Pasākumi 2016. gada maijā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

27. maijā notika pirmsskolas izglītības grupas izlaidums. Bildes no pasākuma šeit (pieejamas līdz 27.07.2016.).

 


 

Paldies 1.-1. klases vecākiem

Ir aizvadīts pirmais mācību gads mūsu skolā. Esam iemācījušies burtus, ciparus, lasīt, skaitīt un rēķināt. Protam dejot, sportot, zīmēt un līmēt.

Paldies mūsu 1.-1. klases vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanā un dāvināto rozi, kuru iestādījām pie skolas dibinātāja un pirmā direktora Vīlipa Švēdes pieminekļa.


1.-1. klases skolotājas Daina un Evita, auklīte Inese

 

 


 

Ģeogrāfiskā spēlē

23. maijā skolā notika ikgadējā ģeogrāfiskā spēle starp skolēnu un skolotāju komandām. Jau trešo gadu spēlē piedalījās arī Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem komanda.

Kam jautājumi par kosmosu, pasauli, kontinentiem un Latviju tika grūtāki, kam vieglāki, kam pārsteigums nesa vairāk punktu uz metamā kauliņa, to noteica veiksme. Kam intuīcija, zināšanas un pieredze lielāka, tiem punkti krājās ātrāk.

Visi spēles dalībnieki uzzināja daudz interesantu faktu, draudzīgi strādāja komandā un guva daudz pozitīvu emociju. Spēles prieks un azarts valdīja no pirmā līdz pēdējajam jautājumam.

Spēles gaitā pieredze guva pārsvaru, un punktu kopskaits lielāks skolotāju komandai, mazāks mūsu skolēnu komandai un viesu komandai.

Erudītākie spēles dalībnieki kļuva par nominantiem – „Skolēnu komandas gudrinieks” un „Skolotāju komandas stūrakmens”.

Paldies dalībniekiem par spēles azartu un kolēģiem par spēles organizēšanu!


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu
MK vadītāja, skolotāja Baiba Sedlova

  

 


 

 


 

SKOLĒNU DOMĒ IEVĒLĒTI:

1. Roberts Immurs – 4. klase

2. Kristofers Kraze – 5. klase

3. Kristīne Volberga – 5./8.D klase

4. Dārta Zariņa – 6. klase

5. Sabīne Bukāte – 6. klase

6. Raivis Gončaruks – 7. klase

7. Huberts Bērziņš – 7. klase

8. Daniela Krilova – 8. klase

9. Laura Vicinska – 8. klase

10. Agnija Leišavniece – 10. klase

11. Ance Lapiņa – 10. klase

12. Nauris Pintāns – 11. klase

13. Kristaps Razminovičs – 11. klase

 

 


 

Droša vasara

Tuvojoties vasaras brīvlaikam un sekmējot skolēnu izpratni par uzvedības noteikumu ievērošanas nepieciešamību vasarā, 18. maijā 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums “Droša vasara”.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni noskatījās un izvērtēja dažādus fragmentus no filmiņām “Lai dzīvo bērni”. Tika izvērtētas tēmas par ceļu satiksmes noteikumiem, par uguns un elektrodrošību, uzvedību pie ūdens, mežā, pļavā, negaisa laikā. Pārrunājām par uzvedību, kad skolēns ir mājās viens vai atrodas kopā ar draugiem.

Pasākuma otrajā daļā skolēni, sadaloties pa klasēm, pildīja uzdevumu par kādu no iepriekš minētām tēmām, pārrunāja piedāvātās situācijas un izvērtēja, vai tās ir pareizas vai nepareizas.

Noslēgumā katrs skolēns saņēma nelielu testu individuālām darbiņam, lai izvērtētu savu uzvedību dažādās situācijās.


1 – 4. kl. int. skolotāju MK

 


 

Pasākums Valmieras bērnu bibliotēkā

17. maijā 1./2 D un 1.-1. klašu skolēni kopīgi apmeklēja Valmieras  bērnu bibliotēkas pasākumu „Dudū un Zumzum meklē burtu pēdas bibliotēkā”. Abiem suņiem palīdzējām meklēt pazudušos vārdus, kuri paslēpušies bibliotēkā, kā arī sameklēt burtus, kuri ir „savārījuši ziepes”.

Pasākums bija interesants, jo vēl arī kopīgi lasījām pasaku un mazliet pavingrojām.


L.Ivanovska

 


 

Karjeras stunda 7. – 11. klašu skolēniem
Tikšanās ar LNS jauniešu centra vadītāju Kristapu Legzdiņi un skolas absolventēm, studentēm Kristīni Kristu Magoni un Mairu Bruži

10.maijā skolā viesojās LNS Jauniešu centra pārstāvji un studenti - Kristaps Legzdiņš, mūsu skolas absolventes Kristīne Krista Magone un Maira Bruže.

Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš prezentācijā iepazīstināja skolēnus ar LNS Jauniešu centra izveidi, darbību, kā arī tā aktivitātēm. Skolēni ar aizrautību klausījās par to, kā centru apstiprināja LNS vadība, kā tapa komanda, kādi ir JC mērķi un uzdevumi, stratēģiskais darbības plāns 2016. – 2020. gadam. Priecē, ka starp jauniešu centra aktīviem līderiem ir vairāki mūsu skolas absolventi. Savā prezentācijā Kristaps uzsvēra, ka JC viens no mērķiem ir mudināt jauniešus ar dzirdes traucējumiem uzdrošināties turpināt izglītošanos augstskolās. Skolēni tika iepazīstināti ar līdz šim organizētiem pasākumiem, jauniešu dalību starptautiskajos projektos, semināros, apmācībās un nometnēs.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte piedāvāja Jaunatnes centra aktivitātēm izmantot mūsu skolu, cerot nākotnē veidot ciešāku sadarbību ar JC, lai mūsu jaunieši varētu piedalīties LNS JC rīkotajos pasākumos, brīvprātīgos darbos, starptautiskajās nometnēs un semināros.

Skolas absolventes Krista Kristīne Magone un Maira Bruže pastāstīja par savām veiksmēm un arī grūtībām studējot augstskolā. Meitenes vairākkārt uzsvēra nenobīties un mērķtiecīgi piepildīt savus sapņus. Abas studentes uzskata, ja viņas to spēj, tad arī citi to noteikti spēs. Skolēni un pedagogi klausījās ar lielu interesi un uzdeva dažādus jautājumus.


Liels paldies Kristapam, Kristīnei un Mairai par atsaucību un jauko tikšanos!

Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

Speciālo klašu dabaszinību nedēļa no 9. līdz 13. maijam

Speciālo klašu dabaszinību nedēļā klasēs tika organizēti dažādi konkursi, kas saistīti ar dabaszinībām un ģeogrāfiju. Skolēni minēja  krustvārdu mīklas, zīmēja savu mīļāko dzīvnieku u. c. Jaunāko klašu skolēniem bija jāpazīst un jānosauc attēlā redzamais dzīvnieks, jāpastāsta, ko par to zina, kā arī jāatmin dzīvnieki pēc dotajām pazīmēm. 12.maijā devāmies kopīgā mācību ekskursijā gar Gauju, lai iepazītos ar interesantiem objektiem tuvākā apkārtnē. No skolas mūs ceļš veda uz Valterkalniņu, pēc tam gar Kazu krācēm līdz Vanšu tiltam. Ekskursija noslēdzās ar atjautības uzdevumiem un mīklu minēšanu. Visi uzdevumi prasīja gan zināšanas, gan atjautību.

Paldies skolēniem un skolotājām par aktivitāti!

Dace Sprince

 


 

Daiļrunāšanas konkurss Gaujienas internātpamatskolā

11.maijā septiņi speciālo klašu skolēni – E.Stepanovs (2.d kl.), K.Lezdiņa (3.d kl.), E.Vestbergs (4.d kl). A.Puķīte (5.d kl.), K.Volberga (6.d kl.), M.Preimanis (4.f kl.)  un A.Milere (4.f.kl.) piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu daiļrunāšanas konkursā Gaujienas internātpamatskolā. Lai varētu piedalīties šajā konkursā, mūsu skolēni bija nopietni gatavojušies, pirms tam piedaloties atlases konkursā mūsu pašu skolā. Konkursā piedalījās skolēni no deviņām skolām. Konkursanti deklamēja latviešu dzejnieku dzeju par darbu, darba darītāju un darba tikumu. Skolēnu darbs šoreiz bija prasmīgi uzstāties un emocionāli izteikt savas jūtas. Mūsu bērni savu darbu paveica godam ar vislielāko atbildības sajūtu, iegūstot 3 atzinības rakstus (A.Puķīte, M.Preimanis, E.Stepanovs) un 4 pateicības par piedalīšanos (A.Milere, E.Vestbergs, K.Lezdiņa, K.Volberga), un balvas.

Pēc konkursa dalībniekiem sekoja pārsteigums – atpūta Grundzāles pagasta sporta kompleksā „Trīssaliņas”- pastaiga pa dabas taku, kāpšana skatu tornī, desu cepšana un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā bija konkursa laureātu koncerts, kurā piedalījās A.Puķīte, M.Preimanis, E.Stepanovs.

Bērni ar mirdzošām acīm, smaidīgi, ar labi padarīta darba apziņu vakarā atgriezās skolā, lai dalītos iespaidos ar skolasbiedriem. Labas emocijas un pašapziņa taču  ir visa pamats. Paldies latviešu valodas skolotājām – L.Vaitei, L.Ivanovskai, L.Ābelei, kas palīdzēja sagatavoties konkursam.


Atzinība skolai šeit. Atzinības skolēniem šeit: Aivitai Amandai Puķītei, Edgaram Stepanovam, Markusam Preimanim. Pateicības skolēniem šeit: Alisei Milerei, Emīlam Vestbergam, Kristīnei Lezdiņai un Kristīnei Volbergai.

Dace Sprince,
Speciālo klašu MK vadītāja

 


 

 

JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLAS PEDAGOGI VIESOJAS MŪSU SKOLĀ

11. maijā skolā viesojās Jelgavas  1. internātpamatskolas 6 pedagogi. Šajā skolā ir integrēts audzēknis ar dzirdes traucējumiem. Viesi interesējās par bērnu ar dzirdes traucējumiem apmācības metodēm, atbalsta pasākumiem un iespējamo palīdzību mācību vielas apguvē.

Vispirms skolotāji noklausījās lekciju “Atbalsta pasākumi bērniem ar dzirdes traucējumiem vispārizglītojošā iestādē”. Direktora vietniece Daina Liepiņa pastāstīja par dzirdes traucējumu izraisītām problēmām, bērnu ar dzirdes traucējumiem speciālajām vajadzībām, mācoties vispārizglītojošajā izglītības iestādē. Viesi vēroja mūsu skolas pedagogu vadīto stundu videoierakstus, pārrunāja darba metožu specifiku un iespēju pielietot tās savā skolā.

Viesi apmeklēja skolotāju Baibas Sedlovas, Sniedzes Gubinas, Maigas Paegles, Inas Kursītes, Līgas Grāpēnas un Viestura Priedīša vadītās stundas. Pedagogi dalījās pieredzē un atbildēja uz viesu jautājumiem par mācību materiāla vienkāršošanu, darba plānošanu, zināšanu un prasmju vērtēšanu. Mūsu skolotāji saņēma ļoti   atzinīgu vērtējumu par metožu daudzveidību, profesionālismu, dinamisku, interaktīvu darbu.

Pieņemšanā pie direktora viesi iepazinās ar skolas vēsturi , tagadni un attīstības plāniem. Noslēgumā direktors viesus iepazīstināja ar skolas, internāta un bērnudārza telpām.  Jelgavas pedagogi izteica gandarījumu par redzēto, par gūtajām atziņām un jauko tikšanos. 

Mācību ekskursija dabā

5. maijā  5. – 8. klašu skolēni devās dabā un iepazīt Latvijas dabas daudzveidību un unikalitāti.

Kalsnavas arborētums

Otra lielākā un skaistākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijā.140 ha platībā ar 2500 kokaugu sugu dažādību. Lieliskas mācību un pastaigu takas un skatu tornis (25 m) uz plašo apkārtni. iepazinām savdabīgo pumpuru pasauli. Vieta, kur gūt iedvesmu savam sapņu dārzam.

Lubāna mitraine

iepazinām nelielu daļiņu no Lubāna mitraines (813 km2) līdzenumu ap Latvijas lielāko ezeru – Lubānu. Kopumā teritorijā ezerā un zivju dīķos, purvos novērotas 224 putnu sugas, šeit ligzdo 185 sugas.

Gide Liene mums pastāstīja par ezeru, prezentācijā iepazinām Lubāna mitraines augu un dzīvnieku pasauli, minējām mīklas.


Atkal skatu terase uz apkārtni.

Teirumnīku purva taka

Ietilpst Lubņa mitrainē. Šeit ir 800 m gara augstā purva taka gar ezeru. Interesanti, ka Teirumnīku ezeram ir 3 slāņu dibens, bet dziļums nav nosakāms. Tīrs ūdens, lieliska peldvieta vietējiem iedzīvotājiem. Šeit arī gar ezeru aug Velnarutks – viens no indīgākajiem Latvijas augiem. Teirumnīku purvs ir starptautiskas nozīmes aizsargājama teritorija.

Kristakrūgu skatu tornis

No 2 m augstā skatu torņa paveras brīnišķīgs skats uz Teiču rezervātu – Latvijas lielāko purvu. Patlaban purvs nav pieejams apmeklētājiem putnu migrcijas sezonas dēļ.

„Velna skroderis”

Lielākais akmens Vidzemē (garums 6,4 m, platums 6,0 m, augstums 4,2 m, apkārtmērs – 20 m, tilpums – 100 m3). Kā vēsta teika, velns sēdējis uz šī akmens un lāpījis savas bikses, kuras saplēsis, mēģinot aizbērt tuvumā esošo Aivieksti. Uz akmens ir balstīts trošu tiltiņš.

Mūsu Latvija ir skaista – mūsu iedvesmas zeme!

Vairāk bildes no mācību ekskursijas 05.05.2016. šeit (pieejamas līdz 05.07.2016.).

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK
vadītāja Baiba Sedlova

 


 

Zemessardzes militārās bāzes apmeklējums “Kaugurmuižā”

Atjaunojot valstisko neatkarību, Latvijas tauta par savas valsts drošības garantu izvēlējās Latvijas Republikas Zemessardzi.

Šī gada 23. augustā Zemessardze atzīmē divdesmit piekto dibināšanas gadadienu. Šodien Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību.

2. maijā 1.- 4. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militāro bāzi “Kaugurmuiža”. Skolēni iepazinās ar bataljona teritoriju, Jaunsargu apmācību organizāciju, ar autotransportu, bataljona bruņojumu un zemessargu ekipējumu. Skolēniem bija iespēja iejusties jaunsarga lomā, veicot uzdevumus šķērsļu pārvarēšanā, šaušanā. Gan šautuvē, gan pie šķēršļu joslas skolēnus apmācīja un atbalstīja puiši un meitenes no Jaunsargu organizacijas. Sarunā ar Jaunsardzes organizācijas komandieri skolēni uzzināja par iespēju iestāties Jaunsargos, par noteikumiem un prasībām pret organizācijas dalībniekiem. Uzzinājām arī ka Kaugurmuižas bataljonā ir 400 zemessargu, ka Jaunsardzē pieņem bērnus no 10 gadiem, kā notiek atlase, par disciplīnu un uzvedību organizācijā. Mūsu skolēni uzdeva jautājumus komandierim un kā viens no pirmajiem jautājumiem bija “Vai Jaunsargos pieņem bērnus ar dzirdes traucējumiem?”. Atbilde bija pozitīva. Pieņem.

Liels paldies “Kaugurmuižas” Zemessardzes bataljona pulkvežleitnantam Brennerim par uzaicinājumu apmeklēt militāro bāzi un visiem zemessargiem, kuri tik atsaucīgi un pozitīvi pieņēma mūsu skolēnus.


L. Zakrevska
1.-4.kl. internāta sk. MK vadītāja

 


 

BIBLIOTĒKAmaijā...

•) 1. maijs – LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena

•) 4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

•) 9. maijs – Eiropas diena

•) Maija otrā svētdiena – Mātes diena

•) 18.maijs – Muzeju diena

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Skolotājas Anitas Reinertes gleznu izstāde „VASARU GAIDOT...”