Aktualitātes


No 2018. gada 1. janvāra, apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru un Specializēto pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte", darbu uzsākusi jauna izglītības iestāde Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs. Jaunās iestādes mājas lapa atrodama šeit.

 


 

Nāc līdzās!

Labdien! Fonds Nāc līdzās! novēl sirdsskaistus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018.gadu! Paldies visiem, kuri bija līdzās gada vērienīgākā projektā Nāc līdzās Ziemassvētkos! Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, un tiem, kuri vēl vēlās šogad būt mums līdzās un sajust svētku prieku, aicinām 25.decembrī klausīties koncertu Latvijas Radio 1, plkst. 15.00, un skatīties to Latvijas Televīzijas 1 kanālā – LTV1, plkst. 18.20! Lai mierpilni un skaisti svētki!


Latvijas Nedzirdīgo savienības apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā

 

LNS Jauniešu centra apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā

Par konsultatīvo pakalpojumu izglītības iestāžu speciālistiem

Konsultatīvā nodaļa (turpmāk – nodaļa) izveidota, lai sniegtu atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bez maksas.

Lai klātienes konsultācijā izstrādātu atbalsta programmu, nepieciešams bērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja) iesniegums. Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam.

Aicinām izglītības iestādes speciālistus izmantot nodaļas sniegto konsultatīvo atbalstu.

Nosūtām informatīvu materiālu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem) un speciālistiem, kā arī iesnieguma un anketas paraugu bērna vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem). Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vai [email protected]


Pasākumi 2017./2018. mācību gada 2. ceturksnī

 

Mūsu iela Latvijā – Leona Paegles iela

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 6. decembrī 5. – 12. klašu skolēni devās virtuālā pastaigā pa Leona Paegles ielas vēsturiskajām vietām.

Ar sveicienu no kaimiņu skolas - Valsts Valmieras ģimnāzijas -  bija ieradušies deju kopas „Pērkonītis” dejotāji.

Kā veltījumu Jāzepam Vītolam, kurš dzimis Ģīmes dzirnavās, mūsu skolas dziedošie skolēni izpildīja vienu no komponista tautasdziesmas apdarēm „Skaisti dziedi, lakstīgala”.

Par skolas tradīciju 9. un 12. klases skolēniem apkopt bijušo skolas direktoru kapavietu,  pastāstīja skolēnu domes priekšsēdētājs Huberts Bērziņš.

Pasākuma noslēgumā skolēni iededzināja svecītes pie Vīlipa Švēdes pieminekļa, godinot mūsu skolas pirmā direktora ieguldījumu Valmieras pilsētas vēsturē.

 


Nāc līdzās Ziemassvētkos!

2017. gada 11. decembrī labdarības akcija „Nāc līdzās Ziemassvētkos!” notika Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Bijām kopā ar laureātiem no visas Latvijas un profesionāliem skatuves māksliniekiem.

Mūsu skolas priekšnesums saucās „Zaķīšu pirtiņa”, kurā tika apvienota melodeklamācija un deja. Kopā ar mums muzicēja Marts Kristiāns Kalniņš un muzikālā grupa „Raxtu raxti”. Paldies skolēniem Karlīnei Paulai Tomsonei, Artūram Ašmanim, Ritvaram Hānam, Letīcijai Graubicai, Parisai Upesjurei – Lukšai, Jānim Elmāram Liniņam, Elvim Martinsonam, Kristīnei Volbergai un Rolandam Pintānam par uzstāšanos koncertā! Paldies Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniecei Emīlijai Ērglei par sniegto palīdzību! Paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu koncertam!

Kopā ar pasākuma dalībniekiem bija Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi.


Direktora vietniece Ina Kursīte

 

 


 

Prāta spēle „Es mīlu Latviju”

Mīļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā!”

/K. Skujenieks/

Latvijas 100 gades ietvaros 22. novembrī 5. - 12. klašu skolēniem notika prāta spēle „Es mīlu Latviju.” Prāta spēle tika realizēta 7 dažādās darbnīcās. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt, nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latviju, Latvijas simboliem, cilvēkiem, dabu un tradīcijām.

Klasēs skolēni veidoja Latvijas dižkoku un apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. Skolas zālē skolēni izveidoja Latvijai veltītu piramīdu.

5. – 12.klašu internāta skolotāju MK

 


 

 

Karjeras atbalsta pasākumi

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas –attīstības centra skolēniem 28. novembrī bija iespēja iepazīties ar florista profesiju un praktiski darboties Adventes vainadziņu gatavošanā. Karjeras atbalsta pasākumā „Vai es varu?”

Nodarbību vadīja profesionāla floriste Ilze Dance, pastāstot, kā viņa nonākusi līdz florista darbam, par profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām rakstura īpašībām, prasmēm, izglītības iespējām.

Skolēni ar lepnumu savus darbus rādīja viens otram, citiem skolas biedriem un pedagogiem. Izveidotie Adventes vainagi tagad rotā skolas telpas.

Floriste Ilze Dance, apskatot visus izveidotos Adventes vainagus, secināja, ka vairākiem skolēniem ir talants šajā jomā un to būtu vēlams pilnveidot un attīstīt.  Viens no izveidotajiem darbiem tika novērtēts  kā šīs nozares augsta līmeņa profesionāļa veikums.


Savukārt 29. novembrī  ESF projekta 8.3.5.0 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’  skolēnu grupa devās uz Smiltenes novada pagasta saimniecību „Donas”, lai iepazītos ar maiznieka, konditora profesiju un uzņēmdarbību laukos.  Nodarbībā jaunieši uzzināja, ka, darbojoties pakalpojumu sfērā, lauku uzņēmējam ir jābūt ļoti radošam, lai varētu piesaistīt klientu uzmanību. Vienmēr ir jādomā par  kaut ko īpašu ar ko piesaistīt uzmanību un potencionālos klientus. Ļoti liela nozīme ir spējai un prasmes vienkāršas lietas, informāciju pasniegt atraktīvi un interesanti.

Skolēniem ļoti patika prakstiskā darbošanās, cepot piparkūkas. Visvairāk skolēni priecājās, ka  katrs varēja izcept savu’’laimes’’ piparkūku.

Ar skolēniem kopā  bija Speciālās izglītības pedagoģe Dace Zariņa un internāta skolotāja Pārsla Bebre.


Speciālās izglītības pedagoģe Dace Zariņa

 


 

Karjeras izvēles iespējas

Trešdien, 22. novembrī, VVBIVS-AC 8.klašu skolēniem, ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, bija iespēja apmeklēt mobilo demonstrāciju laboratorijā „TehnoBuss" Valmieras pilsētā.

Skolēni, aizraujošā un atraktīvā veidā, pieredzējušu instruktoru vadībā,  iepazinās ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnes sasniegumiem Latvijā un profesijām, kas ar to saistītas. Skolēni izzināja pneimatikas eksperimentu būtību un principus un vēroja automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezglu un dažādu sensoru darbību.

Aizraujošais stāstījums un praktiskais demonstrējums par mehatronikas lomu ražošanā, sadzīvē radīja priekštatu un pārdomas  par tālāko karjeras izvēli. Īpašu interesi par šo informāciju izrādīja zēni. Skolēniem bija iespēja praktiski darboties un parādīt savas zināšanas un prasmes.

Kopā ar skolēniem „TehnoBusu” apmeklēja internāta skolotāja I. Vītola un speciālās izglītības skolotāja D. Zariņa.


Speciālās izglītības skolotāja Dace Zariņa

 

 


 

Svečturīšu gatavošana bibliotēkā

Gaidot ciemiņus - bibliotekārus, 29. novembrī skolas bibliotēkā notika radošā darbnīca - svečturīšu gatavošana. Paldies visiem darbnīcas dalībniekiem par dāvanu sarūpēšanu!


Bibliotekāre Anita

 


 

 

Mums katram citāds liktenis ir lemts!

Mūsu skolas skolēni un pedagogi 26. novembrī piedalījās Valmieras Kultūras centrā fonda ,,Iespēju tilts” organizētajā labdarības koncertā ,,Mums katram citāds liktenis ir lemts!”.

Koncerts tika organizēts ar mērķi atbalstīt ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, lai organizētu viņiem Vasaras skoliņu.

Koncertu vadīja māksliniece Aina Boža.

Mūsu skolas skolēni uzstājās ar loti plašu programmu – skanēja dziesma skolas vokāli instrumentālā  ansambļa izpildījumā, visus priecēja dejas un melodeklamācijas.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās koncertā!

Paldies skolotājām Uldzei Strazdiņai, Līgai Grāpēnai un Anitai Reinertei par priekšnesumu sagatavošanu!

(Foto no Valmieras Pilsētas Facebook lapas)

Direktora vietniece Ina Kursīte


 


 

 

19.11.2017. Valkā „Neiespējamajā skrējienā 2017" 25 km nūjošanā piedalījās skolotājas Antra Rozenberga, Gaida Stankeviča un Ligita Vasiļevska. Paldies Skolotajai Maigai Paeglei par arodbiedrības atbalstu. Sīkāk šeit.

 

 


 

Pasākums „Mana Latvija”

2017. gada 15. novembrī 2. – 4. klašu skolēni pulcējās pasākumā par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai. Svētku priekšvakarā skolēni skaitīja dzejoļus par Latviju. Pasākuma dalībnieki tika aicināti dalīties pārdomās par savas dzīves vērtībām. Kā svarīgākās skolēni nosauca ģimeni, zināšanas, draugus, veselību, atpūtu. Gaidot Latvijas simtgadi ir jāizceļ lietas, ar kurām Latvija lepojas. Tās ir tautas vērtības. Skolēni zināja, ka Latvijas tautai svarīgas vērtības ir – karogs, Brīvības piemineklis, latvju rakstu zīmes, Latvijas tīrā un zaļā daba, tradīcijas, tautas tērps, dziesmu un deju svētki. Latvijas iedzīvotāji ir daļa no Latvijas. Katram Latvijas iedzīvotājam ir sava pase. Skolēni izgatavoja katrs savu pasi, kurā uzzīmēja svarīgāko, savas dzīves vērtību. Zīmējumi tika izvietoti internāta 3. stāva atpūtas telpā.

Pasākumu vadīja internāta skolotājas Juta Krauja un Sandra Grāvīte

 

 


 

Tikšanās ar Dinu Vecānu

„Apskrienot Latviju, iepazīstu un atklāju tās skaistumu un cilvēkus”. Tā tikšanās reizē ar skolēniem un pedagogiem, 17. novembrī, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, teica Dins Vecāns, arhitekts un garo distanču skrējējs, kas 2017. gada maijā apskrēja apkārt Latvijai, veicot to 18 dienās un noskrienot vairāk nekā 1800 kilometru.

Maršrutā tika iekļauti dažādi Latvijas punkti – augstākā bāka, zvejnieku ciemati, neparasti objekti.

„Neiespējamais kļūst iespējams, mēs varam daudz un vēl vairāk”. Lai šie Dina Vecāna vārdi iedvesmo mūs, sagaidot Latvijas simtgadi!

Paldies skolotājai Uldzei Strazdiņai, kas noorganizēja šo tikšanos !

Direktora vietniece Ina Kursīte

 


 

Matemātikas nedēļa sākumskolā
“Skaitļi mums apkārt”

No 7.- 10.novembrim 1. - 4. klašu skolēni nostiprināja matemātiskās zināšanas un prasmes par dažādām mērvienībām.

Otrdien, 7.novembrī skolēni matemātikas stundā izpildīja dažādas, interesantas darba lapas.

Trešdien, 8.novembrī skolēni praktiski darbojās pa klašu grupām:

1 - 1., 1 - 2. un 2. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Sniedze Gubina Skolēni darbojās  grupās un katrai grupai bija trīs uzdevumi:

*1. uzdevums – Meklēt paslēpušos skaitļus plakātā no 1-10.

*2. uzdevums – Uzrakstīt savu vārdu un saskaitīt, cik tajā ir burtu.

*3. uzdevums – Nosvērt ķirbjus un nosvērties pašiem.Pēc tam noteikt, kurš ir visvieglākais un kurš ir vissmagākais.

3. un 4. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Sintija Lapsa. Pasākuma uzdevums – praktiskās matemātikas pielietojums darbojoties pāros.

Skolēni darbojās pāros:

Doti 10 eiro un par šo summu jānopērk preces. No reklāmu bukletiem jāizgriež un jāpielīmē pie plakāta, lai kopā sanāktu dotā summa. Pēc tam skolēni salīdzināja savu un citu veikumu.

Ceturtdien, 9.novembrī skolēni iepazinās ar dažādām matemātiskajām spēlēm. Spēles bija interesantas un bērni ar prieku darbojās līdz.

Piektdien, 10.novembrī skolēni un skolotājas izvērtēja matemātikas pasākumus.


Paldies visiem skolēniem un skolotājām par līdzdalību!

Sākumskolas MK vadītāja: Sintija Lapsa

 


 

 


LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTĀ TELPU FUTBOLĀ 2017. gada 11. - 12. novembrī veiksmīgi startēja mūsu skolas audzēkņi.

Arnis Stirāns komandas "Latgale 1" sastāvā izcīnīja 1. vietu.

Herberts Misa komandas "NSB Liepava" sastāvā izcīnīja 2. vietu.

 


 

 

„Superziķeris 2018”

Valmieras un novadu skolu konkursā „Superziķeris 2018” no mūsu skolas piedalījās Parisa Upesjure – Lukša, Reinis Brūvelis, Pēteris Rogulis un Daniels Rakeckis. Paldies par piedalīšanos!

Uz otro kārtu 2018. gada februārī izvirzīti Daniels Rakeckis un Reinis Brūvelis. Apsveicam!

Paldies skolotājām Sandrai Grāvītei, Lindai Ivanovskai un Līgai Lācei par atbalstu!


Skolas administrācija

 

1 lapa no 38

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 25 viesi 

Notikumu kalendārs

Janvāris 2022
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6