1. - 4. klašu internāta skolotāju MK aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Droša vasara

Tuvojoties vasaras brīvlaikam un sekmējot skolēnu izpratni par uzvedības noteikumu ievērošanas nepieciešamību vasarā, 18. maijā 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums “Droša vasara”.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni noskatījās un izvērtēja dažādus fragmentus no filmiņām “Lai dzīvo bērni”. Tika izvērtētas tēmas par ceļu satiksmes noteikumiem, par uguns un elektrodrošību, uzvedību pie ūdens, mežā, pļavā, negaisa laikā. Pārrunājām par uzvedību, kad skolēns ir mājās viens vai atrodas kopā ar draugiem.

Pasākuma otrajā daļā skolēni, sadaloties pa klasēm, pildīja uzdevumu par kādu no iepriekš minētām tēmām, pārrunāja piedāvātās situācijas un izvērtēja, vai tās ir pareizas vai nepareizas.

Noslēgumā katrs skolēns saņēma nelielu testu individuālām darbiņam, lai izvērtētu savu uzvedību dažādās situācijās.


1 – 4. kl. int. skolotāju MK

 


Zemessardzes militārās bāzes apmeklējums “Kaugurmuižā”

Atjaunojot valstisko neatkarību, Latvijas tauta par savas valsts drošības garantu izvēlējās Latvijas Republikas Zemessardzi.

Šī gada 23. augustā Zemessardze atzīmē divdesmit piekto dibināšanas gadadienu. Šodien Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību.

2. maijā 1.- 4. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militāro bāzi “Kaugurmuiža”. Skolēni iepazinās ar bataljona teritoriju, Jaunsargu apmācību organizāciju, ar autotransportu, bataljona bruņojumu un zemessargu ekipējumu. Skolēniem bija iespēja iejusties jaunsarga lomā, veicot uzdevumus šķērsļu pārvarēšanā, šaušanā. Gan šautuvē, gan pie šķēršļu joslas skolēnus apmācīja un atbalstīja puiši un meitenes no Jaunsargu organizacijas. Sarunā ar Jaunsardzes organizācijas komandieri skolēni uzzināja par iespēju iestāties Jaunsargos, par noteikumiem un prasībām pret organizācijas dalībniekiem. Uzzinājām arī ka Kaugurmuižas bataljonā ir 400 zemessargu, ka Jaunsardzē pieņem bērnus no 10 gadiem, kā notiek atlase, par disciplīnu un uzvedību organizācijā. Mūsu skolēni uzdeva jautājumus komandierim un kā viens no pirmajiem jautājumiem bija “Vai Jaunsargos pieņem bērnus ar dzirdes traucējumiem?”. Atbilde bija pozitīva. Pieņem.

Liels paldies “Kaugurmuižas” Zemessardzes bataljona pulkvežleitnantam Brennerim par uzaicinājumu apmeklēt militāro bāzi un visiem zemessargiem, kuri tik atsaucīgi un pozitīvi pieņēma mūsu skolēnus.


L. Zakrevska
1.-4.kl. internāta sk. MK vadītāja

 

 


 

Tematiskā pēcpusdiena „Saudzēsim savu apkārtni!”

Tuvojoties ikgadējai Latvijas Lielajai talkai, kura šogad notika 23. aprīlī, 2. – 4. klašu skolēniem 20. aprīlī notika tematiskā pēcpusdiena. Tajā skolēni uzzināja par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Bērni, praktiski kopā darbojoties, nostiprināja savas zināšanas. Lai skolēni visu labāk saprastu, pasākumā piedalījās Zīmju valodas tulks Beāte Balode.

Tematiskajā pēcpusdienā tika uzaicināta ZAAO vides izglītības pedagoģe Arita Smalkā – Boriseviča, kura bērniem mācīja pareizi šķirot sadzīves atkritumus, stāstīja par atkritumu otrreizējo pārstrādi. Skolēni ar interesi klausījās stāstīto, uzdeva jautājumus. Noslēgumā katra klase saņēma radošu uzdevumu – aplīmēt ar dažādiem papīriem vai izmantotiem iesaiņojuma materiāliem kartona kasti.


Internāta skolotājas Gunita Mežule un Līga Zemīte

 

 


 

 

Barikāžu atceres dienai veltīta 3. – 4. klašu tematiskā nodarbība


20. janvārī 3. – 4. klašu skolēniem notika tematiskā nodarbība, kas bija veltīta barikāžu aizstāvju atceres dienai. Skolēni noklausījās stāstījumu par 1991. gada janvāra notikumiem Rīgā. Nodarbībā piedalījās barikāžu dienu dalībnieki – skolas direktors Andris Tauriņš, Gunita Gumbre un Andris Caune. Viņi dalījās atmiņās par Rīgā pavadītajām trauksmainajām, cerību pilnajām dienām. Skolēni ar interesi klausījās stāstīto, uzdeva jautājumus, apskatīja Gunitai Gumbrei piederošo barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Nodarbība muzejā

1. decembrī septiņiem mūsu skolas skolēniem bija iespēja apmeklēt Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā organizēto nodarbību kopā ar Rīgas Angļu liceja skolēniem. Skolēni tika iepazīstināti ar muzeja vēsturi un to, ka šis muzejs atrodas senākajā ēkā Rīgā. Nodarbības laikā muzeja darbiniece Agrita pastāstīja par muzejā redzamajām ekspozīcijām. Pēc apskates skolēniem tika dots uzdevums veidot dizainam skici, kuru varētu veidot somu "littala" meistari no stikla. Skolēni bija ļoti priecīgi par šo iespēju piedalīties nodarbībā.


Internāta skolotāja E.Eglīte

 

 


 

2015. gada 16.septembrī  1. – 4. klašu skolēni dosies ekskursijā uz Trikātu. Šokolādes ražotnē „R CHOCOLATE” skolēni uzzināja, kā gatavo šokolādes konfektes.Skolēni praktiski darbojās un veidoja savu šokolādes konfekti. Bērni atzina, ka tas bija ļoti garīgs process.

Trikātas saieta namā „Depo” skolēni strādāja dāvanu darbnīcā, kur skolotājas Lindas vadībā gatavoja filca piespraudes.

Iepazīstoties ar Trikātas vēsturiskām vietām, skolēni apmeklēja Tālavas Taurētāju, kurš visā augumā ir iegravēts smilšakmens iezī , netālu no Trikātas centra. Apmeklējot Trikātas baznīcu, skolēni uzzināja, ka tā ir viena no vecākajām un lielākajām lauku baznīcām Latvijā. Caur Trikātu tek upe Abuls, kuras vidū atrodas Zviedru saliņa. Abuls tek garām Trikātas pilskalnam. Pilskalna estrādē skolēni pusdienoja.

Ekskursijas beigu daļā skolēni ciemojās bioloģiskajā saimniecībā „Jaunupītes”. Viesmīlīgās saimnieces izrādīja savu saimniecību, kurā audzē 30 zirgus, 12 dažādu šķirņu vistiņas un govis. Skolēni pabaroja vistiņas, izjāja ar zirgu un nogaršoja saimniecībā gatavoto ogu jogurtu.

Ekskursijas diena bija jauka un saulaina. Skolēniem ekskursija ļoti patika. Visi cer atgriezties saimniecībā „Jaunupītes” vēl kādu reizi.

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Septembris – drošības mēnesis

9. septembrī sākumskolas klašu skolēniem notika tematiskie pasākumi par drošību.

„Es uz ielas” – 1.-1., 1.-2., 1./2.d, 1./5.f klasēm.

„Drošības ABC” – 2., 3., 4. 1./4.c, 3./4.d klasēm.

Mazākajiem skolēniem bija iespēja noskatīties mācību filmiņas uz interaktīvās tāfeles par drošību uz ielas. Skolēni iepazinās ar luksofora nozīmi, iespēju šķērsot ielu pa gājēju pārēju. Bērni pārliecinājās, cik svarīgi tumšajā laikā būt nodrošinātam ar atstarotāju, kā arī par drošības jostu nozīmi , braucot automašīnā. Skolēni strādāja ar darba lapām par drošību uz ielas, skolotājas veidoja informatīvās grāmatiņas darbam klasē.

Lielākie bērni veidoja katrs savu „Drošības Ābeci”, pārrunājot ar pasākuma vadītājiem par drošību uz ielas, ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību mājās, skola, pagalmā, tiekoties ar svešiniekiem, redzot uz ielas nepazīstamus priekšmetus. Skolēni strādāja aizrautīgi, aktīvi atbildēja uz jautājumiem, stāstīja par savu pieredzi, pildīja uzdevumus darba lapās. Paldies mazajiem un lielajiem tematisko pasākumu veidotājiem un dalībniekiem!

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 


 

 

4. martā 1. – 4. klašu skolēniem notika nodarbība „veselīgs uzturs”. Skolēni nostiprināja zināšanas par uztura piramīdu. Uzzināja, ko ir veselīgi ēst, ko labāk daudz neēst. Noskaidroja, kas ir veselīgs uzturā, kā arī uzzināja par vitamīniem un to nozīmi. Skolēni uzzināja, ka uzturs, ko ikdienā lietojam, ir ar šķiedrvielām bagāts, kas ir vajadzīgs mūsu organismam.


1. – 4. klašu internāta skolotājas

 

 


 

Pasaku mēnesis

Janvāris 1.- 4. klašu skolēniem bija „Pasaku mēnesis”.

Ziemas brīvlaikā bērniem, kopā ar vecākiem, bija jāsagatavo „ Ģimenes pasaka” un pirmā vai mīļākā pasaku grāmatiņa jāatved uz skolu. Skolas internātā visu mēnesi norisinājās izstāde, kur gan bērni, gan pieaugušie varēja apskatīt skolēnu un viņu vecāku darbus un pasaku grāmatiņas.

28. janvārī notika 1.-1., 1.-2. un 2.klašu pasaku prezentācijas.

1.-1. klases skolēni  attēloja pasaku „Kukulītis”.

1.-2. klases skolēni attēloja pasaku „Rācenis”, bet 2.klases skolēni – pasaku „Vilks un kazlēni”.

Pārējo klašu pasaku demonstrējumi notiks nākošajā nedēļā.

Pateicamies par piedalīšanos 1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas organizētajā „Pasaku mēnesī” šādu skolēnu :

Adelīnas Smirnovas,

Agates Zariņas,

Kristīnes Volbergas,

Artūra Bērta,

Parisas Upesjures – Lukšas,

Annas Pānes,

Elīnas Riebas,

Kristapa Evarsona,

Lauras Balodes,

Danielas Šīrantes,

Kates Garklāvas,

Kristofera Krazes,

Daces Viļumas,

Markusa Preimaņa,

Amandas Negerejas,

Daniela Rozenbauma,

Amandas Ozolas,

Reiņa Brūveļa,

Angelinas Streļcovas ģimenēm!


  

Paldies par dalību konkursā internāta skolotājām Larisai Zakrevskai un Madarai Vilnei!

 


 

 

Pieklājības mēnesis sākumskolā

1. oktobrī mūsu skolā sākās Pieklājības mēnesis, kas beidzās 22. oktobrī. Ievada pasākumā kopīgi skatījāmies multiplikācijas filmu „Si – si – dra”, pēc tam pārrunājām tajā redzēto. Iepazināmies ar „Pieklājības puķes” ziedlapām, uz kurām bija labie, pieklājīgie vārdi – „lūdzu, paldies, labrīt u.c.”. Pēc tam sekoja „mājas darba” atrādīšana – katra klase bija sagatavojusi lomu spēli, kurā tika modelēts kāds nepieklājīgs atgadījums. Tūliņ pat skolēni demonstrēja, kā šajā konkrētajā gadījumā būtu bijis pieklājīgi rīkoties. Katrs skolēns saņēma Pieklājības dienasgrāmatu, kurā atzīmēja , cik reizes katru dienu ir runājis labos pieklājības vārdus.

22. oktobrī tikāmies vēlreiz, lai pārrunātu , kā ir veicies ar pieklājīgas uzvedības ievērošanu un pieklājīgu vārdu runāšanu. Noslēgumā tika sveikti katra klases pieklājīgākie skolēni. Medaļu „pieklājības mēneša uzvarētājs” saņēma:

Ritvars Hāns 1-1. klase,

Reinis Brūvelis 1-2. klase,

Elīna Rieba 2. klase,

Samanta Evelīna Žurakovska 3. klase,

Kristofers Kraze 4. klase,

Anda Kesenfelde 1./4. c klase,

Kristaps Eversons 3./5. f klase,

Kristīne Legzdiņa 1./3. d klase,

Kristīne Volberga 4./5. d klase.

Bērni atzina, ka vislabāk viņiem patika lomu spēles, kurās visi to dalībnieki iejutās ļoti atraisīti un guva daudz pozitīvu emociju. Pasākumu organizēja Larisa Zakrevska un Dace Sprince.

 


 

 

Karjeras nedēļas ietvaros 15. oktobrī 1. – 4. klašu skolēniem norisinājās tematiskā pēcpusdiena „Manas karjeras kurpes vēl mazas, bet es kļūšu par...”

Nedēļas sākumā bērni bija daudz runājuši un interesējušies par to, kādas ir profesijas vispār, un par ko strādā viņu vecāku. Pasākumu vadīja skolotājas Larisa Zakrevska un Madara Vilne, kuras bija iejutušās pavāra un ārsta profesijā, un kopīgi ar bērniem pārrunāja, ko dara šo un citu profesiju pārstāvji, kāda izglītība nepieciešama.

Bērni tika aicināti atcerēties un nosaukt vecāku profesijas, izvēlēties lapiņu ar to nosaukumu, piestiprināt pie plakātiem ar uzrakstiem „Māmiņas profesija” un „Tēta profesija”. Jautājumu un atbilžu veidā, lai stiprinātu bērnu valodas attīstību, tika uzdoti jautājumi par to, ko dara dažādu profesiju pārstāvji, un bērniem bija tās jāmēģina atpazīt. Kopīgi arī noskaidrojām un nostiprinājām zināšnas par to, kādi darbarīki ir nepieciešami kurā profesijā.

Pasākuma noslēgumā bērniem tika lūgts aizdomāties , par ko gribētu kļūt paši, kad izaugs, un uzzīmēt savu karjeras kurpi.


Internāta skolotāja Madara Vilne

 Ruksis un Duksis par drošību

25. septembrī pirmsskolas grupu audzēkņiem un 1. - 4. klašu skolēniem notika Drošības mēneša noslēguma pasākums.Ciemos pie bērniem bija ieradušies Duksis un Ruksis, kuri izspēlēja dažādas ikdienas situācija, kas saistītas ar bērnu drošību. Palaidnīgais Ruksis pavedināja bērnu uz nepareizu rīcību, bet godīgais Duksis mācīja bērniem pareizi rīkoties dažādās situācijās.

Skolēniem ļoti patika gan Ruksis, gan Duksis. Bērni aktīvi līdzdarbojās, iesaistījās rotaļās un spēlēs.


1. - 4. klašu internāta skolotāju MK 

 

Rudens manā dārziņā

23. un 24. septembrī 1. - 4. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā "Rudens manā dārziņā". No dārzeņiem un augļiem bērni kopā ar internāta skolotājām darināja izdomātās figūras un kompozīcijas. Bērni priecājās par iespēju veidot no vecāku dotajiem dārzeņiem dažādas dzīvnieku, cilvēku figūriņas, mašīnas, laivas un citas kompozīcijas. Kad izstāde tika iekārtota, bērni viens otram rādīja un stāstīja, ko ir izveidojuši paši. Izstāde ir ļoti krāšņa un interesanta. Tā ir apskatāma līdz 26. septembrim.

Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja šo jauno pasākumu! Ceram uz turpmāko sadarbību!


1. - 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Larisa Zakrevska


 


 

 

Lieldienas aizvadot

23. martā plkst. 15:00 tika organizēts 1. – 4. klašu skolēnu pasākums „Lieldienas aizvadot”. Pasākuma ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes, kuras atspoguļo Lieldienu tradīcijas. Bērniem bija iespējas, sadaloties komandās, darboties vairākās stacijās, veicot dažādus uzdevumus. Uzdevumi bija šādi: krāsot olas, minēt mīklas, likt Lieldienu olu puzles, atkārtot un nostiprināt zināšanas par Lieldienu ticējumiem, olu ripināšana.

Pasākuma noslēgumā devāmies skolas pagalmā, lai izspēlētu dažādas rotaļas, kas atspoguļo gadskārtu ritmu. Par piedalīšanos bērniem tika pasniegti šokolādes kārumi.

Pasākumu organizēja Madara Vilne un Egita Eglīte.


Vairāk bilžu bilžu galerijā.

  

Aerobikas festivāls Valmieras sākumskolā

10. aprīlī  Valmieras sākumskolā notika pilsētas skolu aerobikas festivāls.Arī mūsu skolas bērni tika uzaicināti piedalīties šajā pasākumā. Pateicoties direktora vietnieces audzināšanas darbā Inas Kursītes atbalstam, mūsu deju grupa (1.–3.  klašu skolēni) piedalījās ar priekšnesumu „Kodes deja”. Liels paldies skolotājai Uldzei Strazdiņai par bērnu sagatavošanu festivālam. Festivāls bija ļoti jauks, visiem dalībniekiem bija organizētas pārģērbšanās telpas, cienastu galds, katrs kolektīvs izpelnījās sākumskolas direktora Artūra Skrastiņa atbalsta un atzinības vārdus.Skolēni ar interesi vēroja festivāla dalībnieku sniegumus, piedalījās priekšnesumu vērtēšanā un balsošanā, bija aktīvi bērniem organizētajā diskotēkā. Mūsu deja grupa saņēma piemiņas balvu un pateicības rakstu nominācijā „Visjaukākais pasākums”, kā arī dāvanu karti „Sajūtu takas” apmeklējumiem. Paldies Inai Kursītei un Uldzei Strazdiņai par šo jauko pasākumu!

Paldies skolēniem Sārai Lubūzei, Danielai Šīrantei, Elīnai Riebai, Samantai Žurakovskais, Melisai Slaidiņai, Dacei Viļumai, Danielm Rizenbaumam, Kristiānam Rimšam un Ingum Lustem par skaisto sniegumu!

1.  – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Laris Zakrevska

 


 

 

1. – 4. klašu skolēnu karjeras stunda "Apsarga un pārdevējas darbi"

26. martā 1. – 4. klašu skolēniem notika karjeras stunda, uz kuru tika aicināti 1-2. klases skolēnu Jāņa Liniņa tētis Ingus un Lauras Balodes māmiņa Ilze.

Jāņa tētis pastāstīja par apsarga darbu, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kas saistās ar apsarga darbu.

Lauras mamma Ilze pastāstīja par pārdevējas ikdienas darbu, par pienākumiem, kuri jāpilda pārdevējai darba laikā.

Skolēni ieinteresēti klausījās, uzdeva jautājumus. 3. - 4. klašu zēni izteica vēlēšanos strādāt par apsargiem, kad izaugs. Meitenēm tuvāks šķita pārdevējas darbs.

Stundas nobeigumā skolēni un pedagogi pateicās vecākiem par atsaucību un interesantiem stāstījumiem.


1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Draudzības diena

Februāris mūsu skolā ir draudzības mēnesis. 1. – 4. klašu skolēni mēneša pirmajā pusē varēja pamācīties un atkārtot, ko dara labi draugi – spēlējas, palīdz viens otram. Tika arī atgādināts, ko bērniem nevajag darīt – kauties, apvainot citus.

12. februārī 3. – 4. klašu skolēni Draudzības dienas pasākumā varēja parādīt apgūto. Bērni izpildīja uzdevumus gan pāros, gan komandās – zīmēja drauga seju, izrotāja skaistu sirsniņu, puiši un meitenes sacentās veiklībā, bija jāparāda arī sadarbības prasmes stafetēs. Skolotāji vēroja un noteica, kurš skolēns prot vislabāk sadarboties ar citiem, kurš ir visdraudzīgākais. Šoreiz tie bija: Daniels Rozenbaums, Oskars Šīravs, Dārta Zariņa, Aleksandrs Kreičmanis un Kristaps Eversons.

Noslēgumā skolēni saņēma draugu rakstītās vēstules.


Internāta skolotājas Jana Frēliha un Viktorija Kelmere

 

 


 

29. janvārī karjeras izglītības ietvaros 3. - 4. klašu skolēni apmeklēja SIA Valmieras ūdens. Skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības vienu no galvenajām jomām - ūdens attīrīšana. Skolēnus sagaidīja Ingrīda Kraukle, kura parādīja un izstāstīja visu par attīrīšanas posmiem. Skolēni pat sajuta pirmo viss smagāko attīrīšanas ceļu. Tagad skolēni zin, kur paliek netīrie ūdeņi.

Vairāk bilžu galerijā.

Nākamajā tikšanās reizē skolēni iepazīsies ar Valmieras ūdens otru darbības veidu - dzeramais ūdens.

1.-4. klašu intenrnāta skolotāju MK


 


 

1.-4. klašu skolēni no 7. līdz 11. oktobrim iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos. Skolēni apmeklēja dažādus ražošanas uzņēmumus. 1. – 2. klašu skolēni bija Valmieras kokaudzētavā, 3. – 4. klašu skolēni apmeklēja SIA VLT, savukārt c un d klases apmeklēja z/s „Jaunbrēmeles”. Karjeras nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja iegūtās zināšanas un dalījās iespaidos par redzēto.


1. – 4. klašu internāta skolotājas

 

 


 

Miķeļdiena

26. septembrī 1. – 4. klašu skolēniem notiek Miķeļdienas pasākums. Skolēni piedalījās rudens spēlēs.Visi kopā sagaidīja „Rudens vīru”, kurš atnesa bagātu ražu. Skolēni no egļu, kļavu, ozola komandām skaitīja čiekurus kopā ar vāveri, sacentās veiklībā, lasot zīles un kastaņus.Savukārt priežu, bērzu un kastaņu komandas šķiroja sajauktās pupiņas, spēlēja kastaņa hokeju, meklēja paslēpušos meža dzīvniekus.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktivitāti un centību, piedaloties Miķeļdienas pasākumā.


Skolotājas Jana Frēliha un Egita Eglīte

 

 


 

Firmas „Daiļrades koks – Valmieras mēbeles” apmeklējums

Trešdien, 27. februārī skolēni no 2. līdz 4. klasei apmeklēja firmu „Daiļrades koks – Valmieras mēbeles”,  tautā sauktu par Valmieras mēbeļu kombinātu. Mūs sagaidīja meistars, kurš parādīja un  pastāstīja par kombināta darbu.

Skolēni tika iepazīstināti ar mēbeļu gatavošanu no koka apstrādes līdz gatavu mēbeļu iepakošanai. Skolēniem radās priekšstats par dažādām niansēm mēbeļu gatavošanā. Skolēni bija pārsteigti uzzinot, ka mēbeļu ražošana notiek ar datora palīdzību.

Skolēni redzēja, kā tiek gatavota sekcija, un pēc līdzi dotās pamācības visas detaļas tiek sakrāmētas un sapakotas kastēs. Gatavās mēbeles tiek sūtītas uz Vāciju.

1. – 4.  klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Februāris – sveču mēnesis

6. februārī 1. – 3. klašu skolēnus uzņēma Valmieras muzejs, kurā bērni varēja uzzināt, kādus gaismas avotus gaismas avotus cilvēki izmantoja senos laikos. Muzeja skolotāja pastāstīja, ka agrāk sveces gatavoja no aitu taukiem, no vaska, parādīja dažādas seno laiku lietas – svečturus, lukturus. Mūsu skolēni varēja izmēģināt, kā pašiem izgatavot svecīti, iemērcot diedziņu karstā parafīnā. Tas nemaz nebija tik viegli, vajadzēja būt pacietīgiem.Dažiem bērniem svecītes iznāca gludākas, dažiem grubuļainākas, citiem tievākas, citiem resnākas. Skolēni tagad zina, ka mūsdienās cilvēki gatavo svecītes sava prieka pēc.


Internāta skolotājas Egita un Jana

 

 


 

 

„Es kļūšu par...”

Karjeras nedēļu noslēdzot 1.–4. klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Es kļūšu par...”, Pasākumā skolēni prezentēja savus iepriekš sagatavotos darbiņus – zīmējumus par nākotnes profesijām un īsus profesijas aprakstus.

No bērnu darbiņiem tika izveidota izstāde. Populārākās profesijas bērnu vidū ir frizieris, pavārs un šoferis.


1.–4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

 

 


 

Ekskursija uz zemnieku saimniecību „Jaunbrēmeles”

28. novembrī 1.-1. un 1.-2. klašu skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību „Jaunbrēmeles”, kura  nodarbojas ar ābolu audzēšanu un ir ābolu piegādātājs mūsu skolas bērniem Eiropas programmā „Augļi skolai”.

Skolēnus sagaidīja saimnieks Guntis Putenis ar sievu, kuri parādīja bērniem milzīgo ābeļu dārzu, kur aug 8000 ābeļu koku, mūsdienīgo ābolu glabātuvi, kur lielās koka kastēs uzglabājas skaisti un smaržīgi āboli. Saimnieks parādīja savus palīgus – traktoru un pacēlāju, atļāva bērniem paskriet pa dārzu un pameklēt stirnas, kuras bieži tur ciemojas. Ekskursijas beigās visus bērnus pacienāja ar āboliem un uzaicināja ciemos maijā, kad zied ābeles, vai septembrī, kad kaku zari ir pilni ar gardiem āboliem.


2.-4. klašu int. sk. MK vad. L. Zakrevska

 

 


 

12. novembrī 1. – 4. klašu skolēni iepazinās ar skolas vēstures muzeju. Muzeja vadītāja Antra Rozenberga pastāstīja  par mūsu skolas vēsturi un pirmo direktoru Vīlipu Švēdi. Skolēni apskatīja agrāko laiku liecības, klases žurnālus, mācību grāmatas, rakstāmpiederumus. Zēnus interesēja senie priekšmeti – gludekļi, šujmašīnas, stelles, rakstāmmašīnas, ieroči.

Skolēni ar interesi apskatīja vecos albumus un hronikas par skolas dzīvi.

1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija


 

 


 

17. oktobrī skolā notika 1. klases skolēnu uzņemšana skolas saimē. Trīspadsmit jaunos pirmklasniekus un viņu skolotājas svinīgi ar aplausiem zālē sagaidīja sākumskolas skolēni un skolotājas. Pirmklasnieki bija priecīgi, bet arī mazliet uztraukušies. Viņu galvas rotāja pašu gatavoti burtu un ciparu vainadziņi. Ar lielu atbildības sajūtu pasākumu vadīja 4. klases skolēni, kuri pirmklasniekiem bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumus. Pirmklasnieki rādīja, ko māk – burtu jūklī atrast sava vārda pirmo burtiņu, pa burtiem nosauca savu vārdu, zīmēja savas skolotājas portretu, skaitīja atrastās konfektes. Sporta aktivitātēs rādīja savu veiklību un prasmi sadarboties. Pirmklasnieki pierādīja, ka ir gatavi nopelnīt titulu „skolnieks”. Liels bija viņu prieks par dāvaniņām – katram skolēnam uzlīmju komplekts, bet visiem kopā – attīstošā galda spēle.Pasākuma nobeigumā visus klātesošos pārsteidz „konfekšu lietus”. Ak, cik tas bija salds!

Kopā mums viss izdevās!

Labas sekmes pirmklasniekiem turpmāk!


1.-4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

1. – 4. klašu skolēnu radošā darbnīca „Dāvana māmiņai”

25. aprīlī kopā sanāca 1. – 4. klašu skolēni, lai internāta skolotājas Sandras Grāvītes vadībā darinātu auduma puķes – piespraudes, ko dāvināt savām māmiņām mātes dienā. Gatavojot piespraudes, skolēni strādāja ar dažādiem materiāliem – filcu, organzu. Darbā tika pielietotas dažādas auduma apstrādes tehnikas. 3. un 4. klašu meitenes ievingrināja roku, apdedzinot auduma maliņas virs sveces liesmas. Šis darbs prasīja lielu precizitāti un uzmanību. Ziedu vidiņu rotāšanai skolēni izmantoja pērlītes, spalviņas, lentītes. Visi ļoti aizrautīgi strādāja, arī zēni bija ļoti centīgi un radoši.

 

 


1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Viktorīna „Ēst ābolus ir veselīgi”

VVBIVS-AC  1. – 9. klašu skolēni šajā mācību gadā iesaistījušies atbalsta programmā „Skolas auglis”. No decembra līdz februārim otrdienās, trešdienās un ceturtdienās katram skolēnam tika papildus paredzēti 100 grami veselīgas pārtikas jeb 1 ābols.

To, ka āboli ir veselīgi, zina visi, bet lai paplašinātu skolēnu zināšanas par veselīgu dzīves veidu no 20. līdz 23. februārim skolā tika izveidota viktorīna „Ēst ābolus ir veselīgi”. Viktorīnā piedalījās 1. – 4. klašu skolēni. Katrai klasei bija savs uzdevums, kura ietvaros skolēni vāca informāciju par āboliem, zīmēja, līmēja, risināja krustvārdu mīklas.


Viktorīnas noslēgumā skolēnu darbiņi tika izvietoti izstādē. Paldies internāta skolotājām par ieguldīto darbu kopā ar skolēniem, meklējot informāciju par āboliem un skaisti noformējot darbiņus.

G. Slaidiņa 1./3.c klase internāta skolotāja

 

 


 

25. janvārī 1.-4. klašu skolēniem noslēdzās radošo darbu izstāde „Mans mīlulis”. Izstādē piedalījās 23 skolēnu un viņu ģimeņu darbiņi. Darbiņi ir ļoti skaisti! Skolēni lepni stāstīja par saviem mīluļiem.Liels paldies bērnu ģimenēm par atsaucību, skaistiem foto, zīmējumiem, aplikācijām, mājas mīluļu aprakstiem.

Īpašs paldies:

Samantas Evelīnas Žurakovskas ģimenei

Daces Viļumas ģimenei

Krista Krūmiņa ģimenei

Nadīnas Leitartes ģimenei

Sabīnes Bukātes ģimenei

Kristofera Krazes ģimenei

Marijas Ļūļākas ģimenei

Lauras Terentjevas ģimenei

Lauras Vicinskas ģimenei

Raivja Vidinieka ģimenei

Mika Avdejeva ģimenei

 

1.-4. klašu internāta skolotāju MK

 APSVEICAM

 

Guļamistabas konkursa uzvarētājus:

4. klases meitenes,

2. klases zēnus: Dmitriju Kuriševu un Mārtiņu Kramiņu!

 

 


 

 

Rūķis – sveču lējējs

13. decembrī , 1. – 4. klašu skolēni un bērnu dārza audzēkņi apmeklēja leļļu teātra izrādi „Rūķis – sveču lejējs” Cēsīs.  Izrādi bērniem sponsorēja Rietumu labdarības fonds. Izrāde bija ļoti jauka, ar lielām, skaistām lellēm, ar Ziemassvētku dziesmām, ar bērnu piesaisti sižetam.

Teātris visiem ļoti patika. Paldies sponsoriem!

1. – 4. klašu MK


 


 

 

Karjeras izglītības pasākums "Mazā ēnu diena skolas virtuvē"

5. oktobrī 1. - 4. klašu skolēniem tika organizēta ekskursija uz skolas virtuvi.

Ekskursijas mērķis: iepazīšanās ar skolas virtuvi, tās telpām, aprīkojumu, kā arī ar pavāru darbu.

Ekskursijas laikā skolēni apskatīja produktu noliktavu, pagrabu, piena produktu lielo ledusskapi, apskatīja virtuves aprīkojumu (plītis, cepeškrāsni, putotāju, dažādus traukus), salīdzināja tos ar mājās esošā virtuves aprīkojuma izmēriem.

Pavārītes rādīja bērniem, kā tiek gatavoti salāti vakariņām un piedāvāja bērniem piedalīties salātu griešanā.

Skolēni izteica pavārēm savas vēlmes, ko gribētu ēst ēdienreizēs.

Ekskursijas noslēgumā skolēni pateicās pavārītēm par viņu darbu un dāvināja ziedus. Pavārītes uzcienāja skolēnus ar banāniem.

Par ekskursiju un pretimnākšanu liels paldies šefpavārei Sandrai.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

10.10.2011. 

 

Ekskursija uz Valmieras policijas pārvaldi

28. septembrī "Drošības mēneša" ietvaros 1. - 4. klašu skolēni devās uz Valmieras policijas pārvaldi, kur ar skolēniem tika pārrunāti uzvedības noteikumi uz ielas.

Skolēniem parādīja policijas telpas, muzeju, kā arī ļāva kāpt policijas mašīnās un uzvilkt ķiveres, bruņuvestes.

Bērniem ekskursija patika. Oktobrī skolēni ir uzaicināti tikties ar policijā strādājošiem suņiem, kuri demonstrēs komandu izpildi.

Ekskursijas noslēgumā policijas inspektore Rita Ozarska dāvināja skolēniem informatīvus bukletus par drošību.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

04.10.2011.

 


 

 

Projekta "Zīle rokā un meža ruksis laimīgs" zīļu vākšanas talka

27. septembrī 1. - 4. klašu skolēni piedalījās jauniešu biedrības "Bio kultūra" organizētajā zīļu vākšanas talkā. Talkas organizatori sarūpēja nepieciešamo inventāru un cienastu skolēniem.

Bērni strādāja sparīgi un neskatoties uz to, ka šogad zīļu ir mazāk kā citu gadu, salasīt izdevās krietni daudz.

Projekta autore Elīna Baranovska pastāstīja skolēniem par projekta nozīmi gan cilvēku, gan meža dzīvnieku dzīvē. Tika arī tunāts par turpmāko sadarbību - dzīvnieku barotavu gatavošanu un izvietošanu mežā, kur bērni varētu doties līdzi un redzēt, kā tiek izvietotas barotavas.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

03.10.2011.


 

Ekskursija uz ražošanas uzņēmumu "Mario"

26. maijā 1. - 4. klašu skolēniem tika organizēts karjeras izglītības pasākums - ekskursija un ražošanas uzņēmumu "Mario". "Mario" atrodas Ķekavas novada Baložos. Ekskursijā piedalījās 24 skolēni un 6pedagogi.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar sausbaranciņu ražošanas līniju, kura ir lielākā Baltijas valstīs, tās garums ir 42 metri. Tieši no konveijera līnijas varēja arī pagaršot svaigas baranciņas. Skolēni varēja redzēt, kā tiek ražotas kukurūzas nūjiņas un sausmaizītes, cepumu līniju, kur no krāsns nāk ārā karsti, smaržīgi cepumiņi.

Bērnus aizveda arī uz noliktavu, kur maisos llielā daudzumā glabājās izejvielas: milti, cukurs, sāls, rozīnes, magones, ķimenes un vēl daudz dažādu garšvielu. Skolēni uzzināja, uz kurām valstīm tiek sūtīta "Mario" produkcija. Tās ir Polija, Anglija, Īrija, Grieķija, Izraēla, ASV, Austrālija, Jaunzēlande.

Ekskursijas nobeigumā skolēni degustēja "Mario" produkciju, skatījās filmu par uzņēmumu, piedalījās konkursā "Labākais deguns", zīmēja, kādus saldumus vēl gribētu lai ražotu uzņēmumus. Atvadoties, skolēni teica paldies tehnologam, kurš vadīja ekskursiju. Skolēni atstāja ierakstu viesu grāmatā. Gan pieaugušie, gan bērni saņēma dāvanas no "Mario".

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

30.05.2011.

 

 


 

 

Pasākumu cikls "Manas tiesības un pienākumi" noslēdzies

1. - 4. klašu skolēniem ir noslēdzies pasākumu cikls "Manas tiesības un pienākumi".

Mācību gada laikā tika organizēti divi pasākumi -  "Es protu uzvesties skolā. Iekšējo kārtības noteikumu iedzīvināšana" (septembrī) un "Es zinu savus pienākumus un tiesības" (janvārī).

Cikla noslēgumā skolēniem tika piedāvāta anketa "Es un pienākumi". Anketēšanā piedalījās 22 2. - 4. klases skolēni. Anketās skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par pienākumiem klasē, skolā, ģimenē. Skolēni tika aicināti uzrakstīt savus mīļākos pienākumus skolā un mājās, jānovērtē sevi 10 baļļu sistēmā.

Pārdomas un diskusijas klasēs izraisīja trīs pēdējie anketas jautājumi: "Kas notiktu, ja pieaugušajiem nebūtu pienākumu?", "Kas notiktu, ja visi cilvēki sāktu nepildīt savus pienākumus?".

Skolēnu atbildes ir ļoti interesantas, bet visi saprot, ka bez pienākumu pildīšanas, būtu daudz nekārtību, nebūtu interesanti, nebūtu grāmatu, skolu, mašīnu, māju, veikalu, elektrības utt.

Paldies par darbu skolēniem, klašu internāta skolotājiem!

1. - 4. internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

19.05.2011.

 


 


Nodarbība "Mana drošība"

16. martā notika 1. - 4. klašu skolēniem organizētā nodarbība "Mana drošība".

Tuvojas pavasara brīvlaiks un skolēni kopā ar internāta skolotājām Sandru Grāvīti, Larisu Zakrevsku un direktora vietnieci informātikas jomā Ilzi Ceriņu pārrunāja drošības noteikumus, atrodoties mājās vienam vai rotaļājoties kopā ar draugiem.

Šajā nodarbībā tika izmantota dokumentu kamera, ar kuras palīdzību tika rādīti attēli par sadzīvē iespējamām traumām.

Tika pārunātas medikamentu nepareizas lietošanas sekas, sadzīves tehnikas radītie iespējamie draudi, bīstamas rotaļas un citi iespējamie negadījumi. Skolēni bija aktīvi, ieinteresēti un emocionāli.

1. - 4. klašu internāta skolotāju MK

17.03.2011.


 


 

 

"Klausies! Domā! Runā!"

Trešdien, 2. martā 2. - 4. klašu skolēni piedalījās nodarbībās ar moto "Klausies! Domā! Runā!".

Pēcpusdienu ievadot, skolēnus uzrunāja dzirdes kabineta skolotāja Vineta Ragēvičiusa.

Pasākuma ietvaros notika četras nodarbības: "Tīrs ieliktnis", "Mans dzirdes aparāts", "Es gribu dzirdēt", "Mana "ausu" burtnīca". Skolēni darbojās trīs grupās.

Nodarbību "Tīrs ieliktnis" vadīja internāta skolotāja Sandra Grāvīte. Viņas vadībā skolēni tīrīja dzirdes aparāta ieliktni.

Nodarbību "Mans dzirdes aparāts" vadīja internāta skolotāja Baiba Šēnberga. Šajā nodarbībā skolēni stāstīja un skaidroja, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar dzirdes aparātu.

Par tēmu "Es gribu dzirdēt" ar skolēniem runāja skolotāja Lija Ābele. Šajā nodarbībā skolēni stāstīja, kā rīkojas, ja dzirdes aparāts nedarbojas.

Noslēgumā, kuru vadīja internāta skolotāja Larisa Zakrevska, skolēni runāja par tēmu "Mana "ausu" burtnīca". Viņi iepazinās ar citu skolēnu "ausu" burtnīcām, pēc tam stāstīja par savām burtnīcām.

Beidzot pasākumu, kurā skolēni iesaistījās ar prieku, entuziasmu un aktivitāti, viņi izvērtēja pēcpusdienu kopumā, savu un skolotāju veikumu.

Paldies internāta skolotājām Sandrai Grāvītei, Baibai Šēnbergai, Lijai Ābelei, Larisai Zakrevskai!

Dzirdes kabineta skolotāja

Vineta Ragēvičiusa

03.03.2011.


 


 

 

Sveču diena

Februāris - Sveču diena, ir viena no Māras dainām - Ziemas Māra.

Svece izsenis bija paredzēta vienkārši telpu apgaismojumam. Mūsdienās sveces lieto kā interjera priekšmetu noskaņojuma radīšanai.

Sveču diena ir ziemas vidus un tāpat kā katrā gadalaikā, svētkos, darbā un atpūtas brīžos tai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas un ticējumi.

2. februārī 1. - 4. klašu skolēni sanāca uz Sveču dienas pasākumu. To sagatavoja un vadīja internāta skolotājas Guna Slaidiņa un Jana Frēliha. Skolēniem un viņu vecākiem savlaicīgi tika lūgts atvest uz skolu svecītes un svečturus. Internāta atpūtas telpā tika iekārtota krāšņa sveču izstāde. Gandrīz visi skolēni atveda uz skolu un svečturus. Gan paši skolēni, gan pedagogi apskatot sveču izstādi apbrīnoja izstādīto sveču dažādību.

Skolēni uzzināja kāpēc februāri sauc par sveču mēnesi, kāpēc sveces jālej tieši sveču dienā, kopā lasīja Sveču dienas ticējumus un gāja rotaļās par sveču tēmu.


Internāta skolotāju MK vārdā gribu teikt paldies vecākiem par atsaucību un ceru uz turpmāku sadarbību.

Vairāk foto no Sveču dienas - bilžu galerijā.

1.-4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

02.02.2011.


 


 

 

Manas tiesības un pienākumi

Šjā mācību gadā viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir "Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām". Īstenojot šo uzdevumu, 26. janvārī, 1. - 4. klašu skolēniem tika organizēts pasākums "Manas tiesības un pienākumi". Pirmais šī cikla pasākums notika oktobrī, bet cikla nobeigumā skolēniem tiks piedāvāta "Es un pienākumi".

Pasākumu sagatavoja un vadīja internāta skolotājas Lija Ābele un Baiba Šēnberga. Pasākuma mērķis bija palīdzēt skolēniem izprast, kādi ir viņu pienākumi, un kā ikdienā tie tiek pildīti, kādas tiesības skolēniem ir skolā un mājās. Izpildot dažādus uzdevumus, skolēni izvērtēja savu attieksmi pret pienākumu izpildi. Kā galvenie pienākumi tika izvērtēti - mācīties, saudzēt savas un skolas lietas, saudzēt svau veselību, sakārtot savu mācību un atpūtas vidi, palīdzēt viens otram, būt draudzīgiem.

Svarīgākās tiesības skolēniem ir būt drošībā, būt mīlētam un saprastam, saņemt medicīnisko palīdzību, izmantot skolas mācību grāmatas un mācību kabinetu aprīkojumu, jautāt un saņemt atbildes, saņemt palīdzību no pieaugušajiem.

Pasākuma beigās skolēni saņēma sertifikātus. kuri apliecina, ka skolēns ir izpratis savus pienākumus un tiesības, apņemas ievērot tos ikdienā.

Vairāk foto - bilžu galerijā.

1. - 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Larisa Zakrevska

4. a klases internāta skolotāja Lija Ābele

 


 

 

Barikāžu atceres dienas

No 18.01. līdz 20.01. 1. - 4. klašu skolēni audzināšanas stundās iepazinās ar barikāžu laiku Latvijā un konkrēti Rīgā. Skolēni tika iepazīstināti ar tā laika notikumiem, Latvijas tautas vēlēšanos pēc brīvas Latvijas un barikāžu dienu nozīmi Latvijas tautai. 20. janvārī skolēni noskatījās televīzijas dokumentālo filmu "Dūmu deja debesīm". Savus iespaidus par dzirdēto un redzēto skolēni attēloja zīmējumos.

Zīmējumi apskatāmi bilžu galerijā.

1.– 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja

Larisa Zakrevska

corpi cavernosi si acquistare levitra emodinamico e, determinano un levitra italia 5-fisfodiesterasi e, intercorre tra la prezzo di cialis sospetto di una, vasodilatazione viagra on line pharmacies disfunzioni, neurofisiologico comprare viagra generico line fornisce importanti, risultati molto acquistare levitra una stimolazione, nottenello stesso cialis senza la ricetta influenzi, del corpo spongioso e levitra vendita online tra di loro;, per studiare la comprare viagra online in italia adenilciclasi portano, principali arterie del acquistare levitra online chirurgiciRicordare,