Pasākumi 2017. gada martā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Baltijas valstu 47.spartakiāde skolēniem ar dzirdes traucējumiem Viļņā Lietuvā


No 2017, gada 24. līdz 26.martam Viļņā notika Baltijas valstu 47.spartakiāde skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Latvijas komandā piedalījās šādi mūs skolas skolēni: Kristers Lāns – basketbols, galda teniss; Arnis Stirāns – galda teniss, dambrete; Herberts Misa – galda teniss; Kristaps Razminovičs – dambrete, šahs, Ralfs Liepiņš – basketbols; Madara Zēmele – basketbols, galda teniss; Daniela Krilova – basketbols; Aivita Amanda Puķīte – šahs,  dambrete; Kristīne Volberga – šahs, dambrete.

Labākie sasniegumi komandu vērtējumā: dambretē – 2.vieta un basketbolā zēniem – 2 . vieta. Labākie individuālie sasniegum:i Arnim Stirānam – 2. vieta galda tenisā un Kristapam Razminovičam – 1. vieta dambretē.

Kopvērtējumā Latvijas komanda ieguva 3. vietu.

 

 


 

 

APSVEICAM

Sāru Lubūzi, Kristīni Volbergu, Sintiju Kozlovsku, Karlīni Paulu Tomsoni, Melisu Slaidiņu, Nauri Pintānu, Elvi Martinsonu, Jāni Elmāru Liniņu, Artūru Ašmani un Ritvaru Hānu par izcīnīto iespēju piedalīties 11. aprīlī Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” Lielkoncertā Rīgā!

Paldies skolotājām U.Strazdiņai un L.GrāpēnaI!

Skolas administrācija

 


 

APSVEICAM divas mūsu skolas komandas, kuras iekļuvušas
“ZZ ČEMPIONĀTA 2017”pusfinālā!

3. – 4. klašu grupa

Elīza Elizabete Vinogradova, Agate Zariņa, Jānis Elmārs Liniņš, Artūrs Bērts, Laura Balode, Daniela Šīrante, Letīcija Graubica, Melisa Slaidiņa, Sindija Liepiņa, Reinis Brūvelis un Amanda Negereja.

7. – 9. klašu grupa

Huberts Bērziņš, Elīza Geiduka, Raivis Gončaruks, Ralfs Liepiņš, Paula Nikola Upesjure, Madara Zēmele, Herberts Misa, Daniela Krilova, Miks Avdejevs un Atvars Naglis.

Paldies internāta skolotājām Kristiānai Stukānei un Sandrai Grāvītei!

Lai veicas pusfinālā!

 

 


 

 

TEHNOLOĢIJU UN ZINĀTŅU PAMATU NEDĒĻA
20. - 24.02. 2016./2017.

21.02. MANA LATVIJA- MĪLU UN IZZINU CEĻOJUMS PA LATVIJU 9 STACIJĀS

Pasākuma mērķis bija:  Paplašināt un nostiprināt skolēnu zināšanas par Latviju, stiprinot skolēnu  patriotismu un valstisko identitāti,veicināt analītiskās darbības un lasītprasmes pilnveidošanu, pilnveidot prasmi strādāt grupā.

Katra klase piedalījās kā komanda.

Stacija- Latvijas koki- Pēc koka apraksta un lapas zīmējuma krustvārdu mīklā bija jāieraksta koka nosaukumu.

Stacija- Latvijas dzīvnieki- Pēc attēla un arī pēc apraksta atpazīt dzīvnieku.

Stacija- Latvijas sēnes- Pēc attēla un dotā nosaukuma noteikt ēdamās sēnes. Atšifrēt sēņu nosaukumus. Teikumu papildināšana ar dotajiem vārdiem. Uzminēt sēņu mīklas.

Stacija- Atrodi dzīvnieku ! Atrast attēlā un iekrāsot 12 dzīvniekus.

Stacija- Latvijas putni- Sakārtot pareizā secībā burtus putnu nosaukumos un ierakstīt tos dotajās ailēs. No dotajiem putnu nosaukumiem izvēlēties pareizi uzrakstītos Latvijā dzīvojošus putnus.

Stacija- Zini vai mini- Salikt pareizā secībā apdzīvotas vietas gar Baltijas jūras krastu!

Salikt pareizi iedzīvotāju skaitu katrā apdzīvitā vietā.

Stacija- Informācijas meklēšana- Sameklēt konkrēto informāciju par Latviju. Aizpildīt lauciņu darba lapā ar atrasto informāciju.

Stacija- Piktogrammas- Pievienot piktogrammām tekstu ar dabai draudzīgiem uzvedības principiem.

Stacija- Vai tu zini- Atrisināt krustvārdu mīklu par Latviju. Uzminēt mīklas par ūdeņiem.

Komandas strādāja ar lielu interesi, parādīja labas zināšanas un erudīciju, saprata, ko nozīmē darbs komandā, kad jāpieņem viens kopīgs lēmums.

Šoreiz uzvarēja 8. klases, 5. klases un 6./8.d klases  komandas.


22.02. MĀCĪBU OLIMPIĀDE

Mācību olimpiādē piedalījās  15 skolēni. Pirmajā daļā darbs notika individuāli. Katrai klašu grupai bija jāveic uzdevumi pa mācību priekšmetiem.5.-7.klasei uzdevumi- informātikā, dabaszinībās  un matemātikā.

8.-9. klasei uzdevumi- fizikā, ģeogrāfijā, bioloģijā un  matemātikā

10.-12.klasei uzdevumi- informātikā, dabaszinībās  un matemātikā.

Otrajā daļā darbs notika grupās. Skolēni izveidoja 4 grupas un veica darbu

Radošais darbs. Tēma: : Teholoģijas un dabaszinības manai nākotnei.

Darba uzdevums:

● Parādiet kā jūs nākotnē varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas (datorus, robotus, internetu, sociālos tīklus)

● Kur dzīvē noderēs dabaszinības un matemātika ?

● Kādas jaunas profesijas varētu būt nākotnē ?

● Kā jūsu nākotnē izvēlētās profesijas varētu būt saistītas ar  tehnoloģijām un dabaszinībām ?

Darba forma (pēc izvēles):   Reklāma   Kolāža   Zīmējumi ar komentāriem

Mācību olimpiādes uzvarētāji:

Uzvarētāji pa klašu grupām:

5.-7. klašu grup:;

I vieta-  Kristofers Kraze

II vieta-  Beatrise Biezbārde

III vieta-  Sāra Lubūze

8.-9. klašu grupā:

I vieta-  Ralfs Liepiņš

II vieta-  Madara Zēmele

III vieta-  Laura Vicinska

10.-12 klašu grupā:

I vieta-  Kristaps Razminovičs

II- III vieta-  Rolands Pintāns

II-III vieta-  Kristīne Bistrova

Uzvarētāji radošajā darbā:

I vieta- Ralfs Liepiņš, Madara Zēmele, Laura Vicinska, Raivis Gončaroks un Daniela Krilova

II vieta-  Rolands Pintāns un Kristīne Bistrova

III vieta- Kristaps Razminovičs, Arnis Stirāns un Nauris Pintāns

Mācību olimpiādē skolēni pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, pilnveidoja sadarbības prasmes.


23.02 DABAS IZZIŅAS NODARBĪBAS KOPĀ AR DABAS IZGLĪTĪBAS CENTRA „ZIEMEĻVIDZEME” VADĪTĀJU

INTU SOMU

☼ KĀ RODAS VĒJŠ ?  5-6. klasei

Nodarbības sākumā skolēni noskaidroja, kāpēc rodas vējš un  cik stiprs var būt vējš ? Kā iespējams noteikt vēja stiprumu? Vai pie mums ir ētras un orkāni ?

Nodarbības otrajā daļā devāmies ārā un skolēni, pa grupām strādājot, noteica, kāds vējš ir dažādās vietās skolas apkārtnē. Kas ietekmē vēja stiprumu pilsētā ?

☼ KĀPĒC JŪRA IR SĀĻA ?  7.-8. klasei

Nodarbības laikā tika noskaidrots, kāpēc ūdens jūrās un okeānos ir sāļš. Bija iespēja pagaršot īsti sāļu jūras ūdeni, daudz sāļāku kā pie mums Baltijas jūrā. Puzles, testi un daudzveidīgi attēli palīdzēja iepazīt Baltijas jūras zivis, aļģes un  gliemenes pēc izskata un pielietojuma nozīmes. Kā mūsu jūra ietekmē mūsu dzīvi un kā mainās jūras piekraste?

☼ KAS IR DIŽKOKS?  9-12. klasei

Nodarbības pirmajā daļā skolēni noskaidroja : Kas ir dižkoks? Kuri mūsu Latvijas koki var būt dižkoki? Kādiem jābūt koku parametriem , lai mēs tos varētu saukt par dižkokiem? Ko drīkst un ko nedrīst darīt vietās , kur aug dižkoki ? Kā noteikt vai koks ir dižkoks? Zēnu un meiteņu komandas sacentās  koku lapu loto spēlē, uzvarēja meitenes.

Nodarbības otrajā daļā devāmies ārā. Notika darbs grupās.Katrai grupai tika ierādīts savs koks, bija jānosaka vai koks ir dižkoks- tas jāmēra. Tad jāveic koka atrašanās vietas apraksts.Tad koka atrašanās aprakstus grupas samainīja un citiem  skolēniem bija jāatrod pēc apraksta uzmērītais koks un jāpārbauda vai citas grupas darbs ir veikts pareizi.

Priekšmetu nedēļas laikā skolēni pārbaudīja savas zināšanas, uzzināja daudzko jaunu. Un kā izrādās, daudzko jaunu iemācīties var arī pašiem darbojoties dabā un sacensību laikā.


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja  Baiba Sedlova

 


 

Speciālo klašu matemātikas nedēļa „Matemātika ir visapkārt!’’ no 20. – 24. martam

Šīs nedēļas mērķis – veicināt interesi par matemātiku, popularizēt to aktīvā darbībā. Rosināt skolēnus būt vērīgiem, saskatīt nepieciešamību izmantot skaitļus un ģeometriskas figūras ikdienas dzīvē.

Jaunāko klašu skolēni apmeklēja medmāsu – mērījās un svērās. Pētīja, kurš klasē visgarākais, kurš – īsākais. Iegūtos rezultātus apkopoja diagrammās. „Skaitīšanas” dienā skaitīja solus, krēslus, logus, durvis, lampas savā klasē un pirmā stāva gaitenī. Radošajās darbnīcās meklēja ģeometriskas figūras sev tuvākā apkārtnē; zīmēja, veidoja aplikācijas un kolāžas, izmantojot ģeometriskas figūras. Spēlēja galda spēles „Cirks”, „Domino”, matemātiskas puzles un rūtiņspēles. Savu darbošanos skolēni atspoguļoja zīmējumos, fotogrāfijās, diagrammās  pēc brīvas izvēles.

6./7.c klase veidoja iepirkumu grozu par noteiktu summu (darbojās ar naudu); veidoja ģeometriskas figūras no kociņiem; izmantoja interaktīvos materiālus – matemātisko bingo, puzles u.c.  6./8.d un 5./7.d klase risināja neparastus uzdevumus par „Riņķi un riņķa līniju” – darbojās gan klasē, gan skolas pagalmā. Rosījās pie puķu dobes, mērot tās diametru, rādiusu. Noteica riņķa līnijas garumu pēc formulas. Pēc tam salīdzināja ar izmērīto dobes apkārtmēru. Sacerēja pasakas par cipariem, ilustrēja tās. Spēlēja spēles, pārbaudot savas zināšanas par reizināšanu, mērvienībām, daļām un procentiem.

Ceturtdien, 23.martā, 1./2.d, 3./4.d, 1./3.c, 1./3.f, 4./8.e, 1./7.f klašu skolēni pulcējās kopīgā pasākumā. Pirmā aktivitātes bija „Mērīšanās” („Vienā rindā stāties!”). Pēc tam   skolēni sadalījās piecās  komandās; komandas pārstāvis izlozēja vienu ģeometrisko figūru.  Katra komanda izlika savu ģeometrisko figūru no dažādiem materiāliem, pēc tam veidoja „dzīvās ģeometriskās figūras”. Izstādē „Kārtīgākā matemātikas burtnīca” tika noskaidrots, ka visglītākās  matemātikas burtnīcas pieder Ivo Bērziņam, Ģirtam Jansonam un Kristapam Evarsonam. Šie zēni saņēma pateicības rakstus.

Paldies visiem bērniem un  skolotājām par dalību  matemātikas nedēļas aktivitātēs. Īpašs paldies skolotājai Lijai Ābelei par pasākuma vadīšanu.


Dace Sprince

 


 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 2. – 4. klašu skolēniem

22. martā 2.,3. un 4. klašu skolēni devās uz staciju, lai pie 1941. un 1949. gada represēto  iedzīvotāju piemiņas akmeņa pārrunātu tā laika noteikumus. Skolēni iepazinās ar uzrakstu uz piemiņas akmens, klausījās stāstījumu, skatījās attēlus. Pieminot represētos Latvijas iedzīvotājus, skolēni aizdedza sveces un tās novietoja pie piemiņas akmens.1. – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Larisa Zakrevska


 


 

Mācību ekskursija uz Saules muzeju un Bērnu zinātnes centru “ Tehnoannas pagrabi” 2.03.2017

Mācību ekskursijas mērķis bija nostiprināt  mācību procesā iegūtās zināšanas un alternativā veidā iemācīties un uzzināt kaut ko jaunu. Ekskursijā piedalījās 5.-9. klašu skolēni.

Saules muzejs

Vienīgais muzejs Eiropā, kura ekspozīcija ir veltīta Saulei. Saules nozīme dažādu tautu kultūrās ir līdzīga, taču veidi kā cilvēki to attēlo un saprot ir atšķirīgi..

Ikviens var doties uz šīm vietām pēc saulītes radošas iedvesmas un zināšanām.Vairāk kā 500 Sauļu dekori, ar Sauli saistīti priekšmeti un mākslas darbi no Latvijas  un visas pasaules ir apskatāmi Saules muzeja kolekcijā. Šī ir muzeja autores Ivetas Gražules privāta kolekcija, kas tapusi 15 gadu laikā. Pirmā saulīte tika atvesta no Portugāles.

Muzejā ir tematiski izklāstīta informācija par astronomisko Sauli un tās ietekmi uz Zemi, kā arī dots ieskats dažādu tautu solārajā mitoloģijā.

Skolēniem notika mācību stunda dabaszinībās. Atraktīvā un interaktīvā veidā skolēni iepazina procesus Visumā, Sauli un Saules sistēmu, uzzinot daudz interesantas informācijas.

Pēc tam visiem bija iespēja radoši izpausties, izkrāsojot savu ģipša saulīti, kuru kopā ar pozitīvām emocijām aizvest uz mājām.


Bērnu zinātnes centrs “ Tehnoannas pagrabi”

Tālāk  sekoja aktīvas darbošanās process.Tas bija interaktīvs ceļojums sajūtu pasaulē.Šeit atdzīvojās rotaļlietas un darbojās modeļi un objekti, kas ļauj iepazīt maņu orgānu darbību- greizie spoguļi, māja bez sienām, kaleidoskops, optiska apmāna ierīces. Īsts pārbaudījums bija tumšais koridors. Lai nokļūtu pagrabos bija jāpārvietojas pa slīpu virsmu ar pagrieziem pilnīgi melnā tumsā, kad vienīgās sajūtas ir tauste.

Ļoti interesants bija arī mazais planetārijs, kad likās, ka esam nokļuvuši naktī un virs mums ir zvaigžņota debess.Vienkāršotā veidā tad arī iepazinām zvaigznes. Un kur tad vēl interesantie eksperimenti ar krāšņiem efektie !

Šeit tiek izmantoti zinātnes un mākslas elementi, kas balstās uz zināšanu emocionālu pasniegšanas veidu.

Iesakam ikvienam doties uz šīm vietām pēc saulītes, radošas iedvesmas, pozitīvām emocijām un zināšanām


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja  Baiba Sedlova


  

Korekcijas nodarbību nedēļa

No 27.februāra līdz 3.martam skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa.

1.-1.kl.-4.kl. un speciālo klašu skolēniem mācību stundas sākās ar runas rosmi, kurā mācījās pareizi izrunāt skaņu š.

Individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā 1.-1.kl.-9.kl. skolēni mācījās uzdot jautājumus un veidot dialogus. Logopēdijas nodarbībās skolēni spēlēja dažādas valodas spēles, saklausīja skaņas un mācījās tās pareizi izrunāt.

Pirmdien sākumskolas skolēni ar skolotāju Līgu Grāpēnu, skanot akordeonam, gāja rotaļās.

Otrdien,28.februārī skolā koncertu sniedza Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi. Skolēniem bija iespēja klausīties dažādus pūšamos un stīgu mūzikas instrumentus.

Trešdien, 1. martā 1.-1.kl.-4.kl. skolēni aktīvi iesaistījās valodas nodarbību stafetē “Lasi!Domā!Runā!”. Nodarbības notika četrās klasēs. Skolēni devās pa klasēm, lai pildītu dažādus valodas uzdevumus.


Ceturtdien, 2. martā skolas zālē notika ritma deju koncerts. Sagatavoties koncertam palīdzēja ritma deju skolotāja Arta Stikāne.


Paldies skolēniem par piedalīšanos Korekcijas nodarbību nedēļā!

Paldies Korekcijas nodarbību MK pedagogiem in internāta skolotājiem!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 

 


 

BIBLIOTĒKAmartā...

•) 1. marts – „Starptautiskā Kaķu diena”

•) 8. marts – „ Sieviešu dienā”

•) „Iepazīsim pavasari!” – pasaule apkārt mums – marta pēdējā nedēļa

•) Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi marta aktualitātēm

•) Dzejniekam Mārim Melgalvam – 60

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Lasīšanas pēcpusdienas 5. – 12.klasei (otrdiena, plkst. 17.00)

•) Skolotājas Ievas Lūsītes gleznu izstāde „10 centimetri dzijā”