Informācija skolēniem

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Tālākizglītības iespējas Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā

2016./2017. m.g. notiks uzņemšana sekojošās profesijās:

√ Galdnieks – 3 gadi

√ Galdnieks – 1 gads

√ Datoroperators – 3 gadi

√ Šuvējs – 3 gadi

√ Pavāra palīgs – 2 gadi

√ Būvstrādnieks 3 gadi
(pedagoģiskās korekcijas grupa no 15 gadu vecuma ar 7 klašu izglītību ar un bez invaliditātes grupas)

 


LNS Jauniešu centrs aicina nedzirdīgus pusaudžus pieteikties uz Eiropas Nedzirdīgo pusaudžu nometni Norvēģijā! Lūdzu informējiet arī vecākus, kuriem ir nedzirdīgie pusaudži!

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība (EUDY) sadarbībā ar Al Nedzirdīgo tautskolu un apmācību centru Norvēģijā projekta "ERASMUS+" ietvaros 19. - 26. jūlijā organizē EUDY Junioru (13 - 17 g.) nometni par tēmu "Diversity Among Us" (Dažādība starp mums).

Šīs nometnes mērķis ir atraisīt jauniešu radošo potenciālu, iepazīstinot viņus ar Eiropas nedzirdīgo kopienas daudzveidīgo kultūru un tradīcijām, kas bagātinātu un stiprinātu junioru pieredzi tālākajā darbā; izpētīt nedzirdīgo kultūru atšķirības, uzvedības normas, veicināt spēcīgu līderu rašanos, kuri strādās, lai panāktu labāku pasauli nedzirdīgo kopienas un zīmju valodas attīstībai.

No Latvijas nometnē ir iespēja piedalīties četriem junioriem 13 - 17 gadu vecumā un līderim/ei 21 - 30 gadu vecumā - ar starptautisko zīmju zināšanām, pieredzi darbā ar bērniem un nometnes darbā.

Nometnes dalības maksa junioriem no Latvijas - 25 eiro katram. Šajā maksā iekļauta gulēšana, ēdināšana, ekskursijas un aktivitātes. Ceļa izdevumi - tiks atmaksāti 70%, nepārsniedzot noteikto projekta summu - 262, 50 eiro.

Pieteikšanās: Līderim/ei - līdz 25. martam; junioriem - līdz 31. martam.

Pieteikties pie LNS Jauniešu centra vadītāja Kristapa Legzdiņa - mob.nr.26985905 ( sms), e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai personīgi ceturtdienās pl.14 - 18, Elvīras ielā 19, 8. kab.).

Plašāka informācija pieejama: http://eudyacademy.wix.com/jrcamp2016 - angļu valodā un starptautiskajās zīmēs.


 

 


 

Ja vēlaties studēt: Personas ar I vai II invaliditātes grupu var pieteikties kredītam bez kredīta nodrošinājuma

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220), kas stājās spēkā ar 2015. gada 31. decembri.

 

 


 

Latvija Televīzija piedāvā īpaši sagatavotās filmas bērniem  un pieaugušajiem ar subtitriem.

Ar Ziemassvētku un Jaungada brīvdienu programmu var iepazīties šeit.

 


 

Informācija absolventiem un viņu vecākiem no Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS):

Tā kā surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu izglītības programmas apguvē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, mums svarīgi būtu zināt, kādās izglītības studiju programmās absolventi plāno mācīties, lai LNS varētu optimāli saplānot tulku darbu.

Vairāk informācijas par šo valsts apmaksāto pakalpojumu var iegūt LNS mājaslapā: http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/surdotulka_pakalpojums/?doc=9632