Metodiskās komisijas

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Skolā darbojas šādas mācību priekšmetu metodiskās komisijas:

1. Sākumskolas

2. Valodu

3. Sociālo zinību

4. Tehnoloģiju un mājturības

5. Tehnoloģiju un zinātņu

6. Sporta

7. Speciālo klašu metodiskā komisija

8. Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību

9. 1. - 4. klašu internāta skolotāju

10. 5. – 12. klašu internāta skolotāju