Internāta aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Skolēnu dome aktīvi veic reidus guļamistabās, izvērtējot kārtību tajās.

Ir prieks, ka dažas istabas ir kārtīgas jebkurā laikā. Tādas ir 231.istaba brāļiem Jānim un Eduardam, 232.istaba Rolandam. Arī meitenēm 254.istaba Elīzai,Madarai,Danai,Paulai, 252.istaba Danielai, Inai,Agnijai un Kristīnei. Šie skolēni Ziemassvētkos saņēma veicināšanas balvas.

Internāta guļamistabas pamazām tiek pie jaunām vienādas krāsas mēbelēm. Visās guļamistabās ir skaisti drēbju skapji, galdi ar atvilknēm. Vēl tikai dažām guļamistabām nav jaunie apavu plaukti. Skolēni ļoti gaida, kad būs taburetes lai nebūtu vienmēr jāsēž gultās.

Vec.int.audz.Z.Gredzena

 


 

 

Šajā mācību gadā labiekārtosim skolēnu internāta istabiņas. Tiks atjaunoti drēbju skapji. Katrā istabiņā būs galds, pie kura skolēni varēs darboties – spēlēt galda spēles, izpildīt kādu nokavētu rakstu darbu.

Istabiņas kļūs gaumīgākas, gaišākas.

Aicinām skolēnus izteikt savas idejas par istabiņu labiekārtošanu.

Šajā nedēļā no 21. – 25.oktobrim internātā noris ģenerāltīrīšanas darbi. Skolēni sakopj savas istabiņas, sakārto savas personīgās lietas.

Vecākās internāta skolotājas Zaiga Gredzena un Larisa Zakrevska

 

 


 

Guļamistabu konkursa rezultāti

2012./2013.mācību gada 1.semestra noslēgumā apkopoti rezultāti par guļamistabu kārtību. Visčaklākie savu istabiņu kārtības uzturēšanā bijuši Kristaps Razminovičs un Nauris un Rolands Pintāni (abām guļamistabām ar vienādu punktu skaitu piešķirta 1.vieta). 2.vietu ieguvušas 5./9.c klases meitenes Sigita Dāldere, Aivita Krieviņa un Lakija Bogdanova, 3.vietā 5./9.c klases zēni Rihards Škraba un Ričards Āboltiņš. Atzinības rakstus par regulāru labas kārtības uzturēšanu guļamistabās saņēmuši 241.istabā dzīvojošie zēni Jānis Brička, Viktors Kņazkins, Ingars Matutis, 250. istabas meitenes Beāte Grinšpone, Elīna Žurakovska, Elvita Driķe un 228.istabas zēni Arnis Stirāns un Armands Hildebrants.

1.-4.klašu skolēniem labākie ir 3.klases skolēns Mārtiņš Kramiņš, 1./2.d.klases skolnieces Aivita un Elvita Puķītes un 4.klases meitenes Madara Zēmele, Elīza Geiduka, Dana Cērmane.

Vecākās internāta skolotājas Zaiga Gredzena un Larisa Zakrevska

 

 


 

2011./2012. mācību gada 1. semestrī notika guļamistabu konkurss. Tas notiek katru mācību gadu, katru semestri. Skolēnu domes pārstāvji iet reidos pa guļamistabām. Atbildību par pārbaudi vienmēr uzņemas Armands Hildebrants. Viņš ir ļoti prasīgs un taisnīgs guļamistabu vērtējumos. Vienmēr rūpējas par savas istabas kārtību. Armandam patīk puķers, kas netrūkst viņa guļamistabā. Guļamistabas pārbauda arī medicīnas darbinieki. Protams, katru rītu skolēni uzkopj savas guļamistabas, par to saņemot vētējumu.

Guļamistabu konkursa rezultāti:

Meitenēm:

1. vieta 247. ist.( 6/8 c kl.) Sigitai Dālderei un Aivitai Krieviņai

2. vieta 249. ist. ( 6. kl.) Annai Ramonai Dičpeterei un Agnijai Leišavniecei

3. vieta 250. ist.(6., 7.b, 8. kl.) Elvitai Driķei, Beātei Grīnšponei un Elīnai Žurakovskai

Zēniem:

1. vieta 228. ist. (7.a, 6. kl.) Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam

2. vieta 244. ist. (7.a kl.) Kristapam Razminovičam

3. vieta 250. ist. (7.b., 6., 8. kl.) Rolandam un Naurim Pintāniem

 

 


 

 

No 12. – 15. decembrim notika internāta guļamistabu ģenerāltīrīšana. Skolēni tīrīja logus, spoguļus, sienas; centās iztīrīt guļamistabu stūrus, putekļus zem skapīšiem. Tāpat sakārtoja savas personīgās lietas naktsskapīšos, skapjos.

15. decembrī skolēnu domes pārstāvji novērtēja padarīto darbu – kārtību guļamistabās.

Brīvajā laikā skolēni atpūšas internāta atpūtas telpā gan spēlējot galda spēles, novusu, gan vienkārši sarunājoties.

Vecākā internāta skolotāja Zaiga Gredzena


 


 

 

Ceturtdien, 8.decembrī, Valmierā pie Kultūras centra no plkst.17.00 līdz 19.00 viesojās Ziemassvētku karavāna, kuru jau divpadsmito gadu Latvijā organizē “Coca-Cola" īpašas Ziemassvētku labdarības kampaņas ietvaros, sniedzot atbalstu bērniem. Valmiera bija pirmā pilsēta, kuru Latvijā šogad apciemoja Ziemassvētku karavāna.

Ziemassvētku karavānas apmeklētājiem bija iespēja satikt Ziemassvētku vecīti un kopā ar elfiem radoši darboties viņu darbnīcā. Ikviens varēja nofotografēties ar Ziemassvētku vecīti un saņemt fotogrāfijas turpat uz vietas, veidot Ziemassvētku kartiņas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Mūsu skolas bērni izstāvēja rindu, lai nofotografētos kopā ar saviem draugiem un Ziemassvētku vecīti. Tāpat visi varēja dzert karstu upeņu sulu, lai sasildītos.

Vakaros no plkst.19.00 līdz plkst. 21.00 skolēni ir aktīvi datorklases apmeklētāji.

Vecākās internāta skolotāja Zaiga Gredzena


 


 

 

Ikdienas dzīve internātā

Vecākās internāta skolotāja

Zaiga Gredzena

 


 

 

Guļamistabu konkurss noslēdzies!

Beidzies I mācību semestris. Internātā noslēdzies guļamistabu konkurss. Visa mācību semestra laikā katru darba dienu tika vērtētas guļamistabas, to tīrība, kārtība, estētiskais noformējums. Dienas steigā ne vienmēr izdodas uzturēt kārtību. Skolēnu dome organizēja reidus, pēcpusdienās pārbaudot un vērtējot guļamistabus.

Izvērtējot konkursa rezultātus, meitenēm par guļamistabu kārtību 1.vieta - 246.istabai – (9.c klases Ilonai Mežītei un 7.c klases Sigitai Dālderei); 2.vieta - 258.istabai –( 5.klases Agnijai Leišavniecei un Annai Ramonai Dičpeteri); 3. vieta – 250.istabai – ( 6.a, b klases Elvitai Driķei un Elīnai Pudžai).

Zēniem tika apbalvotas divas guļamistabas – 1. vieta – 234. istabai –( 9.c klases Atim Upītim un Valdim Galvanam); 2.vieta – (7., 8.klases Elmāram Lācim, Naurim Pintānam un Ģirtam Paģirim).

Mazajās klasēs guļamistabu konkursa uzvarētāji meitenēm ir 1.vieta Sabīnei Bukātei un Nadīnai Leitertei (1.-2. klase), 2. vieta Madari Zēmelei, Elīzai Geidukai un Danai Cērmanei (2. klase), 3. vieta Nikijai Bogdanavičai un Aivitai Krieviņai (1./4. klase un 4./7.c klase)

Mazajās klasēs zēniem 1. vieta Raivim Vidiniekam un Ralfam Liepiņam (2. klase), Dināram Visockim un Kristiānam Geidukam (4.b klase), 3. vieta Mikam Avdejevam un Rolandam Pintānam (3., 4a klase).

Mazajās klasēs notika īpašs konkurss Par garderobes kārtību un konkurss par uzvedību.

Garderobes kārtības konkursā 1. vieta - 1./4. c un 4./7.c klasēm. 2. vieta 1.-1. un 1.-2. klasēm. 3. vieta 4. a un b klasēm.

Uzvedības konkursa uzvarētāji ir Madara Zēmele no 2 klases - 1. vieta, Laura Terentjeva no 3. klases - 2. vieta un Ina Bodrova no 3. klases - 3. vieta.

Novēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un labas sekmes mācībās Jaunajā gadā!

Vecākās internāta skolotājas Zaiga Gredzena un Larisa Zakrevska


 


 

 

Konkurss "Labākā guļamistaba"

20. decembrī noslēgsies konkurss "Labākā guļamistaba" 1. semestrī. Istabas vērtē Zaiga Gredzena, Larisa Zakrevska un Skolēnu dome. Konkursā piedalās visas klašu grupas.

(Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.)

 

 


 

 

Intrenāta L. Paegles ielā 20 atklāšana

13.novembrī Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā priecīgs notikums – jaunā internāta atklāšanas svētki.

Internātā L.Paegles ielā 20 dzīvos pirmsskolas izglītības grupu bērni un vidusskolēni.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja skolas direktors A.Tauriņš, SCO Centrs valdes priekšsēdētājs Jānis Matisons un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis. Svinīgi atklāšanā tika pārgriezta lenta.

Kultūrizglītības pulciņu dalībnieki ar deju un melodeklamācijām ieskandināja jaunās telpas.