Skolas dome

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts


Vecāku pārstāvji Skolas domei 2017./2018. mācību gadā

PII grupas – Sanita Blūma

1 – 1./1 – 2. klase – Rudīte Actiņa

2. klase – Vita Reinalde

3./4.c klase – Vineta Brokāne

4. klase – Liāna Upesjure

5. klase – Inguss Liniņš

6. klase – Līna Viļuma

7. klase – Aivars Biezbārdis

8. klase – Maija Krūmiņa

5./6.d klase – Linda Pelša

9. klase – Liāna Upesjure

10. klase – Juris Avdejevs

11. klase – Edgars Makšims

12. klase – Artis Lapiņš

1./2.d klase – Dace Kalniņa

7./8.d klase – Maritana Gorina

2./3.d klase – Marina Mihailova

4.d klase – Ulrika Kalniete

1./2.c klase – Evita Lapiņa

4./8.f klase – Ligita Preimane

5./9.e klase – Vija Ivanovska

2./3.f klase – Betija Jansone

1./4.f klase – Ineta Kurjanoviča

 


Vecāku pārstāvji Skolas domei 2016./2017. mācību gadā

PII grupas – Sanita Blūma

1. – 1..klase – Rudīte Actiņa

1. – 2. klase – Vita Reinalde

2. klase – Vineta Brokāne

3. klase – Ingrīda Ozola

4. klase – Dzintra Bērta

5. klase – Līna Viļuma

6. klase – Aivars Biezbārdis

7. klase – Maija Krūmiņa

5./7.d klase – Anda Vamniece

8. klase – Inese Gončaruka

9. klase –  Juris Avdejevs

10.klase – Edgars Makšims

11. klase – Evita Lapiņa

12. klase – Aivija Vestere

6./8.d klase – Inese Meļķe

1./2.d klase – Marina Mihailova

3./4.d klase – Ulrika Kalniete

1./3.c klase – Evita Lapiņa

5./7.f klase – Jānis Milers

4./8.e klase – Vija Ivanovska

1./3.f klase – Betija Jansone

 

 


 

 

Skolēnu domes darba plāns 2016./2017. mācību gada 1. semestrim šeit.

 

 


 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2016./2017. mācību gadā

Rolands Pintāns Skolēnu domes priekšsēdētājs
Laura Vicinska Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Daniela Krilova Protokoliste

Agnija Leišavniece
Kristīne Volberga
Aivita Puķīte

Mācību darbs

Huberts Bērziņš
Daniela Krilova
Laura Vicinska

Pasākumu organizēšana

Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns

Diskotēku organizēšana

Roberts Immurs
Sabīne Bukāte
Ance Lapiņa
Rolands Pintāns

Sabiedriski lietderīgais darbs
(internāti, guļamistabu konkursi, talkas u.c.)

Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Raivis Gončaruks
Kristofers Kraze

Sports
Ance Lapiņa
Laura Vicinska
Afišu gatavošana
Sabīne Bukate
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

 

 


 

Vecāku pārstāvji Skolas domei 2015./2016. mācību gads

PII grupas – Jānis Mizonis

1. –1. klase – Didzis Apinis

1. –2. klase – Vineta Brokāne – Skolas Domes priekšsēdētāja (t.26487399)

2. klase – Ingrīda Ozola

3. klase – Inguss Liniņs

4. klase – Līna Viļuma

5. klase – Aivars Biezbārdis

6. klase – Maija Krūmiņa

7.klase – Linda Zēmele

8. klase – Juris Avdejevs

9.A klase – Edgars Makšims

9.B klase – Anita Baicova

10. klase – Evita Lapiņa

11. klase – Aivija Veistere

1./5.F, un 3./7.E klases – Jānis Milers

1./4.C klase – Ziedīte Matuzele

5./6.C klase – Ulriha Kalniete

1./2.D klase – Līga Tillere

3./4.D klase – Anda Namniece

5./6.D klase – Inese Meļķe

 

 


 

 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2015./2016. mācību gadā

Nauris Pintāns Skolēnu domes priekšsēdētājs
Lelde Kursīte Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Lelde Kursīte Protokoliste

Madara Zēmele
Huberts Bērziņš

Mācību darbs

Kristīne Bērziņa
Kristaps Razminovičs

Kultūras darbs
(piedalīties pasākumu organizēšanā)

Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns

Kultūras darbs
(noorganizēt diskotēkas)

Atvars Naglis
Herberts Misa
Agnija Leišavniece

Sabiedriski lietderīgais darbs
(skolas internāts, vidusskolas internāts, talkas u.c.)

Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Kristiāns Geiduks
Valters Rutko
Ralfs Liepiņš
Kristofers Kraze

Sports
Lelde Kursīte Skolēnu priekšlikumu apkopošana
Rolands Pintāns
Miks Andrejevs
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

Skolēnu domes priekšsēdētājs  Nauris Pintāns

 


 

 

Vecāku pārstāvji Skolas domei 2014./2015. mācību gads

PII grupas – Jānis Mizonis

1.-1. – Vineta Brokāne

1.-2. – Ingrīda Ozola

2. – Inguss Liniņš

3. – Mihails Lubūzis

4. – Irita Raizīte

5. – Maija Krūmiņa

6. – Liāna Upesjure

7. – Juris Avdejevs

8.A – Edgars Makšims

8.B – Anita Boicova

9. – Evita Lapiņa

10. – Aivita Veistere

12. – Velta Magone

1./6.E – Lāsma Lādiga

1./3.D – Rolands Lācis

5./9.C – Marina Radviliene

1./4.C – Dace Grīnberga

4./5.D – Inese Meļķe

3./5.F – Līga Evarsone 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2014./2015. mācību gadā

Elvīra Jonušauska Skolēnu domes priekšsēdētāja
Kristīne Krista Magone Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Lelde Kursīte Protokoliste

Lelde Kursīte
Elīna Žurakovska
Kristaps Razminovičs
Madara Zēmele

Mācību darbs
Kristīne Krista Magone
Arnis Stirāns
Kultūras darbs
(piedalīties pasākumu organizēšanā)
Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns
Kultūras darbs
(noorganizēt diskotēkas)

Jānis Tamsons
Rolands Pintāns
Nauris Pintāns
Daniela Krilova
Jānis Feldmanis

Sabiedriski lietderīgais darbs
(skolas internāts, vidusskolas internāts, talkas u.c.)

Elvīra Jonušauska
Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Kristiāns Geiduks
Andis Rasmuss
Jānis Feldmanis

Sports
Dana Cērmane
Elvīra Jonušauska
Elīna Žurakovska
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

Skolēnu domes priekšsēdētāja  Elvīra Jonuša


  

Vecāku pārstāvji Skolas domei 2013./2014.m.g.

PII - Vineta Brokāne – skolas domes priekšsēdētāja (tel.26487399)

1. - 1. klase - Ingrīda Ozola

1. - 2. klase - Ingus Liniņš

2. klase - Līga Immure

3. klase -  Irita Raižīte

4. klase -  Maija Krūmiņa

5. klase -  Sarmīte Geiduka

6. klase - Iveta Avdejeva

7.a klase -  Edgars Makšims

7.b klase -  Sarmīte Geiduka

8. klase -  Gunārs Stirāns

9.a klase - Ilona Mežinska – priekšsēdētājas vietniece (tel. 29927927)

9.b klase - Aivija Veistere

11. klase - Velta Magone

12. klase - Mudīte Hildebrante

1./5. e, 2./9.c klase  - Ruslana Streļcova

1./2.d klase - Rolands Lācis

3./4.d klase - Elita Mika

4./8.c klase -  Vivita Celmiņa

Skolas pārstāvji - Skolas direktors A.Tauriņš, direktora vietniece I.Kursīte, skolotāji A.Reinerte, G.Stankeviča, D.Lediņa, D.Sprince., R.Paegle

 

 


 

Skolēnu domes pienākumi 2013./2014. m.g.

Skolēnu domes priekšsēdētāja - Elvīra Jonušauska

Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece - Kristīne Krista Magone

Protokoliste - Amanda Hildebrante

Mācību darbs - Lelde Kursīte, Elīna Žurakovska, Amanda Hildebrante, Liene Jaunzeme

Kultūras darbs, piedalīties pasākumu organizēšanā - Kristīne Krista Magone, Jānis Bruģmanis

Diskotēku organizēšana - Andris Cvetkovs, Miks Avdejevs

Sabiedriski lietderīgais darbs ( skolas internāts, mazais internāts, talkas u.c.) - Rolands Pintāns, Elvita Driķe

Skolas avīze - Elvīra Jonušauska, Madara Zēmele

Sports - Kristiāns Geiduks, Valters Rutko

Aptauju, anketu un testu veikšana, apkopošana - Artis Mežinskis, Kristīne Bērziņa

Skolēnu domes priekšsēdētāja Elvīra Jonušauska
Vecāku pārstāvji Skolas domei 2012./2013.m.g.


Vineta Brokāne – skolas domes priekšsēdētāja, bērnudārza audzēkņu vecāku pārstāvis (26487399)

Sintija Mutule – 1. – 1. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Līga Immure – 1.– 2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Irita Raižīte – 2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Maija Krūmiņa – 3. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Sarmīte Geiduka – 4. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Iveta Avdejeva – 5. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Edgars Makšims – 6.a klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Sarmīte Geiduka – 6.b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Gunārs Stirāns – 7. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Ilona Mežinska – priekšsēdētājas vietniece, 8.a klases izglītojamo vecāku pārstāvis (22927927)

Aivija Veistere – 8.b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Vija Pāne – 9. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Velta Magone – 10. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Mudīte Hildebrante – 11. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Ārija Kārkliņa – 12. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Ruslana Streļcova – 1./4. e klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Normunds Kalašs – 1./2.d klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Daiga Lapsiņa – 5./9.c klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Marika Markovska – 1./9.c klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Skolas pārstāvji:

Skolas direktors A.Tauriņš, direktora vietniece I.Kursīte, skolotāji A.Reinerte, G.Stankeviča, D.Lediņa, D.Sprince., R.Paegle, skolēni M. Bruže, K. Magone


Skolēnu domes sastāvs 2012./2013. mācību gads

Skolēnu domes priekšsēdētāja – Maira Bruže

Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece – Kristīne Magone

Protokoliste – Amanda Hildebrante

Mācību darbs – Liene Jaunzeme, Elīna Žurakovska, Armands Hildebrants

Kultūras darbs, piedalīties pasākumu organizēšanā – Valters Rutko, Diāna Grenevica

Noorganizēt diskotēkas – Andris Cvetkovs

Sabiedriski lietderīgais darbs (skolas internāts, mazais internāts, talkas u.c.) – Arnis Stirāns, Lelde Kursīte, Elvīra Jonušauska, Jānis Strods

Skolas avīze – Laura Vicinska, Amanda Hildebrante

Sports – Inta Hartmane, Arvis Vocišs Maksims Mitkins, Kristīne Magone, Beāte Grīnšpone

Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana – Jānis Bruģmanis, Elvita Driķe, Eduards Tamsons

Skolēnu domes priekšsēdētāja  Maira Bruže
Vecāku pārstāvji Skolas domei 2011./2012. mācību gadā.

Vineta Brokāne - bērnudārza audzēkņu vecāku pārstāvis (26487399)

Līga Immure - 1.-1. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26435154 SMS)

Dana Borisova - 1.-2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26108781)

Biruta Stepiņa - 2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29992811)

Linda Zēmele - 3. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26794407)

Iveta Avdejeva - 4. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26067355)

Svetlana Svetļičnaja - 5 a klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29364277)

Sarmīte Geiduka - 5 b klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29445428)

Solvita Martīnova - 6. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26609433)

Ilona Mežinska - 7 a klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29927927)

Aivija Veistere - 7 b klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29167848)

Vija Pāne - 8. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29382196)

Laima Ābrama - 9. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (26473865)

Zigurds Skride -11. klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29298974)

Biruta Stepiņa -  1./3. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29992811)

Marina Radviliene - 6./8. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis (29514605)

Skolas dome

Skolas darbā svarīga ir pašpārvaldes loma. Skolā darbojās Skolēnu dome un Skolas dome. Skolas domes sastāvu veido Skolēnu domes divi pārstāvji, izglītojamo vecāku pārstāvji, skolas darbinieku pārstāvji.

Skolas domes sēdes notiek vidēji četras reizes gadā. Skolas dome risina dažādu jomu jautājumus, kuri saistīti ar skolas dzīvi.Skolēnu domes sastāvs un pienākumi 2011./2012. mācību gadā

Skolēnu domes sastāvs 2011./2012. gadā
Skolas domes sēde 2010. gada 24. septembrī.Skolēnu domes sastāvs un pienākumi 2010./2011. mācību gadā.

Kristīne Magone - skolēnu domes priekšsēdētāja

Diāna Grenevica - skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece

Dana Povhana - protokoliste

Inta Hartmane, Paula Kesenfelde - mācību darbs

Emīls Krams, Elīna Žurkovska, Viktors Ķuzis, Elvita Driķe, Jānis Bruģmanis, Kristīne Bistrova, Aļona Kurakina - kultūras darbs

Maira Bruže, Elvīra Jonušauska - skolas avīze veidošana

Maksims Mitkins, Agnis Leišavnieks, Atis Upītis, Arvis Vocišs, Elmārs Lācis - sports

Dana Povhana, Valters Rutko, Artis Mežinskis - sadarbība ar citām skolām

Jānis Bruģmanis, Maksims Mitkins - Aptaujas - to veikšana un informācijas apkopošana

Skolēnu domes darbības pamatvirzieni

 1. Aptauju, anketēšanu veikšana
 2. Sadarbības veidošana ar citām skolām
 3. Informatīvo materiālu sagatavošana un skolas avīzes izdošana
 4. Skolas fiziskās vides sakopšana
 5. Skolas sporta pasākumu organizēšana
 6. Skolas iekšējās kārtības noteikumu iedzīvināšana
 7. Kultūras un ārpusstundu pasākumu organizēšana
 8. Sadzīves apstākļu uzlabošana skolas internātos
 9. Atbalsts mācību darba pilnveidošanā

Vecāku pārstāvji Skolas domei 2010./2011. mācību gadā.

Liāna Upesjure - bērnudārza audzēkņu vecāku pārstāvis

Dana Borisova - 1.-1. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Biruta Stepiņa - 1.-2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Linda Zēmele - 2. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Iveta Avdejeva - 3. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Svetlana Svetļičnaja - 4 a klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Sarmīte Geiduka - 4 b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Solvita Martīnova - 5. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Ilona Mežinska - 6 a klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Aivija Veistere - 6 b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Verners Lācis - 7. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Laima Ābrama - 8. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Santa Kesenfelde - 9. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Sanita Ceriņa - 9. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Zigurds Skride -10. klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Biruta Stepiņa -  1./2. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Marina Radviliene - 4./7. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Ilva Luss - 9. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Daiga Lapsiņa - 7./9. c klases izglītojamo vecāku pārstāvis