Karjeras pasākumi 2016./2017. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Karjeras izglītība skolā.

 


“Ēnu diena” LNS

Kā tradīcija, arī šogad 16. februārī 8., 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja viesoties LNS un iepazīties ar tās darbību.

LNS mūs sagaidīja un gides pienākumus pildīja mūsu skolas absolvente un Jauniešu centra darbiniece Kristīne Krista Magone. Skolēni tika iepazīstināti ar LNS Surdotehniskās palīdzības centru, LNS Rehabilitācijas centru. Saņēmām vērtīgu informāciju par iespēju saņemt valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus, kas atvieglo vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē.

Ekskursija turpinājās LNS mītnē, kur tikām iepazīstināti ar darbiniekiem un viņu veikto darbu.

Izglītojoša bija tikšanās ar nedzirdīgajiem dažādu profesiju pārstāvjiem. Raitis Ozols pastāstīja par automehāniķa amatu. Skolēniem liels pārsteigums bija, ka par floristu strādā arī vīrieši. Ar florista profesijas darbu mūs iepazīstināja Aldis Ādamsons. Šuvējas profesiju un sava SIA “Poga Rotā” izveidi un darbību prezentēja Madara Indriksone.

LNS Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš iepazīstināja ar Jauniešu centra mērķiem, uzdevumiem un komandu, kā arī ar tā turpmākās darbības plānu 2017. gadā. Skolēni guva informāciju par Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivāliem, dažādām tematiskajām ballītēm, foto un video kursiem, Latvijas nedzirdīgo filmu festivālu, dalību jauniešu nometnēs ārpus Latvijas robežām.

Pasākuma noslēgumā tikāmies ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu un tika saņemti apliecinājumi par piedalīšanos šajā LNS iepazīšanas procesā.


Skolotājas D.Lediņa un I.Juste

 

 


 

Karjeras nedēļas pasākums Valmieras Mākslas vidusskolā

Karjeras nedēļas “Es būšu…” ietvaros mūsu skolas piecas meitenes apmeklēja Valmieras Mākslas vidusskolas organizēto pasākumu. Mākslas skolas pedagogi pastāstīja par iespējām apgūt piedāvātās profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas un arī pēc vidusskolas.

Pasākuma praktiskajā daļā meitenes datorgrafikā izveidoja savus iniciāļus, kurus izprintēja un uzpresēja uz krekliņa.


Internāta skolotāja Indra Juste
Karjeras nedēļas "Mazā Vistērija" Vidzemes Augstskolā

12. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 12. klases skolnieki Elīna Pudža, Nauris Pintāns un Viktors Kņazkins apmeklēja Vidzemes Augstskolu, kur piedalījās „Mazās Vistērijas” aktivitātēs.

Sākumā skolnieki bija nedaudz uztraukušies, vai spēs tikt galā ar dotajiem uzdevumiem, bet loģiskā domāšana, radošā un atraktīvā pieeja veicināja iegūt labus rezultātus.

Mūsu skolnieki ieguva 2. vietu. Šī bija laba pieredze karjeras stiprināšanā.


Internātskolotāja Gunta Bulmeistare

 

 


 

Individuāli diplomus saņēma Almārs Engims Turkers (PII 2. grupa), Harils Falkers ((1.-1. klase), Kristīne Zumberga (1.-1. klase), Linda Gailīte (1.-2. klase), Kristers Brokāns (2. klase), Kristīne Jirgena (2. klase), Artūrs Bērts (4. klase)

 


 

 

Karjeras nedēļas 2016 pasākumi
„Es būšu...darba tirgū”
simbols: Karjeras kompass

*Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Profesiju kompass”

Piedalās pirmsskolas izglītojamie, 1. – 4. klašu skolēni

No 10. oktobra iesniegtie darbi izvietoti tirdzniecības centrā ,,Valleta’’

*Es būšu...

No 10. – 13. oktobrim audzināšanas stundas un nodarbības 1. – 12. Klašu skolēniem

*Foto orientēšanās „Atver karjeras durvis’’

11.oktobrī plkst.14.30 Valmieras skeitparkā

Piedalās 8. – 12. Klašu skolēni (16 skolēni)

*Orientējies Valmieras tehnikumā

12. oktobrī plkst.14.00

Piedalās 9. klases skolēni (5 skolēni)

*Orientējies Valmieras mākslas vidusskolā

12. oktobrī plkst.14.00

Piedalās 9. – 11. klase (4 skolēni)

*Orientējies Vidzemes augstskolā

12.oktobrī plkst.14.00

Piedalās 12. klase (3 skolēni)

„Orientējies volejbolā”

12. oktobrī plkst.16.00 Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zālē

Piedalās skolas komanda (8 skolēni)


 Karjeras izglītības programma apskatāma šeit.