Pasākumi 2014./2015. mācību gada 1. ceturksnī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Pieklājības mēnesis sākumskolā

1. oktobrī mūsu skolā sākās Pieklājības mēnesis, kas beidzās 22. oktobrī. Ievada pasākumā kopīgi skatījāmies multiplikācijas filmu „Si – si – dra”, pēc tam pārrunājām tajā redzēto. Iepazināmies ar „Pieklājības puķes” ziedlapām, uz kurām bija labie, pieklājīgie vārdi – „lūdzu, paldies, labrīt u.c.”. Pēc tam sekoja „mājas darba” atrādīšana – katra klase bija sagatavojusi lomu spēli, kurā tika modelēts kāds nepieklājīgs atgadījums. Tūliņ pat skolēni demonstrēja, kā šajā konkrētajā gadījumā būtu bijis pieklājīgi rīkoties. Katrs skolēns saņēma Pieklājības dienasgrāmatu, kurā atzīmēja , cik reizes katru dienu ir runājis labos pieklājības vārdus.


22. oktobrī tikāmies vēlreiz, lai pārrunātu , kā ir veicies ar pieklājīgas uzvedības ievērošanu un pieklājīgu vārdu runāšanu. Noslēgumā tika sveikti katra klases pieklājīgākie skolēni. Medaļu „pieklājības mēneša uzvarētājs” saņēma:

Ritvars Hāns 1-1. klase,

Reinis Brūvelis 1-2. klase,

Elīna Rieba 2. klase,

Samanta Evelīna Žurakovska 3. klase,

Kristofers Kraze 4. klase,

Anda Kesenfelde 1./4. c klase,

Kristaps Eversons 3./5. f klase,

Kristīne Legzdiņa 1./3. d klase,

Kristīne Volberga 4./5. d klase.

Bērni atzina, ka vislabāk viņiem patika lomu spēles, kurās visi to dalībnieki iejutās ļoti atraisīti un guva daudz pozitīvu emociju. Pasākumu organizēja Larisa Zakrevska un Dace Sprince.

 

 


 

 

 


 

KAS ES BŪŠU? PAR KO ES KĻŪŠU? KĀDA BŪS MANA PROFESIJA? KĀPĒC TĀ IR NEPIECIEŠAMA?

Karjeras nedēļā atbildes uz šiem un daudz citiem jautājumiem bija jāmeklē mūsu skolēniem.

Lai skolēniem būtu vieglāk rast atbildes ,15. oktobrī skolas zālē sanāca 5.-9.klašu skolēni uz karjeras pasākumu „Kas slēpjas šajās karjeras kurpēs?”.

Pasākuma mērķis bija veidot izpratni par dažādām profesijām un to nozīmi dzīvē.

Pirms pasākuma notika skolēnu aptauja, kurā skolēni izteica savu viedokli, kas ir profesija un kāpēc tā nepieciešama. Skolēniem bija iespēja atklāt savu nākotnes profesiju un pamatot savu izvēli.

Pasākuma laikā aptaujas rezultāti tika pārrunāti ar skolēniem.

Lai pilnveidotu runas prasmes, attīstītu runas uztveri un paplašinātu vārdu krājumu,  skolēni izspēlēja spēli „Uzmini nu!” un izpētīja „Profesiju maisu.”

Skolēnu sadarbības veicināšanai tika izspēlēta spēle „Profesiju domino.”

Pasākuma noslēgumā skolēniem bija iespēja atraktīvā veidā „pielaikot” apkopējas un celtnieka profesijas.

Internāta skolotāja Baiga Šēnberga

 


Karjeras nedēļas ietvaros 15. oktobrī 1. – 4. klašu skolēniem norisinājās tematiskā pēcpusdiena „Manas karjeras kurpes vēl mazas, bet es kļūšu par...”

Nedēļas sākumā bērni bija daudz runājuši un interesējušies par to, kādas ir profesijas vispār, un par ko strādā viņu vecāku. Pasākumu vadīja skolotājas Larisa Zakrevska un Madara Vilne, kuras bija iejutušās pavāra un ārsta profesijā, un kopīgi ar bērniem pārrunāja, ko dara šo un citu profesiju pārstāvji, kāda izglītība nepieciešama.

Bērni tika aicināti atcerēties un nosaukt vecāku profesijas, izvēlēties lapiņu ar to nosaukumu, piestiprināt pie plakātiem ar uzrakstiem „Māmiņas profesija” un „Tēta profesija”. Jautājumu un atbilžu veidā, lai stiprinātu bērnu valodas attīstību, tika uzdoti jautājumi par to, ko dara dažādu profesiju pārstāvji, un bērniem bija tās jāmēģina atpazīt. Kopīgi arī noskaidrojām un nostiprinājām zināšnas par to, kādi darbarīki ir nepieciešami kurā profesijā.

Pasākuma noslēgumā bērniem tika lūgts aizdomāties , par ko gribētu kļūt paši, kad izaugs, un uzzīmēt savu karjeras kurpi.


Internāta skolotāja Madara Vilne

 


 

 

Ielu vingrošanas sacensībās uzvarēja:

Zēniem - Oskars Šīravs 1(11)

Meitenēm - Paula Nikola Upesjure 1(2)

 

 


 


Labrīt, skolotāj Larisīt! Tā uzrunājot savu internāta skolotāju Larisu Zakrevsku, saka 2. klases skolēni Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Larisa Zakrevska, profesionāli, ar augstu atbildības sajūtu, veic struktūrvienības vadītājas pienākumus 1. – 4. klašu internātā, rūpējoties par estētisku un sakārtotu vidi.

Larisu Zakrevsku Latvijā pazīst tie cilvēki, kuri iznomā mūsu skolas internātu. Veicot šo pienākumu, skolotāja popularizē mūsu skolas vārdu Latvijas un ārvalstu mērogā.

Skolotāja ir surdopedagoģe. Viņa savas zināšanas nodod citiem, vadot 1. – 4. klašu internāta skolotāju metodisko komisiju.

Skolotājas vadībā izstrādāta karjeras izglītības programma 1. – 4. klasei.

Larisai piemīt lielas darba spējas, tā vienlīdz rūpējoties par skolēniem, sastrādājoties ar kolēģiem, uzrunājot vecākus.

Larisa, vienmēr pozitīva un smaidoša, mīl savu skolu, kurā aizvadīti nu jau 14 darbīgi un skolas vēstures lappusēs ierakstīti gadi.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra kolektīvs apsveic Larisu Zakrevsku, apbalvojumu ,,Balva izglītībā” saņemot.


Dina Tanberga ir Valmieras vājdzirdīgo bēnu internātvidusskolas attīstības centra audiologopēde. Pirms 20 gadiem viņa bija viena no skolas dzirdes centra izveidošanas idejas autorēm. 1994.gadā aizsākās skolas draudzība ar Vācijas Gīterslo apriņķi, firmu Krane un Robertu Mēlmani, kura turpinās joprojām. Pateicoties ziedotāju atbalstam un veiksmīgai sadarbībai ar Dinu, dzirdes centrs šobrīd darbojas gaumīgi iekārtotās un ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās telpās. Centrs lielu atbalstu sniedz gan skolas audzēkņiem, gan cilvēkiem ar dzirdes problēmām no visa Vidzemes reģiona.

Dina regulāri tālākizglītībā pilnveido savu kvalifikāciju, sekojot līdzi jaunākajām tehnoloģijām cilvēku ar dzirdes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā gan Latvijā, gan Eiropā.

Dina prasmīgi organizē dzirdes centra darbu, iejūtīgi uzklausa klientu vēlmes un ar dzirdes centra darbinieku atbalstu cenšas rast katrai problēmai piemērotāko risinājumu.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra kolektīvs apsveic Dinu Tanbergu konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” apbalvojumu „Eiropas Gada cilvēks 2014” saņemot. 

 

Skrējēju dienas 1.10.2014. ātrākie skrējēji

1. Jānis Feldmanis - 12. klase

2. Kristers Lāns - 8.A klase

3. Dmitrijs Kuriševs - 5./9.C klase

4. Lāsma Vorslova - 12. klase

5. Elza Alise Zariņa 8.A klase 

 

Valmieras un novadu vidusskolu rudens kross

Rezultāti

Maksims Mitkins - 1000 m distance - 4:04 - 5. vieta (no 13)

Jānis Bruģmanis - 1000 m distance - 4:08 - 8. vieta (no 13)

Elvīra Janušauska - 1500 m distance - 6:40 - 7. vieta (no 8)

Valters Rutko - 3000 m distance - 12:09 - 9. vieta (no 13)
Ruksis un Duksis par drošību

25. septembrī pirmsskolas grupu audzēkņiem un 1. - 4. klašu skolēniem notika Drošības mēneša noslēguma pasākums.Ciemos pie bērniem bija ieradušies Duksis un Ruksis, kuri izspēlēja dažādas ikdienas situācija, kas saistītas ar bērnu drošību. Palaidnīgais Ruksis pavedināja bērnu uz nepareizu rīcību, bet godīgais Duksis mācīja bērniem pareizi rīkoties dažādās situācijās.

Skolēniem ļoti patika gan Ruksis, gan Duksis. Bērni aktīvi līdzdarbojās, iesaistījās rotaļās un spēlēs.


1. - 4. klašu internāta skolotāju MK
Rudens manā dārziņā

23. un 24. septembrī 1. - 4. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā "Rudens manā dārziņā". No dārzeņiem un augļiem bērni kopā ar internāta skolotājām darināja izdomātās figūras un kompozīcijas. Bērni priecājās par iespēju veidot no vecāku dotajiem dārzeņiem dažādas dzīvnieku, cilvēku figūriņas, mašīnas, laivas un citas kompozīcijas. Kad izstāde tika iekārtota, bērni viens otram rādīja un stāstīja, ko ir izveidojuši paši. Izstāde ir ļoti krāšņa un interesanta. Tā ir apskatāma līdz 26. septembrim.

Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja šo jauno pasākumu! Ceram uz turpmāko sadarbību!


1. - 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Larisa Zakrevska
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra
Skolas dome
2014. gada 19. septembrī apstiprināja skolas himnu.

Skolas himna
Pie Gaujas
/Rieteklis/

Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliet’s. (3. un 4. rindiņa jāatkārto)

Svešās zemēs esot jauki,
Daudz jo daiļi brīnumi,
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti. (3. un 4. rindiņa jāatkārto)

Bet kas svešas zemes, salas
Man ar savu greznumu,
Ja es šeit pie Gaujas malas
Dzirdu latvju valodu. (3. un 4. rindiņa jāatkārto)

Sveika, Gauja! Plūsti knaši
Tur, kur baltā jūra iet!
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied! (3. un 4. rindiņa jāatkārto)

10. septembrī datorklasē norisinājās nodarbība 1. - 4. klašu skolēniem "Esi drošs". Nodarbības mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par drošu rīcību dažādās dzīves situācijās.

Nodarbības laikā tika pārrunātas dažādas tēmas: drošība mājās un ārpus tām, drošība skolā, drošība uz ielas, drošība internetā, drošība braucot automašīnā, kā arī skatīta filma - "Lieli ceļi, mazi ceļi - droši ceļi".

Lai bērniem būtu interesantāk un vieglāk uztvert nodarbību tēmu, kopīgi internetā ar interaktīvās tāfeles palīdzību tika spēlēta spēle - "Esi uzmanīgs, esi drošs". Kopīgi pārrunājām katru spēlē redzamo situāciju un noskaidrojām, vai situācija ir droša. Vēlāk bērniem pašiem bija iespēja šo spēli uzspēlēt.


3. klases internāta skolotāja Madara Vilne

 

 


 


Skolas sporta zāles celtniecība iekļauta pilsētas pašvaldības rīcības plānā 2015. - 2017. gadam. Dokuments apskatāms šeit.
Šogad augustā IZM atzinības rakstu saņem mūsu skolas skolotājas:

Baiba Šēnberga,

Egita Eglīte,

Vineta Ragēvičiusa,

Tatjana Lūkina.

Apsveicam!


2014. gada 23. augustā mūsu skolas  komanda piedalījās tradicionālajās Izglītības darbinieku sporta spēlēs Dikļos.