Pedagogi

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Korekcijas un rehabilitācijas metodikā komisija

Vineta Ragēvičiusa – metodikās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Sniedze Gubina

Zinaida Rumbeniece

Tatjana Lūkina

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Maiga Paegle

Ina Bankava

Indra Juste

Dace Sprince

Zoja Banga

Ineta Duģele

Līga Grāpēna

Antra Rozenberga

Arta Stikāne

Līga Lāce

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

Larisa Zakrevska - metodikās komisijas vadītāja

Agnese Dzērve

Juta Krauja

Sandra Grāvīte

Gunita Mežule

Egita Eglīte

Zinaida Rumbeniece

Linda Ivanovska

Jana Frēliha

Evita Garsele

Ita Zalte

Ilze Tauriņa

Gunita Bajēre

Rudīte Orlova

Ruta Paegle

Gaida Stankeviča

Speciālo klašu metodiskā komisija

Ineta Duģele - metodikās komisijas vadītāja

Dace Sprince

Lija Ābele

Zoja Banga

Anita Reinerte

Linda Ivanovska

Ligita Vasiļevska

Ina Bankava

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Baiba Sedlova

Antra Rozenberga

Daina Leite

Andris Tauriņš

Jolanta Straume

Ruta Paegle

Maiga Paegle

Gunita Bajāre

Indra Juste

Andris Dreija

Evita Garsele

Līga Vaite

Ita Zalte

Gaļina Čiževska

Aivars Vasiļevskis

Rudīte Ortlova

Imants Kelmers

Līga Grāpēna

Dace Melbārde

Sociālo zinību un vēstures metodiskā komisija

Antra Rozenberga - metodikās komisijas vadītāja

Ilona Berkolde

Dace Lediņa

5. – 12. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

Baiba Šenberga - metodikās komisijas vadītāja

Gunta Bulmeistare

Gunda Prauliņa

Ineta Melbārde

Indra Vītola

Kristiāna Stukāne

Dace Lediņa

Pārsla Bebre

Dace Lediņa

Lolita Āboliņa

Ruta Ulme

Viktorija Kelmere

Sporta metodiskā komisija

Ligita Vasiļevska - metodikās komisijas vadītāja

Aivars Vasiļevskis

Dace Melbārde

Arta Stikāne

Jevgēnijs Katajevs

Anzelms Tamanis

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija

Baiba Sedlova- metodikās komisijas vadītāja

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Rudīte Ortlova

Ruta Paegle

Gunita Bajāre

Valodu metodiskā komisija

Maiga Paegle - metodikās komisijas vadītāja

Dace Lediņa

Ina Bankava

Līga Lāce

Baiba Sedlova

Sarmīte Jenerte

Sniedze Gubina

Aija Liberte

Pirmsskolas metodiskā komisija

Uldze Strazdiņa - metodikās komisijas vadītāja

Asja Tauriņa

Ginta Giruca

Ieva Lūsīte

Sākumskolas metodiskā komisija

Sintija Lapsa - metodikās komisijas vadītāja

Sniedze Gubina

Gaida Stankeviča

Tatjana Lūkina

ājturību un tehnoloģiju metodiskā komisija

Ruta Paegle - metodikās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Daina Leite

Imants Kelmers

Andris Dreija

Velta Rone

Gita Dukure

Valentina Šīmaneca