Latvijas simtgadei

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Latvijas simtgadei veltīto pasākumu plāns skolā šeit.

 


 

Mūsu iela Latvijā – Leona Paegles iela

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 6. decembrī 5. – 12. klašu skolēni devās virtuālā pastaigā pa Leona Paegles ielas vēsturiskajām vietām.

Ar sveicienu no kaimiņu skolas - Valsts Valmieras ģimnāzijas -  bija ieradušies deju kopas „Pērkonītis” dejotāji.

Kā veltījumu Jāzepam Vītolam, kurš dzimis Ģīmes dzirnavās, mūsu skolas dziedošie skolēni izpildīja vienu no komponista tautasdziesmas apdarēm „Skaisti dziedi, lakstīgala”.

Par skolas tradīciju 9. un 12. klases skolēniem apkopt bijušo skolas direktoru kapavietu,  pastāstīja skolēnu domes priekšsēdētājs Huberts Bērziņš.

Pasākuma noslēgumā skolēni iededzināja svecītes pie Vīlipa Švēdes pieminekļa, godinot mūsu skolas pirmā direktora ieguldījumu Valmieras pilsētas vēsturē.

 

 


 

 

Prāta spēle „Es mīlu Latviju”

Mīļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā!”

/K. Skujenieks/

Latvijas 100-gades ietvaros 22. novembrī 5. - 12. klašu skolēniem notika prāta spēle „Es mīlu Latviju.” Prāta spēle tika realizēta 7 dažādās darbnīcās. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt, nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latviju, Latvijas simboliem, cilvēkiem, dabu un tradīcijām.

Klasēs skolēni veidoja Latvijas dižkoku un apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. Skolas zālē skolēni izveidoja Latvijai veltītu piramīdu.

5. – 12.klašu internāta skolotāju MK

 


 

Latvijai – 100
Pašu gatavoto gaismeklīšu sveiciens Latvijas  svētkos

Gatavošanās Latvijas 99. dzimšanas dienas svinībām pirmsskolas grupā norisinājās visu nedēļu – tika rotātas telpas, gatavoti Latvijas karodziņi, veidotas bērnu zīmējumu, aplikāciju izstādes. Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena.

Jau par tradīciju ir kļuvusi gaismeklīšu gatavošana Latvijas svētku nedēļā. Ar Latvijas karodziņiem rotātie lukturīši izgaismoja Latvijas kontūru bērnudārzā teritorijā. Tumšajos vakaros tie izskatījās skaisti un svinīgi.

17. novembra rītā pirmsskolēni piedalījās Latvijas 99. dzimšanas dienas svinībās skolā. Pasākuma laikā pirmsskolas grupas bērnu gatavotie gaismeklīši kā sveiciens Latvijas svētkos rotāja skolas zāli.

Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 


 

 

Pasākums „Mana Latvija”

2017. gada 15. novembrī 2. – 4. klašu skolēni pulcējās pasākumā par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai. Svētku priekšvakarā skolēni skaitīja dzejoļus par Latviju. Pasākuma dalībnieki tika aicināti dalīties pārdomās par savas dzīves vērtībām. Kā svarīgākās skolēni nosauca ģimeni, zināšanas, draugus, veselību, atpūtu. Gaidot Latvijas simtgadi ir jāizceļ lietas, ar kurām Latvija lepojas. Tās ir tautas vērtības. Skolēni zināja, ka Latvijas tautai svarīgas vērtības ir – karogs, Brīvības piemineklis, latvju rakstu zīmes, Latvijas tīrā un zaļā daba, tradīcijas, tautas tērps, dziesmu un deju svētki. Latvijas iedzīvotāji ir daļa no Latvijas. Katram Latvijas iedzīvotājam ir sava pase. Skolēni izgatavoja katrs savu pasi, kurā uzzīmēja svarīgāko, savas dzīves vērtību. Zīmējumi tika izvietoti internāta 3. stāva atpūtas telpā.

Pasākumu vadīja internāta skolotājas Juta Krauja un Sandra Grāvīte

 

 


 

Tikšanās ar Dinu Vecānu

„Apskrienot Latviju, iepazīstu un atklāju tās skaistumu un cilvēkus”. Tā tikšanās reizē ar skolēniem un pedagogiem, 17. novembrī, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, teica Dins Vecāns, arhitekts un garo distanču skrējējs, kas 2017. gada maijā apskrēja apkārt Latvijai, veicot to 18 dienās un noskrienot vairāk nekā 1800 kilometru.

Maršrutā tika iekļauti dažādi Latvijas punkti – augstākā bāka, zvejnieku ciemati, neparasti objekti.

„Neiespējamais kļūst iespējams, mēs varam daudz un vēl vairāk”. Lai šie Dina Vecāna vārdi iedvesmo mūs, sagaidot Latvijas simtgadi!

Paldies skolotājai Uldzei Strazdiņai, kas noorganizēja šo tikšanos !

Direktora vietniece Ina Kursīte

 

 


 

LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTĀ TELPU FUTBOLĀ 2017. gada 11. - 12. novembrī veiksmīgi startēja mūsu skolas audzēkņi.

Arnis Stirāns komandas "Latgale 1" sastāvā izcīnīja 1. vietu.

Herberts Misa komandas "NSB Liepava" sastāvā izcīnīja 2. vietu.

 

 


 

Sasildi Latviju

Latvijas simtgades jubileju gaidot, 2017. gada 11. oktobrī 1. – 4. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā “ Sasildi Latviju “.

Skolēni grāmatās un internetā iepazinās ar Latviešu tautas rakstiem, pētīja rakstu salikumus cimdos un zeķēs. Gūtās zināšanas skolēni pielietoja, rotājot katrs savu cimdiņu. Darba procesā  skolēni izrādīja lielu interesi un radošumu. Darbi tika veikti dažādās tehnikās, izmantojot papīru, plastalīnu, krītiņus, dabas materiālus, krāsas.

Skolēnu veidoto cimdu izstādi var apskatīt dzeltenās skolas gaitenī.

Lai silti Latvijai !

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte

 

 


 

Pie zemessargiem „Kaugurmuižā”

2017. gada 21. septembrī 4. klases skolēni tika uzaicināti ierasties Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militārajā bāzē „Kaugurmuiža ”.

Pagājušajā mācību gadā visi klases skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Zemessardzei 25 “.

Skolēni devās apskatīt bāzes teritoriju, ēkas un iepazinās ar  militārās bāzes vēsturi.   Apskatīja militāro tehniku, dažādas automašīnas, turēja rokās kaujas ieročus. Ar lielu interesi skolēni vēroja kaujas mašīnas demonstrējumu.  Ar kaujas mašīnu skolēni devās nelielā, bet ļoti ekstrēmā izbraucienā pa bāzes teritorijā esošiem kalniem un nogāzēm. Tas bija ļoti aizraujoši!  Ekskursijas noslēgumā  bāzes komandieris Gvido Brenneris katram skolēnam pasniedza atzinības rakstu par piedalīšanos zīmējumu konkursā.


4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte 

Labo darbu nedēļa

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau devīto gadu rīko akciju ,,Labo darbu nedēļa”.

Šogad oktobrī "Labo darbu nedēļa” turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu, dāvināt savu laiku labiem darbiem sev un Latvijai.

Mūsu skolas 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja V.Švēdes un Rietekļa piemiņas vietas Valmieras pilsētas  kapos, veicot  sakopšanas darbus.

Skolēnu dome organizēja LNS Valmieras reģionālās biedrības apmeklējumu. Uzrunu teica domes priekšsēdētājs H.Bērziņš, skolēni klātesošos iepriecināja ar priekšnesumiem.

Paldies Skolēnu domei, pulciņu skolotājām L.Grāpēnai un U.Strazdiņai un visiem, kas piedalījās labajos darbos!

Lai labie darbi turpinās arī ikdienā!


Direktora vietniece Ina Kursīte

 

 


 

 

Latvijai – 100

24. maijā 4. – 11.klašu skolēni un internāta skolotāji pulcējās skolas pagalmā, lai piedalītos Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla ,,Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 1. posmā ,,Augam Latvijai”. Šoreiz mūsu labais darbs skolai un Latvijai bija 30 tūju iestādīšana gar daļu no jaunās sētas. Paldies visiem, kas piedalījās!

Direktora vietniece Ina Kursīte

 


 

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, klasēs notika audzināšanas stundas. Nobeigumā kā velti Latvijai un skolai 9. klases skolēni iestādīja pašu audzētu ozoliņu.

Paldies skolotājai Līgai Lācei!

 

 


 

 

Latvijas rota

Gaidot Latvijas simtgades jubileju 1. – 4. klašu internāta skolotāju MK organizēja skolēniem radošo darbnīcu „Latvijas rota - Sakta”. Skolēni grāmatās un internetā iepazinās ar dažādām Latvijas novadu saktām, skatījās un izzināja sakats rotājumu veidus.

Darbā izmantoti dabas materiāli, papīrs, dzija, krāsas. Saktu veidošanā tika likta lietā izdoma un radošums. Katrs skolēns izveidoja savu saktu.

Paldies internāta skolotājai Sandrai Grāvītei par sarūpētajām grāmatām saktu izzināšanai. Paldies visām internāta skolotājām par radošumu un pacietību, strādājot ar skolēniem. Skolēnu veidoto saktu izstādi var apskatīt dzeltenās skolas gaitenī.

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja L. Zakrevska

 

 

 


 

Sveicam interešu izglītības skolotāju Jevgeniju Katajevu ar veiksmīgu dalību Latvijas simtgadei veltītajās sporta spēlēs!

 

 


 

 

“Es mācēju danci vest...”

Turpinot gatavoties Latvijas valsts simtgadei, 23. februārī skolas zālē notika danču vakars, kurā 5. – 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar latviešu tautas dejošanas tradīcijām.

Vakara pirmajā daļā savu dejas prasmi rādīja mūsu viesi – Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kopas “Pērkonītis” dejotāji. Viņi izdejoja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku, kas notiks 2018. gada vasarā, deju lieluzveduma “Māras zeme” dejas. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Vakara turpinājumā draudzīgā un jautrā gaisotnē notika mūsu skolas jauniešu un deju kopas “Pērkonītis” dejotāju sadancošanās, kurā ikviens dancotgribētājs varēja izdejot tādus latvju dančus kā “Einam, šeinam”, “Oira”, Cūkas griķos”, “Plaukstiņpolka” u.c.

Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja šo  danču vakaru! Īpašs paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai!

Direktora vietniece Ina Kursīte

 


 

Mana novada teika

22. februārī 1. – 4. klašu skolēni sanāca uz pasākumu, veltītu Latvijas simtgadei „Mana novada teika”. Skolēni atnāca ar mājās sagatavotajām teikām, ko kopā ar vecākiem, citiem ģimenes locekļiem meklēja grāmatās, internetā, rakstīja un ilustrēja tās. Skolēni pastāstīja  kādā novadā dzīvo, kādu teiku  ir atveduši uz skolu, kas no ģimenes locekļiem palīdzēja veikt darbiņu. Savus darbiņus skolēni izvietoja pie Latvijas kultūrvēsturisko novadu nosaukumiem. Visvairāk darbiņu tika Vidzemei. Diviem skolēniem bija teikas no Kurzemes, diviem – no Zemgales. Viena teika nāca no Latgales.

Skolēnus, pedagogus un skolēnu vecākus ar saviem priekšmetiem iepriecināja skolas instrumentālais ansamblis. Paldies skolotājai Anitai Reinartei.

Internāta skolotājas saka paldies arī tiem vecākiem, kas atbalstīja, palīdzēja saviem bērniem veikt šo darbiņu. īpašs paldies:

1. – 2. klase:

Lindas Gailītes ģimenei

Gintas Glāznieces ģimenei

Pauļa Reinalda ģimenei

2. klase:

Āra Mežieļa ģimenei

Artūra Ašmaņa ģimenei

Ritvara Hāna ģimenei

3. klasei:

Reiņa Brūveļa ģimenei

Melisas Slaidiņas ģimenei

Amandas Negerejas ģimenei

Letīcijas Vandas Graubicas ģinenei

Ances Āboliņas ģimenei

4. klasei:

Artūra Bērta ģimenei

Jāņa Liniņa ģimenei

Annas Marijas Tukišas ģimenei

1./2.d klasei:

Nika Daniela Vimbas ģimenei

3./4.d klasei

Pētera Roguļa ģimenei

Laura Vītola ģimenei

Sindijas Mūrnieces ģimenei

Daniela Rakecka ģimenei

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK


  

Latvju danču mācīšanās “Es mācēju danci vest...”

Gaidot Latvijas simtgadi, 8. februāra pēcpusdienā jaunāko klašu skolēni kopā ar savām skolotājām pulcējās zālē, lai apgūtu latvju danču jeb folkloras deju pamatsoļus un deju norises. Sadancošanā skolēni mācījās viegli apgūstamus, vienkāršus un jautrus latvju dančus.

Danči, līdzīgi kā tautasdziesmas, ir mantoti no tautas un izdzīvojuši gadu simtus, protams, attīstoties un nedaudz pārveidojoties.

Pēcpusdienu vadīja tautisko deju pulciņa vadītāja Uldze Strazdiņa, muzikālo pavadījumu ar akordeonu nodrošināja muzikālās ritmikas skolotāja Līga Grāpēna.

Paldies visiem dejotājiem, kuri ar patiesu aizrautību iesaistījās kopīgā sadancošanā.


Internāta skolotāju MK vadītāja L.Zakrevska


  

Latvijas 98. dzimšanas dienas svinības pirmsskolas grupā

Latvijas dzimšanas dienas nedēļu pirmsskolas grupas audzēkņi pavadīja ar svētku sajūtu darbos un sirdīs. Mācījāmies, kāds izskatās Latvijas valsts karogs, kā izskatās Latvijas valsts kontūra. Kartē tika iezīmētas vietas, kur bērni dzīvo. Par godu Latvijas dzimšanas dienai bērni pagatavoja un rotāja cepumu torti, radot jauku svētku noskaņu. Ikviens varēja nobaudīt gabaliņu gardās tortes.


Pirmsskolas MK vadītāja U. Strazdiņa