Pasākumi 2015. gada martā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


APSVEICAM!

Valmieras pilsētas un starpnovadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ,,Rakstu darbi” 1. pakāpes diplomu saņēma kokapstrādes pulciņa dalībnieki Aivita Krieviņa, Elvis Martinsons, Ričards Āboltiņš, Sabīne Bukāte, Dārta Elizabete Zariņa un Kristaps Evarsons. Minēto skolēnu sagatavotie darbi izvirzīti tālāk uz konkursu Cēsīs. Lai veicas!


Paldies skolotājam Imantam Kelmeram par skolēnu sagatavošanu konkursam!

3. pakāpes diplomu saņēma vizuālās mākslas pulciņa skolniece Madara Zēmele. Atzinības rakstus saņēma Andželika Petkuna, Lelde Kursīte un Kaiva Dubrovska.


Paldies skolotājai Dainai Leitei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


 


 

 

Ja sagaida draugi, tad arī tālā Spānija liekas tuvu

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 5 skolēni un 6 skolotāji no 23. - 27. martam piedalījās Comenius projekta tikšanās braucienā Spānijā. Mūsu partnerskola “Trīs olīvkoki” atrodas Madridē. Skolu partnerības projekta darbā ir iesaistītas 5 valstis – Spānija, Slovēnija, Polija, Turcija un Latvija. Visās šajās skolās mācās skolēni gan ar dzirdes traucējumiem, gan citām problēmām.


Daļai skolēnu tas bija pirmais lidojums ar lidmašīnu. Bija mazliet bail, bet arī interesanti. Pirmdien vēlu naktī ielidojām Madridē. Iekārtojāmies viesnīcā. Labi, ka laiks bija jāpagriež 1 stundu atpakaļ, savādāk otrā rītā būtu pavisam grūti piecelties.

Skolēni ar lielu nepacietību gaidīja šo braucienu. Gatavojām finālproduktu, kuru prezentējām projekta tikšanās laikā. Tas bija tautasdziesmu krājums par dabu. To izveidojām gan kā grāmatiņu ar notīm un attēliem par Latvijas dabu, gan audiokaseti. Arī citām skolām bija materiāli ar šādu tematiku. Visi apmainījāmies ar tiem. Skolotāji tos varēs izmantot gan mūzikas, gan angļu valodas stundās, gan ārpusstundu darbā ar skolēniem.

Otrdienas rītā ar metro devāmies uz skolu. Dažiem skolotājiem tā jau bija zināma, jo sadarbība  ir ilggadēja. Tā sākās pirms apmēram 6 gadiem, kad bija iepriekšējais Comenius projekts. Redzējām skolu, runājām ar kolēģiem, skolēniem. Skola ir samērā liela, tur mācās 1000 skolēnu, no kuriem 100 ir ar dzirdes traucējumiem. Šie skolēni ir integrēti, mācās kopā ar dzirdīgajiem bērniem. Skola “Trīs olīvkoki” Madridē ir iecienīta. Ir pat “jāstāv  rindā”, lai tur  mācītos. Tāpēc vecāki izvēlas  skolas bērnudārzu, lai bez problēmām varētu apmeklēt arī skolu. Projekta tikšānās laikā skolā bija ieradusies arī televīzija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Kā “runas vīru” izvirzījām skolotāju Elīnu. Viņa pastāstīja gan par projekta darbu, gan par situāciju Latvijā. Jau pēc dažām dienām saņēmām interneta saiti, lai vārētu pārraidi noskatīties (28.03. - raidījums saite šeit).

Skolēni piedalījās spēlēs skolas pagalmā. Te arī aizsākās draudzība. Un saprasties bija viegli, jo palīdzēja ne tikai angļu valoda, bet arī zīmju valoda.Runājām par projekta gala atskaites sagatavošanu, sadarbību, lai šis darbs noritētu sekmīgi. Sākām plānot pēdējo tikšanās reizi Latvijā maija beigās.


Protams, kolēģi bija noorganizējuši ekskursiju pa Madridi, lai mēs varētu kaut nedaudz iepazīt viņu skaisto pilsētu.Tā notika trešdienas rītā.Celtnes, parki, uz katra soļa runā vēsture. Vakarā vēl apmeklējām Ēģiptes tempļa drupas kādā parka uzkalnā, lai vērotu saulrietu. Interesanti, ka šo templi pilsētai dāvinājusi Ēģiptes valdība 60. gados kā pateicību par palīdzību aizsargdambja būvē, lai netiktu appludinātas seno tempļu drupas. Un saulriets bija pasakains!

Ceturtdienas rītā ar skolas autobusu devāmies izbraucienā uz kalniem, kur ir iekārtota spēka un veiklības pārbaudes trase “Meža kaķis” (tādu nosaukumu varētu dot mēs pēc Latvijas parauga). Sākumā bijām pavisam nosaluši. Laiks mūs nelutināja, tas bija tikai nedaudz siltāks nekā Latvijā. Bet kalnos varbūt pat mazliet aukstāks, tāpēc lieti noderēja spāņu kolēģu iedotais siltais apģērbs (mēs taču tomēr bijām gatavojušies uz nedaudz siltāku laiku!) Visas aktivitātes skolēniem sagādāja sajūsmu, acis aiz prieka mirdzēja. Arī apkārtējā dabas varenība izraisīja sajūsmu.


Tikšanās noslēgumā notika kopīgas vakariņas. Gan skolēni, gan skolotāji saņēma sertifikātus kā apstiprinājumu, ka esam šo laiku Madridē pavadījuši ar moto “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”. Tāds ir mūsu projekta nosaukums, tēma.

Vēl pēdējais rīta cēliens pirms izlidošanas uz mājām. Kāds bija prieks, ka diena bija saulaina un silta. Beidzot īstā Spānija! Apmeklējām vienu no pilsētas skaistākajiem un lielākajiem parkiem Retiro. Tur ar mums “sarunājās” gan vēsture, gan daba.

Tad vēl pēdējās ardievas pilsētai un lidojums mājup.

Projekta koordinatore Maiga Paegle

 


 

 

26. martā mūsu skolā notika Mammadaba aktivitāte Putnu būrīšu izlikšana skolas apkārtnē. Mūsu skolas skolēniir izgatavojuši 17 būrīšus zīlītēm un mušķērājiem. Čaklākie būrīšu gatavotāji ir Oskars Šīravs, Einārs Jānis Miks, Daniels Rozenbaums, Elvis Martinsons, Kristofers Kraze un Ingus Luste.Būrīšus izvietojām ar skreju uz A, DA vai ZA, lai rīta saulīte silda putniņus. Tagad visi kopā vērosim, kā putni iekārtosies jaunajās mājās. Paldies skolotājam Imantam Kelmeram par iesaistīšanos projekta aktivitātēs.


Skolotāja Baiba Sedlova

 


 

 

Korekcijas nodarbību nedēļa

No 9.03. līdz 13.03. mūsu skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa, kuras laikā skolēni piedalījās dažādos pasākumos.

Otrdien, 9. martā 1. –1. kl. – 4. kl. notika nodarbība ”Klausies! Runā! Dejo!”. Nodarbību vadīja skolotājas L. Grāpēna, A. Rozenberga un V. Ragēvičiusa. Fonētiskās ritmikas skolotāja A. Rozenberga mācīja skolēniem izrunāt klusi, skaļi dažādas skaņas un iesaistīja stafetēs. Muzikālās ritmikas skolotājas L. Grāpēnas vadībā skolēni aktīvi darbojās valodu rotaļās.


Dzirdes kabineta skolotāja V. Ragēvičiusa mācīja skolēniem saklausīt dažādu mūzikas instrumentu skanējumu. Nodarbībā skolēni spēlēja mūzikas instrumentus.

Trešdien, 11. martā 1./3. d kl., 4./5. d kl., 1./4. c kl., 3./5. f klases skolēni devās ekskursijā uz Valmieras Mūzikas skolu. Valmieras Mūzikas skolā skolēni iepazina dažādu mūzikas instrumentu skanējumu un klausījās audzēkņu muzicēšanu.

1.–1. kl. – 4. kl. skolēni darbojās nodarbībā ”Es dzirdu! Es runāju!”. Nodarbībā skolēni no burtiem lika mūzikas instrumentu nosaukumus, no zilbēm lika vārdus, bet no vārdiem veidoja teikumus. Skolēni iepazinās ar citu klašu skolēnu dzirdes burtnīcām un skaņu nodarbību mājas darbiem. Pārsteiguma dāvaniņas par kārtīgākajām dzirdes burtnīcām un interesantākajiem skaņu nodarbību mājas darbiem saņēma 1.–2. kl. un 2. kl. skolēni.


5. kl. –12. kl. skolēni komandās aktīvi darbojās Valodas spēlē “Vārdu kaujas”.


Ceturtdien, 12. martā skolas zālē notika ritma deju koncerts. Koncertā dejoja skolēni no 1. –1. kl. – 12. kl. Koncerts skolā notika pirmo reizi un skatīji to vērtēja atsaucīgi.


No 9. 03. līdz 13. 03. logopēdijas, individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanas un izrunas veidošanas nodarbībās skolēni mācījās saklausīt, uztvert un ilustrēt dzirdēto valodas materiālu.

1.–1. kl., 2. kl., 3. kl., 4. kl., 5. kl., 6. kl., 8.a kl., 8.b kl., 9. kl. klausījās tekstu un pēc tam to ilustrēja.

1.–2. kl. skolēni darbojās pie interaktīvās tāfeles. 7. kl skolēni veica dažādus klausīšanās prasmju uzdevumus.


Paldies Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogiem!

Paldies 1.–1. kl. – 4. kl. internāta skolotājiem!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V. Ragēvičiusa 

14. martā Lelde Kursīte un Rolands Pintāns piedalījās Jauno vides pētnieku forumā „Skolēnu eksperimentē” Valsts kārtā Rīgā LU Ķīmijas Fakultātē. Forumā piedalījās skolēni no visiem novadiem ar 65 pietījumiem. Dalībnieku uzstāšanās notika 6 paralēlās grupās. Skolēniem bija iespēja doties arī ceļojumā pa  „Brīnumainās zinātnes” laboratorijām.

Šī bija lieliska iespēja iepazīties ar savu vienaudžu interesantiem pētījumiem, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes.


Skolotāja Baiba Sedlova

 


 

Paldies sporta organizatorēm Ligitai Vasiļevskai un Dacei Melbārdei un interešu izglītības pulciņu skolotājiem Jevgenijam Katajevam, Anzelmam Tamanim un Gatim Dunajevam par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Baltijas valstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolēnu spartakiādei. Apsveicam mūsu skolas komandu: Arni Stirānu, Kristapu Razminoviču, Valteru Rutko, Elzu Alisi Zariņu, Elīnu Žurakovsku, Kristīni Kristu Magoni, Elvīru Jonušausku un Elvitu Driķi par iegūto I vietu!

Skolas administrācija

 


 

 

Apsveicam skolotāju Baibu Sedlovu un 6.-9. klašu skolēnus Leldi Kursīti, Rolandu Pintānu, Elzu Alisi Zariņu, Elīnu žurakovsku un Madaru Zēmeli par I vietu Valmieras pilsētas vides izziņu spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” I kārtā!

Skolas administrācija

 


 


12. martā mūsu skolas skolēni Lelde Kursīte, Rolands Pintāns, Elza Alise Zariņa, Madara Zēmele un Elīna Žurakovska piedalījās Vides izziņas spēļu konkursā. 2015. gada spēļu tēma ir „Vide un ceļošana”.

Skolēni piedalījās ar galda spēli „Aizraujošā Latvija”. Spēle notiek 2 riņķos un tās laikā iespējams iegūt daudz jaunu zināšanu par Latviju. Mūsu spēle tika izvirzīta II kārtai Rīgā.


Spēles konsultante Skolotāja Baiba Sedlova 

 

Sveicam skolotāju Imantu Kelmeru un 10. klases skolnieku Ingaru Matuti par iegūto atzinību Valsts 11. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Vasara. ”

Skolas administrācija
Piektdien, 6. martā noslēdzās skolas vizuālās mākslas olimpiāde.

Olimpiādes tēma „Krāsu toņi un faktūras kolāža”

Uz Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādi 11. martā dosies:

Kaiva Dubrovska 8.B klase,

Laura Makšima 8.A klase,

Beatrise Biezbārde 4. klase.
 4. martā 1. – 4. klašu skolēniem notika nodarbība „veselīgs uzturs”. Skolēni nostiprināja zināšanas par uztura piramīdu. Uzzināja, ko ir veselīgi ēst, ko labāk daudz neēst. Noskaidroja, kas ir veselīgs uzturā, kā arī uzzināja par vitamīniem un to nozīmi. Skolēni uzzināja, ka uzturs, ko ikdienā lietojam, ir ar šķiedrvielām bagāts, kas ir vajadzīgs mūsu organismam.


1. – 4. klašu internāta skolotājas

APSVEICAM INTEGRATĪVĀ MĀKSLAS FESTIVĀLA NĀC LĪDZĀS UZVARĒTĀJUS VIDZEMĒ

K. Volbergu, I. Apsīti, L. Apsīti, A. Puķīti, E. Puķīti, M. Zēmeli, E. Geiduku, D. Krilovu, E. Driķi, E. Pudžu, K. Bistrovu, L. Vorslovu un skolotāju U. Strazdiņu!

Paldies skolotājām I. Berkoldei un E. Jefremovai!

Esam izvirzīti uz Lielkoncertu Rīgā.

Paldies par piedalīšanos festivālā D. Dedzim un skolotājai A. Reinertei!

Skolas administrācija


BIBLIOTĒKA – MARTĀ...

Izstādes:

•) Marts – Sērsnu mēnesis...

•) Labas uzvedības ABC...

•) Aspazijai - 150...

•) Korekcijas nedēļas ietvaros – Mūzikas pasaulē...