Dzirdes centrs

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts


Informācija

Skolas dzirdes centrā bērni var saņemt valsts apmaksātus dzirdes aparātus. Līdz 2017. gada 31.decembrim sīkāka informācija šeit.
Dzirdes centra darbības virzieni

 • Dzirdes traucējumu diagnostika, ārstēšana.
 • Audioloģiskā izmeklēšana (dzirdes pārbaude).
 • Dzirdes traucējumu korekcija un rehabilitācija.

 

 


 

Dzirdes centra pakalpojumi

 • Dzirdes stāvokļa izmeklēšana - diagnostika, ārstēšana.
 • Dzirdes pārbaude - audiogramma.
 • Konsultācijas par dzirdes palīglīdzekļa izvēli un lietošanu.
 • Dzirdes aparāts un piederumu lietošanas un kopšanas apmācība.
 • Individuālo auss ieliktņu izgatavošana, remonts.

 

 


 

Dzirdes centra darba laiki

 • Trešdiena: 16.00 - 20.00
 • Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 • Piektdiena: 13.30 - 18.00
 • Pirmdiena, otrdiena, piektdiena: Pieņem bērnus un jauniešus, iepriekš piezvanot un vienojoties par individuālu pieņemšanas laiku.

 

Pieteikšanās vizītei – tālrunis, fax – 64207665

 

 


 

Darbinieki

Dzirdes centra vadītāja - audiologs - Dina Tanberga

Elektronikas tehniķis - Egons Cīrulis

Ausu, kakla, deguna ārsts (ORL) - Biruta Platgalve

Dzirdes tehniķis - Sarmīte Cīrule

 

 


 

Dzirdes centrs

Pēc statistikas datiem aptuveni 4% - 6% no pasaules iedzīvotājiem ir dzirdes traucējumi, 2% no tiem abpusēji (abām ausīm). To daļēji izskaidro ar iedzimtību, bet līdz ar dzīves intensitātes pieaugumu, liela nozīme ir troksnim sadzīvē - pārāk skaļa mūzika, darbs troksnī. Nevar noliegt arī dažu medikamentu kaitīgo ietekmi uz dzirdi. Arī galvas kausa traumas un dažas saslimšanas var dot ievērojamus dzirdes traucējumus (meningīts, encefalīts, gripa). Daļa dzirdes traucējumu ir saistīti ar vecuma izmaiņām. Būtiski dzirdes traucējumu konstatēt jau agrīni. Bērniem dzirde nepieciešama valodas attīstībai un apguvei. Pieaugušiem pacientiem tas ir nozīmīgi komunikācijā ar apkārtējo sabiedrību: gan darbā, gan sadzīvē.

Lai apstiprinātu vai izslēgtu aizdomas par iespējamo dzirdes traucējumu, nepieciešams savlaicīgi griezties pie ģimenes ārsta vai pie ORL (ārsts ausu, kakla un deguna slimībās), kurš tad arī noteiks tālāko taktiku - attiecīgu ārstēšanu vai dzirdes elektroakustisko korekciju (dzirdes aparāta pielāgošanu).

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas - attīstības centra struktūrvienība - dzirdes centrs darbojas kopš 1994. gada. Centra veidošanā lielu ieguldījumu ir devusi Valmieras rajona padome, Kārlis Greiškalns un Gīterslo apgabals Vācijā. Tika realizēts viens no lielajiem Valmieras un Gīterslo apgabala Vācijā projektiem. Projekta mērķis bija sagādāt visiem Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas skolniekiem individuālos dzirdes aparātus. Saņemtos vairāk kā 300 dzirdes aparātus vajadzēja pielāgot katram skolēnam individuāli ar tam paredzētu speciālu aparatūru. 1994. gada septembrī tika iekārtotas pirmās dzirdes centra telpas, tajās atradās audiometrs, dzirdes aparatūras regulējamā aparatūra, aparatūra individuālo auss ielikņu izgatavošanai.

Šajā laikā tika apmācīti gan pedagogi, gan dzirdes tehniķis. Vācijā firmā “Krane” dzirdes tehniķis apguva nepieciešamās iemaņas dzirdes aparātu pielāgošanā, apguva individuālo auss ieliktņu izgatavošanas tehnoloģiju. Pedagogiem notika seminārs audioloģijā. Sagādātā aparatūra un iegūtās zināšanas deva iespēju sniegt palīdzību ne tikai skolas bērniem, bet arī citiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem no Valmieras un apkārtējiem rajoniem.

1997. gada 6. martā dzirdes centrs ieguva jaunas, pielāgotas telpas, kurās uzstādīja datoru ar Vācijas firmas “Krane” pārstāvja R. Molmna (Mollmann) atvesto Noah programmatūru un Hi Pro adapteri dzirdes aparātu pielāgošanai datoram. Varēja sākt dzirdes aparātu pielāgošanu daudz ātrāk. Tika pieregulēti pirmie ar datoru programmējamie dzirdes aparāti. Turpmākos gados firma “Krane” ar ziedotāju palīdzību papildināja dzirdes centra materiālo un tehnisko bāzi, piegādāja jaunus dzirdes aparātus skolas bērniem, kas uzsāka mācības skolā. 2000. gadā dzirdes centrs uzsāka sadarbību ar Vācijas dzirdes aparatūras firmu “Kind”, kas uzdāvināja “Rastronics” dzirdes aparātu testēšanas un pieregulēšanas ierīci. 2001. gada martā sadarbībā ar valmieras valodas terapijas centru, dzirdes centrs ieguva mikroskopu, jaunu audiometru un timpanometru.

Šobrīd dzirdes centrs ir aprīkots ar mūsdienīgu diagnostikas, ārstēšanas un tehniskās aprūpes aparatūru. Centra darbinieki kursos un semināros ir cēluši savu profesionalitātei firmās “Krane”, “Oticon”, “Widex”, Karalinskas slimnīcas Audioloģijas nodaļā, Zviedrijas Alvikas skolas dzirdes centrā, Latvijas bērnu dzirdes centrā, Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitācijas fakultātē, Krievijas korekcijas pedagoģijas institūtā.

 

 


 

Dzirdes aparatūras ražotāji, ar to saistīti resursi

www.phonak.com

 

 


 

 

Dzirdes centra telpas Valmierā L.Paegles ielā 5/7

Jaunās telpas, atklātas 2012. gadā

Jaunās telpas, atklātas 2012. gadā.

 

 


 

 

Vēsturiskās dzirdes centra telpas (1997.-2011.)