Pasākumi 2015. gada janvārī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Skolā sācies olimpiāžu laiks -  skolēniem ir iespēja parādīt savas prasmes un zināšanas, pildot uzdevumus, kuri veidoti netracionāli.

28. janvārī notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Tās dalībniekus izvirzīja skolotāji, bet liels bija pārsteigums un prieks, ka bija vairāki skolēni, kuri atnāca un pieteicās paši.

Olimpiādes dalībnieki bija:

Atvars Naglis

Madara Zēmele

Ralfs Liepiņš

Huberts Bērziņš

Elīza Geiduka

Raivis Videnieks

Laura Vicinska

Lelde Kursīte

Kristīne Bērziņa

Kristīne Bistrova

Elīna Žurakovska

Agnija Leišavniece

Elvīra Jonušauska

Kristaps Razminovičs

Valters Rutko

Viktors Kņazkins

Lāsma Vorslova

Šoreiz katrs skolēns uzdevumus pildīja individuāli. Bija sagatavota „slepenā” aploksne ar uzdevumiem pa klašu grupām –

5. – 7. klasei,

8. un 9. klasei,

10. un 12. klasei.

Skolēni saņēma aploksnes un varēja sākt strādāt. Visi darbam piegāja ļoti nopietni. Uzdevumos vajadzēja parādīt savas prasmes valodas izpratnē un pielietojumā.

Visi skolēni, kuri piedalījās, jau ir kā uzvarētāji, jo viņi jau ir labākie. Bet olimpiādes uzdevums tomēr ir noskaidrot tos, kuri vislabāk tika galā ar uzdevumiem.

Ar iegūtajiem punktiem un vietu sadalījumu var iepazīties tabulā šeit.


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle


Mūsu skolas Vides pulciņa dalībnieki Lelde Kursīte, Rolands Pintāns, Madara Zēmele, Elīna Žurakovska piedalījās ZAAO organizētajā konkursā „Vides spēles”. Vides spēles izveides mērķis bija skolēnu izglītošana par dabas resursu saudzēšanu un videi draudzīgu rīcību.

Vides spēles izveidē bija jāizmanto viena no „bezatkritumu” („zero vaste”) pieejām – Pārveido! Tas nozīmē, ka spēles izveidē drīkstēja izmantot vienīgi izlietoto iepakojumu materiālus (papīru, plastmasu, kartonu) un citus jau izlietotus materiālus.

Spēlējot šo spēli, skolēniem ir iespēja gan nostiprināt savaszināšanas par dabas vides saudzēšanu, gan arī uzzināt kaut ko jaunu.

Skolotāja Baiba Sedlova


  

Pasākums 5. – 12. klašu skolēniem
„Tēju malkojot ...”

Viens no Comenius projekta „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” plānotajiem pasākumiem bija tējas vakars.

Gatavojoties pasākumam, skolēni tika rosināti savākt dažādas tējas un tējas dzeršanas piederumus, kuri saglabājušies ģimenēs no agrākiem laikiem. Paldies skolēniem un vecākiem, kuri palīdzēja  sagatavot izstādi „Gadiem ejot...”. Tie bija Leldes Kursītes ģimene, Ances Lapiņas ģimene un skolotāji. Paldies viņiem!

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja R.Paegle un skolotāji bija sagatavojuši mazu tēju izstādi ar 40 paraugiem.

Tā nu pienāca 28. janvāra pēcpusdiena, kad klases pamazām sāka gatavoties vakaram, kurš sākās pulksten 19.00 skolas zālē. Katra klase saklāja tējas galdu ar nelieliem našķiem pie tējas. Tika izvēlēta tēja, kura garšo visiem skolēniem – tā ir piparmētru (to pateica priekšā pieredze no mājturības stundām).

Skolēni pulcējās zālē jau labu laiku pirms sākuma. Viss bija sakārtots.

Pasākums varēja sākties. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vairākām prezentācijām par tējas vēsturi un tējas dzeršanas tradīcijām dažādās valstīs – Ķīnā, Indijā, Krievijā, Japānā, Anglijā. Tas bija interesani. Varēja noskatīties arī filmiņu ” Kun fu-ča” par ķīniešu tējas dzeršanas rituālu.

Tā kā pie tējas tases raisās sarunas, kurās atceramies arī agrākos notikumus, tad skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par projekta tikšanās braucieniem uz Turciju, Poliju un Slovēniju. Tās bija jaukas atmiņas par draugiem, par redzēto.

Ar lielu interesi skolēni piedalījās konkursos par tējām:

·) bija sagatavoti attēli ar augiem, no kuriem iegūst tēju . Skolēniem bija uzdevums atpazīt tos. Nemaz nebija tik viegli pateikt tējas nosaukumu. Daži pirmo reizi redzēja, piemēram, māllēpju ziedus .

·) otrs konkurss „Izgaršo!”. Bija sagatavota aukstā amerikāņu  tēja, kuras sastāvdaļas bija kanēlis, krustnagliņas, apelsīnu sula, cukurs, melnā tēja un ūdens. Skolēni garšoja un mēģināja izdomāt, no kā pagatavots  šis sarežģītais dzēriens.

Visas klases veiksmīgi piedalījās konkursā un 5.-7.klašu grupā uzvarēja 6.klase, 8.-12.klašu grupā uzvarēja 9.klase.

Dabā runā ar mums par dažādām lietām - šajā vakarā skolēni guva jaunu pieredzi par tējas dzeršanu pie mums Latvijā un citur pasaulē.

Pasākuma vadītāja mājturības un tehnoloģiju skolotāja  Ruta Paegle
Projekta koordinatore skolotāja Maiga Paegle


Pasaku mēnesis

Janvāris 1.- 4. klašu skolēniem bija „Pasaku mēnesis”.

Ziemas brīvlaikā bērniem, kopā ar vecākiem, bija jāsagatavo „ Ģimenes pasaka” un pirmā vai mīļākā pasaku grāmatiņa jāatved uz skolu. Skolas internātā visu mēnesi norisinājās izstāde, kur gan bērni, gan pieaugušie varēja apskatīt skolēnu un viņu vecāku darbus un pasaku grāmatiņas.

28. janvārī notika 1.-1., 1.-2. un 2.klašu pasaku prezentācijas.

1.-1. klases skolēni  attēloja pasaku „Kukulītis”.

1.-2. klases skolēni attēloja pasaku „Rācenis”, bet 2.klases skolēni – pasaku „Vilks un kazlēni”.

Pārējo klašu pasaku demonstrējumi notiks nākošajā nedēļā.

Pateicamies par piedalīšanos 1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas organizētajā „Pasaku mēnesī” šādu skolēnu :

Adelīnas Smirnovas,

Agates Zariņas,

Kristīnes Volbergas,

Artūra Bērta,

Parisas Upesjures – Lukšas,

Annas Pānes,

Elīnas Riebas,

Kristapa Evarsona,

Lauras Balodes,

Danielas Šīrantes,

Kates Garklāvas,

Kristofera Krazes,

Daces Viļumas,

Markusa Preimaņa,

Amandas Negerejas,

Daniela Rozenbauma,

Amandas Ozolas,

Reiņa Brūveļa,

Angelinas Streļcovas ģimenēm


Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

23. janvārī notika Mājturības un tehnoloģiju  mācību olimpiāde. Olimpiādes pirmajā daļā dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju dažādos uzdevumos.Otrajā daļā skolēni veica praktisko darbu.Lai skolēniem radītu lielāku interesi, katru gadu tiek mainītas olimpiādes praktisko darbu tehnikas.Olimpiāde ilga 3 stundas un rezultāti visiem dalībniekiem redzami viņu darbos.

Vietu sadalījums ir šāds:

5.,7. klašu grupā

Meitenēm

1. vieta Madara Zēmele,

2. vieta Dārta Elizabete Zariņa

3.vieta Laura Vicinska

Zēniem

1. vieta Ralfs Liepiņš

2. vieta Atvars Naglis

3.vieta Herberts Misa

8., 9. klašu grupā

Meitenēm

1. vieta Lelde Kursīte

2. vieta Elza Alise Zariņa

3. vieta Elīna žurakovska

Zēniem

1. vieta Arnis Stirāns

2. vieta Ričards Āboltiņš

3. vieta Artūrs Muša


2015.gada 15.janvārī 8. – 9. Klašu skolēniem notika tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Valmieras nodaļas karjeras konsultanti Inetu Balodi.

Viņa skolēniem pastāstīja par izglītības nozīmi, par apgūto prasmju nozīmi  karjeras izvēlē . Lai labāk izprastu  un izvērtētu, kādu karjeru izvēlēties, skolēni aizpildīja anketas „Kas Tevi interesē?”. Rezultātu apstrādē tika secināts, kam interesē darbs ar cilvēkiem, darbs ar tehniku, darbs ar informāciju, darbs ar dabas objektiem, darbs ar mākslas tēlu. Pēc šiem rezultātiem skolēni var sastādīt savu darba plānu, kurā izplānotu, kas jādara tagad, un kas palīdzēs to realizēt.

Katrs skolēns saņēma savu individuālo mapi par karjeras pakalpojumiem, interneta adresēm, anketām. Karjeras konsultante uzdāvināja skolēniem Darba meklētāja rokasgrāmatu. Skolēni var mācīties, kā pareizi rakstīt savu CV, motivācijas vēstuli, kas jāzina, uzsākot darba attiecības.

Int.skol.Z.Gredzena

Draudzības sacensības ar RNBIVS
20.01.2015., Valmierā

Galda tenisā.

Zēni:

1. vieta (8) Valters Rutko
3. vieta (8) Arnis Stirāns

Meitenes:

1. vieta (8) Kristīne Krista Magone
3. vieta (8) Elvita Driķe

Treneris Jevgenijs Katajevs

Basketbolā - 2. vieta (2)

Skolas komandā: Kristiāns Geiduks, Kristers Lāns, Jānis Bruģmanis, Arnis Stirāns, Valters Rutko, Dinārs Visockis, Kristaps Razminovičs, Jānis Brička.

Treneri: Gatis Dunajevs un Maksims Mitkins.

Sacensību galvenā tiesnese: Dace Melbārde.

Paldies RNBIVS skolotājam Jevgēnijam Puhovam!
Populāri cilvēki latviešu zīmju valodā sveic ar 2015. gada iestāšanos (apsveikums LNS mājas lapā šeit).
Paldies 1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskajai komisijai un 1. - 4. klašu skolēniem, kā arī 1/3 D klases skolēniem un internāta skolotājai Lindai Ivanovskai par piedalīšanos Valmieras pilsētas akcijā "Īpašā Ziemassvētku egle"!

Paldies fotopulciņa skolotājam Andrim Caunem!
Ziņu par sporta zāli VVBIVS-AC portālā Pilsēta24.lv, rakstam pievienots arī pašvaldības komentārs: http://valmiera.pilseta24.lv/zinas/55/338801


Paldies par dalību konkursā internāta skolotājām Larisai Zakrevskai un Madarai Vilnei!
BIBLIOTĒKA – Janvārī...

Izstādes:

•) Teņa diena...

•) Sveču diena nāk...

•) “Ceļa vārdi jaunajam gadam” - Radošā darbnīca bērniem

•) Angļu dabaszinātniekam Džeraldam Darelam – 90

•) Literatūras izstāde „Pasakas par ziediem” – rakstniecei Annai Saksei – 110

Akcija "Draudzīgais aicinājums 2015"

Bibliotekāre Anita