Mācību darba aktuālitātes 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


2017./2018. mācību gada laiki

1. Mācību gads sākas 2017. gada 1. septembrī.

2. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

3. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 14. jūnijā.

6. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 21. jūnijā.

7. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

8. Mācību gadu veido divi semestri:

8.1. pirmais semestris ilgst no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 22. decembrim;

8.2. otrais semestris ilgst:

8.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam;

8.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 14. jūnijam;

8.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 21. jūnijam.

9. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

9.1. rudens brīvdienas – no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;

9.2. ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;

9.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;

9.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 23. martam;

9.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam.

10. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

11. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem. 

 

2016./ 2017.mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureātu un viņu pedagogu godināšana

22.maijā Valmieras Drāmas teātrī tika godināti Valmieras pilsētas 2016./ 2017.mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureāti un viņu pedagogi. Par panākumiem Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības valsts 18. olimpiādē „ZIEMA” tika godināti mūs skolas izglītojamie Atvars Naglis, Ingars Matutis un Kristaps Razminovičš, kā arī mājturības un tehnoloģiju skolotājs Imants Kelmers. Valmieras vājdzirdīgo bērnu inernātvidusskolas - attīstības centra izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit.

Projektu nedēļa 18. – 21.04.2017. Tēma “Drošumspējas stiprināšana stundu un ārpusstundu darbā…”(sīkāk skatīt šeit).

Skolas metodiskā tēma

Digitālo prasmju attīstīšana, lasītprasmes, medijpratības un drošumspējas stiprināšana stundu un ārpusstundu darbā.
2016./2017. mācību gada laiki

Mācību gads sākas 2016. gada 1. septembrī.

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2017. gada 31. maijā.

9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2017. gada 12. maijā, bet mācību gads beidzas 2017. gada 9. jūnijā.

12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2017. gada 12. maijā, bet mācību gads beidzas 2017. gada 16. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2017. gada 31. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri.

Pirmais semestris ilgst no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 21. decembrim.

Otrais semestris ilgst:

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2017. gada 5. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam;

9. klases izglītojamiem – no 2017. gada 5. janvāra līdz 2017. gada 9. jūnijam;

12. klases izglītojamiem – no 2017. gada 5. janvāra līdz 2017. gada 16. jūnijam.

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas.

Rudens brīvdienas – no 2016. gada 24. oktobra līdz 2016. gada 28. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 17. martam;

Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 24. martam;

Vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam.

Valmieras izglītības iestādēs papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem – no 2017. gada 6. februāra līdz 2017. gada 12. februārim.