Pasākumi 2016. gada decembrī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara.

Iesim Jaungadam pretī, līdzi ņemot tikai labās dienas, gaišās domas un cerību putnus!

Skolas administrācija

Apsveikumus skolai Ziemassvētkos var aplūkot šeit. 

 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI

* 15. decembrī plkst.8.50 1. – 4. klašu skolēniem skolas zālē

pasākums „Mans Ziemassvētku dzejolis”

*15. decembrī plkst.15.00 skolas zālē

Ziemassvētku eglītes pasākums bibliotēkas lasītājiem (visi 1. – 4. klašu skolēni, ielūgtie 5. – 12. klašu skolēni), kopā ar mums būs Vidzemes Augstskolas studenti

*19. decembrī plkst.14.30 1. – 4. klašu skolēniem, pirmsskolas izglītības grupām skolas zālē Ziemassvētku eglītes pasākums -

skatīsimies uzvedumu „Pūces Ziemassvētku piedzīvojums”, piedalīsimies pašu veidotajā uzvedumā „Ziemassvētku nakts virtuvē”, gaidīsim Ziemassvētku vecīti, būs apbalvojumi, noslēgumā notiks diskotēka

*20. decembrī plkst.15.00 1. – 4. klašu skolēniem internāta 3. stāva atpūtas telpā labdarības pasākums-

pie mums ciemosies Rubenes luterāņu baznīcas draudzes pārstāvji

*20. decembrī plkst.17.00 5. – 12. klašu skolēniem zālē pasākums

„Mūsu klases Ziemassvētku pasaka....”, apbalvojumi, ciemiņi – deju kopa „Pārgaujas delveri”,  noslēgumā diskotēka

*21. decembrī plkst.11.00 skolas zālē

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas izglītības grupām, 1. – 4. klašu skolēniem un vecākiem „Ziemassvētku nakts virtuvē”

*23. decembrī plkst.15.00 skolas zālē

pasākums pirmsskolas izglītības grupām un vecākiem „Ziemassvētki Rūķu mājā”

 


 

„Mēs lasījām, lasām, lasīsim...”

Nu jau tradicionāli pirms Ziemassvētkiem mūsu skolā notiek pasākums, kas mudina skolēnus atcerēties un padomāt par literatūras stundās lasīto.

Arī  2016. gada nogalē, 19. un 20. decembrī, skolēni varēja atraisīt savu izdomu un likt lietā meistarību, veidojot literāro darbu vizualizācijas. Pasākumā piedalījās 5. – 12. klašu skolēni, katrs no viņiem izvēlējās sev saistošāko literāro fragmentu.

Kā katru gadu šo darbu izstādē redzētais priecēja, jo skolēnu izdomu var tikai apbrīnot. Skolēni no pavisam ikdienišķām lietām, netradicionāliem materiāliem pratuši uzburt interesantas kolāžas, ilustrācijas un maketus.

Jāpiemin arī tas, ka, šādi darbojoties, skolēni pilnveido savu valodu, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Vairāk bilžu fotogalerijā.

Latviešu valodas skolotājas

 

 


 

 

Mans Ziemassvētku dzejolis

Vai nav tā, ka bieži vien jaukāka par pašiem svētkiem ir to gaidīšana un gatavošanās tiem? Ziemassvētki ir īpaši svētki. Ar Adventes vainagu un saldo Ziemassvētku kalendāru. Ar svecēm, ko iededzam vakaros, lai palīdzētu gaismai, saulītei un sev tumsai cauri izkļūt. Ar dziesmām un dzejoļiem, ko mācāmies, lai iepriecinātu sevi un citus.  Pirmdien, 19.decembrī, speciālo klašu skolēni tikās pie lielās, skaistās svētku egles pasākumā „Mans Ziemassvētku dzejolis”. Bērni rādīja savas daiļrunāšanas prasmes, deklamējot dzejoļus un skandējot tautasdziesmas. Paldies visām skolotājām, kas palīdzēja iemācīties dzejoļus.

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 1917.gadu!

Dace Sprince

 

 


 

 

Tepat Cēsīs...

1. decembrī skolotājas Tatjana Lūkina, Zinaida Rumbeniece un Maiga Paegle ciemojās Cēsu Jaunajā sākumskolā, kur bija Atvērto durvju diena. Uz šo skolu nolēmām aizbraukt, lai smeltos jaunas idejas un pozitīvu enerģiju. Daudz jau bijām lasījušas par šo skoliņu, par enerģisko direktori Danu Narvaišu, kura ir ierindota TOP 50 pretendentu sarakstā uz Varkey Pasaules skolotāja balvu 2016.

Vajag lielu drosmi, uzņēmību, gribasspēku, pārliecību par savu ideju, lai gandrīz ne no kā izveidotu skolu. Un tā pastāv jau 4 gadus, no 9 bērniem sākumā tā izaugusi līdz 40 skolēniem sākumskolā un 40 bērniem bēnudārzā.

„Skolai ir jābūt kā mājām,” tā saka paši skolotāji.

Bērni te jūtas labi – TĀS IR VIŅU MĀJAS.

Skolēni mācās visus mācību priekšmetus pēc IZM izvirzītā standarta, bet skolotāji pieiet mācību procesam ļoti radoši. Mācības notiek tā, lai bērni saprastu, kāpēc viņiem attiecīgo mācību vielu vajag apgūt, ir saistība ar praktiskām darbībām. Mācību priekšmeti papildina viens otru.

Skolēnu skaits klasēs nav lielāks par 10, tāpēc katram ir iespējama individuāla pieeja. Viss ar bērniem un vecākiem tiek pārrunāts, tiek meklētas gan atbilstošākās mācīšanās un mācīšanas formas, gan sadarbības formas ar vecākiem.

Direktore saka, ka viņai patīkot problēmas. Kāpēc? Tāpēc ka tās var risināt, ir iespēja meklēt ceļus, kā darīt labāk, ir iespēja attīstīties. Daudz ir izdarīts pašu skolotāju spēkiem ar vecāku atbalstu. Vispirms jau iekārtotas telpas – milzīgā bijušās arodskolas 2. stāva,iespējams, kokapstādes darbnīcas telpa „pārvērsta” par mājīgu mācību un atpūtas vietu. Izmantots tiek viss – gan vecas lietas, kuras „sāk jaunu dzīvi”, gan jaunas, cik to atļauj finansējums.

Bija iespēja tikties un parunāties gan ar skolotājiem no Ikšķiles Brīvās skolas, gan citiem pozitīvi un progresīvi domājošiem kolēģiem.

Lai viņiem veicas!

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle


  


BIBLIOTĒKAdecembrī...

•) Izstāde „Ziemassvētki nāk...”

•) Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi par Ziemu un Ziemassvētkiem

•) Lasīšanas darbnīcas – „Ziemas lasītprieks”

•) 15. decembris pl.15.00 –„Bibliotēkas eglīte...”

•) Lasīšanas pēcpusdienas 5. – 12.klasei (otrdiena, plkst. 17.00)

•) Skolotājas Ievas Lūsītes gleznu izstāde „10 centimetri dzijā”

•) Jaunākā periodika