Skolas pamatdokumenti

  • Drukāt

 

Akreditācijas komisijas ziņojums apskatāms šeit.

 


Jaunais skolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017. - 2019. gadam, kas iesniegts saskaņošanai Valmieras pašvaldībā, apskatāms šeit.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS šeit (mājas lapai pievienojamā datu apjoma dēļ sadalīts 2 daļās: 1. daļa un 2. daļa)

Audzināšanas darba virzieni 3 gadiem šeit.

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā šeit.

Skolas 2012. gada nolikums (Domes lēmums, skolas nolikums, veselības punkta nolikums, internāta nolikums)

 

Lēmums par akreditāciju.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība.

Skolas dibināšanas dokuments (arhīva izziņa)