Mācību darba aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

2015./2016. mācību gada laiki

Mācību gads skolēniem sākas 2015. gada 1.septembrī.

Mācību gads 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem beidzas 2016.gada 30.maijā. 9. klases skolēniem mācības beidzas 2016.gada 13.maijā, bet pats mācību gads pēc valsts pārbaudījumiem – 2016.gada 10.jūnijā. 12. klases skolēniem mācības beidzas 2016.gada 13.maijā, bet mācību gads – 2015.gada 17.jūnijā. Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2016.gada 30.maijā.

2015. /2016. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2015.gada 26.oktobris – 30.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2015.gada 21.decembris – 2016.gada 3.janvāris;

pavasara brīvdienas – 1.–11. klašu skolēniem: 2016.gada 14.marts – 18.marts;

pavasara brīvdienas 12. klases skolēniem: 21. marts – 25. marts;

vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – 2016. gada 31. maijs – 31. augusts.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Valmieras 1. klašu skolēniem papildu brīvdienas - 2016. gada 8. februāris - 2016. gada 14. februāris.

 

 


 

 

07. - 10.04.2015.Projektu nedēļa "Valmiera un tās apkārtne".

Projektu darbu tēmas šeit.

Projektu darbu aizstāvēšanas grafiks šeit.

 


 

 

2014./2015. mācību gada laiki

Mācību gads skolēniem sākas 2014. gada 1. septembrī.

Mācību gads 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem beidzas 2015.gada 29.maijā. 9. klases skolēniem mācības beidzas 2015.gada 15.maijā, bet pats mācību gads pēc valsts pārbaudījumiem – 2015.gada 12.jūnijā. 12. klases skolēniem mācības beidzas 2015.gada 15.maijā, bet mācību gads – 2015.gada 19.jūnijā. Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2015.gada 29.maijā.

2014. /2015. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2014. gada 27. oktobris – 31. oktobris;

ziemas brīvdienas – 2014. gada 22. decembris – 2015. gada 2. janvāris;

pavasara brīvdienas – 1.–11. klašu skolēniem: 2015. gada 16. marts – 20. marts;

pavasara brīvdienas 12. klases skolēniem: 23. marts – 27. marts;

vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – 2015. gada 1. jūnijs – 31. augusts.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.


  

Skolas administrācija un projektu darbu  prezentācijas komisija izsaka
Pateicību
visiem klašu pedagogiem un skolēniem
par ieguldījumu projektu plānošanā un īstenošanā!

Paldies par:

•) 1.- 1. kl. Laika ritējuma izpratnes veicināšanu dienas režīma momentos.

•) 1.- 2.kl. Praktiskās dzīvesdarbības sasaistīšanu ar zināšanu apguvi ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību.

•) 2.kl. Dzīvesdarbības prasmju apguvi reālajā dzīvē.

•) 3.kl. Sadarbību ar vecākiem un pētnieciskā darba iemaņu apguvi.

•) 4.kl. Cilvēka pārmaiņu izpēti dzīves laikā un vārdu krājuma pilnveidi.

•) Speciālajām klasēm par radošu pieeju veselīga dzīvesveida izpētē un noderīgām zināšanām praktiskajā dzīves darbībā.

•) 5.kl. Izglītojoši zinātniski - pētniecisko projektu par ūdeni.

•) 6.kl. Dzīvnieku nosaukumu izpēti pilsētas vidē un skolā, skolēnu un pedagogu vārdos un uzvārdos.

•) 7.a/7.b kl. Dabas skaistāko vietu iepazīšanu un pozitīvu savstarpēju attiecību veidošanu.

•) 8.kl. Pašdarinātām rotām un radošu, draudzīgu darbu projekta laikā.

•) 9.a/9.b kl. Nākotnes iespēju izpēti.

•) 11.kl. Par labām un atvērtām Sirdīm!

•) 12.kl. Vizuāli atbalstošu mācību vidi vēstures kabinetā.

Vairāk bilžu bilžu galerijā.

Veiksmīgu mācību gada noslēgumu! 


 

 

2013./2014. mācību gada mācību pasākumi šeit.
2013./2014. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 1.novembrim;

ziemas brīvdienas – no 2013.gada 23.decembra līdz 2014.gada 3.janvārim;

pavasara brīvdienas 1.–11.klases izglītojamajiem – no 2014.gada 17.marta līdz 2014.gada 21.martam;

pavasara brīvdienas 12.klases skolēniem – no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 28.martam;

vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 29.augustam.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī. Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā papildus brīvlaiks 1. klašu skolēniem noteikts no2014. gada 10. līdz  14. februārim.

  

Mācību stundu ilgums:

1.-12. klasei - 40 minūtes (izglītības programmas kods Nr. 21015211);

1.-9. klasei -  40 minūtes (izglītības programmas kods Nr. 21015811);

1.-9. klasei – 30 minūtes (izglītības programmas kods Nr. 21015911).

Rīkojums par mācību stundu ilgumu šeit.


 


 

Skolas labāko skolēnu ekskursija

Pēc skolotāju un pašu skolēnu izvērtējuma no katras klases (1. - 11. klase) tika izvēlēti tie skolēni, kuri ar savu attieksmi pret mācību darbu, uzvedību, piedalīšanos skolas pasākumos ir pelnījuši piedalīties labāko skolēnu ekskursijā. Kopā braucienā piedalījās 22 skolēni:

1. Ina Bodrova

2. Rolands Pintāns

3. Kristīne Bistrova

4, Armands Hildebrants

5. Viktors Kņazkins

6. Elvita Driķe

7. Laura Igate

8. Andris Cvetkovs

9. Kristians Geiduks

10. Merisa Reinholde

11. Elīna Rieba – Utricka

12. Artūrs Bērts

13. Dace Viļuma

14.Sāra Lubūze

15. Roberts Immurs

16. Daniels Rozenbaums

17. Kristofers Kraze

18. Nadīna Leitarte

19. Atvars Naglis

20. Krists Krūmiņš

21. Elīza Geiduka

22. Madara Zēmele

Un tā 27. maija rītā devāmies ceļā. Šoreiz ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Latvijas skaistākajām vietām . Braucām uz Līgatnes apkārtni. Vispirms devāmies uz Vienkoču parku. Skolēni uzzināja, kas ir vienkocis. Tie ir priekšmeti, kuri ir izgatavoti no viena koka. Izstaigājām dabas taku. Interesanti bija takā izstādītie dažādie maketi – apkārtnes muižas, Līgatnes papīrfabrikas  ēkas u.c. Mazais Roberts Immurs pat varēja pastāstīt, ka agrāk Sibīrijā cēla  koka mājas bez naglām. Pēc pastaigas ta taku mazliet atpūtāmies jauki iekārtotajā spēļu laukumā.

Tālāk devāmies uz Līgatnes dabas taku. Protams, bija jānopērk arī saldējums un dzeramais. Tad gājām iepazīties ar dzīvniekiem. Apmēram 4 kilometrus garo taku izstaigājām 2 stundās. Prieks bija par mazo klašu skolēniem, kuri ar ļoti lielu interesi skatījās un pētīja dzīvniekus. Daudz izstāsīt varēja 1. klases skolēns Artūts Bērts. Tas bija jauki.

Mājupceļā vēl apstājāmies Ieriķos, kur arī ir ļoti sakopta un skaista dabas taka pie upītes un vecajām dzirnavām. Interesantas bija no dabas materiāliem veidotās dažādas dzīvnieku, cilvēku figūras – brieži, alnis, mežacūku ģimene, dzērves, gliemeži.

Paldies Andrim Cvetkovam, kurš bija mūsu fotogrāfs. Skatoties skaistās fotogrāfijas, mēs vēlreiz varam izstaigāt šīs skaistās vietas.

Ar bildēm no pasākuma var iepazīties šeit.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

 

Mācību grāmatu saraksts 2013./2014. m.g. šeit.

 


 

 

No 2. līdz  4. aprīlim skolā notika projektu nedēļa. Skolēnu sadalījums pa darba grupām šeit.

Vairāk bilžu galerijā.

 


 

 

Angļu valodas olimpiāde

14. februārī skolā notika Angļu valodas olimpiāde, kurā piedalījās 18 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Angļu valodu skolēni sāk apgūt jau no 3. klases un mācās to trīs stundas nedēļā. Lai veiksmīgi tiktu galā ar 7 olimpiādes uzdevumiem, bija vajadzīgs plašs vārdu krājums, prasmes valodas lietošanā, kā arī gramatisko konstrukciju zināšana. Piedaloties šādos pasākumos skolēni uzzina kaut ko jaunu, nostiprina iepriekš apgūto.

Olimpiādes uzvarētāji

5. – 7. kašu grupā

1. vieta – Lelde Kursīte

2. vieta – Laura makšima

3. vieta – Andželika Petkuna

8. – 9. klašu grupā

1. vieta – B eāte Grišpore

2. vieta – Armands Hildebrants

3. vieta – Viktors Kņazkins

10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Liene Jaunzeme

2. vieta – Inta Hartmane

3. vieta – Sanita UpīteAngļu valodas skolotājas Baiba Sedlova un Jekaterina Maksimova


 


 

 

Valsts pārbaudes darbu saraksts

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā

2012./2013. mācību gadā

Klase Darba veids un mācību priekšmets Datums
3. Kombinēta ieskaite latviešu valodā 7.05.
6.a un 6.b Ieskaite matemātikā 9.05.
3. Kombinēta ieskaite matemātikā 10.05
6.a un 6.b Ieskaite latviešu valodā 14.05.
6.a un 6.b Ieskaite dabaszinībās 23.05.
9. Eksāmens latviešu valodā 22.,23.05.
9. Eksāmens angļu valodā 28.05.
9. Eksāmens matemātikā 4.06.
9. Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 11.06.

Sagatavoja I. Želve

 

 


 

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

31. janvārī mūsu skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. - 12. klases skolēniem. Skolotāji izvirzīja dalībniekus – tos skolēnus, kuriem ir labas sekmes un prasmes šajos mācību priekšmetos.

Skolēni bija sadalīti divās klašu grupās -

1. grupa – 5. – 8. kl. skolēni,

2. grupa – 9. – 12. kl. skolēni.

 

Darbs notika pāros. Skolēni paši varēja izvēlēties, ar kuru skolēnu no savas grupas kopā veiks olimpiādes uzdevumus. Uzdevumi bija veidoti tā, lai skolēni varētu parādīt savas valodas pielietošanas un izpratnes prasmes. Visi olimpiādes dalībnieki strādāja ļoti apzinīgi un bija ieinteresēti. 11. klases skolniece Amanda Hildebrante pēc darba veikšanas teica: “Uzdevumi tiešām bija interesanti!”

5. februārī notika skolēnu apbalvošana. Visiem dalībniekiem bija sarūpēts jauks cienasts, bet 1., 2. un 3. vietas ieguvēji pāri saņēma arī nelielas balvas. Tie bija:

5. – 8. klašu grupā:

1. vieta Leldei Kursītei un Laurai Makšimai,

2. vieta Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam,

3. vieta Laurai Vicinskai un Mikam Avdejevam.

9. – 12. klašu grupā

1. vieta Kristīnei Kristai Magonei un Lienei Jaunzemei,

2. vieta Amandai Hildebrantei un Arvim Vocišam.

3. vietu dalīja 2 pāri

Sanita Upīte un Beāte Grīnšpone

un

Diāna Grenevica un Elvīra Jonušauska.

Paldies visiem dalībniekiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle


 


 

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vecākā referentes Anitas Falkas vadītā semināra prezentācija par palīdzības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām šeit. 

 

Konkursa “Mācies šodien!” uzvarētāji

2012./2013. m. g. 1. semestrī

ESI LABĀKAIS SEKMĒS!

vidējais vērtējums 1. semestrī (ballēs)

Lelde Kursīte 7,43

Diāna Grenevica 7,38

Inta Hartmane 7,33

Liene Jaunzeme 7,31

Armands Hildebrants 7,28

Kristīne- Krista Magone 7,13

Amanda Hildebrante 7,06

Viktors Kņazkins 6,97

Sintija Kārkliņa 6, 93

Sanita Upīte 6, 93

Elvīra Jonušauska 6, 93

Laura Makšima 6,71

Maira Bruže 6, 69

Annija Vestfāle 6,6

Laura Vicinska 6,52

Mirdza Rūja 6,5

Beāte Grīnšpone 6,47

Laura Igare 6,44

Kristīne Bistrova 6,4

Arvis Vocišs 6,38

Artis Mežinskis 6,32

Andris Cvetkovs 6,25

Kristiāns Geiduks 6,21

Jānis Strods 6,13

Artis Gobiņš 6,0


 


 

Mācību darba pasākumu plāns skolēniem 2012./2013. m.g. šeit.

 


 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centra Mācību grāmatu saraksts 2012./2013. m.g. (APSTIPRINĀTS ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra direktora A.Tauriņa 2012.gada 10.maija rīkojumu Nr.18/1-11/12/24.) šeit.

 


 

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2011./2012. m.g. šeit 

Vizuālās mākslas olimpiāde olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

Labākie darbi:

Elīza Geiduka – 3. klase

Ralfs Liepiņš – 3. klase

Jānis Strodas – 9. klase

Ģirts Paģiris – 9. klase

Elvīra Jonušauska – 9. klase

Dāvis Beitiks – 9. klase

 


 

 

Jānis Strods iegūva 3. vietu Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē

  

Latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

6. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Elīna Žurakovska

3. vieta Kristīne Bistrova

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Kristīne Krista Magone

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Amanda Hildebrante

2. vieta Liene Jaunzeme

3. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane

 

 


 

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

5. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Lelde Kursīte

3. vieta Elīna Žurakovska

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Dana Povhana

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Liene Jaunzeme

2. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane


 


 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde.

Uzvarētāji:

5.–6. klašu grupā – Lelde Kursīte un Kristiāns Geiduks;

7.–9. klašu grupā – Elvīra Jonušauska un Sandis Ķīkurs;

10.–11. klašu grupā – Annija Vestfāle un Liene Jaunzeme.

 

 


 

Dabaszinību karuselis

Uzvarēja:

5.A klases komanda

7.A klases komanda

10. klases komanda
2011./2012. mācību gada

pirmais semestris ilgst:

no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 23.decembrim

otrais semestris ilgst:

1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 31.maijam

9.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 15.jūnijam

12.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 9.janvāra līdz 2012.gada 22.jūnijam

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

• rudens brīvdienas – no 2011.gada 24.oktobra līdz 2011.gada 28.oktobrim

• ziemas brīvdienas – no 2011.gada 27.decembra līdz 2012.gada 6.janvārim

• pavasara brīvdienas – no 2012.gada 12.marta līdz 2012.gada 16.martam

• vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam

Papildu brīvdienas 1.klases izglītojamajiem no 2011.gada 6.februāra līdz 12.februārim

 


 

Projektu nedēļa 2012. gadā notiks no 2. līdz 5. aprīlim

 


 

Mācību pasākumi 2011./2012. mācību gadam

 


 

Projektu nedēļa

2011. gads 18. - 21. aprīlis

Tēma - Mans stils valodā

Skolotājs - Gunta Petraško

Dalībnieki - Dana Povhana, Dāvis Beitiks, Vladislavs Kravalis, Elvīra Jonušauska, Aigars Kvitko


Tēma - Īsi, interesanti valodas niķi

Skolotājs - Maiga Paegle

Dalībnieki - Elīna Žurakovska, Jolanta Īzaka, Nauris Pintāns, Artis Mežinskis, Viktors Kņazkins


Tēma - Grāmata, kuru der izlasīt

Skolotājs - Ina Bankava

Dalībnieki - Pauls Rozītis, Viktors Ķuzis, Mārtiņš Čepulis, Elīna Pudža


Tēma - Esi stilīgs - šķiro

Skolotājs - Dace Lediņa

Dalībnieki - Armands Hildebrants, Kristaps Razminovičs, Valters Rutko, Jānis Brička, Ingars Matulis, Arnis Stirāns


Tēma - Ūdens

Skolotājs - Gunda Prauliņa

Dalībnieki - Kristīne Bistrova, Agnija Leišavniece, Ramona Dičpetere, Mārtiņš Vilks, Maksims Mitkins


Tēma - Kontinenti

Skolotājs - Baiba Sedlova

Dalībnieki - Paula Kesenfelde, Kristīne - Krista Magone, Diāna Grenevica, Paulīne Kalniņa


Tēma - Manas ģimenes vēsture

Skolotājs - Antra Rozenberga

Dalībnieki - Jānis Bruģmanis, Sandis Ķikurs, Laura Igare, Kristaps Krastiņš, Elmārs Lācis


Tēma - Darbarīku izgatavošana

Skolotāji - Viesturs Priedītis/ Imants Kelmers

Dalībnieki - Emīls Krams, Jānis Strods, Elvis Kristapsons, Ģirts Paģiris, Jānis Cureinis


Tēma - Rotaļspēles "Matemātiskie tārpiņi" izgatavošana (adīšana, tamborēšana)

Skolotāji - Ruta Paegle, Jolanta Straume

Dalībnieki - Elvita Driķe, Marija Pāne


Tēma - Mācību ražošanas uzņēmumi

Skolotājs - Ilona Berkolde

Dalībnieki - 10. klase

 

 


 

 

Skolas metodiskā tēma 2010./2011. mācību gadā


"Vārdu krājuma bagātināšana, attīstot leksiski un gramatiski pareizu valodu kā saziņas un domāšanas līdzekli"

 


 

 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas dalībnieku pieteikums skolas olimpiādēm 2010./2011. mācību gadā

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (Maiga Paegle)

16.02.2011.

5. klase - E. Žurakovska

6. a klase - A. Hildebrants, K. Razminovičs

6. b klase - V. Kņazkins, E. Pudža

7. klase - J. Īzaka, P. Rozītis

8. klase - S. Ķikurs, E. Jonušauska, K. K. Magone

9. klase - D. Grenevica, P. Kesenfelde

10. klase - S. Upīte. I. Hartmane, A. Vocišs, M. Bruže


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu olimpiāde (Baiba Sedlova)

22.02.2011.

5. klase - E. Žurakovska

6. a klase - A. Hildebrants, V. Rutko

6. b klase - V. Kņazkins

7. klase - J. Īzaka, P. Rozītis

8. klase - S. Ķikurs, E. Jonušauska, K. K. Magone

9. klase - D. Grenevica, P. Kesenfelde

10. klase - S. Upīte. I. Hartmane, A. Vocišs, A. Vestfāle, A. Vestfāls


Vizuālās mākslas olimpiāde (Daina Leite)

28.02. - 04.03.2011.

5. klase - Visi skolēni

6. a klase - Visi skolēni

6. b klase - Visi skolēni

7. klase - Visi skolēni

8. klase - Visi skolēni

9. klase - Visi skolēni

10. klase - Visi skolēni


Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm (Ruta Paegle)

07.03. - 14.03.2011.

5. klase - E. Žurakovska, R. Dičpetere, K. Bistrova

6. b klase - E. Driķe

7. klase - J. Īzaka, M. Pāne

8. klase - P. Kalniņa, E. Jonušauska, K. K. Magone

9. klase - D. Grenevica, P. Kesenfelde