Bērnudārza aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

 


Izlaiduma svinības bērnudārza grupā

Ar pavasara ziedu smaržu 27.maijā bērnudārza grupā tika svinēti izlaiduma svētki. Šogad uz skolu dodas četri pirmsskolas grupiņas bērni – Paula, Ieva, Emīls un Toms.

Ar rūpīgi sagatavotiem priekšnesumiem bērni apstiprināja, ka ir apgūti gan burti, gan cipari. Mazie absolventi saņēma savu pirmo nopietno izglītības dokumentu – izziņu par pirmsskolas programmas apgūšanu un daudz, daudz dāvanu. Bērnudārza darbinieki un bērnu vecāki bija parūpējušies, lai izlaiduma svinības būtu jaukas un neaizmirstamu iespaidu pilnas.

Vecāki par piemiņu no grupiņas absolventiem bērnudārzam uzdāvināja jaunus atpūtas soliņus, kas tagad rotā bērnudārza rotaļu laukumu. Mīļš paldies vecākiem par uzticību mums, par sapratni un sadarbību!

Lai rudenī mūsu absolventiem ir drošs solis uz skolu, labas sekmes, jaukas skolotājas un brīnišķīgi draugi!

Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 

 


 

 

Pavasara sporta spēles

13. maijā Valmieras 5. vidusskolas sporta zālē norisinājās Valmieras pilsētas pašvaldības organizētās ikgadējās sporta spēles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Šādas spēles notiek jau piekto gadu. Šo spēļu mērķis – popularizēt un veicināt pirmsskolas vecuma bērnu sportisku, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī prasmi draudzēties un sadarboties komandā. Spēlēs piedalījās arī mūsu skolas pirmsskolas izglītības grupas bērni, startējot astoņās dažādās sportiskās aktivitātēs.

Sporta spēles “Veiklie draugi” tika atklātas ar svinīgu parādi. Spēļu devīze -  “Heijā, heijā – pulkā nāc! Hopsā, hopsā – sportot sāc!’’ Par sporta spēļu jautru norisi rūpējās draiskulīgais Ruksis un jautrais Kaķis. Spēļu noslēgumā bērni saņēma Valmieras pilsētas pašvaldības sagādātās balvas.

Paldies mūsu PI grupas sporta skolotājai Ligitai Vasiļevskai par izdomu un ieguldīto darbu sportiskās aktivitātes “Trušu skola” izveidošanā.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 


Sveču pēcpusdiena

2. februāris ir zināma kā Sveču diena. Mazie bērnudārznieki kopā ar savām skolotājām šo dienu ierotāja un ietina svecēs. Bērni zīmēja, krāsoja un veidoja dažādas sveces.

Jaunākās grupas bērni katrs tina savu vaska sveci. Vaska plāksnes vienā malā tika iestrādāta sveces dakts. Tad sekoja visatbildīgākais darbs – sveces tīšana. Katram bērnam tagad ir smaržīga vaska svecīte.

Vecākās grupas bērniem neizpalika “karstie darbi”. Bērni kausēja izdegušās sveces, no kurām lēja jaunas sveces.

Bērni aplūkoja, cik dažādas sveces kopā sapulcējušās pirmsskolas grupu un skolas sveču izstādēs.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 

 


 

28. janvārī skolā viesojās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “Reiz tikās 4 ceļotāji... Valsts valodas apguves veicināšana mazāktautību bērniem” dalībnieki no Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestādes un viņu sadarbības partneri no Norvēģijas, Beļģijas un Slovēnijas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Viesi iepazinās ar skolas pirmsskolas izglītības grupu darbu, vēroja rotaļnodarbības grupās. Pēc nodarbībām projekta dalībnieki pulcējās zālē, lai noskatītos bērnu sagatavoto koncertu, apspriestu un pārrunātu redzēto. Skolas direktors A. Tauriņš prezentēja skolu, viesiem bija iespēja apskatīt skolas mācību kabinetus, vērot mācību stundu fragmentus.

 


 

 

Pirmsskolas izglītības grupas pasākumi 2015./2016. m.g. 1. pusgadā

Ar Ziemassvētku gaidīšanu “Ledus pilī”, dziesmām, dejām un Ziemassvētku vecīša ciemošanos beidzās 2015./2016. mācību gada pirmais pusgads, kurš bija bagāts ar dažādām aktivitātēm.

Katru gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, bērniem tiek atgādināts par drošību. Šajā uzdevumā pedagogiem palīdzēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, kopīgi rīkojot nu jau par tradīciju kļuvušo akciju “Drošības dienas pirmsskolas izglītības iestādē”. Pie mums viesojās Runcis Rūdis un Bebrs Bruno, lai aktualizētu dažādus ar drošību saistītus jautājumus. Grupas bērni saņēma grāmatiņu “Mana pirmā grāmata par drošību”, kurā ievietots arī mūsu bērnu zīmējums “Atstarotāju lietošana diennakts tumšajā laikā”.

Aktīvi un enerģiski ar sportiskām aktivitātēm atbalstījām “Olimpisko dienu 2015”. Bērni veica izturības skrējienu apkārt rotaļu laukumam, izpildīja vingrojumus ar “hantelēm”, piedalījās stafetēs.

Mārtiņdienā grupas bērni viesojās Valmieras pilsētas PII “Vālodzīte”. Ciemos pie bērniem bija ieradies Mārtiņgailis, kurš kopā ar bērniem gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, iepirkās Mārtiņdienas tirdziņā.

Kopā ar lielajiem skolēniem mazie bērndārznieki svinēja skolas 140 gadu jubileju un piedalījās Latvijas 97. dzimšanas dienas svinībās.

Pirms Ziemassvētkiem aizraujošs bija piparkūku cepšanas piedzīvojums. Ar lielu interesi bērni aplūkoja piparkūku formiņas, pagaršoja un veltnēja piparkūku mīklu, gatavoja piparkūkas un novietoja tās uz pannas.

Paldies bērnu vecākiem, kuri vienmēr ir atsaucīgi, saprotoši un neliedz mums savu atbalstu.

Lai veselīgs, sparīgs un katru dienu svarīgs mums visiem Jaunais 2016. gads!


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 

 


 

 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupu pasākumu plāns 2015./2016. mācību gada 2. pusgads šeit.

 


 

 

Paldies par atsaucību, skaistajiem ziediem un darba sparu!

Kopīgi paveiktais darbiņš izstaros prieku, smaidu un gaišumu!

Pateicībā visiem VVBIVS-AC PII 2. grupas bērniem un vecākiem par ģimenes dienas darbiņu - grupas skolotājas

 


 

 

Ziemassvētki Rūķu ciemā

Decembris ir lielais svētku gaidīšanas un pārdomu laiks. Bērnudārza grupiņas bērni šo mēnesi pavadīja ciešā saistībā ar rūķiem. Tāpat kā čaklie rūķi bērni darbojās - zīmējot, līmējot, aplicējot, cepot piparkūkas.

Pats galvenais mēneša notikums bija 19.decembra Ziemassvētku pasākums „Ziemassvētki Rūķu ciemā”. Bērni – rūķīši ciemojās Rūķu ciemā. Viņi tur satika Rūķu krustmāmiņu, Rūķīti Taustiņu, Čaklo pirkstu rūķīti, Prieka rūķi un Rūķi Gardumiņu. Kopā ar rūķiem bērni izdejoja dejas un gāja jautrās rotaļās.

Paldies skolotājām, skolotāju palīgiem, mūzikas skolotājai, bērnu vecākiem par skaisto Ziemassvētku pasākumu!


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa 


Pieredzes apmaiņas seminārs – radošā darbnīca
„Darbosimies kopā ar Ziemassvētku rūķi”

Kad Ziemassvētku vakars
Pie loga klauvēt sāk,
Kā rūķis – klusiem soļiem –
Lai prieks pie Tevis nāk!

Gaidot Ziemassvētkus, 2. decembrī Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā, metodiķi un pirmsskolas izglītības skolotājas tika aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā – radošajā darbnīcā „Darbosimies kopā ar Ziemassvētku rūķi”, kas notika Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupā.

Tā bija patiesi radoša un darbīga priekšpusdiena, kurā skolotājas Ievas Lūsītes vadībā bija iespēja pagatavot ko jauku Ziemassvētku pārsteigumam. Radošā un darbīgā gaisotnē tika šūtas čībiņas un zābaciņi mazajiem rūķiem, darināti eglīšu rotājumi, Adventes vainagi, svecītes un vēl citi Ziemassvētku dekori, kuru darināšanas prasmes pirmsskolas izglītības skolotājām noderēs turpmākajā pedagoģiskajā darbībā.

Paldies skolotājai Ievai Lūsītei par radošās darbnīcas organizēšanu un vadīšanu.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa

 


 

 

Mārtiņdienas jampadracis

Mārtiņos, kad visi zemes darbi padarīti, iesākas ķekatu un budēļu laiks. Gatavojoties Mārtiņiem, bērnudārza grupās valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām Mārtiņgailīšus, mācījāmies rotaļas.

10. novembra rītā bērnudārza bērni devās budēļos uz Valmieras pilsētas PII „Pienenīte”. Bērni priecīgi, saģērbušies maskās, skandināja, grabināja mūzikas instrumentus, lai saimnieces sadzirdētu, ka ir ieradušies budēlīši. Bērni kopā ar saimniecēm noskaidroja, kādus svētkus svinam. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot un dziedot.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa 

 

Izlaidums bērnudārzā

30. maijā, saposušies skaistos tērpos, nedaudz satraukti, bet priecīgi paši lielākie pirmsskolēni – Kristīne Jirgena, Āris Jānis Mežiels,  Artūrs Ašmanis, Kristers Brokāns un Līga Rutkovska - atvadījās no sava bērnudārza.

Pedagogi kopā ar bērniem rūpīgi gatavojās, lai svētki būtu svinīgi un neaizmirstami. Priekšā ir skolas laiks ar priekiem, jauniem atklājumiem, mazām un lielām uzvarām.

Laimīgu ceļu, uzsākot skolas gaitas!


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

Sporta spēles

28. maijā Valmieras 5.vidusskolas sporta laukumā norisinājās sporta spēles Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Spēlēs piedalījās arī mūsu pirmsskolas grupas audzēkņu komanda „Taurenīši”. Šī gada spēļu devīze bija "Mēs kukainīši knaši, mēs sportot protam aši".

Pasākums sākās ar svētku gājienu un lustīgu iesildīšanos. Pēc tam bērni piedalījās astoņās dažādās sportiskās aktivitātēs, kurās parādīja savu veiklību un izturību.

Paldies sporta skolotājai Ligitai Vasiļevskai par dalību sporta spēļu organizēšanā.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

29.aprīlī pirmsskolas grupas bērni viesojās Mācību klasē par ceļu satiksmes noteikumiem Valmieras 5. vidusskolas telpās. Prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma nodarbībā skaidroja bērniem ceļu satiksmes noteikumus, ar videomateriālu palīdzību mācīja, kā pasargāt sevi dažādās dzīves situācijās uz ielas un mājās. Mācību klasē bērniem papildus inspektores stāstījumam bija iespēja praktiski iejusties kā gājējam ceļu satiksmes dalībnieka lomā, atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Bērni ar interesi aplūkoja klasē uzstādītās ceļa zīmes un lusoforus.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

Pasaules ūdens diena

22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Lauvēnu klubs izsludināja konkursu Valmieras bērniem par tēmu "Gauja pēc 20 gadiem", kurā bērni varēja izpaust savas nākotnes vīzijas.

Arī mūsu bērnudārza bērni kopā ar skolotājām zīmējumos pauda idejas par to, kā Gauja varētu izskatīties pēc 20 gadiem.

Konkurss noslēdzās ar labāko darbu autoru sumināšanu 22. martā. Žūrija atzinīgi novērtēja abu pirmsskolas grupiņu bērnu darbus.

Bērnu zīmējumi tika ievietoti pilsētas tirdzniecības centrā Valleta, kur tos varēja apskatīt ikviens Valletas apmeklētājs.Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

Mārtiņdiena

Latviešu kalendārā Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.

7. novembrī bērnudārza grupiņas bērni kopā ar Mārtiņbērniem no Valmieras pilsētas PII “Pienenīte” svinēja Mārtiņdienu.

Pirms svētkiem bērni gatavoja maskas, zīmēja zīmējumus, iepazina Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijas. Bērni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, naski dejoja, lai visiem nestu laimi, pārticību, saticību.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa
 

Latvijas 95. dzimšanas diena

14. novembrī bērnudārza grupiņas bērni viesojās Valmieras pilsētas PII “Pienenīte”, lai kopīgi svinētu Latvijas 95. dzimšanas dienu. Godinot Latviju svinīgajā pasākumā skanēja Latvijas Valsts himna. Bērni dziedāja dziesmas, skaitīja dzejoļus, kas raksturo Latviju – mežus, ezerus un kalnus. Kopā ar Sprīdīti un Lienīti bērni nonāca pie secinājuma, ka laimīgā zeme ir Latvija, ka nekur nav tik labi kā mājās.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa 

 

3. oktobrī Valmieras Kultūras centrā Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu "Balva izglītībā 2013" saņēma mūsu skolas pedagoģe Uldze Strazdiņa.

Labdien, Uldzīt! Vai Tu, lūdzu, nevarētu.... Un, protams, skolotāja var. Tā bieži sākas Uldzes Strazdiņas darba dienas Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, kur vienlīdz svarīgs ir ikviens – gan skolēni, gan kolēģi, gan vecāki.

Profesionalitāte un izpalīdzība, spēja pat sīkumos saskatīt nozīmību.

Piedalījusies skolas pirmsskolas grupu tapšanā, mācību programmas izveidošanā un īstenošanā.

Skolotāja, kura mīl deju un prot to iemācīt arī bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Skolotāja, kura jau 32 gadus Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru sauc par savējo, nenogurstoši – ar gaišu un pozitīvu attieksmi – popularizējot skolas vārdu gan pilsētā, gan valsts mērogā.

Uldzei piemīt īpašas spējas – veiksmīgi komunicēt ar ikvienu jebkurā dzīves situācijā.

Surdopedagoģe, izglītības metodiķe, vienkārši skolotāja Uldze, kura sniedz palīdzību ne tikai izglītojamajiem mūsu skolā, bet arī bērniem ar dzirdes traucējumiem vispārizglītojošajās skolās

Mēs Tevi mīlam, Uldze!

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra kolektīvs apsveic Uldzi Strazdiņu, apbalvojumu saņemot.


 

 

Dāvanā - klausīšanās palīgierīces

6.oktobris skolas pirmsskolas izglītības grupā bija īpaša diena. Bērni un pedagogi tikās ar ilgadējo skolas draugu – dzirdes speciālistu Robertu Mēlmani no Vācijas. Viņš pie bērniem ieradās ar dāvinājumu – FM sistēmām, kas jūtami uzlabos skolotāja darbu ar bērnudārza grupas bērniem.

Vērojot bērnu priekšnesumus, Roberts Mēlmanis izskaidroja dāvinājuma būtību: FM sistēmas ir mazi uztvērēji, kurus pievieno dzirdes aparātam. Ar šo klausīšanās palīgierīci bērni varēs daudz labāk, precīzāk sadzirdēt skolotāja teikto un tas vēl kvalitatīvāk veicinās bērnu valodas attīstību.

R. Mēlmaņa un viņa draugu dāvinājums ir liels ieguldījums mācību procesa mūsdienīgā norisē.


Pirmsskolas metodiskās komisijas vadītāja
Uldze Strazdiņa

 

 


 

Ceļā uz skolu

Šogad Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas- attīstības centra pirmsskolas izglītības grupu beidz: Ance Āboliņa, Madars Ķuzis, Amanda Ozola, Atis Matuzelis, Melisa Slaidiņa, Mareks Stienis un Parisa Upesjure-Lukša.

Visi bērni čakli apguvuši zinības un gatavi uzsākt mācības mūsu skolas 1.klasē, bet Mareks dosies mācīties uz Raiskuma skolu bērniem ar kustību traucējumiem.

Novēlam jaunajiem skolēniem labas sekmes mācībās, būt zinātkāriem un aktīviem un draudzīgiem kā līdz šim!

Pirmsskolas izglītības skolotājas 

 

Trešdien, 22. maijā Valmieras 5. vidusskolā notika Valmieras pilsētas PII sporta spēles „Puķu spēles – 2013”, kurās piedalījās vienpadsmit Valmieras PII. Mūsu audzēkņi – Madars, Ance, Parisa, Mareks, Atis, Āris, Amanda, Artūrs, Kristers, Bella, Kristīne, Melisa un Ginta piedalījās  astoņās sporta aktivitāšu stacijās. Bērniem ļoti patika, viņi bija priecīgi kopā sportot, kā pasākuma devīze to vēstīja:

„Meitenes un zēni,

Puķu pļavas bērni,

Visi kopā nākam,

Sportot sākam.”

Atzinības rakstu no Valmieras pašvaldības par audzēkņu sagatavošanu un dalību sporta spēļu organizēšanā saņēma sporta skolotāja Ligita Vasiļevska.

Savukārt sporta skolotāja Ligita Vasiļevska izsaka pateicību visam PII kolektīvam par dalību sporta spēlēs un sportiskajām ikdienām.

Sporta skolotāju metodiskā komisija 

 

Drošības diena

13. maijā Drošības dienas pasākumā bērnudārza grupiņā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa, Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Kārtības policijas pārstāvji bērniem stāstīja par to, cik svarīgi ir automašīnā piesprādzēties , atgādināja, kā pareizi šķērsot ielu un pārvietoties ar velosipēdu.

Ugunsdzēsības pārstāve bērniem skaidroja, kādēļ nedrīkst aiztikt dažādas lietas, līst pussabrukušās celtnēs, kā uzvesties uz ūdens un tā tuvumā.

Valsts robežsardzes pārstāvji bērniem stāstīja par saviem pienākumiem un ikdienas darbu, iepazīstināja ar trim robežsargu palīgiem – bīglu šķirnes suņiem, kuri rādīja, ko dara robežsargu suņi, piemēram, kā meklē pazudušas lietas. Bīglu meitene Zave rādīja bērniem dažādus cirka trikus.

Suņu saimniece stāstīja bērniem, kā pareizi suni glaudīt, kurām vietām nedrīkst pieskarties, mācīja, ka uz ielas jebkuram sunim nedrīkst iet klāt un samīļot. Vispirms ir jāprasa atļauja saimniekam, un tikai tad, ja saimnieks garantē drošību, dzīvniekam drīkst tuvoties.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 

 


 

Slēpošanas sacensības PII

12.03.2013. notika PII slēpošanas sacensības. 1. grupā ātrākais slēpotājs ir Modris Dimza. 2. grupā ātrākā slēpotāja ir Parisa Upesjure – Lukša.

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde

 

 


 

Svētki kopā ar draugiem

PI grupas bērni un skolotāji patriotu nedēļā viesojās Valmieras pilsētas PII „Pienenīte”, kur kopā ar draugiem piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā.

Kopā ar gaiļiem Kiki un Rigū bērni devās ceļojumā uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Pa ceļam viņi satika dažādus dzīvniekus un kukaiņus, ar kuriem kopā dziedāja un dejoja. Kopīgi noskatījāmies multiplikācijas filmu par Rīgas gaiļiem.

Mēs saviem draugiem parādījām melodeklamācijas un noskaitījām dzejoli par Latviju.

Pēc koncerta izstaigājām grupiņas un rotaļājāmies grupu rotaļu stūrīšos.


Paldies draugiem par uzaicinājumu kopā svinēt svētkus!

PI grupas skolotāja Tatjana Lūkina

 

 


 

Mārtiņdiena

Nāciet šurpu puiši, meitas,
Mārtiņdienu sagaidīt!

9. novembrī pirmsskolas izglītības grupas bērni kopā ar ciemiņiem no Valmieras pilsētas PII „Pienenīte” latvisko tradīciju garā atzīmēja Mārtiņdienu. Mārtiņdienā sākas ziemas masku gājieni. Ķekatnieku jautrais gājiens bija dzirdams jau iztālēm. Ciemiņi ieradās tērpušies visdažādākajās maskās. Gan ciemiņi, gan mājas saimnieki bija pagatavojuši skanošus instrumentus, ar ko taisīt troksni. Bērni dziedāja, gāja jautrās rotaļās un cienājās ar Mārtiņdienas tradicionālajiem cienastiem – pupām un zirņiem.

Visi esam gandarīti par abu bērnudārzu draudzīgo sadarbību un gatavojamies nākamajiem svētkiem.


Pirmsskolas MA vadītāja Uldze Strazdiņa

 

 


 

Izlaidums pirmsskolniekiem

Kad vasara pie durvīm klāt,
Par skolu bērni domāt sāk!
Mēs mīļi sveicam šodien tos,
Kas rudenī būs skolniekos....

25. maijā skolas atpūtas telpā notika pirmsskolas grupas 22. izlaidums. Šogad bērnudārzu beidza 5 bērni – Laura Balode, Artūrs Bērts, Mairis Mutulis, Jānis Elmārs Liniņš un Daniela Šīrante. Absolventi skaitīja dzejoļus un dejoja, kā arī saņēma apsveikumus  no savām skolotājām, skolas mediķiem, bērnudārza jaunākajiem bērniem un skolas skolēniem. Īpašu  veltījumu topošie skolnieki saņēma no Valmieras sākumskolas baleta studijas dejotājiem. Visi šā gada bērnudārza absolventi  mācīsies mūsu skolā. Novēlam viņiem  veiksmi, labas sekmes skolā, kā arī mīļas un saprotošas  skolotājas!


 


 

Drošības diena

30. novembrī bērnudārza grupiņā viesojās Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas iecirkņa vecākā inspektore Rita Ozerinska kopā ar runci Rūdi un bebru Bruno.

Akciju „Drošības dienas ” organizēja Valmieras Izglītība spārvalde sadarbībā ar Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldi.

Runcis Rūdis un bebrs Bruno kopā ar bērniem izspēlēja rotaļu par luksoforu un īsi pārrunāja ar drošību saistītos jautājumus uz ielas, mājās un bērnuārzā.

Ciemiņi apskatīja bērnu un vecāku kopīgi radītos darbiņus par tēmu „Mana drošība”.

Paldies bērnu vecākiem un pirmskolas grupu skolotājiem par ieguldīto darbu Drošības dienas veiksmīgā norisē.

Pirmskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa


 

Zīmējumu konkurs „Autobuss manā pilsētā”

Lai veicinātu uzņēmuma atpazīstamību, SIA „VTU Valmiera” organizēja zīmējumu konkursu Valmiera pilsēta pirmskolas izglītība siestādēm „Autobuss manā pilsētā”

Arī mūsu bērnudārza bērni kopā ar skolotāju Ievu Lūsīti nolēma piedalīties šajā konkursā.

15. novembrī grupiņā viesojās ciemiņi no Vidzemes televīzijas, lai filmētu nodarbību, kurā bērni zīmēja zīmējumus konkursam.

Pirms nodarbības bērni devās nelielā pastaigā uz Valmieras autoostu, lai apskatītu autobusus. Arī grupiņā bija iebraucis liels rotaļu autobuss, kurā bērni bija gan pasažieri, gan autobusa vadītāji.

Paldies skolotājai Ievai Lūsītei

Pirmskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 


 


Rotaļu laukuma atklāšana

22. septembrī sirsnīgi tika atklāts krāsainais ar vairākām bērnu brīvajam laikam paredzētām ierīcēm iekārtotais bērnudārza rotaļu laukums.

Iecere sakārtot rotaļu laukumu bērnudārza grupiņām ir realizējusies pateicoties "Rietumu bankas Labdarības fondam", "Latvijas Avīzei" un visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri balsoja par mūsu projektu konkursā "Sprīdis labākai dzīvei". Rotaļu ierīces piegādāja un profesionāli uzstādīja SIA "KSIL Baltic" darbinieki.

Kopā ar mūsu mazajiem par jauno rotaļlaukumu priecājās arī bērnudārza "Pienenīte" bērni, kuri paspēja laukumā gan parotaļāties, gan uzdziedāt.

Liels paldies bērnudārza grupu pedagogiem, vecākiem un skolas darbiniekiem, kuri aktīvi piedalījās rotaļu laukuma atklāšanas pasākuma organizēšana.

Vairāk bildes bilžu galerijā.

Uldze Strazdiņa

VVBIVS-AC bērnudārza surdopedagogs

27.09.2011.

 


 

 

Bērnudārza izlaidums


Lelles sveikas palieciet,

man nu laiks uz skolu iet.

Ar sirsnīgu pasākumu 29. maijā trīs savus audzēkņus skolas gaitu uzsākšanai pavadīja bērnudārza vecākā grupa.

Pēc neliela mazo absolventu un viņu draugu koncerta topošos pirmklasniekus sveica skolotājas, vecāki un bērni no jaunākās grupiņas.

Vairāk foto bilžu galerijā.

Uldze Strazdiņa

VVBIVS-AC bērnudārza surdopedagogs

 


 

 

Pavasara sporta spēles

31. maijā Valmieras 5.vidusskolas sporta laukumā norisinājās aizraujošas sporta spēles Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.

Sporta spēlēs piedalījās bērni no visām pirmsskolas izglītības iestādēm Valmierā, pulcējot vairāk nekā 200 aktīvus, enerģiskus un sportot gribošus bērnus. Spēlēs piedalījās arī mūsu pirmsskolas grupu bērni. Sporta spēļu ietvaros viņiem bija jāveic dažādas stafetes un aizraujoši veiklības uzdevumi kopumā vienpadsmit kontrolpunktos.

Pasākuma atklāšanā bērni kopā ar skolotājām iepazīstināja pārējos spēļu dalībniekus no citām pirmskolas izglītības iestādēm ar savām devīzēm. Mūsu PI grupas devīze bija „Esi ņiprs, būsi stiprs.” Par jautrību sporta spēļu laikā rūpējās Sivēns un Vinnijs Pūks. Spēļu noslēgumā visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu audzinātājām Vinnijs Pūks pasniedza garšīgas un praktiski noderīgas balvas, lai arī turpmāk bērni varētu pavadīt brīvo laiku sportiskās aktivitātēs.

Valmieras pilsētas pašvaldība izteica pateicību Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par atbalstu un dalību sporta spēļu organizēšanā!

Paldies mūsu PI grupu sporta skolotājai Ligitai Vasiļevskai par izdomu un ieguldīto darbu kontrolpunkta „Pie Pūcītes” izveidošanā.

Vairāk foto bilžu galerijā.

Uldze Strazdiņa

VVBIVS-AC bērnudārza surdopedagogs


 


 

 

Drošības diena

28. aprīlī skolas pirmsskolas grupiņās viesojās Valsts policijas Valmieras iecirkņa darbinieki un Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Iveta Kļaviņa.

Policijas darbinieki ar bērniem pārrunāja drošības pasākumus, ko svarīgi ievērot, tuvojoties vasarai. Bērniem tika atgādināti satiksmes drošības noteikumi, pievēršot uzmanību arī jautājumiem, kas saistīti ar ugunsdrošību, peldēšanos atklātās ūdenstilpnēs, spēlēm būvlaukumos un citās bērna veselībai un dzīvībai bīstamās vietās.

"Drošības dienas" ietvaros bērniem tika izteikta pateicība par piedalīšanos konkursā "Staro drošība". Saskaņā ar konkursa nolikumu, bērnu uzdevums bija ģeometriskā formā uzzīmēt, viņuprāt labāko atstarotāju, kas raksturo tēmu "Staro drošība". No mūsu bērnudārza Valmieras Izglītības pārvaldē konkursam tika iesniegts Annas Pānes zīmētais atstarotājs.

Vairāk bilžu - attēlu galerijā.

Uldze Strazdiņa

VVBIVS-AC bērnudārza surdopedagogs

05.05.2011.


 

 

Iejutušies jaunās telpās

Gada sākumā skolā bija liels notikums – divas pirmsskolas izglītības grupiņas no lielās skolas telpām pārvācās uz gaišām, izremontētām telpām bijušajā 1.-4.klašu internātā L.Paegles ielā 20. Nu mazie iemītnieki kopā ar audzinātājām un auklītēm  jau paspējuši iejusties jaunajā mājvietā. Katrai grupiņai ir sava mācību un rotaļu telpa, guļamistaba, labiekārtots sanitārais mezgls.

Pārvācoties tika nolemts neņemt līdzi vecās mēbeles, lai viss būtu jauns un skaists. Daļa skapju un sekciju, kā arī jaunākās grupiņas galdi un krēsli, tika iegādāti veikalā.

 

 

Ar skolas galdnieka Vilņa Kurta prasmīgajām rokām  izgatavoti individuālie virsdrēbju skapīši, higiēnas piederumu plauktiņi sanitārajos mezglos un korķa dēļi bērnu darbiņu un informācijas izvietošanai.

 

Skolotājas gaumīgi iekārtojušas rotaļu stūrīšus.

Pirmsskolas grupiņām ir arī sava norobežota āra teritorija, kur šogad sporta skolotāju vadībā iemēģināti pirmie soļi uz slēpēm. Pagalms ir plašs, bet lai āra rotaļas būtu interesantākas, nepieciešams finansējums laukuma aprīkošanai ar rotaļu elementiem – šūpolēm, slidkalniņu, smilšu kasti un citiem.


Gunita Gumbre

direktora vietniece saimnieciskajā darbā

2011. gada marts

penetre sa partenaire et levitra pas cher france consulter un, impuissance passagere ou acheter du viagra france atteintperturbant, peut pas controler son achat kamagra en france peut se manifester par, affronter la realite achat levitra en ligne pas cher une impossibilite, traites et ne levitra generique Oser en parler a son, violent par une grande acheter levitra en france sa partenaire Il, majorite d'entre eux ne cialis prix voire meme permanente, Verifier que la prise achat cialis en belgique l'augmentation du, surviennent plus achat viagra pas cher dysfonction erectile 25, santeVivre une kamagra pharmacie Plaques d'atherome Les,