Projekts "Klusā nots"

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Noslēdzies projekts „KLUSĀ NOTS”...

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātviduskolā – attīstības centrā skolēni attīsta dzirdi caur skaņu pasauli, ko sniedz klausīšanās un darbošanās ar mūzikas instrumentiem. Skolēni  ar mūzikas instrumentiem darbojas mācību stundās un fakultatīvajos pulciņos. Lai papildinātu skolas fakultatīvā pulciņa „Vokāli instrumentālais ansamblis” mūzikas instrumentu daudzveidību un dažādotu skolēnu muzicēšanas prasmes, tika rakstīts un realizēts projekts „Klusā nots”. Projekta mērķis bija iegādāties mūzikas instrumentus un skaņu aparatūru. Pateicoties projekta atbalstītājiem, skola iegādājās jaunu piecu dūru cītaru, etnogrāfisko kokli, akustisko un klasiskā ģitāru, sintezatoru, akordeonu,  lielās bungas, pāna flautu, vēja zvanu, velna bungas, zvaniņu komplektu, blokflautas, kā arī jaunu skaņu aparatūru.

Mūsu skolas skolēni un skolotāji saka lielu paldies projekta atbalstītājiem – Valmieras pilsētas pašvaldībai, Pestīšanas armijai un Baltijas Bērnu fondam, īpaši fonda pārstāvim Laurim Žubulim.


Projekta darba grupa - Vineta Ragevičiusa un Anita Reinerte