Pasākumi 2013./2014. mācību gada 3. ceturksnī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

15. martā Rīgā LU Ķīmijas fakultātē notika Latvijas jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Piedalījās 100 skolēni, kas prezentēja 62 dažādus ar vidi saistītus pētījumus. Forumā piedalījās 7.A klases skolnieces Lelde Kursīte un Mirdza Rūja ar savu pētījumu „Pelējuma veidošanās uz maizes”. Meitenes lieliski prezentēja savu pētījumu, atbildēja uz jautājumiem, kā arī iepazinās ne tikai ar savu vienaudžu paveikto, bet arī vēroja dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās. Tā bija lieliska iespēja parādīt sevi un gūt pieredzi sevis pilnveidošanai. Paldies meitenēm par darbu!Skolotāja Baiba Sedlova
Pavasarī daba pamostas no ziemas miega. Latvijā atgriežas putni, sāk lidot taureņi un parādās kokiem pumpuri.

Arī  mēs, 12. martā, satikāmies ar Andri Kleperu – putnu pazinēju, vērotāju  un pasniedzēju Vidzemes augstskolā. Iepriekš katrs skolēns gatavoja aprakstu par kādu notikumu ar putnu. Vai palīdzējis no ligzdas izkritušam putnēnam, vai pabarojis ziemas salā. Darbiņi bija interesanti, secinājums – mēs esam dabas draugi.

Skolēni minēja arī mīklas par putniem. Uzmanīgākie bija 3/4d klases skolēni. Viņi arī nopelnīja visvairāk konfekšu.

Lielais putnu pazinējs Andris stāstīja un iepazīstināja ar putnu dzīvi, rādot attēlus. Putni izskatījās skaisti!

Putniem ir arī savas mājas – būrīši. Skolēni uzzināja, ka katram putnam ir īpatnēja māja – gan lielākas, gan mazākas. Pasniedzējs parādīja gatavus būrīšus. Pūcei patīk dzīvot veca koka dobuma mājā, bet strazdam ir elegants dzīvoklis.

Liela jautrība radās, kad skolēni izgāja skolas parkā un vēroja putnus ar tālskati un teleskopu. Cik jocīga izskatījās vārnas ligzda! Pasniedzējs arī ar balsi centās pievilināt tuvāk dzenīti. Mazo zīlīt, mēs būsim tavi draugi!


Internāta skolotāja Ruta Ulme

Internāta skolotāja Ilze Ābeltiņa

 


12.03.–15.03.2014. Viļņā, Lietuvā, risinājās Baltijas valstu spartakiāde skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Apvienotā Latvijas komanda, kuras sastāvā bija skolēni no RNBIVS un deviņi skolēni no VVBIVS-AC kopvērtējumā ieguva 2. vietu.

Pa sporta veidiem Latvijas komandai:

Dambrete. 1. vieta. ( komanda no VVBIVS-AC: Elvīra Jonušauska(indiv.1.vieta), Elīna Žurkovska. Arnis Stirāns un Armands Hildebrants(indiv. 1 vieta). Treneris Anzelms Tamanis.

Šahs. 2. vieta. ( komanda no VVBIVS-AC: Elvīra Jonušauska, Elīna Žurakovska, Kristaps Razminovičs, Armands Hildebrants ( individuāli 1.vieta). Treneris Anzelms Tamanis.

Peldēšana. 1. vieta. Elza Zariņa( indiv. 1.un 2. vietas). Treneris Juris Liepiņš.

Galda teniss. 3. vieta. (VVBIVS-AC skolēni: Kristīne Krista Magone, Elvita Driķe, Laura Igare, Arnis Stirāns, Mārtiņš Čepulis).

Basketbols. 2. vieta. Komandās VVBIVS-AC Kristīne Krista Magone un Mārtiņš Čepulis. Treneris Gatis Dunajevs.

Spraigajās sacensību dienās kopā ar komandu bija sporta skolotāja Dace Melbārde.


 Par latviešu valodas spēli

11. martā skolā notika latviešu valodas spēle „Nāc un piedalies!”. Šajā spēlē piedalījās 5. – 12. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja atsvaidzināt esošās, kā arī izmantot tikko iegūtās zināšanas par latviešu valodas jautājumiem. Bija jāveic uzdevumi par folkloras valodu, par frazeoloģismu izmantošanu valodā. Lielāku laiku spēles dalībniekiem paprasīja uzdevumi par darbības vārdu formu veidošanu un izmantošanu.

Godalgotās vietas 5. – 8. klašu grupā ieguva Lelde Kursīte (7.A kl.), Elīna Žurakovska (8. kl.), Elza – Alise Zariņa (7.A kl.).

9. – 12. klašu grupā labākie rezultāti bija Lienei Jaunzemei (12. kl.), Kristīnei Magonei (11. kl.). Lāsmai Vorslovai (11. kl.).

Paldies skolēniem par lielo atsaucību!

Skolotājas Ina Bankava, Līga Lāce, Dace Lediņa


  

Žetonvakars mūsu skolā

7. martā mūsu skolā notika Žetonvakars. Bijām kopā, lai visi apliecinātu savu piederību skolai.

Pirmo reizi zālē tika ienests jaunais skolas karogs. Šis goda pienākums tika uzticēts 12. klases skolniekam Andrim Cvetkovam un 11. klases skolniecēm Elvīrai Jonušauskai un Lāsmai Vorslovai.

12. klases skolēni iededza sveces kā veltījumu savai bērnībai, ģimenei, skolai, draudzībai un sapnim. Vēlējāmies, lai sveču gaišums katra vakara dalībnieka sirdī ienes pārliecību – mēs esam viena ģimene, no bērnības līdz savam sapnim gājuši, taču stipri un vienoti savā skolā.

Žetonus saņēma A.Cvetkovs, D.Grenevica, L.Igare, D.Grīnliņš, A.Hildebrante un L.Jaunzeme. Žetonus izsniedza skolas direktors A.Tauriņš un 12. klases skolotājas A.Rozenberga un I.Juste. Skolotājas raksturoja savus skolēnus un izteica laba vēlējumus turpmāk.

Žetona vakara dalībniekus priecēja priekšnesumi, kuri tika sagatavoti skolotāju E.Jefremovas, A.Reinertes un L.Grāpēnas vadībā.

Divpadsmitos sveica skolas direktors A.Tauriņš un internāta skolotāja V.Rulle.

12. klases skolēni pateicās vecākiem un pedagogiem par rūpēm, mīlestību un sapratni viņu audzināšanā.

Paldies 11. klases skolēniem un internāta skolotājai I.Justei par darbu Žetonvakara sagatavošanā un norisē!

Žetonvakara 2. daļā visus iepriecināja 12.klases sagatavotā teātra izrāde ,,Tādi mēs esam”, kurā tika paustas atziņas, ka katra mācība patiešām dzīvē ir svarīga, bet tikpat svarīgi ir arī sapņi, pēc kuriem tiekties. Izrādes režisore bija teātra pulciņa vadītāja Ilona Berkolde. Paldies skolotājai un radošajai komandai – Anitai Reinertei, Rudītei Ortlovai, Andrim Caunem, Uldzei Strazdiņai, Indrai Justei, Gunitai Gumbrei, Elīnai Jefremovai, Viesturam Priedītim, Jānim Strodam un Jānim Bruģmanim- par ieguldīto darbu izrādes tapšanā!

Lai divpadsmitos turpmāk dzīvē pavada izrādes noslēguma dziesmā izteiktais vēlējums:

,,Viss ir labs, kas labi beidzas-
savādāk jau nevar būt!
Lai Tev labi dzīvē veicas
,Lai Tu vari laimīgs būt!”


Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte
7.A klases skolēni Lelede Kursīte, Laura Makšima Mirdza Rūja, Elza Alise Zariņa un Rolands Pintāns piedalījās ZAAO organizētajā galda spēļu konkursā. Konkursa mērķis bija paraudzīties uz atkritumiem kā resursiem, spēles izveidē izmantot vienu no „bezatkritumu” (zero weste) pieejām. Pārveido! Spēles izveidē drīkstēja izmantot tikai izlietoto iepakojumu materiālus (papīru, plastmasu, metālu, stiklu u.c.). Skolēni izveidoja izglītojošu spēli „Atkritumi” ar devīzi „Par tīru Latviju”.  

Mūsu skolu Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādē 7. martā pārstāvēja skolas olimpiādes uzvarētājas -

Laura Makšima (7.A klase)
Ance Lapiņa (8. klase)
Andželika Petkuna (7.B klase)

Apsveicam Andželiku Petkunu ar iegūto atzinību Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādē 7. martā!

Paldies skolotājai Dainai Leitei!

4. martā mūsu skolas skolnieces Lelde Kursīte un Mirdza Rūja piedalījās Valmieras pilsētas un Kocēnu novada Jauno vides pētnieku forumā „Skolēnu eksperimenti” ar savu pētījumu „Pelējuma veidošanās uz maizes”. Darbs tika novērtēts ļoti labi un izvirzīts II kārtai uz visas Latvijas Jauno vides pētnieku forumu Rīgā 15. martā.

Apsveicam meitenes!

Meitenēm darbu izstrādāt palīdzēja skolotāja Baiba Sedlova


Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Baiba Sedlova

BIBLIOTĒKA MARTS

Izstādes:

5.marts – Pelnu diena

9.marts -Vilim Plūdonim – 140

Triju zvaigžņu ordenim – 90

Lieldienas klāt

Pasākumi

Tikšanās ar skolotāju  Silviju Griestiņu – „Ceļojumu iespaidi - Sicīlija”

Jaunumi:

Kalendārs bibliotēkām – 2014

Baltijas vides foruma materiāli:

Brošūras „Kā lietojam Gaujas ūdeni?”

Brošūras „Kā ietekmējam Gaujas ūdeni?”

Brošūras „Kāds ir Gaujas ūdens?”

Brošūra „Dabas izglītības centrs „Vecupītes”

Bibliotekāre Anita

Tikšanās vecāku nedēļā

No 24. februāra līdz 28. februārim mūsu skolā bija Vecāku nedēļa. Vecākiem tika dota iespēja piedalīties mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikties ar skolas administrāciju un atbalsta personālu.

27. februārī mūsu skolā viesojās topošie pirmklasnieki un viņu vecāki no mūsu pirmsskolas un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Dzintariņš”.

Pasākuma dalībnieki tika iepriecināti ar mūsu skolēnu priekšnesumiem. 1. – 4. klašu skolēni dziedāja, dejoja un izpildīja melodeklamācijas skolotāju U.Strazdiņas, L.Grāpēnas un E.Jefremovas vadībā.

Tad vecāki pulcējās skolas direktora A.Tauriņa kabinetā, kur tika prezentēta mūsu skola. Topošie pirmklasnieki skolotājas Līgas Grāpēnas vadībā spēlējās un rotaļājās muzikālās ritmikas kabinetā.

Ciemiņi tika iepazīstināti ar mūsu skolu un internātu. Notika saruna pie skolas psiholoģes I.Kalnas.

Pasākuma noslēgumā visiem bija iespējas tikties ar skolotāju Gaidu Stankeviču, kura nākošajā gadā būs 1. klases skolotāja.

Vecāku nedēļas noslēgumā notika Skolas domes sēde, kurā tika runāts par skolas problēmām un attīstības iespējām turpmāk.

Administrācijas vārdā sakām paldies vecākiem, kuri piedalījās Vecāku nedēļas pasākumos.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte
No 17. februāra līdz 21. februārim mūsu skolā notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļa.

Šīs nedēļas ietvaros 18. februārī notika mācību olimpiāde. Olimpiādes pirmajā daļā dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju individuāli un tika noskaidroti uzvarētāji.

5.–7. klašu grupā:

I vieta – Madara Zēmele;

II vieta – Lelde Kursīte;

III vieta – Ralfs Liepiņš.

8.–9. klašu grupā:

I vieta –  Armands Hildebrants;

II vieta – Elīna Žurakovska;

III vieta – Valters Rutko.

11.–12. klašu grupā:

I vieta – Kristīne Krista Magone;

II vieta – Elvīra Jonušauska;

III vieta – Jānis Bruģmanis.


Olimpiādes otrajā daļā skolēni izlozes kārtībā sadalījās  6 grupās, lai veiktu radošo darbu. Katru grupu vadīja viens vidusskolēns. Radošā darba tēma – Mana Latvija ar moto – Mēs par tīru Latviju!

No dažādiem atkritumu veidiem skolēnu grupas veidoja savus darbus. Izvērtējot radošos darbus, skolotāju žūrija par labākajiem atzina:

I vieta – Jāņa Bruģmaņa grupas darbu;

II vieta – Diānas Grenēvičas grupas darbu;

III vieta – Elvīras Jonušauskas grupas darbu.

20. februārī notika sacensības starp klasēm „Ceļojums dabas pasaulē”. Katra klase no 5. līdz 12. klasei piedalījās kā komanda. Katrai klasei bija 9 staciju uzdevumi:


Daba un ķīmija;

Mēri;

Mērvienības;

Informātika;

Dabas parādības;

Atpazīsti objektu;

Daba dziedē, daba priecē;

Ceļojums Internetā;

Dabas resursi.

Notika svēršana, mērīšana, pārveidošana, augu un dabas produktu atpazīšana pēc attēla, derīgo izrakteņu un dabas objektu atpazīšana, ceļojums pa internetu. Par uzvarētājiem 5.–8. klašu grupā kļuva 7. klase, bet 9.–12. klašu grupā – 12. klase. Priekšmetu nedēļas laikā skolēni guva daudz jaunu zināšanu un labu emociju.

Vairāk bilžu no pasākumiem šeit un šeit. 

 

Latviešu valodas nedēļa

No 2014.gada 18. – 21.februārim 1. – 4.klašu skolēniem bija latviešu valodas nedēļa.

Otrdien, 18.februārī skolēni darbojās komandās. Katra komanda lasīja tekstu, pēc kura bija jāuzzīmē konkrēts zīmējums. Teksts bija jālasa uzmanīgi, lai zīmējums sanāktu pēc iespējas precīzāks.


Trešdien, 19.februārī skolēni devās uz Valmieras integrēto bibliotēku. Bibliotēkā skolēni apskatījās izstādi, kas bija veltīta rakstniecei Margaritai Stārastei. Bija arī iespēja pildīt dažādus uzdevumus par Margaritas Stārastes grāmatām. Pēc tam skolā skolēni pēc izvēles uzzīmēja kādu no Margaritas Stārastes zīmējumiem.


Ceturtdien, 20.februārī latviešu valodas nedēļas ietvaros notika stafetes. Katrai komandai no dotiem burtiem bija jāsaliek konkrēti vārdi. Kura komanda to izdarīja visātrāk, tā komanda uzvarēja.


Skolēni ar azartu un interesi piedalījās visās aktivitātēs!

Vairāk attēlu bilžu galerijā.

Paldies visiem skolēniem un skolotājām par līdzdalību!
MK vadītāja Sintija Lapsa.
Latviešu valodas nedēļa

No 17.-21.februārim notika latviešu valodas nedēļa.  Nedēļas tēmu “ Folklora” speciālo klašu skolēni pētīja un apspēlēja dažādos veidos. .

1.-4. d klašu audzēkņi darbojās ap mīklām. Skolēni  noskaidroja, cik dažādi ir mīklu veidi, kā arī mēģināja paši atrisināt un sastādīt krustvārdu mīklas.

Kopējā pasākumā bērni darbojās komandās.  Viņi veidoja latviešu tautas mīklas, pareizi sakārtojot dotos vārdus un frāzes, un izveidotās mīklas uzdeva klasesbiedriem.

Savukārt 1./5. e un 2./9. c klašu skolēni iejutās pasakas “Kukulītis” tēlos. Viņi zīmēja, krāsoja, grieza un līmēja, kā arī atdarināja pasakas varoņus. Nedēļas noslēgumā bērni ar interesi noskatījās multfilmu “Kukulītis” .

3./4. d klases skolēni risina un sastāda krustvārdu mīklas.

No dotajiem vārdiem tiek saliktas latviešu tautas mīklas.

Kristaps stāsta pasaku.

Speciālo klašu metodiskās komisijas vadītāja

Marita Tama


  

Informācija par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un skolēnu vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”, (B, 72 stundas) šeit. Programma šeit.

Putnu – pūču diena 2014

Valmieras pilsētas pašvaldība ierosināja šo pasākumu organizēt mūsu skolā. Mēs piekritām.

Ļoti interesanta un izglītojoša bija saruna ar ornitologu, pūču pētnieku, Gaidi Grandānu. Aizraujoša bija putnu būru meistarošana, bet vēl interesantāk bija piedalīties un novērot, kā pašu gatavotie būri tiek izlikti kokos. Tā šogad mūsu skola varēs kļūt par viena strazda ģimeni bagātāka, jo   mūsu skolas 4. klases skolnieks Andis Rasmuss  novietoja izgatavoto strazdu būri kokā  pie skolas basketbola laukuma.

Kopā ar mūsu skolas skolniekiem bija bērni no Valmieras sākumskolas un Viestura vidusskolas.

Čakli būru gatavošanā strādāja mūsu kokapstrādes pulciņa dalībnieki Voldemārs Vilcāns un Andis Rasmuss.

Šī jaukā pasākuma nebūtu, ja mūsu skolā nestrādātu atsaucīgs un radošs skolotājs Imants Kelmers. Paldies viņam!

Paldies arī Andrim Caunem, kurš mūs fotografēja.

Darbi turpināsies vēl šajā pavasarī, taču ir jau arī ieceres nākošā gada Putnu dienām.


Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte

MIS UN MISTERS 2014


Februāra mēnesī mēs savā skolā katru gadu atzīmējam Valentīndienu. Šogad Valentīndienas pasākuma laikā notika konkurss Skolas Mis un Misters 2014. Konkursam bija pieteikušies 9 zēni un 9 meitenes. Balsošanas rezultātā konkursa finālā piedalījās Amanda Hildebrante, Elvīra Jonušauska, Lāsma Vorslova, Mirdza Rūja, Jānis Strods, Arnis Stirāns, Artis Mežinskis un Rolands Pintāns.

Pasākumu vadīja 11. klases skolniece Krista Kristīne Magone. Žūrijas komisijā bija Andris Tauriņš, Ina Kursīte, Tatjana Lūkina, Zaiga Gredzena un Jānis Bruģmanis. Rezultātus apkopoja Armands Hildebrants. Vērtēšana notika 10 ballu sistēmā, parādot konkursantam iegūto balli pēc uzdevuma veikšanas. Žūrija vērtēja tērpa izvēli, stāju, erudīciju un zināšanas, valodas pielietojumu, praktiskās iemaņas, aktiera meistarību.

Kopumā tika veikti pieci uzdevumi. Visi dalībnieki bija sagatavojuši prezentāciju par sevi, stāstīja par savu ģimeni, skolas gadiem. Prezentācijas beigās tika izteikts vēlējums. Dalībnieki demonstrēja savu prasmi dejot valsi. Katrs dalībnieks uzstājās ar savu sagatavoto priekšnesumu – dzejoļa deklamēšana, pantomīma, dejas,  teātra spēlēšana un draudzīgā šarža zīmēšana. Tik daudzveidīgi bija pretendentu sagatavotie priekšnesumi! Praktiskos uzdevumus veikt bija visgrūtāk, jāsasien kaklasaite un jāsaloka krekls. Pēdējā uzdevumā bija jāpiedalās intervijā, kurā bija jāatbild uz jautājumiem par dažādām aktuālām tēmām. Pasākuma laikā skatītāji varēja balsot par savu simpātiju. Pasākuma dalībniekus priecēja skolas melodeklamācijas pulciņa dalībnieku priekšnesumi.

Šogad visi dalībnieki bija ļoti nopietni gatavojušies un parādīja labus rezultātus, tāpēc domāju, ka uzvarētāji bija visi. Taču konkurss ir konkurss. Un, lūk, rezultāti!

Skolas Mis un Misters 2014 – Elvīra Jonušauska un Artis Mežinskis,

Skatītāju simpātijas – Elvīra Jonušauska un Arnis Stirāns,

2. vieta – Amandai Hildebrantei un Jānim Strodam,

3. vieta – Lāsmai Vorslovai un Arnim Stirānam,

Pateicība par piedalīšanos Mirdzai Rūjai un Rolandam Pintānam.

Īpašs paldies Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniecei Kristai Kristīnei Magonei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā. Paldies pedagogiem Sandrai Skabei, Elīnai Jefremovai, Guntai Bulmeistarei, Dacei Sprincei, Indrai Justei un Viesturam Priedītim par līdzdalību pasākuma tapšanā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte

 


 

Ja tu gribi rakstīt ...

20. februārī 5. - 12. klašu skolēniem notika tikšanās ar Latvijas Nedzirdīgo savienības avīzes “Kopsolī”korespondentu Zigmāru Unguru.

Viņš pastāstīja par sevi, par mācībām dzirdīgo skolā, par dienestu Padomju armijā, par aforismu rakstīšanu. Interesanti tas, ka viņš līdz 24 gadu vecumam vispār nebija saskāries ar nedzirdīgo cilvēku vidi, kaut gan dzirdi zaudējis jau 8 gadu vecumā. Dzīvojot uz laukiem, mācoties lauku skolā, ar šādiem cilvēkiem nebija iznācis satikties. Tagad Zigmārs labi runā zīmju valodā, bet pats saka, ka vieglāk savu domu tomēr pateikt esot mutvārdu valodā.

Interesanta bija Z. Ungura veidotā prezentācija, kā veidot rakstus avīzei. Pamatā visam ir zelta likums “Kas? Kur? Kad?” Par katru no šā likuma daļām tika pastāstīts sīkāk. Skolēni uzdeva jautājumus gan par vidi, kurā viņš dzīvojis agrāk, gan par darbu avīzē “Kopsolī”. Zigmārs Ungurs aicināja, lai skolēni raksta par notikumiem skolā, sūta fotogrāfijas. Avīzē pašlaik strādā tikai 2 cilvēki, tāpēc darba ir daudz, lai savāktu, apkopotu informāciju.

Zigmāram Unguram bija tikšanās ar skolēniem, skolas direktoru, direktora vietnieci audzināšanas darbā Inu Kursīti. Skolēnu dome, pulciņu dalībnieki pastāstīja par interešu izglītību mūsu skolā, par mācību priekšmetu pasākumiem (olimpiādēm, spēlēm), par pēcpusdienas aktivitātēm.

Tagad gaidīsim informāciju par mūsu skolu avīzē “Kopsolī”.


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

 

Draudzības diena

Februāris mūsu skolā ir draudzības mēnesis. 1. – 4. klašu skolēni mēneša pirmajā pusē varēja pamācīties un atkārtot, ko dara labi draugi – spēlējas, palīdz viens otram. Tika arī atgādināts, ko bērniem nevajag darīt – kauties, apvainot citus.

12. februārī 3. – 4. klašu skolēni Draudzības dienas pasākumā varēja parādīt apgūto. Bērni izpildīja uzdevumus gan pāros, gan komandās – zīmēja drauga seju, izrotāja skaistu sirsniņu, puiši un meitenes sacentās veiklībā, bija jāparāda arī sadarbības prasmes stafetēs. Skolotāji vēroja un noteica, kurš skolēns prot vislabāk sadarboties ar citiem, kurš ir visdraudzīgākais. Šoreiz tie bija: Daniels Rozenbaums, Oskars Šīravs, Dārta Zariņa, Aleksandrs Kreičmanis un Kristaps Eversons.

Noslēgumā skolēni saņēma draugu rakstītās vēstules.


Internāta skolotājas Jana Frēliha un Viktorija Kelmere


 


 Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs dambretē pamatskolu grupā piedalījās:

Armands Hilsebrants

Arnis Stirāns

Valters Rutko

Elīna Žurakovska

Skolotājs – Anzelms Tamanis

Apsveicam!

 


 

 

Skolas karogs


Mūsu skola 2015. gadā atzīmēs savu 140. dzimšanas dienu, taču sava skolas karoga nekad nav bijis, tāpēc 2014. gada 10. februāris paliks nozīmīga diena skolas vēsturē. Beidzot pienācis ilgi gaidītais brīdis - saņemam skolas karogu, mākslinieces Gaļinas Birkavas izgatavotu. Lai visus mūs vieno uz karoga ieaustā devīze - "Kopā varam!"

Vairāk fotogrāfiju bilžu galerijā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


  

BIBLIOTĒKA – FEBRUĀRIS

Izstādes:

Margaritai Stārastei – 100...

DRAUDZĪGAIS  AICINĀJUMS – 2014...

12. februārī plkst. 15.15 datorklasē – Kāpēc mums ir jālasa??? Ko mums dod lasīšana? – uz šiem jautājumiem  raidījumā “ES UN SKOLA”  atbildēs Latvijā  pazīstami cilvēki…

„Pār visu zemi mīla valda...” – 14.februāris – Valentīndiena....

„Raisies, mana valodiņa!” - 21. februāris – UNESCO Starptautiskā dzimtās valodas diena

Ēriham Kestneram – 115

Putnu pētniekam, rakstniekam K. Grigulim – 130

Bibliotekāre Anita 

Latviešu valodas un angļu valodas olimpiādes skolā.

Katru gadu janvāra beigās skolā Valodu metodiskā komisija organizē olimpiādi latviešu valodā, kuras mērķis ir skolēnu valodas pilnveidošana, savas valodas prasmes parādīšana.

Lai skolēniem radītu lielāku interesi, katru gadu tiek mainīta olimpiādes forma – ir bijis skolēnu individuālais darbs, pāru darbs, grupu darbs (kad skolēnus izvirza skolotāji, tad tiek veidotas grupas). Šoreiz arī darbs notika  grupās, bet tās veidoja paši skolēni. Vidusskolas latviešu valodas skolotāja Dace Lediņa izvirzīja 5 labākos valodas pratējus no 11. un 12 klases skolēnu vidus. Tās bija Liene Jaunzeme, Amanda Hildebrante, Diāna Grenēvica, Elvīra Jonušauska, Kristīne Magone. Meitenēm bija uzdevums sarunāt 5 dalībniekus savā  olimpiādes komandā. Tiem bija jābūt no dažādām klasēm, bet izvēle bija pašu komandieru ziņā.

Olimpiāde notika 30. janvārī, bet komandas tika veidotas jau iepriekšējās dienās. Protams, svarīga bija komandieru māka sarunāt, pamatot. Komanda izveidota, bet arī tad var gadīties kāda neveiksme – dalībnieks saslimst, jāmeklē cits. Bet galu galā viss bija kārtībā, un noteiktajā dienā komandas pilnā sastāvā varēja sākt darbu.

Pirmais uzdevums bija izlozēt komandas krāsu un izdomāt nosaukumu. Nosaukumi bija šādi:

•) “Cacas” (tajā darbojās tikai meitenes),

) “Vērši” ( trīs no komandas dalībniekiem pēc horoskopa ir Vērši),

•) “Pūce” (gudrs putns),

•) “Olgas ģimene” (komanadas vadītājai Elvīrai skolā ir iesauka Olga),

•) “Bulīši” (tā taču vēl ir iespēja uzvarēt)

Visi šie pamatojumi bija ļoti interesanti.

Tad sākās darbs pie uzdevumu veikšanas. Komandu dalībnieki tiešām strādāja kā viens vesels – sadalīja uzdevumus, apspriedās, palīdzēja viens otram, bija draudzīgi.

11. februārī notika uzvarētāju apbalvošana. Ar iegūtajām vietām, punktu skaitu var iepazīties tabulā “Latviešu valodas olimpiādes rezultāti” šeit.

6. februārī notika angļu valodas olimpiāde. Skolotāja Jekaterina Maksimova uzdevumus sagatavoja pa klašu grupām. Skolēni strādāja individuāli. Rezultāti ir šādi:

Vietu sadalījums ir šāds:

5., 6. klašu grupā -

1. vieta Ralfs Liepiņš

2. vieta Dana Cērmane

3. ieta Madara Zēmele, Miks Avdejevs, Daniela Krilova

7., 8. klašu grupā -

1. vieta Lelde Kursīte

2. vieta Andželika Petkuna

3. vieta Laura Makšima

9. klašu grupā -

1. vieta Viktors Kņazkins

2. vieta Kristaps Razminovičs

3. vieta Jānis Brička

11., 12. klašu grupā -

1. vieta Liene Jaunzeme

2. vieta Kristīne Magone

3. vieta Diāna Grenēvica

Paldies visiem dalībniekiem! Tiekamies nākošajā gadā!


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle
29. janvārī datorklasē notika tikšanās ar frizieri Daigu Miezi, kas pastāstīja par matu kopšanu ikdienā un svētkos. Friziere demonstrēja, kā ar vienkāršiem paņēmieniem ātri var izveidot ikdienas un svētku frizūras.

Pēc vakariņām internāta atpūtas telpā „vēra durvis” radošā darbnīca „Pie friziera” – draudzīga kā zēniem, tā meitenēm. To ievadīja zibensviktorīna. Notika praktiska darbošanās matu sakārtošanā un nagu dizaina izveidošanā. Pārējie skolēni risināja krustvārdu mīklu.


Tika akcentēta valodas praktiskā pielietojuma loma un nozīme.

Noslēgumā vienojāmies, ka mati ir tas, ko visi pamana Tevī pirmo, – tas ir tavs skaistākais aksesuārs.

Vairāk bilžu bilžu galerijā.

Internāta skolotājas Gunta Bulmeistare un Dace Sprince 

 

29.janvārī vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā

Tā kā katram jaunietim jāsāk domāt par savu profesiju, tad priekšroka, protams, tiek dota datoram, internetam un ziņu portāliem. Mēs arī neesam izņēmums; centāmies sazināties un apciemot kādu ziņu portālu. Ārkārtīgi laipni mūs  sagaidīja, pastāstīja un visu izrādīja Apollo.lv. Ir ziņas, kas „deg” un ātri jāpublicē,  lai konkurenti tās neiegūst pirmie, ir ziņas, kas mainās lēnāk. Ir arī jāpērk un jāpārdod, jo alga ir jānopelna, un to pārsvarā šādi portāli pelna ar reklāmu palīdzību. Šajā darbā netrūkst arī joku, pārpratumu un pat strīdu- tos rada pārsvarā tie cilvēki, kuri veic saraksti. Bet Apollo.lv vadītāja saka, ka divas lietas gan jāatceras: interneta vidē tu neesi neredzams, tāpēc nevari darīt visu, ko vēlies, tai skaitā runāt visu, ko tīk. Un otrs- ja vēlies strādāt šādā vidē – tad jāmācās nepārtraukti, jāskatās pasaulē ar abām acīm un jāklausās  ar abām ausīm. Un jāzina valodas. Arī krievu valodas zināšanas  ir viens no priekšnosacījumiem, lai varētu strādāt šeit.

Mūsu ceļš turpinās uz Arsenāls.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls skatītājiem ir atvērta vērienīga izstāde „1914”, veltīta Pirmā pasaules kara simtgadei.

Projekts „1914” veidots īpaši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālei Arsenāls – vēsturiskajam piemineklim, kas celts militārām vajadzībām, kara ieroču noliktava. Kopš 1988. gada vecais arsenāls pielāgots muzejam un izstāžu zālei.

Lielais karš nebijušos apmēros izpostīja pilis, muižas, to interjerus un unikālus mākslas priekšmetus. Reizē ar to visu zuda garīgā telpa un intelektuālais mantojums. Izstādes ievada instalācija Uz impēriju drupām pirmo reizi parāda Rundāles pils muzeja krājuma daļu – arhitektūras un interjeru, mākslas un sakrālo priekšmetu fragmentus, cietušus no karu un  varas maiņu satricinājumiem.

Karš izjauca ierasto dzīvi, pieprasīja drosmi riskēt, spēju upurēties, varbūt – atdot dzīvību. Izstādes sadaļa Strēlnieki”, iekļaujot fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja un privātkolekcijām, ataino strēlnieku dzīvi un cīņu par savu dzimteni – Tīreļpurvā, Nāvessalā, līdz leģendārajām Ziemsvētku kaujām un kaujām par Rīgu. „Mēs zinām, par ko mēs karojam. To zina un jūt katrs latviešu zaldāts. Šis karš ir tautas karš. Un tauta šinī karā iet mums pa priekšu,” tā strēlnieku sūtību raksturo Kārlis Skalbe.

Izstādes sadaļa Aculiecinieki” dod iespēju iepazīties ne tikai ar latviešu klasiskā modernisma darbiem, bet arī ar gleznām, grafikām un tēlniecības paraugiem no Pirmajā pasaules karā neatkarību ieguvušajām zemēm: Baltijas kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas, ziemeļvalstīm – Somijas, no Centrālās un Austrumeiropas – Polijas, Slovākijas, Čehijas, Slovēnijas, Horvātijas, Serbijas un Ungārijas. Rīgā kopumā pārstāvēti 17 prestižākie mākslas muzeji un nacionālās galerijas no 11 valstīm.

Vai jūs zināt, kas ir SIRDSPUKTU ARHĪVS? Franču mākslinieks Kr. Boltanskis sirdspukstu arhīva veidošanu uzsāka 2005.gadā, tajā jau piedalījušies simtiem tūkstošu cilvēku. Viņš par sevi ir teicis: „Labā ziņa par mani ir tā, ka esmu ļoti cilvēcisks.”

Izstādes apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ierakstīt savus sirdspukstus, kuri vēlāk tiks pārraidīti uz sirdspukstu bibliotēku Edžimas salā Japānas jūrā. Katrs, kurš to vēlas, var iegūt savu sirdspukstu ierakstu CD. Arī mēs.

Skolēni ļoti vēlējās redzēt, kāda tad Rīga izskatās no augšas. Tad nu arī nepilnā minūtē  „uzripojām” 33 m augstajā Televīzijas tornī  un tad arī skatījāmies   uz Rīgu no visām pusēm. Laiks bija tik labs, redzamība tik skaidra, ka redzējām tālumā Siguldas Bobsleja trases baltu „muguru” un tikpat baltus kuģus jūrā.

Un visbeidzot - skatījām Rīgas Mākslas Telpas Lielajā zālē grafikai veltītu izstādi GRAFIKA–S. Jaunākos darbus tajā parādījuši vairāk nekā piecdesmit Latvijas mākslinieki. Tas ir lielākais grafikai veltītais notikums Latvijā pēdējos divdesmit gados. Visvairāk uzkavējāmies pie darba, kuru sākotnēji it kā nesapratām, jo uz grīdas bija izbērti pelni. Bet tā jau ir- ja tie simbolizē vārdus-pateiktus, nepateiktus, dusmās vai priekos sacītus, tad tos vairs nenoķersi un neapturēsi. Tāpat jaunie mākslinieki bija interesenti pasnieguši  latiņa - sniegavīra, skudras – nenovēršamo „izkušanu un aiziešanu”. Un vēl citi un citi darbi.

Vairāk fotogrāfiju bilžu galerijā.

...Lai grāmata atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu...

/K.Ulmanis/

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2014...

Šogad grāmatu dāvināšanas akciju „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS” atbalstīja gandrīz visi skolas skolēni un skolotāji. Tika saņemti vairāk nekā 70 grāmatu un DVD materiālu, kas būtiski papildinās mūsu bibliotēkas krājumu.

Dāvinājumi:

1-1. klase – Angry Birds – labirinti u.c.spēles; Pifa piedzīvojumi; Divas skaistas pasakas

2. klase – Gudrās pasakas; Labas uzvedības ābece; enciklopēdija MAŠĪNAS; Plaukstiņu grāmata; Andersens H.K. Pasakas; Verns Ž. Kapteiņa Granta bērni un pasaku grāmatas

4. klase – Garā pupa; Delfīnija; Doniņas ceļojums u.c.grāmatas

4/8c – Ģimenes auto; Latviešu tautas teikas par ūdeņiem; Sakse A. Pasakas par ziediem

5. klase – Antuāns de Sent-Ekziperī Mazais princis; Spēles ceļiem tuviem un tāliem...

6. klase – Kaijaks V. Melnais kamols-amols-mols

7.a klase – 150 adīti un tamborēti motīvi

7.b klase – Saimona F. Negantais Niks – rokzvaigzne; Latviešu tautas teikas par kalniem, pilsētām un spokiem....; Vilsone Ž. Dvīņu spēles; Ulrika H. 1000 iemeslu, lai neiedzīvotos mīlas kreņķos...; Kingslijs Č. Ūdensbērni

8. klase – Milns A.A. Vinnijs Pūks un viņa draugi

9.a klase – grāmatas no sērijas „Vajadzīga grāmata”

9.b klase – Rūmnieks V. LĀČPLĒSIS Atgriešanās

Paldies visiem klašu skolotājiem un audzinātājiem!

Paldies Lienītei par tulkošanu!!!

Tiksimies pēc gada DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA 80 gadu svinībās!!!

Bibliotekāre Anita

Skolas vizuālās mākslas olimpiāde ir noslēgusies

1. vieta - Laura Makšima (7.a klase)

2. vieta - Ance Lapiņa (8. klase)

3. vieta - Andželika Petkuna (7.b klase)

Atzinība:

Artim Mežzinskim (9.a klase),

Armandam Hildebrantam (9.a klase)

Ralfam Liepiņam (5.klase)

Ellīzai Geidukai (5.klase)

Arnim Stirānam (8. klase)

Kitijai Kalnačai (3.d klase).


Vizuālās mākslas olimpiādes noslēgums - izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notika 4. februārī. Vēlam olimpiādes uzvarētājam veiksmīgi pārstāvēt mūsu skolu Valmieras pilsētas un apkārtējo pagastu vizuālās mākslas olimpiādē.


 29. janvārī karjeras izglītības ietvaros 3. - 4. klašu skolēni apmeklēja SIA Valmieras ūdens. Skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības vienu no galvenajām jomām - ūdens attīrīšana. Skolēnus sagaidīja Ingrīda Kraukle, kura parādīja un izstāstīja visu par attīrīšanas posmiem. Skolēni pat sajuta pirmo viss smagāko attīrīšanas ceļu. Tagad skolēni zin, kur paliek netīrie ūdeņi.

Vairāk bilžu galerijā.

Nākamajā tikšanās reizē skolēni iepazīsies ar Valmieras ūdens otru darbības veidu - dzeramais ūdens.

1.-4. klašu intenrnāta skolotāju MK

Paldies skolēniem Elvīrai Jonušauskai, Kristīnei Kristai Magonei, Lāsmai Vorslovai, Jānim Strodam, Jānim Bruģmanim, Lienei Jaunzemei, Diānai Grenevicai un Dāvidam Dedzim par labo sniegumu festivālā - koncertā! Paldies skolotājām Līgai Grāpēnai un Anitai Reinertei par skolēnu sagatavošanu festivālam - koncertam 15.01.2014.!

Bildes no pasākuma šeit.

Skolas administrācija

 


 


Labākie sportisti: Jānis Bruģmanis, Jānis Strods, Elvīra Jonušauska, Kristīne Krista Magone, Andris Cvetkovs, Amanda Hildebrante, Arnis Stirāns, Mārtiņš Čepulis, Armands Hildebrants, Valters Rutko, Elvita Driķe, Kristiāns Geiduks, Kristers Lāns 09.01.2014.apmeklēja Sporta muzeju Rīgā.


Vairāk bilžu no Sporta muzeja šeit un skolas bilžu galerijā.

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde