Bibliotēkas aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

BIBLIOTĒKAmaijā...

•) 1. maijs – LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena

•) 4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

•) 9. maijs – Eiropas diena

•) Maija otrā svētdiena – Mātes diena

•) 18.maijs – Muzeju diena

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Skolotājas Anitas Reinertes gleznu izstāde „VASARU GAIDOT...”
BIBLIOTĒKAaprīlī...

•) 1. aprīlis — Joku diena

•) 2. aprīlis – starptautiskā Bērnu grāmatu diena

•) 12. aprīlī pl.15.00 – Ceļojums uz Izraelu ( stāsta S. Griestiņa)

•) 22. aprīlis — Zemes diena

•) 27. aprīlis — Krāsu diena

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Fotogrāfu Andra Caunes un Rudītes Ortlovas FOTO izstāde

 

 


 

Lasīšanas veicināšanas programma


„Bērnu un jauniešu žūrija 2015” no mūsu skolas piedalījās 27  skolēni, bet vecāku žūrijā – 4 lasītāji. Visi varēja vērtēt grāmatas, piedalīties VB rīkotajos pasākumos un saņemt dāvaniņu –atstarotāju... Viens skolēns 5. martā varēja piedalīties arī jaukajā Lasīšanas svētku noslēguma pasākumā – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur to mīļi sagaidīja Pelītes, Vilks un citi zvēriņi, kā arī paviesoties dzelzceļa muzejā...

Paldies visiem par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā !

Bibliotekāre – Anita Reinerte

 

 


 

Šonedēļ uz Bērnu un jauniešu žūrijas 2016 noslēguma pasākumu, kas notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, dosies arī Valmieras skolu lasošie bērni un jaunieši. Mūsu skolu pārstāvēs 1./2.klases skolniece Daniela Renmane.

Izbraukšana - 5.martā plkst. 9.00 no Valmieras bibliotēkas (Cēsu 4). Atgriešanās  -  plkst.18.30.

Bibliotekāre Anita Reinerte


 


 

BIBLIOTĒKAmartā...

•) 1.marts – Kaķu diena...

•) „BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA 2015” – noslēgums Rīgā (05.03)

•) 8.marts – Sieviešu diena...

•) 21. marts -  Lieldienas nāk...

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Fotogrāfu Andra Caunes un Rudītes Ortlovas FOTO izstāde „Pavasari gaidot...”

 

 


 

10. februārī noslēgusies akcija „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2016”, Skolēni, skolotāji un skolas darbinieki bibliotēkas krājumus papildinājuši ar interesantām, aizraujošām un krāsainām grāmatiņām.

Šonedēļ visi laipni aicināti apmeklēt dāvinājumu izstādi!

Bibliotekāre Anita

 

 


 

Preses izdevumi bibliotēkā 2016 gadā

*) 100 labi padomi

*) Lauku Avīzes tematiskā avīze

*) Čaklās Rokas

*) Pūcīte

*) Ilustrētā pasaules Vēsture

*) Ilustrētā junioriem

*) Dari Pats

*) Spicīte

*) Kopsolī

*) Mazajam Floristam

*) Ilustrētā Zinātne

*) Sīrups

*) Psiholoģija Ģimenei un Skolai

*) Sports

 

 


 

BIBLIOTĒKAjanvārī...

•) Akcija „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS”

•) „BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA 2015” - noslēgums

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) 11. februāris – starptautiskā „PALDIES” diena

•) 17. janvāris – TEŅA diena

•) Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam — 140 (1876–1916)

•) Fotogrāfa Andra Caunes  FOTO izstāde „Skolas dzīve šodien...”

 

 


 

BIBLIOTĒKAdecembrī...

Izstādes:

•) Ziemassvētki nāk...

•) Rakstniecei Zentai Ērglei – 95 (1920-1998)

•) Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85 (1930 – 2002)

•) „Skolai  - 140” – skolēnu radošo darbu izstāde

•) Fotogrāfa Andra Caunes FOTO izstāde „Skolas dzīve šodien”

•) Jaunāko grāmatu izstāde


 

 


 

Lasīšana seminārs

24. novembrī Bērnu žūrijas lasīšanas seminārā Valmieras bibliotēkā piedalījās lasīšanas programmas dalībnieki no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas. 4. klases skolēni skatījās videomateriālus par grāmatām, pildīja lasīšanas uzdevumus, veidoja grāmatu TOP – 6.


Bibliotekāre Anita

 

 


 

 

BIBLIOTĒKAnovembrī...

Izstādes:

•) Komponistam Emīlam Dārziņam – 140 (1875-1910)

•) Dzejniekam Valdim Atālam – 65 (1950)

•) 10.novembris Mārtiņdiena

•) 11. novembris Lāčplēša diena

•) 18. novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

•) Skolai  - 140” skolēnu radošo darbu izstāde

•) Fotogrāfa Andra Caunes FOTO izstāde „Skolas dzīve šodien”

•) Jaunāko grāmatu izstāde

 


 

BIBLIOTĒKAoktobrī...

Izstādes:

•) Klāt Skolotāju diena... Izstāde „ĀBECE”...

•) Bērnu žūrija 2015... Grāmatu izstāde

•) Dzejniekam  Jānim Rokpelnim 70...

•) Rakstniekam, vēsturniekam Uldim Ģērmanim - 100...

•) Oktobris – Veļu mēnesis

•) Fotogrāfa Andra Caunes  FOTO izstāde

•) Jaunāko grāmatu izstāde

 


 

 

BIBLIOTĒKASEPTEMBRĪ...

Izstādes:

•) 1. septembris – Zinību diena

•) 8. septembris – Starptautiskā lasītprasmes diena

•) Dzejniekam, dramaturgam Rainim (1865 - 1929) – 150

•) Rakstniekam, pedagogam Valdim (1865 – 1934) – 150

•) Angļu rakstniecei Agatai Kristi (1890 – 1979) – 125

•) Dzejas dienas skolā – 23. septembris

•) Fotogrāfa Andra Caunes FOTO izstāde

 


 

 

BIBLIOTĒKAMAIJĀ...

Izstādes:

•) 4. maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena

•) 9. maijs – Mātes diena

•) Gleznotājai Felicitai Pauļukai – 90...

•) Rakstniekam Mārim Rungulim – 65...

•) Programmas „LIFELONG LEARNING” ietvaros:

√) Prezentācijas meateriāli

√) Fotogrāfa Andra Caunes FOTO izstāde 

 

BIBLIOTĒKAAPRĪLĪ...

Izstādes:

•) 2. aprīlis – starptautiskā Bērnu grāmatu diena...

•) 7. aprīlis – Pasaules Veselības diena

•) Rakstniekam H. K. Andersenam - 210...

•) Dzejniecei L. Azarovai - 80....


 BIBLIOTĒKA – MARTĀ...

Izstādes:

•) Marts – Sērsnu mēnesis...

•) Labas uzvedības ABC...

•) Aspazijai - 150...

•) Korekcijas nedēļas ietvaros – Mūzikas pasaulē...


Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu vislabākās spēles
Un mīļākā saruna...

4.februāra pēcpusdienā skolas bibliotēkā notika akcijas „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2015” noslēguma pasākums.

Pirms 80 gadiem savā vārda dienā – 28.janvārī prezidents KĀRLIS ULMANIS aicināja savai bērnības skolai dāvināt grāmatas, gleznas, mūzikas instrumentus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti...

1994.gadā šo akciju atjaunoja un arī mūsu skolā šī tradīcija tiek veiksmīgi turpināta.

Šogad  skolas bibliotēkai ir uzdāvinātās 96 grāmatas un diski: daiļliteratūra bērniem  un pieaugušajies,  izglītojošas grāmatas – rokdarbi,  gadskārtu svinības, enciklopēdijas,  mācību grāmatas , bērnu drošība u.c.

Dāvinātāji – mūsu skolas skolēni un viņu vecāki, skolotāji, skolas darbinieki, privātpersonas.

PALDIES VISIEM!
BIBLIOTĒKA - februārī...

Izstādes:

·) Sveču diena – 2.februāris...

·) Meteņa diena nāk...

·) 14.februāris – Valentīna diena .  Mīla dzejā un prozā...

·) 21.februāris – Starptautiskā Dzimtās valodas diena...

·) J.Janševskim – 150...

·) Akcija „Draudzīgais aicinājums 2015” – 4.februāris


BIBLIOTĒKA – Janvārī...

Izstādes:

•) Teņa diena...

•) Sveču diena nāk...

•) “Ceļa vārdi jaunajam gadam” - Radošā darbnīca bērniem

•) Angļu dabaszinātniekam Džeraldam Darelam – 90

•) Literatūras izstāde „Pasakas par ziediem” – rakstniecei Annai Saksei – 110

Akcija "Draudzīgais aicinājums 2015"

Bibliotekāre Anita