Pasākumi 2015. gada maijā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

27. maijā notika 5.- 10. klašu ekskursija.  Skolēni apmeklēja Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, kas celts 1567.gadā, bet karu laikā ticis nopostīts. Tas atjaunots 2010.gadā. No torņa 9.stāva paveras skaists skats uz pilsētu. Gide ļoti interesanti pastāstīja par Jelgavas pilsētas un torņa  vēsturi. Skolēni  iegūtās zināšanas izmantoja, atbildot uz 20 jautājumiem par Jelgavas vēsturi. Rezultātā mūsu skolēni tika apbalvoti ar Jelgavas Ģerboņa Glābēja goda nosaukumu, saņemot skaistu diplomu.Ar savām zināšanām īpaši izcēlās 10.klases skolnieks Kristaps Razminovičs.


Vēl apskatījām Kurzemes  hercogu kapenes Jelgavas pilī, bijām pie skulptūras „Jelgavas students”, gājām  pār Latvijā garāko gājēju tiltu. Pirmoreiz ejot pār tiltu, katrs iedomājās kādu vēlēšanos.

Pēc tam braucām uz Valgundes klosteri, kur mūs sagaidīja klostera māsa, kas izstaroja dvēselisku siltumu. Viņa pastāstīja par klostera vēsturi, atgādināja dažas dzīves gudrības, kas jāzina, lai dzīvē būtu laimīgs.

Noslēgumā bijām Saulkrastu jūrmalā pie Baltās kāpas.

Ekskursija bija interesanta.Skolēni,iegūstot pozitīvas emocijas no ekskursijas, varŗs doties vasaras brīvdienās.

5.- 12. klašu MK vadītāja Z.Gredzena

 


Mammadaba meistarklase

Ir noslēdzies Mammadaba meistarklases radoši aktīvais mācību gads. Gandrīz 10 000 Latvijas skolēni šogad mācījās dabā. Mammadaba meistarklasi pabeigušas 549 klases no 133 Latvijas skolām. Par Meistariem kļuvuši 2943 skolēni, Zeļļu titulu ieguvuši 1190 skolēni, bet Mācekļi – 4798 skolēni.

Mūsu skolas 6. līdz 9. klases ir ieguvušas Meistaru diplomus – mēs mācījāmies dabā, sakopām dabu, stādījām mežu, izlikām putnu būrīšus, iepazinām mežu mācību ekskursijā Tērvetes dabas parkā un veicām vēl daudz papilddarbiņus.

 

 


 

Comenius projekta tikšanās Valmierā

no 25. līdz 29. maijam

Pirmdiena, 25. maijs

Ierašanās diena

Sagaidām ciemiņus no Slovēnijas, Turcijas, Spānijas un Polijas

Otrdiena, 26. maijs

Skolas diena

9:00 - ierašanās skolā, tikšanās ar skolas direktoru

Ekskursija pa skolu

Projekta tikšanās skolotājiem

Skolēniem spēles un tikšanās skolas zālē vai skolas pagalmā

12:10 - 2. brokastis skolā

12:40 - skolēnu priekšnesumi

“Draudzības dārzs” – katra valsts pie skolas iestāda kādu kociņu, puķi, krūmu

14:50- pusdienas skolā

Pēc pusdienām skolas volejbola sacensības – uzaicināsim ciemiņus piedalīties komandās!

Brīvais laiks

19:00 - ciemiņiem vakariņas kafejnīcā “Jaunā saule”

Trešdiena, 27. maijs

9:00 - ciemiņiem, mūsu skolēniem, skolotājiem ekskursija uz Rīgu un Siguldu

Ekskursija ar gidu pa Rīgu

15.00 - pusdienas kafejnīcā “Kaķu nams” Siguldā

Ekskursija pa Siguldu

Vakarā atgriešanās Valmierā

Brīvais laiks

Ceturtdiena, 28. maijs

9:00 - ciemiņi ierodas skolā

10:00

Tūrisma diena

Sporta aktivitātes

Pusdienas

Pēc tūrisma dienas atgriešanās skolā

Brīvais laiks

Apmēram 15:00 uz lidostu dodas draugi no Slovēnijas

16:00

Tikšanās skolā

Ciemiņi piedalās pasākumā skolas zālē

Ciemiņi saņem sertifikātus par piedalīšanos projekta tikšanās Valmierā

Apmēram 19.00 projām dodas ciemiņi no Polijas

Pārējiem brīvais laiks

Piektdiena, 29. maijs

Apmēram 10:00 projām dodas ciemiņi no Turcijas un  Spānijas


 


 

Noslēdzies projekts „KLUSĀ NOTS”...

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātviduskolā – attīstības centrā skolēni attīsta dzirdi caur skaņu pasauli, ko sniedz klausīšanās un darbošanās ar mūzikas instrumentiem. Skolēni  ar mūzikas instrumentiem darbojas mācību stundās un fakultatīvajos pulciņos. Lai papildinātu skolas fakultatīvā pulciņa „Vokāli instrumentālais ansamblis” mūzikas instrumentu daudzveidību un dažādotu skolēnu muzicēšanas prasmes, tika rakstīts un realizēts projekts „Klusā nots”. Projekta mērķis bija iegādāties mūzikas instrumentus un skaņu aparatūru. Pateicoties projekta atbalstītājiem, skola iegādājās jaunu piecu dūru cītaru, etnogrāfisko kokli, akustisko un klasiskā ģitāru, sintezatoru, akordeonu,  lielās bungas, pāna flautu, vēja zvanu, velna bungas, zvaniņu komplektu, blokflautas, kā arī jaunu skaņu aparatūru.

Mūsu skolas skolēni un skolotāji saka lielu paldies projekta atbalstītājiem – Valmieras pilsētas pašvaldībai, Pestīšanas armijai un Baltijas Bērnu fondam, īpaši fonda pārstāvim Laurim Žubulim.


Projekta darba grupa - Vineta Ragevičiusa un Anita Reinerte


  

!

Paldies par atsaucību, skaistajiem ziediem un darba sparu!

Kopīgi paveiktais darbiņš izstaros prieku, smaidu un gaišumu!

Pateicībā visiem VVBIVS-AC PII 2. grupas bērniem un vecākiem par ģimenes dienas darbiņu - grupas skolotājas
07. – 09.05.2015. Starptautiskajās sacensībās Rīgā basketbolā zēniem 2. vieta (4). Treneris G. Dunajevs.

Galda tenisā: Geiduka E. 7 vieta (8), Bekāte S. 6 (8), Zariņa E. 4(8), Stirāns A. 1. vieta (8), Misa H. 5 (8), Pintāns R. 6 (8). Individuāli ļoti labi startēja Rutko V. un Driķe E. Treneris J. Katajevs.

Apsveicam!
Vides projekts „Cilvēks vidē 2015”

6. maijā Limbažu 3.vidusskolā notika ZAAO mācību gada noslēguma pasākums vides izglītības projektā „Cilvēks vidē.

Šajā mācību gadā skolēni šķiroja atkritumus, piedalījās ZAAO pastkartes zīmēšanā un konkursā „Vides spēles””.  Vislabāk mums veicās konkursā „Vides spēles”. Konkursam tika iesniegtas 43 pašdarinātas galda spēles no otrreizējiem materiāliem. 3 galda spēles tika apbalvotas kā labākās. Arī mūsu skolas spēle „Par zaļu vidi”  kļuva par konkursa laureātiem. Šādas spēles palīdz skolēniem gūt jaunas prasmes un zināšanas par vides saglabāšanu un aizsardzību.


Skolotāja Baiba Sedlova


 Lepojamies ar Latvijas stiproskrējiena 2015 finišētājiem: Jāni Bruģmani un Arni Stirānu!

MALAČI!

Informācija: www.stiproskrejiens.lv


  

BIBLIOTĒKAMAIJĀ...

Izstādes:

•) 4. maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena

•) 9. maijs – Mātes diena

•) Gleznotājai Felicitai Pauļukai – 90...

•) Rakstniekam Mārim Rungulim – 65...

•) Programmas „LIFELONG LEARNING” ietvaros:

√) Prezentācijas meateriāli

√) Fotogrāfa Andra Caunes FOTO izstāde