Pasākumi 2015. gada februārī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Apsveicam skolas vokāli instrumentālā ansambļa dalībniekus

Kristīni Volbergu,

Līgu Meļķi,

Aivitu Amandu Puķīti,

Elvitu Amantu Puķīti,

Ilzi Apsīti,

Liānu Apsīti,

Dāvidu Dedzi,

Oskaru Šīravu un

skolotāju Anitu Reinerti

par iegūto II pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivālā - konkursā, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Skolas administrācija

 

 Vecāki audzināšanas stundās

5.klases Krista Krūmiņa mamma pastāstīja skolēniem par savām karjeras kāpnēm, par to, kā sākusi savas darba gaitas, par veiksmēm un neveiksmēm karjeras laikā.Viņa ieteica bērniem izvēlēties profesiju, kurā patiktu strādāt.

5.klases Dārtas un 8.a klases Elzas mamma stāstīja par savu šuvējas darbu, ar kuru ir ļoti apmierināta. Viņa mudināja bērnus pievērsties rokdarbiem. Meiteņu māmiņa uzsvēra, ka skolēniem  ir svarīgi ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, un vienmēr dzīvē jāievēto atbilstošie kārtības noteikumi- skolā, sabiedriskās vietās, darba vietās.

Meiteņu māmiņa piedalījās arī  mācāmstundā , atzinīgi novērtēja skolēnu centību, sagatavojot mājas darbus.

9.klases Ances māmiņa Evita Lapiņa bija noorganizējusi tikšanos ar savu kolēģi vecmāti Ivetu Ozoliņu, ar kuru skolēniem izraisījās ļoti interesanta, saturīga, sirds gudra saruna par dzīvē svarīgām tēmām. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izzināja sevi interesējošas lietas, uzzināja par vēl vienu profesiju – dūlēm.

10.klases Elvitas Driķes māmiņa Aivita stāstīja par savu karjeras ceļu. Viņas sarunas galvenais moto bija; nevajag apstāties pie sasniegtā, vajag darīt darbu, kas pašam patīk.

Aivitas mamma dalījās pieredzē par profesiju „mamma”, kurā teoriju nevar iemācīties no grāmatām, bet gan no pašu pieredzes, ko guvuši no saviem vecākiem.

Paldies vecākiem un klašu audzinātājām!

5.-12.klašu MK vadītāja .Z.Gredzena
Apsveicam vides pulciņa skolotāju Baibu Sedlovu un 8.A klases skolēnus Leldi Kursīti un Rolandu Pintānu par iegūto 1. pakāpi vides interešu projektā "Burto dabā, vidē visumā". Mūsu pētījums "Vārāmās sāls kristalizācija un sāls kristālu iegūšana" izvirzīts uz nākošo kārtu Rīgā

Skolas administrācija


26. februārī 8.A klases skolēni Lelde Kursīte un Rolands Pintāns piedalījās Valmieras pilētas un novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē”. Mūsu pētījuma tēma bija „Vārāmās sāls kristalizācija un sāls kristālu iegūšana”. Eksperiments tika veikts ar sāls šķīdumiem , Sarkanās un Nāves jūras ūdeni. Eksperimenta rezultātā tika iegūti skaisti dažāda lieluma un formu kristāli.

Jauno pētnieku forumā skolēni prezentēja savu darbu darbu un atbildēja uz žūrijas jautājumiem.

Skolēnu veikums tika novērtēts I pakāpes diplomu, darbs tika izvirzīts uz I kārtu Rīgā 14. martā.


Skolotāja Baiba Sedlova 

 

Trešdien, 25. februārī 9. – 12. klases skolēniem bija tikšanās ar Jauniešu Akadēmijas  personīgās izaugsmes treneri Daci Briedi – Zālīti . Nodarbības mērķis bija palīdzēt jauniešiem atrast savu nākotnes aicinājumu, ieklausīties sevī un radoši uzzīmēt savu nākotnes nodarbošanos. Skolēni zīmēja pēc Brajena Meina (angļu pozitīvās domāšanas skolotāja) metodikas.Skolēni mācījās sastādīt savu nākotnes plānu.

5.-12. klašu MK vadītāja Z. Gredzena
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa

No 16.02. līdz 20.02. mūsu skolā notika tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa, kuras laikā skolēni piedalījās 3 pasākumos.

17.02. notika mācību olimpiāde, kurā piedalījās mūsu labākie skolēni no 5. līdz 12. klasei. I daļā skolēni risināja uzdevumus dabaszinībās, informātikā un matemātikā.Bija vajadzīga veiksme, intuīcija un prāts. II daļā skolēni sadalījās grupās un veica radošo darbu par tēmām:

„Mežs sportam un atpūtai”

„Mežs kā dabas sastāvdaļa”

„Latvijas meži – mūsu zaļais zelts”

„Meža dabas aizsardzība”

„Meža veltes un atpūta mežā”


Mācību olimpiādes uzvarētāji:

5. – 7. klašu grupā

I vieta – Ralfs Liepiņš

II vieta – Dārta Elīzabete Zariņa

III vieta – Madara Zēmele

8. – 9. klašu grupā

I vieta – Lelde Kursīte

II vieta – Elza Alise Zariņa

III vieta – Laura Makšima

10. – 12. klašu grupā

I vieta – Kristīne Krista Magone

II vieta – Elvīra Jonušauska

III vieta – Viktors Kņazkins


18.02. skolā viesojās Mass Portal Delta 20 pārstāvji ar 3 D printera prezentāciju.

3 D printeris ir paredzēts telpisku plastikāta objektu printēšanai. Tas ir lētākais un ātrākais veids, kā izgatavot oriģinālus plastikāta objektus nelielā skaitā. Printēšana notiek, klājot plastikāta slāni pa slānim, līdz izveidoja sviss objekts. Iegūtos objektus tālāk var arī slīpēt, krāsot un mehānisku apstrādāt. Ar printeri tika izgatavota detaļa zvanam.

Tā ir inovatīva mūsdienu tehnoloģija, to mēdz dēvēt par nākamo industriālo revolūciju.

Tas ir viens no kvalitatīvākajiem šāda veida produktiem Eiropā, izgudrots un ražots Latvijā. Būsim lepni ar to!


19.02. skolā viesojās Zinātnes centra Z(in)OO pārstāvji. Skolēniem no 5. – 12. klasei dota iespēja piedalīties Lego Mandstrom NXT nodarbībās.

Katram var uzdot jautājumu: „Vai tu kādreiz esi vēlējies uzbūvēt robotu?” Tādu, kurš tavā vietā tīra māju, taisa ēst un izpilda mājas darbus? Skolēniem bija iespēja būt tam krietnu soli tuvāk.

Skolēni strādāja pāros. Stunda slaikā vajadzēja sastiprināt motorus, izveidot braucamrīka korpusu, pieslēgt sensorus un superīgākie roboti bija gatavi. Gudri roboti, mācēja izvairīties no šķēršļiem!


tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Baiba Sedlova


  

Mis un Misters 2015

Februāra mēnesī mūsu skolā katru gadu notiek Mis un Misters pasākums. Šajā gadā konkursā par šo titulu piedalījās desmit jaunieši no 8. – 12. klasei – Lāsma Vorslova, Krista Kristīne Magone, Lelde Kursīte, Elza Alise Zariņa, Elvita Driķe, Valters Rutko, Kristaps Razminovičs, Kristiāns Geiduks, Nauris Pintāns un Rolands Pintāns.

Konkursantiem bija jāveido prezentācija par sevi, savu ģimeni, nākotnes nodomiem.

Visiem bija jādemonstrē savi īpašie talanti. Mums bija iespēja noskatīties pantomīmu, teātri, tautisko deju, noklausīties melodeklamāciju un dzejoli. Viens no konkursantiem demonstrēja prasmi bumbas virpināšanā. Priecājamies par jauniešu tik dažādiem talantiem.

Visi dalībnieki nodemonstrēja savu dejotprasmi, dejojot valsi.

Gatavojoties skolas 140. dzimšanas dienai, skolēniem bija jādemonstrē zināšanas par skolu.

Noslēgumā visi dalībnieki rādīja savas praktiskā darba iemaņas, locot salvetes un mizojot ābolus.

Paldies visiem konkursantiem!

Taču visiem konkursiem ir uzvarētāji. Tā šoreiz skatītāju simpātiju saņēma Lelde Kursīte un Kristiāns Geiduks.

Skolas Mis un Misters 2015 – Krista Kristīne Magone un Kristaps Razminovičs.


Apsveicam!

Paldies internāta skolotājām Guntai Bulmeistarei, Sandrai Skabei, Indrai Justei, Rutai Ulmei un pulciņu skolotājām Elīnai Jefremovai un Uldzei Strazdiņai  par piedalīšanos pasākuma sagatavošanā! Paldies pasākuma vadītājai Elvīrai Jonušauskai.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte

Baiļu apļi - 08.02.15. Sporta skolotāja Dace Melbārde ieguva 2. vietu S60 grupā. Apsveicam! Skatīt valmiera24.lv, valmierasziņas.lv, eliesma.lv.

Ziemas sporta aktivitātes 11.02.2015. 1. - 4.klašu skolēni sporta un atpūtas kompleksā Avoti aktīvi pavadīja pēcpusdienu gan pikjoties, gan piedaloties dažādās stafetēs un spēlē. Īstā un labā slēpošanas trasē sklolēni sacentās slēpošanā. 350m distancē ātrākie slēpotāji ir Oskars Šīravs, Jānis Liniņš, Kate Garklāva, Kristaps Eversons un Sintija Liepiņa. Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem. Paldies skolai par iespēju visiem slēpot. Paldies skolotājai Lindai Ivanovskai, virtuves darbiniecēm, audzinātājām, medicīnas darbiniekiem un vidusskolēniem, portāla valmiera 24. korespodētājai.

Sporta skolotājas

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu vislabākās spēles
Un mīļākā saruna...

4.februāra pēcpusdienā skolas bibliotēkā notika akcijas „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2015” noslēguma pasākums.

Pirms 80 gadiem savā vārda dienā – 28.janvārī prezidents KĀRLIS ULMANIS aicināja savai bērnības skolai dāvināt grāmatas, gleznas, mūzikas instrumentus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti...

1994.gadā šo akciju atjaunoja un arī mūsu skolā šī tradīcija tiek veiksmīgi turpināta.

Šogad  skolas bibliotēkai ir uzdāvinātās 96 grāmatas un diski: daiļliteratūra bērniem  un pieaugušajies,  izglītojošas grāmatas – rokdarbi,  gadskārtu svinības, enciklopēdijas,  mācību grāmatas , bērnu drošība u.c.

Dāvinātāji – mūsu skolas skolēni un viņu vecāki, skolotāji, skolas darbinieki, privātpersonas.

PALDIES VISIEM!!!
BIBLIOTĒKA - februārī...

Izstādes:

·) Sveču diena – 2.februāris...

·) Meteņa diena nāk...

·) 14.februāris – Valentīna diena .  Mīla dzejā un prozā...

·) 21.februāris – Starptautiskā Dzimtās valodas diena...

·) J.Janševskim – 150...

·) Akcija „Draudzīgais aicinājums 2015” – 4.februāris