1.-4. klašu internāta skolotāju MK aktualitātes 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


„Superziķeris 2018”

Lai izzinātu savas spējas un talantus, 4. klašu skolēni piedalās Valmieras un novada skolu konkursā “Superziķeris 2018.” Konkursu organizē Valmieras Jaunatnes centrs “ Vinda “. Konkurss norit četrās kārtās.

Lai piedalītos konkursā, 2017. gada 17.oktobrī skolā tika organizēta kvalificēšanās kārta. 4. un 4.d klašu skolēni pildīja dažādus uzdevumus - meklēja taisnāko ceļu labirintā, risināja matemātikas uzdevumu, burtu juceklī meklēja paslēptos vārdus, no papīra locīja kuģīti. Skolēni pierādīja savu pacietību, zināšanas, centību.

Kvalifikācijas kārtas rezultātus vērtēja skolas žūrija - Larisa Zakrevska, Ina Kursīte, Linda Ivanovska un Sandra Grāvīte.

Vadoties pēc konkursa organizatoru iesūtītām vadlīnijām, konkursa pirmai kārtai tika izvirzīti Parisa Upesjure Lukša, Reinis Hugo Brūvelis, Pēteris Rogulis un Daniels Rakeckis.

Konkursa pirmā kārta notiks 2017. gada 1. novembrī Valmiera Jaunatnes centrā Vinda. Labu veiksmi !

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte

 

 


 

Sasildi Latviju

Latvijas simtgades jubileju gaidot, 2017. gada 11. oktobrī 1. – 4. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā “ Sasildi Latviju “.

Skolēni grāmatās un internetā iepazinās ar Latviešu tautas rakstiem, pētīja rakstu salikumus cimdos un zeķēs. Gūtās zināšanas skolēni pielietoja, rotājot katrs savu cimdiņu. Darba procesā  skolēni izrādīja lielu interesi un radošumu. Darbi tika veikti dažādās tehnikās, izmantojot papīru, plastalīnu, krītiņus, dabas materiālus, krāsas.

Skolēnu veidoto cimdu izstādi var apskatīt dzeltenās skolas gaitenī.

Lai silti Latvijai !

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte

 

 


 

 

Pie zemessargiem „Kaugurmuižā”

2017. gada 21. septembrī 4. klases skolēni tika uzaicināti ierasties Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militārajā bāzē „Kaugurmuiža ”.

Pagājušajā mācību gadā visi klases skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Zemessardzei 25 “.

Skolēni devās apskatīt bāzes teritoriju, ēkas un iepazinās ar  militārās bāzes vēsturi.   Apskatīja militāro tehniku, dažādas automašīnas, turēja rokās kaujas ieročus. Ar lielu interesi skolēni vēroja kaujas mašīnas demonstrējumu.  Ar kaujas mašīnu skolēni devās nelielā, bet ļoti ekstrēmā izbraucienā pa bāzes teritorijā esošiem kalniem un nogāzēm. Tas bija ļoti aizraujoši!  Ekskursijas noslēgumā  bāzes komandieris Gvido Brenneris katram skolēnam pasniedza atzinības rakstu par piedalīšanos zīmējumu konkursā.


4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte 

Miķeļdiena

No 25. līdz 29. septembrim 1. – 4.klašu skolēni sagaidīja rudens saulgriežus, gatavojot interesantas kompozīcijas no dārzeņiem, augļiem un citām rudens veltēm. Paldies vecākiem, kuri bija atsaucīgi un palīdzēja bērniem sagatavoties izstādei mājās. Skolēnu aptaujā par interesantākajiem tika atzīti Ievas Lapiņas, Armanda Dumpes un Kristapa Evarsona darbiņi. Īpašs paldies par radošo darbu 1./2.d klases bērniem un skolotājām, kā arī 3./4.c klases zēniem un skolotājai Jutai.

1. – 4. internāta klašu MA

 


 

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja iekļaujošās izglītības programma “Nāc muzejā“

Mācību gada laikā 3. un 4. klases skolēni piedalījās trīs nodarbībās, kuras notika dažādos muzejos. Programmas nodarbības notika kopā ar Rīgas 66. vidusskolas skolēnu grupu.

Pirmā programmas nodarbība notika 25. janvārī, kuras laikā skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur iejutās mākslas detektīvu lomā. Skolēni saņēma muzeju izstāžu telpu shēmu un uzdevumu sarakstu, kur pēc gleznu fragmenta bija jāatrod pati glezna. Skolēni grieza papīra mākoņus un vēroja tos guļot uz stikla grīdas. Skolēni apmeklēja muzeja nodarbību telpu, kur veidoja mākslas kompozīcijas.

Programmas otrās nodarbības laikā 8. martā skolēni apmeklēja Mākslas muzeju Rīgas Birža. Vispirms skolēni iepazinās ar grafikas tehnikā veidotiem mākslas darbiem. Vienā no šiem darbiem attēloti pasaulē nozīmīgi cilvēki. Šajā darbā skolēniem bija jāsameklēja cilvēki – eņģeļi. Pēc dotā parauga skolēni zīmēja, grieza un līmēja savu eņģeli.

Trešā noslēguma nodarbība notika 16. maijā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Skolēni iepazinās ar Romana Sutas darbiem. Pēc mākslinieka izveidotām skicēm - zīmējumiem darbnīcā apgleznoja traukus – šķīvjus, vāzes, krūzes. Pēc dotajām skicēm skolēni izstādē meklēja apgleznoto trauku. Nodarbības laikā skolēni bija mākslinieki un zīmēja savas skices šķīvjiem un vāzēm.

Programmas noslēgumā katrs skolēns saņēma diplomu par aktīvu un radošu piedalīšanos “ Nāc muzejā “ programmā.

Programmas ietvaros skolēni vēroja un pētīja mākslas darbus, guva jaunas zināšanas mākslas jomā. Nodarbību laikā iesaistoties grupu darbos satikās ar citas skolas skolēniem, mācījās sadarboties. Veidojot savu radošo darbu, rosināja savu iztēli, guva pozitīvas emocijas.

Paldies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta izglītības programmu kuratorei Kristīnei Šicai par iespēju piedalīties programmas “ Nāc muzejā “ nodarbībās.

3. un 4. klases internāta skolotājas Sandra Grāvīte un Larisa Zakrevska

 


 

 

Tematiskā nodarbība „Eiropas diena”

10. maijā 2. – 4. klasēs tika novadītas tematiskās nodarbība spar godu „Eiropas dienai”. Skolotājas iepazīstināja ar Eiropas savienības valstu simboliku un valstīm, kas tajā ietilpst. Tika noskaidrots, kuras ir Baltijas, kuras Skandināvijas valstis.

Skolēni ar savām internāta skolotājām veidoja nelielu aprakstu par 2 Eiropas savienības valstīm (iepriekš izlozētām), zīmēja un krāsoja šo valstu karogus. Pēc tam sagatavotie darbiņi tika prezentēti. Prezentācijas laikā skolēni Eiropas kartē sameklēja sev zināmās Eiropas savienība svalstis un piestiprināja pie tām karodziņus.

Paldies visiem, kas piedalījās!

Internāta skolotāja Gunita Mežule

 

 


 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 2. – 4. klašu skolēniem

22. martā 2.,3. un 4. klašu skolēni devās uz staciju, lai pie 1941. un 1949. gada represēto  iedzīvotāju piemiņas akmeņa pārrunātu tā laika noteikumus. Skolēni iepazinās ar uzrakstu uz piemiņas akmens, klausījās stāstījumu, skatījās attēlus. Pieminot represētos Latvijas iedzīvotājus, skolēni aizdedza sveces un tās novietoja pie piemiņas akmens.1. – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Larisa Zakrevska

 

 


 

Rotaļlietu stāsti

25. janvārī speciālo klašu skolēni piedzīvoja brīnumus- pasākumā „Rotaļlietu stāsti” atdzīvojās bērnu atnestās rotaļlietas. Brīnums notika, pateicoties dzejoļiem un pasakām, ko lasīja skolotājas. Skaistos Raiņa un J.Poruka dzejoļus izspēlēja 1./3.f klase, 1./3.c klase un 5./7.f klase. Lielo rāceni rāva 1./2.d klase, Ivo un Kristaps zīmēja mājiņu untumainajam kaķim, Vinnija Pūka piedzīvojumus parādīja 1./3c.klase.

Paldies bērniem, kuri atnesa izstādei savas mīļākās rotaļlietas- Nikam, Laurai, Linardam, Danielam, Rolandam, Markusam no 1./2.d klases, Ievai, Loretai, Kārlim, Atim, Modrim no 1./3.c klases, Angelīnai, Alisei, Markusam no 4./7.f klases.


Skolotājas J.Frēliha, I.Tauriņa

 

 


 

Tematiskā pēcpusdiena „Barikāžu laiku atceroties”

18. janvārī 2. – 4. klašu skolēniem norisinājās tematiskā pēcpusdiena, veltīta Barikāžu dienu 26 gadadienai. Skolēni noskatījās videofilmu „Barikāžu laiks”, klausījās un skatījās skolotājas Gunitas Mežules sagatavoto materiālu: fotogrāfijas, tā laika avīzes „Atmoda”, „Pilsonis” un citas. Skolēni klausījās grāmatas „Kā radās Latvija” lappuses, kurās aprakstīti Barikāžu laika notikumi Rīgā. Lai visi skolēni izprastu stāstīto, palīgā nāca surdotulks Beāte. Skolēni atbildēja uz  jautājumiem par redzēto un dzirdēto. Pēcpusdienas nobeigumā skolotāja Gunita uzdeva skolēniem aiziet pie Barikāžu aizstāvju piemiņas akmens Valmierā un uzzīmēt to.

Paldies skolotājai Gunitai par jauko, izzinošo tematisko pēcpusdienu!


1. – 4. klašu internāta MK vadītāja Larisa Zakrevska

 


 

 

1. – 4. klašu Mārtiņdiena

9. novembrī  mūsu 1. – 4. klašu skolēni kopā ar Mārtiņbērniem (3./4.d klases skolēniem) gāja latviešu tautas rotaļās, minēja vieglas un grūtas mīklas, baudīja rudens veltes, sacentās roku veiklībā, šķirojot zirņus un sēklas, un jautri pavadīja laiku aktīvās nodarbēs.

Pasākumu vadīja skolotājas Gunita Mežule un Linda Ivanovska.

Paldies visiem par jauko pasākumu!


1. – 4. klašu internāta skolotājas


  

“Super ziķeris 2017”

1. novembrī Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” norisinājās pilsētas skolu 4. klašu skolēnu konkursa “Super ziķeris 2017” 1. kārta. Mūsu skolu pārstāsvēja konkursa kvalifikācijas kārtas uzvarētājas – Daniela Šīrante un Nika Viktorija Masčinska.

Viens no konkursa uzdevumiem bija no papīra piegrieznes izveidot mašīnas modeli ar koka riteniem un ar to piedalīties tālbraukšanas sacensībās. Nika šajās sacensībās ieguva 9. vietu no 32 dalībniekiem, Daniela – 20. vietu.

Otrs uzdevums bija lielajā trasē veikt 3 minūšu braucienu ar auto modeli. Uzvarētājus noteica pēc nobraukto apļu skaita. Daniela nobrauca 15 apļus,  Nika – 11 apļus.

Mūsu meitenes nav izvirzītas konkursa 2. kārtai, bet paldies viņām par drosmi, uzņēmību un centību.

4. klases internāta  skolotāja Larisa Zakrevska


 Lāčplēša diena

10. novembrī 3. – 4. klašu skolēni sanāca datorklasē, lai gūtu ieskatu 1919. gada notikumos Rīgā un Lāčplēša ordeņa izveidošanas iemeslus. Skolēniem vienkāršā valodā tika pastāstīts par tā laika notikumiem. Skolēni noskatījās divas īsas filmas par Rīgas aizstāvēšanu un atbrīvošanu, līdz ar to gūstot vēsturisko ieskatu un  par Lāčplēša dienas patriotisko nozīmi katram Latvijas iedzīvotājam.

Pēc tematiskās nodarbības 4. klases skolēni apmeklēja Pilsētas kapus, kur nolika sveces pie Brīvības cīņā kritušo karavīru pieminekļa.

4. klases internāta  skolotāja Larisa Zakrevska
Labo darbu nedēļa

19. oktobrī 2. – 4. klašu skolēni, labo darbu nedēļas ietvaros, apmeklēja Pilsētas kapus, kur sakopa kapu vietas pirmajam direktoram un skolotājam Vīlipam Švēdem, direktoram Jānim Enkmanim un dzejniekam, skolas himnas autoram Rieteklim. Čakli strādāja gan zēni, gan meitenes. Bērni ar interesi klausījās pedagogu stāstīto par bijušo direktoru darbu skolā. Šis pasākums pārvērtās arī par skolas vēstures izzināšanas pasākumu.


1. – 4. klašu internāta skolotāju MK

1.-4. klašu rudens ekskursija

2016.gada 21. septembrī 1. – 4. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Raunu.

Pa garām un stāvajām kāpnēm skolēni devās iepazīt skaisto šūnakmens veidojumu Raunas upes krastā – Raunas Staburagu. Ejot gar Raunas upi pa 1,5 km garo veselības taku, skolēni apskatīja Velnalu, Tanīsa kalnu un dzirnavas.

Ar siltu piparmētru tēju mūs cienāja SIA “Latnature” dabīgo čipsu  ražotnes laipnā saimniece Zane.  Ražotnē mēs vērojām dārzeņu čipsu ražošanas procesu, degustējām veselīgos čipsus un krekerus. Skolēni atzina, ka vislabāk garšoja kalē kāpostu čipsi un upeņu krekeri.

SIA “Latvijas ķiploks” mēs uzzinājām, ka  ķiplokus izmanto gatavojot dažādus produktus – konfektes, tēju, pulveri, grauzdiņus. Degustējām ķiploku konfektes. Vislabāk skolēniem garšoja zemeņu – ķiploku konfektes, bet skolotājām patika ingvera – ķiploku konfekšu garša.

Iepazīstot Raunas vēsturi, skolēni apmeklēja pilsdrupas. Uzkāpjot pilskalnā, no augšas pavērās skaists un rudenīgs skats uz Raunas pilsētu. Raunas centrā bijām pie Brīvības pieminekļa “Koklētāja”. Pieminekļa pamatnē iegravēti Latvijas himnas vārdi “Dievs svēti Latviju”.

Bioloģiskā saimniecībā “Jaun-Ieviņas” saimniece mūs veda interesantā ekskursijā pie savvaļas zirgiem un govīm. Tur mēs redzējām pat lapsu un āpšu alas.  Ar graudiem pabarojām dažādu šķirņu vistiņas.

Lai iepazītos ar keramikas ražošanas procesu, devāmies uz keramikas darbnīcu. Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumā par to, kā  mālu iegūst, sagatavo un apstrādā, lai varētu izgatavot traukus un dažādus priekšmetus.  Ainaviski skaistajā darbnīcas teritorijā skolēni spēlēja dažādas spēles un atpūtās.

Diena pagāja ļoti ātri un interesanti.


1.-4. klašu internāta skolotāju MK