Skolēnu dome

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 

Skolēnu domes darba plāns 2017./2018. mācību gada 1. semestrim šeit.

 

 


 

 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2017./2018. mācību gadā

Huberts Bērziņš
Skolēnu domes priekšsēdētājs
Rolands Pintāns
Skolēnu domes priekšsēdētāja vietnieks
Laura Makšima
Protokoliste

Agnija Leišavniece
Daniela Šīrante

Mācību darbs

Huberts Bērziņš
Roberts Immurs

Kristofers Kraze
Ance Lapiņa

Pasākumu organizēšana

Herberts Misa
Rolands Pintāns

Diskotēku organizēšana

Aleksandrs Kreičmani
Huberts Bērziņš
Rolands Pintāns

Sabiedriski lietderīgais darbs
(internāti, guļamistabu konkursi, talkas u.c.)

Raivis Gončaruks
Roberts Immurs
Kristofers Kraze

Sports
Ance Lapiņa
Madara Zēmele
Afišu gatavošana
Kristīne Volbergs
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

 

 

 


 

 

 

Skolēnu domes darba plāns 2016./2017. mācību gada 2. semestrim šeit.

Skolēnu domes darba plāns 2016./2017. mācību gada 1. semestrim šeit.

 


SKOLĒNU DOMES pienākumi

2016./2017. mācību gadā

Rolands Pintāns Skolēnu domes priekšsēdētājs
Laura Vicinska Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Daniela Krilova Protokoliste

Agnija Leišavniece
Kristīne Volberga
Aivita Puķīte

Mācību darbs

Huberts Bērziņš
Daniela Krilova
Laura Vicinska

Pasākumu organizēšana

Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns

Diskotēku organizēšana

Roberts Immurs
Sabīne Bukāte
Ance Lapiņa
Rolands Pintāns

Sabiedriski lietderīgais darbs
(internāti, guļamistabu konkursi, talkas u.c.)

Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Raivis Gončaruks
Kristofers Kraze

Sports
Ance Lapiņa
Laura Vicinska
Afišu gatavošana
Sabīne Bukate
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

 

 


 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2015./2016. mācību gadā


Nauris Pintāns Skolēnu domes priekšsēdētājs
Lelde Kursīte Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Lelde Kursīte Protokoliste

Madara Zēmele
Huberts Bērziņš

Mācību darbs

Kristīne Bērziņa
Kristaps Razminovičs

Kultūras darbs
(piedalīties pasākumu organizēšanā)

Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns

Kultūras darbs
(noorganizēt diskotēkas)

Atvars Naglis
Herberts Misa
Agnija Leišavniece

Sabiedriski lietderīgais darbs
(skolas internāts, vidusskolas internāts, talkas u.c.)

Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Kristiāns Geiduks
Valters Rutko
Ralfs Liepiņš
Kristofers Kraze

Sports
Lelde Kursīte Skolēnu priekšlikumu apkopošana
Rolands Pintāns
Miks Andrejevs
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

Skolēnu domes priekšsēdētājs  Nauris Pintāns

 


 

 

SKOLĒNU DOMES pienākumi

2014./2015. mācību gadā

Elvīra Jonušauska Skolēnu domes priekšsēdētāja
Kristīne Krista Magone Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece
Lelde Kursīte Protokoliste

Lelde Kursīte
Elīna Žurakovska
Kristaps Razminovičs
Madara Zēmele

Mācību darbs
Kristīne Krista Magone
Arnis Stirāns
Kultūras darbs
(piedalīties pasākumu organizēšanā)
Kristaps Razminovičs
Nauris Pintāns
Kultūras darbs
(noorganizēt diskotēkas)

Jānis Tamsons
Rolands Pintāns
Nauris Pintāns
Daniela Krilova
Jānis Feldmanis

Sabiedriski lietderīgais darbs
(skolas internāts, vidusskolas internāts, talkas u.c.)

Elvīra Jonušauska
Madara Zēmele
Elvita Driķe

Skolas avīze

Kristiāns Geiduks
Andis Rasmuss
Jānis Feldmanis

Sports
Dana Cērmane
Elvīra Jonušauska
Elīna Žurakovska
Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana

Skolēnu domes priekšsēdētāja  Elvīra Jonušauska
Jaunievēlētā
SKOLĒNU DOME
APSVEICAM!

1. Lelde Kursīte

2. Jānis Bruģmanis

3. Madara Zēmele

4. Kristīne Magone

5. Kristiāns Geiduks

6. Elvīra Jonušauska

7. Arnis Stirāns

8. Dana Cērmane

9. Rolands Pintāns

10. Elīna Žurakovska

11. Jānis Strods

12. Mirdza Rūja

13. Daniela Krilova

14. Jānis Tamsons

15 Voldemārs Vilcāns

Septembrī domē tiks iekļauti 10. klašu pārstāvji.

Septembra pirmajā nedēļā notiks domes priekšsēdētāja, vietnieka ievēlēšana, pienākumu sadalīšana.

 


 

 

Skolēnu domes pienākumi

2013./2014. mācību gadā


Skolēnu domes priekšsēdētāja - Elvīra Jonušauska

Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece - Kristīne Krista Magone

Protokoliste - Amanda Hildebrante

Mācību darbs - Lelde Kursīte, Elīna Žurakovska, Amanda Hildebrante, Liene Jaunzeme

Kultūras darbs, piedalīties pasākumu organizēšanā - Kristīne Krista Magone, Jānis Bruģmanis

Diskotēku organizēšana - Andris Cvetkovs, Miks Avdejevs

Sabiedriski lietderīgais darbs ( skolas internāts, mazais internāts, talkas u.c.) - Rolands Pintāns, Elvita Driķe

Skolas avīze - Elvīra Jonušauska, Madara Zēmele

Sports - Kristiāns Geiduks, Valters Rutko

Aptauju, anketu un testu veikšana, apkopošana - Artis Mežinskis, Kristīne Bērziņa

Skolēnu domes priekšsēdētāja Elvīra Jonušauska

 


 

 

Skolēnu domes sastāvs

2013./2014. mācību gadā

1. Kristīne Krista Magone 11. klase

2. Lelde Kursīte 7.a klase

3. Jānis Bruģmanis 11. klase

4. Elīna Žurakovska 8. klase

5. Elvita Driķe 9.b klase

6. Elvīra Jonušauska 11. klase

7. Liene Jaunzeme 12. klase

8. Rolands Pintāns 7.a klase

9. Valters Rutko 9.a klase

10. Maksims Mitkins 11. klase

11. Amanda Hildebrante 12. klase

12. Andris Cvetkovs 12. klase

13. Kristīne Bērziņa 7.b klase

14. Kristiāns Geiduks 7.b klase

15. Miks Avdejevs 6. klase

16. Artis Mežinskis 9.a klase

17. Madara Zēmele 5. klase
Skolēnu domes pienākumi

2012./2013. mācību gads

Skolēnu domes priekšsēdētāja – Maira Bruže

Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece – Kristīne Magone

Protokoliste – Amanda Hildebrante

Mācību darbs – Liene Jaunzeme, Elīna Žurakovska, Armands Hildebrants

Kultūras darbs, piedalīties pasākumu organizēšanā – Valters Rutko, Diāna Grenevica

Noorganizēt diskotēkas – Andris Cvetkovs

Sabiedriski lietderīgais darbs (skolas internāts, mazais internāts, talkas u.c.) – Arnis Stirāns, Lelde Kursīte, Elvīra Jonušauska, Jānis Strods

Skolas avīze – Laura Vicinska, Amanda Hildebrante

Sports – Inta Hartmane, Arvis Vocišs Maksims Mitkins, Kristīne Magone, Beāte Grīnšpone

Aptauju, anketu, testu veikšana un apkopošana – Jānis Bruģmanis, Elvita Driķe, Eduards Tamsons

Skolēnu domes priekšsēdētāja  Maira Bruže

 

 


 

 

 


 

Skolēnu domes sastāvs un pienākumi 2011./2012. mācību gadā

Skolēnu domes sastāvs 2011./2012. mācību gadā

 


 

Skolēnu aptauja 2010./2011. mācību gadā

Apkopojot aptaujas rezultātus, skolēni izvērtējuši  skolas pasākumus.

Kā vienmēr, vislabākās atsauksmes ir par Ziemassvētkiem, Valentīndienu. Šogad no jauna bija Helovīna dienas pasākums, kas skolēniem patika. Prieks, ka skolēniem patikusi Zinību diena.

Uz jautājumi, kādi ir Tavi ierosinājumi, lai skolas dzīve būtu interesantāka, lielākā daļa skolēnu atbild, ka tāpat viss ir labi. Skolēni ir apmierināti  par to, ka ziemas vakaros  divas reizes mēnesī var skatīties filmas.

Galvenais, kas ir nepieciešams pilnvērtīgai skolas dzīvei, ir sporta zāle.


Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ina Kursīte

18.05.2011.

 


 

 


2011.gada 17. maijā no protokola Nr. 7

Skolēnu domes  lēmumi


Nr.

Lēmums

Laiks

Atbildīgais

1.

Organizēt skolēnu domes vēlēšanas

19. maijā

datorklasē

Atb.A.Vocišs, I.Hartmane, P.Kesenfelde, K.Magone

2.

Organizēt  Pēdējo zvanu 9. klasēm.

20. maijā

Atb. 8. Klase, K.Magone, J.Bruģmanis

3.

Organizēt klašu piedalīšanos starpklašu volejbola turnīrā skolā.

25. maijā

Atb. M.Mitkins, A.Vocišs

4.

Piedalīties Labestības dienas raidījumā Rīgā, LNT televīzijas tiešraidē.

29. maijā

Atb.D.Grenevica, D.Povhana

5.

Lūgt dir.v. mācību darbā I.Želvi nākošajā mācību gadā piektdienas stundu sarakstā paredzēt  5 mācību stundas.

2011./2012.m.g.


6.

Lūgt skolas direktoru 2012. gada budžetā paredzēt finanses basketbola laukuma seguma atjaunošanai.

2012.g.


Skolēnu domes priekšsēdētāja Krista Kristīne Magone 

Skolēnu domes sēdes 2011.gada 31.marta lēmumi

Protokols Nr.12

 1. Organizēt skolas karoga skices konkursu līdz š.g.27.maijam (atb.J.Bruģmanis).
 2. Piedalīties Baltijas valstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolēnu 41.sporta spēļu spartakiādē Viļņā š.g.17.04. – 20.04. (atb.A.Vocišs).
 3. Piedalīties XV Integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās Lielkoncertā Rīgā š.g.20.04. (atb.M.Mitkins).
 4. Organizēt pasākumu un diskotēku, veltītu pavasara atnākšanai ,,Pavasaris klāt” š.g.27.04. (atb.V.Ķuzis, M.Bruže, A.Vocišs, I.Hartmane).
 5. Piedalīties atvērto durvju dienas organizēšanā nākamajiem 10.klases skolēniem š.g.11.05. (atb.9. un 10.klases - D.Grenevica, M.Bruže)


 


 

 

Skolēnu domes sēdes 2011.gada 18. janvāra lēmumi

Protokols Nr.11

 1. Lūgt skolas domei atbalstīt skolēnu priekšlikumu par skolas karoga izveidošanu (atb.D.Grenevica, izp.termiņš – 25.02.)
 2. Atbalstīt ,,Draudzīgā Aicinājuma” dienu un aicināt skolēnus ziedot skolai vajadzīgas grāmatas un žurnālus (atb.I.Hartmane, izp.termiņš – 26.01.)
 3. Organizēt kino vakaru skolā š.g. 26.janvārī (atb.P.Kesenfelde, izp.termiņš – 26.01.)
 4. Uzsākt gatavošanos Valentīdienai (atb.A.Vocišs, izp.16.02.)
 5. Piedalīties ar priekšnesumu Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas ALIAS – 10 gadu jubilejas svinībās š.g. 23.02. (atb.K.Magone, izp.23.02.)

 

 


 

 

Skolēnu dome

Skolēnu domes darbības pamatvirzieni

 1. Aptauju, anketēšanu veikšana
 2. Sadarbības veidošana ar citām skolām
 3. Informatīvo materiālu sagatavošana un skolas avīzes izdošana
 4. Skolas fiziskās vides sakopšana
 5. Skolas sporta pasākumu organizēšana
 6. Skolas iekšējās kārtības noteikumu iedzīvināšana
 7. Kultūras un ārpusstundu pasākumu organizēšana
 8. Sadzīves apstākļu uzlabošana skolas internātos
 9. Atbalsts mācību darba pilnveidošanā

Skolēnu domes sastāvs un pienākumi 2010./2011. mācību gadā.

Kristīne Magone - skolēnu domes priekšsēdētāja

Diāna Grenevica - skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece

Dana Povhana - protokoliste

Inta Hartmane, Paula Kesenfelde - mācību darbs

Emīls Krams, Elīna Žurkovska, Viktors Ķuzis, Elvita Driķe, Jānis Bruģmanis, Kristīne Bistrova, Aļona Kurakina - kultūras darbs

Maira Bruže, Elvīra Jonušauska - skolas avīze veidošana

Maksims Mitkins, Agnis Leišavnieks, Atis Upītis, Arvis Vocišs, Elmārs Lācis - sports

Dana Povhana, Valters Rutko, Artis Mežinskis - sadarbība ar citām skolām

Jānis Bruģmanis, Maksims Mitkins - Aptaujas - to veikšana un informācijas apkopošana