Darbs ar plakātiņiem

  • Drukāt

Darbs ar plakātiņiem

Metodiskos materiālus izstrādājušas Attīstības centra speciālistes Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Prezentācija par darbu ar plakātiņiem šeit.