Speciālo klašu metodiskās komisijas aktualitātes 2016./2017. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Ekskursija uz Raunu

25.maijā devāmies ekskursijā uz Raunu. Rauna ir viena no skaistākajām apdzīvotajām vietām Vidzemē un atgādina mazu pilsētiņu, kaut pilsētas tiesību tai nav. Rauna atrodas 30 km attālumā no Valmieras. Apskatījām Raunas viduslaiku pilsdrupas, kas šobrīd ir vienas no no apjomīgākajām un labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā. Gājām pa Veselības taku, kas izveidota gar Raunas upes krastu, baudījām skaistos dabas skatus un baltā smilšakmens atsegumus, ielūkojāmies noslēpumainajā Velnalā. Pēc tam devāmies uz Raunas Staburagu, kas veidojies  pirms 10 tūkstošiem gadu vai agrāk, avota kaļķiem nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats. Kopā ar nogāzi Staburags veido gleznainu ainavu un atgādina savdabīgu ūdenskritumu. Atpakaļceļā, braucot caur Liepu, piestājām pie Lielās Ellītes, kas ir 23 m gara ala, no kuras iztek avotiņš. Netālu no dažāda lieluma akmentiņiem izveidota Veselības taka. Basām kājām pa to ejot, tiek izmasēts katrs pēdas izliekums.

Laiks bija ļoti jauks, spīdēja saule. Tā kā ekskursija bija pārpilna ar dažādiem fizisko aktivitāti raisošiem elementiem, ekskursijas beigās daudzi juta patīkamu nogurumu. Ekskursijā daudz ko interesantu redzējām un piedzīvojām, guvām pozitīvas emocijas.


Dace Sprince

 


 

Daiļrunāšanas konkurss Gaujienas internātpamatskolā

11. maijā seši mūsu skolēni piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu daiļrunāšanas konkursā „Paaudžu mantojums’’ Gaujienas internātpamatskolā. Gatavojoties šim pasākumam, skolēni  pilnveidoja un attīstīja runas kultūru, kā arī mācījās uzstāties.  Priekšnesums  bija tematiski  jāsaista ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.  Līdzi bija jāņem noformēts dzejoļa teksts. Žūrijas komisija vērtēja runātāja spēju iejusties tēlā, stāju un repertuāra atbilstību.  Konkursa laureātu godā tika Alise Milere(5.f klase) un Melisa Slaidiņa (3. klase).  Alise deklamēja M.Cielēnas dzejoli  „Pie mums”, Melisa  - J.Petera „Kurzeme”.  Abām  meitenēm bija jāuzstājās arī  noslēguma koncertā. Ģirts Jansons (1.d klase), Patrīcija Jasmīna Kļaviņa (1.d klase), Markuss Preimanis (5.f klase), Ivonna Marija Bite (5.d klase) un Aivita Puķīte (6. klase) saņēma diplomus par piedalīšanos.

Pēc konkursa  visi brauca uz  Apes novada Trapenes pagasta viesu māju „Fazāni”, kur ir ierīkots muzejs . Muzejā bērni iepazinās ar paaudžu mantojumu -  darba rīkiem, sadzīves priekšmetiem un mašīnām u.c. Skolēni  satikās ar saviem vienaudžiem no citām skolām, guva daudz jaunus  iespaidus, mājup atgriezās ar labi padarīta darba sajūtu.

Paldies  skolotājām Lijai Ābelei, Inai Bankavai, Līgai Vaitei, Vinetai Ragevičiusai, Dacei Sprincei , Līgai Grāpēnai par skolēnu sagatavošanu konkursam!


Dace Sprince

 

 


 

Paaudžu mantojums

28.aprīlī notika daiļrunāšanas konkurss, kurā skolēni deklamēja latviešu dzejnieku dzejoļus par savas tautas vēsturi, ģimeniskajām vērtībām un darba tikumu.

Visprasmīgāk un emocionālāk uzstājās Ģirts Jansons (1.d kl.), Patrīcija Jasmīna Kļaviņa (1.d kl.),  Melisa Slaidiņa (3.kl.), Markuss Preimanis (5.f kl.), Alise Milere (5.f kl.), Ivonna Marija Bite (5.d kl.) un Aivita Puķīte (6.kl.). Š ie skolēni 11.maijā piedalīsies  Gaujienas internātpamatskolas organizētajā daiļrunāšanas konkursā.

Apsveicam un vēlam veiksmi!

 


 

 

Projektu nedēļa 18.-21.aprīlī

Šā gada projektu nedēļas tēma – „Drošumspēju stiprināšana stundu un ārpusstundu darbā’’. 1./2.d, 3./4.d, 1./7.f, 1./4.c, 4./8.e, 1./3.f klases kopīgi plānoja galvenās projekta ’’Esi drošs!’’ aktivitātes un mobilitātes, pirmajā projekta dienā apmeklējot valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes mācību klasi 5.vidusskolā un tiekoties ar policijas inspektori Lieni Kaužēnu, bērniem bija iespēja atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām praktiski iejusties ceļu satiksmes dalībnieku lomā. Mācību klase  aprīkota ar interaktīvās tāfeles komplektu, ceļiem ar gājēju pārejām un krustojumiem, ceļa zīmēm, luksoforiem, kā arī velosipēdiem un skrejriteņiem.

Otrā dienā skolēni izzināja ugunsdrošību, apmeklēja Valsts ugunsdzēsības dienesta Valmieras nodaļu, kur  iepazinās  ar ugunsdzēsēju un glābēju  ikdienu, tehniku, kā arī pielaikoja ugunsdzēsēju “darba tērpu” jeb aizsargtērpu. Saņēma  atbildes uz interesējošiem jautājumiem, VUGD darbinieki atgādināja par drošību un iepazīstināja  ar to, kas jādara, lai kļūtu par ugunsdzēsēju un glābēju.

Trešajā dienā skolēni tikās ar skolas ārsti Baibu Alliku, kas stāstīja par traumām un kā rīkoties, lai sniegtu pirmo palīdzību, praktiski vingrinājās plāksteru uzlīmēšanā un pirkstu apsaitēšanā. Arī 6./7.c, 5./7.d un 6./8.d klases savā projekta darbā izzināja drošību – drošību uz ceļa, pie ūdenstilpnēm, internetā, elektrodrošību u.c. Dažādos veidos tika veicināta skolēnu izpratne par veselību; bērni mācījās analizēt interaktīvas situācijas, skatījās videofilmas par drošības jautājumiem, devās mācību ekskursijās uz Sajūtu parku, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Zinātkāres centru "ZINOO Cēsis" u.c. interesantām vietām. Skolēni vistiešākajā veidā apguva sadarbības prasmes, mācījās analizēt projekta rezultātus, izvērtēt savu darbu un prezentēt savas klases projektu – visu mācījās darot, kas arī bija projekta galvenais uzdevums. Skolēni atzina, ka projekta nedēļā uzzinājuši daudz ko jaunu un interesantu ikdienai noderīgu.

Dace Sprince


  

Vizuālās mākslas konkurss „Burvju zīmulītis”

19.aprīlī trīs skolēni - Alise Milere (5.f klase), Kristaps Evarsons (7.f klase) un Daniels Rakeckis (3.d klase) ar labiem panākumiem piedalījās vizuālās mākslas konkursā „Burvju zīmulītis”, kas notika Ziemeļvidzemes internātpamatskolā.  Konkursa tēma bija „Mežs dažādos gadalaikos”.

Alise  savā  zīmējumā  attēloja mežu pavasarī, Kristaps- vasarā, Daniels – rudenī. Alises darbs tika novērtēts ar atzinības rakstu, Kristaps un Daniels saņēma pateicības par piedalīšanos.

Pēc zīmēšanas visi  konkursa dalībnieki devās uz Dikļu kultūras centru, kur tikās ar dzejnieku Viktoru Kalniņu un klausījās  Dikļu skolas skolēnu muzikālo sveicienu.

Pēc tam devāmies  ļoti  interesantā pastaigā Vika Pasaku parkā, kur priecājāmies par daudzajām koka skulptūrām. Pēc  interesantās  un saturīgās atpūtas pauzes devāmies atpakaļ uz Ziemeļvidzemes internātpamatskolu, kur notika darbu izstāde un dalībnieku apbalvošana.

Piedalīšanās konkursā skolēniem sniedz vērtīgu pieredzi, iespēju satikt savus vienaužus no citām skolām, uzzināt un redzēt kaut ko jaunu.

Paldies Alisei, Kristapam un Danielam par skaistajiem zīmējumiem!

Speciālo klašu MK vadītāja Dace Sprince

 

 


 

Speciālo klašu matemātikas nedēļa „Matemātika ir visapkārt!’’ no 20. – 24. martam

Šīs nedēļas mērķis – veicināt interesi par matemātiku, popularizēt to aktīvā darbībā. Rosināt skolēnus būt vērīgiem, saskatīt nepieciešamību izmantot skaitļus un ģeometriskas figūras ikdienas dzīvē.

Jaunāko klašu skolēni apmeklēja medmāsu – mērījās un svērās. Pētīja, kurš klasē visgarākais, kurš – īsākais. Iegūtos rezultātus apkopoja diagrammās. „Skaitīšanas” dienā skaitīja solus, krēslus, logus, durvis, lampas savā klasē un pirmā stāva gaitenī. Radošajās darbnīcās meklēja ģeometriskas figūras sev tuvākā apkārtnē; zīmēja, veidoja aplikācijas un kolāžas, izmantojot ģeometriskas figūras. Spēlēja galda spēles „Cirks”, „Domino”, matemātiskas puzles un rūtiņspēles. Savu darbošanos skolēni atspoguļoja zīmējumos, fotogrāfijās, diagrammās  pēc brīvas izvēles.

6./7.c klase veidoja iepirkumu grozu par noteiktu summu (darbojās ar naudu); veidoja ģeometriskas figūras no kociņiem; izmantoja interaktīvos materiālus – matemātisko bingo, puzles u.c.  6./8.d un 5./7.d klase risināja neparastus uzdevumus par „Riņķi un riņķa līniju” – darbojās gan klasē, gan skolas pagalmā. Rosījās pie puķu dobes, mērot tās diametru, rādiusu. Noteica riņķa līnijas garumu pēc formulas. Pēc tam salīdzināja ar izmērīto dobes apkārtmēru. Sacerēja pasakas par cipariem, ilustrēja tās. Spēlēja spēles, pārbaudot savas zināšanas par reizināšanu, mērvienībām, daļām un procentiem.

Ceturtdien, 23.martā, 1./2.d, 3./4.d, 1./3.c, 1./3.f, 4./8.e, 1./7.f klašu skolēni pulcējās kopīgā pasākumā. Pirmā aktivitātes bija „Mērīšanās” („Vienā rindā stāties!”). Pēc tam   skolēni sadalījās piecās  komandās; komandas pārstāvis izlozēja vienu ģeometrisko figūru.  Katra komanda izlika savu ģeometrisko figūru no dažādiem materiāliem, pēc tam veidoja „dzīvās ģeometriskās figūras”. Izstādē „Kārtīgākā matemātikas burtnīca” tika noskaidrots, ka visglītākās  matemātikas burtnīcas pieder Ivo Bērziņam, Ģirtam Jansonam un Kristapam Evarsonam. Šie zēni saņēma pateicības rakstus.

Paldies visiem bērniem un  skolotājām par dalību  matemātikas nedēļas aktivitātēs. Īpašs paldies skolotājai Lijai Ābelei par pasākuma vadīšanu.


Dace Sprince

 

 


 

Mans Ziemassvētku dzejolis

Vai nav tā, ka bieži vien jaukāka par pašiem svētkiem ir to gaidīšana un gatavošanās tiem? Ziemassvētki ir īpaši svētki. Ar Adventes vainagu un saldo Ziemassvētku kalendāru. Ar svecēm, ko iededzam vakaros, lai palīdzētu gaismai, saulītei un sev tumsai cauri izkļūt. Ar dziesmām un dzejoļiem, ko mācāmies, lai iepriecinātu sevi un citus.  Pirmdien, 19.decembrī, speciālo klašu skolēni tikās pie lielās, skaistās svētku egles pasākumā „Mans Ziemassvētku dzejolis”. Bērni rādīja savas daiļrunāšanas prasmes, deklamējot dzejoļus un skandējot tautasdziesmas. Paldies visām skolotājām, kas palīdzēja iemācīties dzejoļus.

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 1917.gadu!

Dace Sprince

 


 

 

Iepazīstamies ar papildināto realitāti

23.novembrī speciālo 5. - 9.klašu skolēni tikās ar Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes pasniedzēju Gati Blūmu, kas iepazīstināja ar papildināto realitāti. Papildinātā jeb paplašinātā realitāte ir skatījums uz reālās pasaules vidi, kas tiek papildināta ar skaņas vai video datiem datorā. Uzzinājām par papildinātās un virtuālās realitātes izmantošanas iespējām.  Skolēni varēja izmēģināt virtuālās realitātes brilles. Paplašinātā realitāte visos izraisīja pārsteigumu un prieku.


Dace Sprince


  

Speciālo klašu skolotāju darba brauciens uz Spāres internātpamatskolu

6. novembrī speciālo klašu skolotāji devās uz Amatas novadu, lai iepazītos ar Spāres skolu, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Skola atrodas Spāres muižā, kas dibināta 16. gadsimtā. 1905. gada revolūcijas laikā muiža tika izpostīta, atjaunota 20. gadsimta sākumā. Kopš tā laika šeit vienmēr bijusi iestāde bērniem – patversme, bērnu nams. No 1969.gada - Spāres speciālā internātskola. Skola apsaimnieko lielāko daļu muižas ēku un parku.

Spāres skola realizē 3 izglītības programmas : speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1. - 9.kl., kods 21015811;  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis), kods 21015911 un profesionālās pamatizglītības programmas (uzņem ar pabeigtu speciālo pamatizglītību)-   # Ēdināšanas pakalpojumi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Pavāra palīgs;  # Būvdarbi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Remontstrādnieks; # Kokizstrādājumu izgatavošana, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs; # Mājturība, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Mājstrādniece.

Spāres skolā mācās bērni ar GAT, starp kuriem ir bērni  ar autismu vai autiskā spektra iezīmēm un valodas traucējumiem. Viņu izglītošanā sekmīgi tiek pielietotas Widgit programma un Sym writer piktogrammas. Mācību procesā plaši  tiek izmantota zviedru speciālās pedagoģes Ingeras Liljes pieredze. Ar Ingeru Lilji  Spāres skolai izveidojusies cieša sadarbība jau daudzu gadu garumā. Mums bija iespēja vērot, kā praktiski ikdienā notiek alternatīvās komunikācijas metožu izmantošana darbā ar skolēniem ar GAT, autismu, bērnu cerebrālo trieku u.c. Savā ilggadējā pieredzē dāsni ar mums dalījās direktores vietnieces, speciālie pedagogi, logopēde. Piedalījāmies  mācību stundu vērošanā. Vērojām mājturības, matemātikas, sporta u.c. stundas. Iepazināmies ar skolas telpām, klasēm. Īpaša vieta šajā skolā ir Sensorā istaba.  Darbam Sensorajā istabā tiek izmantoti dažāda veida sensorie elementi - taustes sajūtu attīstīšanai, gaismas, krāsas un smaržu terapijas elementi - redzes un ožas sajūtu stimulēšanai, mūzikas terapijas elementi dzirdes sajūtu attīstīšanai. Skolēnu atbalstam labiekārtots logopēdijas kabinets un Kustību kabinets, kur notiek ārstnieciskā vingrošana. Tā kā skola izkārtota pa septiņām ēkām, katra C līmeņa klase atrodas savā ēkā, kas pārsteidz ar mājīgumu un mieru. Visa skolas vide veidota tā, lai veicinātu ikviena bērna attīstību. Spāres internātpamatskolas skolotāju izstrādātie metodiskie materiāli ievietoti skolas mājas lapā un pieejami publiskai lietošanai. Laiku Spāres skolā aizvadījām ļoti piepildīti, uzzinājām un redzējām daudz ko interesantu un vērtīgu. Daļu no tā visa noteikti ieviesīsim arī savā darba un mācību ikdienā. Paldies Spāres skolas direktores vietniecēm un pedagogiem par vērtīgo pieredzi un iespēju tur ciemoties!


Dace Sprince, speciālo klašu MK vadītāja

 

 


 

Senajā skolā

Pirmdien, 31.oktobrī, 5. – 7. speciālo klašu skolēni nokļuva 200 gadus senā skolā Valmieras pilsētas muzejā. Sveču gaismā un stingras skolotājas vadībā bērni mācījās lasīšanu, rēķināšanu un glītrakstīšanu. Dažiem tīri labi veicās dīvaino burtu atpazīšana, rakstīšana ar spalvaskātu un veco laiku mērvienību izmantošana. Seno soda veidu – tupēšanu uz zirņiem arī daži pamēģināja - tas gan bija sāpīgi...


Senajā skolā mācījās arī skolotājas Dace Sprince un Antra Rozenberga 

Latviešu valodas nedēļa

No 26.septembra līdz 29.septembrim notika speciālo klašu latviešu valodas nedēļa. Tās laikā skolēni mācījās dzejoļus, ilustrēja tos. Otrdien 5.-8.d  un 5./7.f klašu skolēni devās ekskursijā „Gudrākie draudzējas ar bibliotēku” uz Valmieras integrēto bibliotēku, kur iepazinās ar dažādiem medijiem bibliotēkā, literatūras kārtojumu, bibliotēkas iespējām un piedāvājumu. Ceturtdien visi kopā svinējām Miķeļdienu. Ar latviešu rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētku ieražām un tradīcijām mūs iepazīstināja skolotāja Anita Reinerte. Pie mums ciemos bija atnākusi Ieva Zariņa no maiznīcas „Liepkalni’’.Skatījāmies videofilmu par maizes tapšanas ceļu, uzzinājām ko cep ”Liepkalnos’’, nogaršojām dažādu veidu maizi un citus gardumus, ko bija sarūpējusi Ieva Zariņa. Pēc tam gājām jautrās rotaļās. Piektdien skolēni darbojās rudens ražas darbnīcās – veidoja latvju rakstus no pupām, zirņiem u.c. dabas materiāliem.


Dace Sprince

 


 

Ekskursija uz Dabas muzeju

21.septembrī devāmies kopīgā mācību ekskursijā uz Dabas muzeju Rīgā. Latvijas Dabas muzejs ir vecākais dabaszinātņu muzejs Baltijā un lielākā dabas bagātību krātuve Latvijā. Apskatījām dzīvnieku un putnu izbāzeņus, kukaiņu, augu, minerālu kolekcijas un vēl daudz ko citu. Pavadījām aizraujošus brīžus, iepazīstoties ar muzeja interaktīvām ekspozīcijām un spēlējot izzinošās spēles.

Pie Brīvības pieminekļa, kas simbolizē Latvijas valstiskumu, tautas vienotību, neatkarību un brīvību, vērojām goda sardzes maiņu. Pastaigājāmies pa Bastejkalniņu un gar kanālu. Vecrīgas šaurajās ieliņās priecājāmies par skaistajiem namiem. Laiks bija jauks un saulains. Ekskursijā redzētais skolēniem palīdzēs labāk apgūt dažādas tēmas dabaszinību un sociālo zinību stundās.


Dace Sprince