Projekti

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Cienījamais projektu īstenotāj!

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina iesākto tradīciju un gada nogalē labākajiem ES Mūžizglītības programmas projektiem pasniegs kvalitātes balvu "SPĀRNI-2013".

Kvalitātes balvai tiek nominēti šādi organizāciju īstenotie projekti:

2009. un 2010. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie  Comenius un Grundtvig apakšprogrammu Partnerības projekti, un kuru īstenotie projekti pēc gala atskaites vērtēšanas ir saņēmuši labas prakses projekta novērtējumu;

2009. un 2010. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projekti;

2009. un 2010. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Comenius apakšprogrammas Regio partnerības projekti, un kuru īstenotie projekti pēc gala atskaites vērtēšanas ir saņēmuši labas prakses projekta novērtējumu;

2011. un 2012. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie   Grundtvig apakšprogrammas Darbnīcas projekti;

2009, 2010. un 2011. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Grundtvig apakšprogrammas Senioru brīvprātīgā darba projekti;

2009. un 2010. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekti;

2010. un 2011. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekti, un kuru īstenotie projekti pēc gala atskaites vērtēšanas, ir saņēmuši labas prakses projekta novērtējumu;

2010. un 2011. gada projektu iesniegumu konkursā īstenotie Erasmus intensīvās programmas projekti.

Jūsu organizācijas īstenotais projekts (PROJEKTA NUMURS - 2009-1-LV2-COM13-00660 1, PROJEKTA NOSAUKUMS „FURTHER SECONDARY AND VOCATIONAL EDUCATION OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT FOR HARD AND HEARING STUDENTS”) atbilst šiem kritērijiem, tādēļ tas tiek nominēts kvalitātes balvai un eksperti veikts to tālāku izvērtēšanu.

Ar cieņu,

VINETA BRINGULE

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departaments

Comenius un Mācību braucienu nodaļa

Programmas speciāliste

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA