vēl daudz jāmācās!

Paldies par sapratni un atbalstu skolas vadībai! Paldies skolotājiem Lidijai Siliņai, Imantam  Kelmeram, Elīnai Jefremovai par atbalsta sniegšanu skolēniem, kuri veidoja savas firmas, gatavoja darbiņus.

Veiksmi arī turpmākajā darbībā!

Vairāk bilžu galerijā

SMU  konsultante  skolotāja – Ilona Berkolde

 

 


 

 

Akcija “Pasaule [email protected]ā bibliotēkā...”

Akcija “Pasaule [email protected]ā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, kas norisinās kampaņas @your library ietvaros un ir aizsākta 2010.gadā, šogad pievērsusies tēmai par pasaules kultūras un dabas mantojumu.

Arī mūsu skola pirmo reizi piedalās šajā akcijā. Otrdien, 6.decembrī mūsu skolā viesojās skolotāja SILVIJA GRIESTIŅA, kura interesantā un aizraujošā stastījumā iepazīstināja skolēnus un skolotājus ar Vjetnamas kultūru un dabu.

Bija kopīga filmas un fotogrāfiju skatīšanās, daudz jautājumu un beigu beigās arī vēlme pašiem reiz apciemot šo brīnišķigo zemi – Vjetnamu...

Bibliotekāre - Anita Reinerte

 


 

Sports

Starptautiskās sacensības galda tenisā un basketbolā

2. - 4. decembrī Rīgā notika ikgadējās nedzirdīgo, vājdzirdīgo skolēnu starptautiskās sacensības galda tenisā un basketbolā. Piedalījās skolēni no Igaunijas, Lietuvas, Rīgas un Valmieras.

Galda tenisā II vietu meitenēm izcīnīja Inta Hartmane, 3. - 4. vietu - Amanda Hildebrante. Zēniem III vietu izcīnīja Dāvis Beitiks, 5. vietu - Arnis Stirāns. Vēl komandā startēja Kristīne Magone, Jānis Bruģmanis, Maksims Mitkins un Sandis Ķikurs.

Basketbolā, 6 komandu konkurencē, mūsējiem 3. vieta, uzvarot Igauniju un piekāpjoties Rīgai un Lietuvai.

komandā spēlēja: Sandis Ķīkurs, Dāvis Beitiks, Maksims Mitkins, Arvis Vocišs, Alvis Vestfāls, Arnis Stirāns un Mārtiņš Čepulis.

Valmieras pilsētas skolēnu sporta spēles basketbolā

Trešdien, 30.novembrī, Valmieras 5.vidusskolas sporta zālē norisinājās Valmieras pilsētas skolēnu sporta spēles basketbolā 1992.-1995.gadā dzimušiem jauniešiem.

Sacensību uzvarētāji – Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda – aiz sevis otrajā vietā atstājot Rūjienas vidusskolas komandu .Trešo vietu izcīnīja mājinieku komanda – Valmieras 5.vidusskola.

Valmieras Viestura vidusskolas  komandai 4.vieta, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas komandai  5. vieta, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-attīstības centra komandai  6. vieta ( Arvis Vocišs, Alvis Vestfāls, Maksims Mitkins, Sandis Ķikurs, Dāvis Beitiks,  Mārtiņš Čepulis, Arnis Stirāns. Treneris Gatis Dunājevs) un Valmieras Profesionālās vidusskolas zēnu komandai 7. vieta.

Valmieras Bērnu sporta skola saka paldies visiem dalībniekiem, sacensību organizatoriem un tiesnešiem.

Bildes var apskatīt:  www.eliesma.lv

 

 


 

 

01.12.201. pl. 12:30 Mācību stunda kopā ar Dabas muzeja speciālistiem:

Latvijas sēnes - 5. - 7. klasei - datorklasē

5. - 7. klašu skolēni nodarbības laikā iepazinās ar sēņu daudzveidības datorprezentāciju, kaltētu sēņu paraugiem, apbrīnoja milzu pūpēdi un 20 gadus vecu piepi.

• Skelets un kauli - 8. -9. klasei  - matemātikas kabinetā

8. - 9. klašu skolēni tika iepazīstināti ar vienu no svarīgākajām cilvēka organisma sistēmām - skeletu, aptaustīja dažādus cilvēka kaulus un uzzināja daudz interesantus faktus.

• Nepērc viņu dzīvību - 10. - 11. klasei - dabaszinību kabinetā

Vidusskolēni iepazinās ar CITES konvenciju par tirdzniecību ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām. Katrs no mums ir atbildīgs par šo sugu saglabāšanu. Padomā, pirms nopērc suvenīru! Pārliecinies, vai šie suvenīri nav gatavoti no apdraudētajām sugām.

Vairāk bilžu

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Baiba Sedlova

 


 

 

Nāc līdzās Ziemassvētkos!

29.novembrī Nāc līdzās Ziemassvētkos! noslēguma sarīkojums šogad notika Latvijas Nacionālajā operā. Tieši šogad Nāc līdzās! svinēja 15. gadadienu.

Koncerts ieskandināja Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Koncertā piedalījās šī gada laureāti, kā arī daļa iepriekšējo laureātu, to vidū mūsu skolas kustību teātris ar uzvedumu ,,Es skrienu.....”

Kopā ar laureātiem uzstājās tādi mākslinieki kā Ieva Akurātere, Zigfrīds Muktupāvels, Ilona Bagele, Evita Zālīte, Jānis Stībelis, Kaža, Nikolajs Puzikovs, Gunārs Kalniņš un vēl daudzi citi.

Pirms koncerta notika labdarības tirdziņš, kur varēja iegādāties Ziemassvētku dāvaniņas, ko bija sagatavojuši bērni no Latvijas speciālajām internātskolām.

Kopā ar pasākuma dalībniekiem bija Vaira Vīķe – Freiberga. Patiesu prieku mums sagādāja tikšanās ar Lilitu Zatleri, mūsu skolas patronesi.

Un tad vēl lielā svētku torte!

Pie operas arī tika iedegta Nāc līdzās! Ziemassvētku Mīlestības egle, ko greznoja bērnu darināti rotājumi.

Lai nokļūtu šajā pasākuma, bija nepieciešams grūts darbs. To mēs paveicām . Paldies tiem 26 skolēniem, kuri pārstāvēja skolu pasākumā! Bet īpašs paldies radošajam skolotāju kolektīvam – Ilonai Berkoldei, Uldzei Strazdiņai, Elīnai Jefrēmovai un Līgai Grāpēnai.

Tikai kopā mēs varam paveikt labus un brīnišķīgus sirds darbus!

Bildes no pasākuma šeit.

Direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā Ina Kursīte
Karjeras izglītības pasākumi  9.-11.klašu skolēniem

2011.gada 23.novembrī un 25.novembrī

Tikšanās ar LNS pārstāvi Ivaru Kalniņu un skolas absolventi,  Sanda Ķikura māmiņu, Sigitu Ķikuri.

Tikšanās laikā ciemiņi pastāstīja skolēniem par savu dzīves gājumu, dzīves pieredzi, dalījās atziņās par grūtībām un iespējamajiem ceļiem, kā tās pārvarēt. Skolēni uzzināja, cik un kādās mācību iestādēs turpina mācīties cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kādi ir iestājeksāmeni augstskolās, kāds ir mācību ilgums, kas ir studējošo kredīts, vai ir pieejami  zīmju valodas tulka pakalpojumi. Skolēniem tika izdalītas grāmatas „Uzņēmējdarbības veidošanas pamati”, kas būs labs sākums inovatīvai domāšanai savas karjeras veidošanā, labs metodiskais materiāls savas uzņēmējdarbības veidošanā. Ciemiņu vēlējums - pēc iespējas vairāk lasīt grāmatas, papildināt savu valodas  krājumu, uzdrīkstēties, būt radošiem un  iesaistīties dažādos projektos.

Skolotājas Ilona Berkolde

 

 


 

 

Skolas metodiskās tēmas ietvaros 22. novembrī Korekcijas un reabilitācijas metodiskajā komisijā viesojās Valmieras pilsētas logopēdu apvienības vadītāja Ilona Salna un PII "Sprīdītis" logopēde Gaida Bērziņa.

Gaida Bērziņa dalījās pieredzē, kā veic bērnu vērtēšanu pirmsskolas grupās.

Ilona Salna stāstīja, kā rosina skolēnus vērtē savu darbu individuālajās nodarbībās.

Korekcijas un reabilitācijas metodiskās komisijas vadītāja V. Ragēvičiusa

 

 


 

Sveicam!

Atzinību saņem Latvijas dzimšanas dienai veltītā konkursa  „Mana un tava Latvija” uzvarētāji:

 • Roberts Immurs
 • Anna Elīna Pāne
 • Ingus Luste
 • Kristiāns Rimša
 • Dmitrijs Kuriševs
 • Atvars Naglis
 • Aleksandrs Kreičmanis
 • Madara Zēmele
 • Ralfs Liepiņš
 • Laura Vicinska
 • Daniela Krilova

Par labām idejām skolas karoga skicei konkursā „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra karogs” atzinību saņem:

 • Jolanta Īzaka
 • Jānis Strods
 • Larisa Zakrevska
 • Viktors Kņazkins
 • Māra Kursīte

 


 

Kur pļavas zied viskošāk?

Kur pasaulē visdrošāk?

Dzimtenē.

Savā tautā.

Mēs, 5.a un 9. klases skolēni literatūras stundās šonedēļ runājām par Latviju, par savu ģimeni, tradīcijām Mēs ne tikai lasījām, bet arī veidojām. Ko veidojām?

5. a klases skolēni veidoja Latvijas koku. Mēs dzejnieka P. Brūvera dzejoli „Kur?” ilustrējām pa rindiņām. Kopā mums sanāca šis skaistais, bagātais koks.

9. klases skolēni strādāja pa pāriem. Katrs pāris veidoja glezniņu V. Plūdoņa dzejolim „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Tā mums bija nopietna glezna.

Esmu pārliecināta, ka šādi darbojoties, katrs bērns guva kaut ko jaunu, interesantu. Skolēni strādāja ar prieku.

Tā mēs veidojam attieksmi pret savu ģimeni, māju, valsti.

Prieks par mūsu kopējo veikumu!

Tā ir mūsu dāvana Latvijai!

5.a un 9. klases literatūras skoltāja Gunta Petraško

 


 

SPĒKAVĪRS SACENSĪBU REZULTĀTI

Roku saliekšanā un iztaisnošanā

1. vieta - Arnim Stirānam

2. vieta - Dāvim Beitikam

3. vieta - Jānim Strodam

Ķermeņa augšdaļas pacelšanā

1. vieta - Dāvim Beitikam

2. vieta - Sandim Ķikuram

3. vieta - Aigaram Kvitko

Apsveicam!

Paldies par dalību visiem vienpadsmit dalībniekiem!

Turpinām trenēties pie trenera Jevgēnija Katājeva!

 


 

 

SPORTA PĒCPUSDIENA „Esi aktīvs! ”

Pasākums notika b/d un 1.-4. klašu skolēniem 2.novembrī skolas sporta un rotaļu laukumā.

Skolēni un bērnudārza audzēkņi aktīvi darbojās  zivju zvejošanā, riņķu mešanā pa dažādu vērtību mērķiem, bumbiņu mešanā mērķī, ozolzīļu lasīšanā no trauciņa trauciņā, bumbiņu pārnešanā apskrienot konusus un kopīgā gala stafetē.

Zivju naskākais makšķernieks – Raivis Videnieks, makšķerniece – Laura Vicinska; vairāk punktu riņķu mešanā – Ralfam Liepiņam un Laurai Vicinskai.

Visi startējošie stafeti veica ļoti labi. Prieks!

Ikkatrs dalībnieks pēcpusdienu pavadīja sportiskā gaisotnē.

Paldies klašu audzinātājām!

Līdz nākamajai sportiskajai pēcpusdienai ziemā!

Sporta skolotājas

 


 

Programma "Skolas auglis"

ZS "Jaunbrēmeles" programmas "Skolas auglis" ietvaros laika posmā no 2011. gada 1. novembra līdz 2012. gada 9. martam piegādā ābolus. Katrs 1. - 9. klases audzēknis saņem vienu augli 3 reizes nedēļa (katru otrdienu, trešdienu un ceturtdienu pl. 16:45)

Atbildīgā persona - skolas ārste Baiba Allika

 Top jauni mācību materiāli

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola–attīstības centrs noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

Projekta mērķis – veidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Projekta ietvaros mūsu skola sadarbosies ar Rēzeknes Augstskolas Speciālās pedagoģijas laboratoriju(SPL), kas izstrādās mācību materiālus pedagogiem darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir kohleārie implanti.

Lai ar jauno mācību materiālu būtu viegli un labi strādāt, pedagogi sadarbībā ar vecākiem, mediķiem un sociālajiem dienestiem apzinās skolēnu problēmas mācību procesā, dos ieteikumus SPL, kā arī aprobēs izstrādātos mācību materiālus latviešu valodā un matemātikā.

Pedagogi - multiplikatori iepazīstinās citu skolu pedagogus, vecākus un sabiedrības locekļus, kam ir saskare ar bērniem ar dzirdes traucējumiem, kā strādāt ar jaunajiem mācību materiāliem.

Ieva Želve, direktora vietniece izglītības jomā

2.11.2011

 

 


 

Ciemošanās policijā

1.novembrī 6./8.c klases skolēni devās uz Valmieras rajona policijas pārvaldi. Nepilngadīgo lietu dienesta inspektore Gunita Ose pastāstīja par dažādām situācijām, kad pusaudži var nonākt pretrunā ar likumu.

Īpaša uzmanība tika pievērsta alkohola negatīvajai ieteikmei uz jauniešu veselību un rīcībspēju. Skolēnus informēja, ka alkohola lietošanas rezultātā radušies atmiņas zudumi neatbrīvo no atbildības par izdarīto likumpārkāpumu. Tika rādītas arī dažādas fotogrāfijas ar ne visai patīkamiem skatiem.

Inspektore stāstīja arī par to, ka kaušanās, cita personīgo mantu aizskāršana, bojāšana, kā arī pārējo Skolas kārtības noteikumu neievērošana var tikt sodīta ar naudas sodu Ls 150.00 jau pirmajā nodarījuma gadījumā.

Ja skolēns vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, viņš ir bērns. Par bērna likumpārkāpumiem, kas ir administratīvi sodāmi, naudas sodu uzliek vecākiem. Kriminālatbildība pusaudžiem iestājas jau no 14 gadu vecuma.

Šī tikšanās rosinās skolēnus turpmāk nopietnāk izvērtēt gan savu uzvedību, gan rīcību dažādās dzīves situācijās.

Gunita Gumbre

 


 

 

Pašaizstāvības kustības Latvijā pārstāvju viesošanās skolā

6.oktobrī mūsu skolā viesojās pārstāvji no Pašaizstāvības kustības Latvijā. Skolēni tika iepazīstināti ar šīs kustības darbību pasaulē un Latvijā.

Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem informāciju par ANO Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Uzzinājām kā noteikumus ievēro Latvijā, kas Latvijas valstij jādara, lai invalīdu līdzdalības iespējas būtu labākas. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā, minēja piemērus, kad invalīdu tiesības netika ievērotas. Lai vieglāk būtu izprotama ANO konvencija, ar to var iepazīties arī vieglā valodā šeit, kas ir ļoti svarīga bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Skolai tika uzdāvinātas rokasgrāmatas ar informāciju vieglā valodā par darba aizsardzības likumu un invalīdu līdzdalības tiesībām.

Viesu vidū bija arī jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas palīdzēja vadīt tikšanos.

Indra Juste

5.-9.klašu internāta skolotāju metodikās komisijas locekle

18.10.2011.

 

 


 

 

 

112 pakalpojums cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

13. oktobrī mūsu skolā viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes centrālā sakaru punkta inspektore Ilze Vicinska, lai informētu par 112 pakalpojuma ieviešanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Skolēniem tika izskaidroti gadījumi, kad drīkst sūtīt īsziņu uz tālruņa numuru 112.

Informācija prezentācijā par 112 pakalpojumu.

Skolēnu vecāki saņems informāciju par šo pakalpojumu un ar savu parakstu apliecinās, ka piekrīt, ka bērna mobilā telefona numurs un dzīves vietas adrese ir nodota ievietošanai LNS datu bāzē pakalpojuma 112 ieviešanai nedzirdīgiem cilvēkiem.

Šis ir jauns un vajadzīgs pakalpojuma veids cilvēkiem ar dzirdes problēmām, tāpēc arī jāizturas pret to atbildīgi, neveicot maldinošu operatīvo dienestu izsaukšanu.

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Ina Kursīte

17.10.2011.

 


 

Aristoteļa svētki

5. oktobra pēcpusdienā mūsu skolā tika svinēti Aristoteļa svētki. Aristoteļa svētki bija simboliska 10. klases skolēnu - Amandas, Lienes, Lauras, Diānas, Andra un Daiļa uzņemšana vidusskolā.

Pasākuma laikā 10. klases skolēniem un viņu internāta skolotājai Valdai Rullei bija jāpiedalās dažādos uzdevumos - modes skatē, svinīgajā solījumā un sporta spēlēs.

Vidusskolā iesvētāmajiem skolēniem bija dots arī mājas darbs - puišiem bija jāpārģērbjas par meitenēm, bet meitenēm par puišiem. Atraktīvos tērpus vērtēja žūrija, kurā bija direktors Andris Tauriņš un direktora vietniece audzināšanas jomā Ina Kursīte.

Svētkus organizēja un vadīja 11. klases skolēni.

Gan 10. klases skolēniem, gan pārējiem dalībniekiem pasākums šķita interesants, jautrs un sirsnīgs.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

9. klases skolniece

Krista - Kristīne Magone

12.10.2011.

 

 


 

 

Prieks kopā būt!

4. oktobrī, dabaszinību dienā, pirmsskolas izglītības 2. grupas bērni  un 1. - 4.klašu skolēni  ar vilcienu brauca uz Brenguļiem.

Stacijā mūs sagaidīja draugi no Brenguļu sākumskolas, lai kopā dotos uz mežu pētīt kokus, mellenājus, sūnas, skujas, kukaiņus, sēnes. Pagaršojām brūklenes un salasījām čiekurus ieejas biļetei „Draudzības stafetēs”. Tad devāmies 2 kilometrus garajā pārgājienā uz skolu, pa ceļam vērojot skaistās rudens ainavas.

Skolas laukumā mūs gaidīja pārējie skolēni un skolotājas no Brenguļu sākumskolas. Skolas direktore S. Kaufmane uzrunājot visus, teica, ka priecājas par šo ideju kopā pētīt dabu un organizēt sporta aktivitātes starp abām skolām. Tā ir lieliska iespēja bērniem komunicēt un atrast draugus, būt  atsaucīgiem, izpalīdzīgiem un vienotiem. Skolotājiem tā ir lieliska partnerības iespēja, kura veicina sadarbību starp iekļaujošu vispārizglītojošu skolu un speciālo skolu.

Skolēnus sadalīja jauktajās ”krāsu” komandās un stafetēm tika dots starts. Novērojot skolēnu pozitīvo saskarsmi darbojoties komandās, pedagogus priecēja vecāko skolēnu attieksme pret mazākajiem un vājākajiem komandas biedriem. Komandas kapteiņi bija atbildīgi, izpalīdzīgi, saprotoši, vērīgi, prata visus mobilizēt un organizēt. Arī savstarpējā komunikācija neradīja šķēršļus, bērni sapratās labi, bet ja bija nepieciešamība vārdus aizvietoja darbības, žesti un emocijas.

Noslēgumā visi draudzīgi baudīja  ugunskurā ceptas desiņas, garšigos kliņģerus,  pīrādziņus un silto piparmētru tēju. Šī diena, kurā satikās draugi, bija iespaidu un emociju pārpilna. Atvadoties norunājām tikties Ziemassvētkos mūsu skolā, kad skaitīsim svētku dzejoļus pie eglītes.

Paldies Brenguļu sākumskolas kolektīvam par uzņemšanu un stafešu organizēšanu!

Visām MK skolotājām pateicība par atbalstu un palīdzību šīs idejas realizēšanā!

Vairāk foto - bilžu galerijā!

Sākumskolas MK vadītāja

T.Lūkina

11.10.2011.


  

Karjeras izglītības pasākums "Mazā ēnu diena skolas virtuvē"

5. oktobrī 1. - 4. klašu skolēniem tika organizēta ekskursija uz skolas virtuvi.

Ekskursijas mērķis: iepazīšanās ar skolas virtuvi, tās telpām, aprīkojumu, kā arī ar pavāru darbu.

Ekskursijas laikā skolēni apskatīja produktu noliktavu, pagrabu, piena produktu lielo ledusskapi, apskatīja virtuves aprīkojumu (plītis, cepeškrāsni, putotāju, dažādus traukus), salīdzināja tos ar mājās esošā virtuves aprīkojuma izmēriem.

Pavārītes rādīja bērniem, kā tiek gatavoti salāti vakariņām un piedāvāja bērniem piedalīties salātu griešanā.

Skolēni izteica pavārēm savas vēlmes, ko gribētu ēst ēdienreizēs.

Ekskursijas noslēgumā skolēni pateicās pavārītēm par viņu darbu un dāvināja ziedus. Pavārītes uzcienāja skolēnus ar banāniem.

Par ekskursiju un pretimnākšanu liels paldies šefpavārei Sandrai.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

10.10.2011.

 

 


 

 

Ekskursija uz Valmieras policijas pārvaldi

28. septembrī "Drošības mēneša" ietvaros 1. - 4. klašu skolēni devās uz Valmieras policijas pārvaldi, kur ar skolēniem tika pārrunāti uzvedības noteikumi uz ielas.

Skolēniem parādīja policijas telpas, muzeju, kā arī ļāva kāpt policijas mašīnās un uzvilkt ķiveres, bruņuvestes.

Bērniem ekskursija patika. Oktobrī skolēni ir uzaicināti tikties ar policijā strādājošiem suņiem, kuri demonstrēs komandu izpildi.

Ekskursijas noslēgumā policijas inspektore Rita Ozarska dāvināja skolēniem informatīvus bukletus par drošību.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

04.10.2011.

 


 

 

Projekta "Zīle rokā un meža ruksis laimīgs" zīļu vākšanas talka

27. septembrī 1. - 4. klašu skolēni piedalījās jauniešu biedrības "Bio kultūra" organizētajā zīļu vākšanas talkā. Talkas organizatori sarūpēja nepieciešamo inventāru un cienastu skolēniem.

Bērni strādāja sparīgi un neskatoties uz to, ka šogad zīļu ir mazāk kā citu gadu, salasīt izdevās krietni daudz.

Projekta autore Elīna Baranovska pastāstīja skolēniem par projekta nozīmi gan cilvēku, gan meža dzīvnieku dzīvē. Tika arī tunāts par turpmāko sadarbību - dzīvnieku barotavu gatavošanu un izvietošanu mežā, kur bērni varētu doties līdzi un redzēt, kā tiek izvietotas barotavas.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

03.10.2011.


 

 

Vēl viena diena

Rudens lapām pārpildīta,

Daudz stundu

Un tikai daži mirkļi ar TEVI...

 

,,Klāt septembris – Dzejas mēnesis...

Tas ir laiks, kad koki uzvelk savas krāšņākās rotas, salna pastrādā savus pirmos nedarbus... Tas ir laiks, kad visā Latvijā un arī mūsu skolā tiek atzīmētas Dzejas dienas...

Mēs visi esam gatavojušies šiem svētkiem, čakli mācījušies dzejoļus, tāpēc Dzejas dienu svinības var sākties... ”

Ar šiem vārdiem 28.septembrī internāta mājīgajā atpūtas telpā sākās Dzejas dienu pasākums.

Kā jau svētkos, neiztikt arī bez ciemiņiem – šoreiz tās bija divas jaukas Fejas ar draugu Rūķīti no Valmieras Viestura vidusskolas  teātra klases. Viņi pastāstīja par Dzejas dienu vēsturi Latvijā, par to, cik dzeja ir sena un kā, pateicoties rakstības izgudrošanai, to iespējams lasīt arī šodien. Skanēja dziesmas un dzeja, kas radusies gan Senajā Ēģiptē, gan mūsdienās...

Tad savu dzejoļu skaitīšanas un uzstāšanās prasmi rādīja 3. kl. (sk. Sintija Lapsa), 4. kl. (sk. Zinaida Rumbeniece), 5a kl. (sk. Gunta Petraško), 5b kl. (sk. Asja Tauriņa), 6. kl. (sk. Maiga Paegle), 7a un 7b kl. (sk. Ina Bankava) un  9. kl. (sk. Gunta Petraško) audzēkņi. Tika skaitīti dažadu autoru sacerējumi, bet 5a klase (sk. Gunta Petraško) uzstājās ar pašu sacerētiem dzejoļiem... Tā bija iespēja sevi pierādīt lielākas auditorijas priekša un arī saņemt saldu pārsteigumu...

Pēs tam bija brīnišķīgs dejas priekšnesums, kopīga dziesma... Tika teikti pateicības vārdi...

Liels paldies jāsaka visiem skolotājiem, kas palīdzēja bērniem gatavoties. Bija ieguldīts pamatīgs darbs, jo dzejas skandēšana ne visiem padodas viegli...

Uz tikšanos nākošajās Dzejas dienās!!!

Dzejas dienas foto - bilžu galerijā.

Bibliotekāre Anita Reinerte

29.09.2011.


 

 

Rotaļu laukuma atklāšana

22. septembrī sirsnīgi tika atklāts krāsainais ar vairākām bērnu brīvajam laikam paredzētām ierīcēm iekārtotais bērnudārza rotaļu laukums.

Iecere sakārtot rotaļu laukumu bērnudārza grupiņām ir realizējusies pateicoties "Rietumu bankas Labdarības fondam", "Latvijas Avīzei" un visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri balsoja par mūsu projektu konkursā "Sprīdis labākai dzīvei". Rotaļu ierīces piegādāja un profesionāli uzstādīja SIA "KSIL Baltic" darbinieki.

Kopā ar mūsu mazajiem par jauno rotaļlaukumu priecājās arī bērnudārza "Pienenīte" bērni, kuri paspēja laukumā gan parotaļāties, gan uzdziedāt.

Liels paldies bērnudārza grupu pedagogiem, vecākiem un skolas darbiniekiem, kuri aktīvi piedalījās rotaļu laukuma atklāšanas pasākuma organizēšana.

Vairāk bildes bilžu galerijā.

Uldze Strazdiņa

VVBIVS-AC bērnudārza surdopedagogs

27.09.2011

 


 

 

Septembris skolas bibliotēkā

Skolas bibliotēka tagad atrodas jaunās telpās. Tās gan ir kļuvušas mazākas, bet joprojām tik pat mājīgas un lasītājus gaidošas kā agrāk...

Septembrī bērni čakli lasa un piedalās Bērnu un Jauniešu žūrijā 2011.

Bērniem ir pieejamas visas šī gada žūrijas grāmatiņas, kuras izlasot, aizpilda anketu un saņem saldu pārsteiguma balvu – Bubblicious košļājamo gumiju.

Arī skolotāji bibliotēkā var iepazīties ar jaunāko mācību literatūru pirmskolai, sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Saņemti ESF projekta “Dabaszinātnes un matemātika” materiāli 7. - 9.klasēm – mācību priekšmetu programmas, rokasgrāmatas skolotājiem, CD, DVD, izdales materiāli.

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, tāpēc mūsu skolēni mācās dzejoļus, ko skandēt skolas Dzejas dienās...

Skolas bibliotekāre

Anita Reinerte

22.09.2011.

 


 

 

10. un 11. klases "Skolēnu Mācību Uzņēmumu ievadseminārā - uzņēmējdarbības uzsākšana".

14. septembrī mūsu skolas 10. un 11. klases piedalījās "Skolēnu Mācību Uzņēmumu ievadseminārā - uzņēmējdarbības uzsākšana", kurš notika Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Pēc skolotājas Ilonas Berkoldes iniciatīvas jau šogad mūsu skolā vidusskolas klases veidos savus Skolēnu Mācību Uzņēmumus.

Apmeklētā semināra uzdevums bija informēt skolēnus un skolotājus kā ietekmēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot sabiedrības uzmanību Skolēnu Mācību Uzņēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.

Seminārā uzstājās gan cilvēki, kas saistīti ar projektu vadību, gan mārketingu, gan uzņēmumu vadību.

Visaizraujošākā daļa mūsu skolēniem šķita radošā darbnīca "Es varu būt uzņēmējs", kuru vadīja JAL pārstāvji. Šīs darbnīcas ietvaros bija jāizdomā pēc iespējas dažādākas izmantošanas iespējas drēbju pakaramajam. Mūsu skolēnu idejas tika slavētas, kā dažādas, radošas un reālistiskas.

Gaidīsim, kā realizēsies SMU mūsu skolā. Lai izdodas!

14.09.2011.

Ilze Ceriņa

direktora vietniece IT jomā

 


 

 


Lai veiksmīgs Jaunais 2011./2012. mācību gads!


Bildes no 1. septembra pasākuma ir šeit.


 

Internāta un klašu skolotāji 2011./2012. mācību gadā.

1.-1.

Klases skolotājs - Sniedze Gubina ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Lija Ābele ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

1.-2. klase

Klases skolotājs - Daina Vadone ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Evita Garsele ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Daina Vadone ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

2. klase

Klases skolotājs - Gaida Stankeviča ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Egita Eglīte ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

3. klase

Klases skolotājs - Sintija Lapsa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Sandra Grāvīte ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

4. klase

Klases skolotājs - Zinaida Rumbeniece ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Larisa Zakrevska ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Zinaida Rumbeniece ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

5. a klase

Klases skolotājs – Ruta Paegle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Ruta Ulme ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ),

5.b klase

Klases skolotājs - Asja Tauriņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Baiba Šēnberga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

1./3 c klase

Klases skolotājs - Ineta Duģele ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Guna Slaidiņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

2./9. c klase

Klases skolotājs – Marita Logina

Internāta skolotāji – Zoja Banga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Jana Frēliha ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

6. klase

Klases skolotājs - Gunda Prauliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Gunda Prauliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Zaiga Gredzena ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

7. a klase

Klases skolotājs - Dace Lediņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Dace Lediņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Gunta Petraško

7. b klase

Klases skolotājs - Ina Bankava ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs – Ilze Ābeltiņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

8. klase

Klases skolotājs - Maiga Paegle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji - Viesturs Priedītis ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), Līga Grāpēna ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

9. klase

Klases skolotājs - Gunta Petraško ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Indra Juste ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

10. klase

Klases skolotājs - Antra Rozenberga ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Valda Rulle ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

11. klase

Klases skolotājs - Ilona Berkolde ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotājs - Sandra Skabe ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

6./8. c klase

Klases skolotājs – Lolita Āboliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Internāta skolotāji – Lolita Āboliņa ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )