Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Ruta Paegle- metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Andris Dreija

Daina Leite

Gita Dukure

Velta Rone

Valentīna Šimaņeca

 


Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Ruta Paegle- metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Andris Dreija

Daina Leite

Velta Rone

Valentīna Šimaņeca

 

 


 

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Ruta Paegle- metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Viesturs Priedītis

Daina Leite

Velta Rone

Valentīna Šimaņeca

 


 

 

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Ruta Paegle - metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Viesturs Priedītis

Daina Leite

Velta Rone

Nils Intenbergs

Edmunds Verguns

Gita Dukure


  

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Ruta Paegle - metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Viesturs Priedītis

Egīls Līsmanis

Daina Leite

Ineta Melece

Velta Rone

Edmunds Verguns

 

 


 

Tehnoloģiju un mājturības metodiskās komisijas sastāvs 2012./2013. mācību gadā

Ruta Paegle - metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Viesturs Priedītis

Egīls Līsmanis

Daina Leite

Ineta Melece

Dace Arāja

Velta Rone

Nils Intenbergs

Edmunds Verguns


  

Tehnoloģiju un mājturības metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Ruta Paegle - metodiskās komisijas vadītāja

Jolanta Straume

Imants Kelmers

Viesturs Priedītis

Egīls Līsmanis

Daina Leite

Dace Blūma

Dace Arāja

Iveta Pāže

Nils Intenbergs

Valentīna Šimaņeca

 


 

 

Darbmācības metodiskās komisijas sastāvs 2010./2011. mācību gadā

Ruta Paegle (komisijas vadītāja) - Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Jolanta Straume - Mājturības un tehnoloģiju (šūšana) skolotāja

Viesturs Priedītis - Mājturības un tehnoloģiju (metālapstrāde) skolotājs

Imants Kelmers - Mājturības un tehnoloģiju (kokapstrāde) skolotājs

Daina Leite - Vizuālās mākslas skolotāja

 


Darbmācības metodiskās komisijas darba mērķis ir speciālās pamatizglītības „Mājturības un tehnoloģijas” programmas izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem  apguves nodrošināšana, pamatojoties uz surdopedagoģijas principiem un darba metodēm.

 


Uzdevumi:

  1. pilnveidot izglītojamā izpratni par cilvēka dzīvesvides drošības un kvalitātes nosacījumiem un iespējām tās uzlabošanai, veicināt izglītojamā praktiskās rīcības un sociālās sadarbības prasmju attīstību, lai ikviens spētu patstāvīgi plānot un organizēt personīgo. mājturību, pildīt drošības nosacījumus, adekvāti rīkoties ekstremālās situācijās un ar izpratni un radoši iesaistītos tehnoloģisko procesu īstenošanā.
  2. Sekmēt  vārdu krājuma bagātināšanu, attīstot leksiku un gramatiski pareizu valodu kā saziņas un domāšanas līdzekli apgūstot mājturības un tehnoloģijas standartus, lai  iegūtās prasmes spētu pielietot ikdienas situācijās.
  3. Labiekārtot mācību kabinetus, mērķtiecīgi papildināt materiālo bāzi.
  4. Radīt skolēnos vēlmi piedalīties un pašiem organizēt aktivitātes, gatavojot skolēnu darbu izstādi, modes skati.
  5. Mērķtiecīgi attīstīt skolēnu patstāvīgā  darba iemaņas.
  6. Sniegt skolēniem nepieciešamo atbalstu labvēlīgā pedagoģiskā un sociālpsiholoģiskā vidē.
  7. Veicināt skolotāju tālākizglītošanos.

 


Darbmācības metodiskās komisijas darba plāns 2010./2011. mācību gadam.

 

 

Pasākumu plāns

1. Mājturības un tehnoloģiju MK skolas mācību olimpiāde - 09.03.

2. Mācību ekskursija zēniem uz SIA "Valmieras mēbeles" - aprīlī.

3. Starpnovadu amatu mācību olimpiāde zēniem 5. - 6. klases (12.04.), 7. - 8. klasei (15.04.), 9. klasei (02.03.).

4. Starpnovadu mājsaimniecības olimpiāde meitenēm 6., 8., 9. klasēm 16.03.

5. Modes skate 15.05.

6. Radošo darbu izstāde 11.05.

7. Viktorīna "Vai tu zini?" 09.05.- 11.05.

8. Sacensības klasēm "Amatu prasmes" - 4. - 10. klasēm - 11.05.


 

Darbmācības metodiskās komisijas pedagogu radošo darbu skates materiāli 2009./2010. mācību gadā.Ruta Paegle

Ieskaišu kontroldarbi 4. - 9. klasei.

"Darbību attēlojumi" - uzskates materiāls.

Olimpiādes uzdevumi.

"Mežģīņtamborējumi" - uzskates materiāls.


Jolanta Straume

"Krāsu mācība" - uzskates materiāls.

"Mašīnvīļu šūšana" - uzskates materiāls.

"Apģērbu modelēšana"- uzskates materiāls.

"Tērpu stili" - uzskates materiāls.


Imants Kelmers

Olimpiādes jautājumi.

Mācību materiāls valodas izpratnes attīstībai.

Mācību materiāls "Putnu būrīši".

 Darbmācības metodiskās komisijas darbības virzieni