2013.-2014. mācību gada aktualitātes

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 


Cauri visai Polijas ziemeļu daļai ...

2. – 6. jūnijs – trīs jaukas, interesantas dienas Polijā, kad atkal esam kopā ar saviem Comenius skolu partnerības projekta draugiem no Slovēnijas, Polijas, Spānijas, Turcijas un, protams, Polijas, kura šoreiz ir uzņemošā valsts . Tie esam mēs, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 4 skolotāji un 8 skolēni. Ceļā pavadām 18 garas stundas, jo mūsu partnerskola atrodas nelielā pilsētā Slavno ne visai tālu no Vācijas robežas.

Pirmajā dienā visi no viesnīcas devāmies uz skolu. Tur mūs sagaidīja smaidīgi skolēni un kolēģi. Skolēni sadraudzējās apbrīnojami ātri – palīdzēja gan angļu valoda, gan zīmju valoda, kura cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem dažādās valstīs ir līdzīga. Iepazināmies ar skolu, dalījāmies pieredzē skolēnu ar dzirdes traucējumiem mācīšanā. Secinājām, ka ir daudz līdzību. Skolotāji stāstīja par savu darbu ar skolēniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi. Noskatījāmies skolēnu priekšnesumus.

Projekta darba grupas skolotājiem notika sanāksme, bet  skolēni tās laikā spēlēja mūsu projektā izgatavotās galda spēles par katras valsts dabas daudzveidību. Mūsu projekta tēma ir „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” Spēles ir viens no finālproduktiem. Tās skolotāji izmanto gan skolēnu brīvajā laikā, gan stundās mācību vielas nostiprināšanai.

Pēcpusdienā bija ekskursija uz Ustku – tā ir neliela, veca piejūras pilsētiņa. Neaizmirstams bija brauciens ar „īstu” pirātu jahtu jūrā. Dabas varenība, vējš, viļņi. Ustkā apmeklējām kara laika vācu nocietinājumus un uzkāpām vecajā bākā. Protams, ja jau esam pie jūras, tad maltītē jūras veltes – poļi neskopojas ar porciju izmēriem.

Nākošo dienu pavadījām Slavno. Visi tikām sadalīti internacionālās grupās, saņēmām pilsētiņas karti, norādījumus. Pilsētas spēle varēja sākties – mums bija jāatrod norādītie objekti. Šādā veidā varējām iepazīt pilsētu un viens otru. Visi veiksmīgi atgriezāmies skolā. Pie skolas notika dažādas spēles, pikniks, sarunas. Skolēni jau bija kļuvuši labi draugi – tas ir viens no projekta darba galvenajiem ieguvumiem.

Ceturtdien no rīta devāmies uz Hobitu ciemu. Tā ir vieta, kur uzņēmīgi cilvēki skolēniem  organizē aktīvo atpūtu. Mūsu jaunieši piedalījās pārgājienā pa mežu, kur viņus gaidīja dažādi pārsteigumi. Pēc tam bija virves vilkšana un spēles. Arī pusdienas svaigā gaisā garšoja lieliski. Pēc tam tuvējā vecā skolā bija radošās darbnīcas – darbošanās ar ādu, vilnu, papīru.

Vēl pēdējais vakars kopā -  sarunas līdz vēlai naktij. Bija jau laikam kādi no skolēniem, kuri gulēšanu atstāja garajam mājupceļam, bet pēdējo nakti kopīgām sarunām.

Pieci no rīta . Vēl  atvadīšanās no spāņu puišiem. Tad kāpjam autobusā, un šoferīšiem sākas darbs, bet mēs  atceramies draugus, piedzīvoto un ... guļam.

Nākošā projekta tikšanās Slovēnijā Mariboras pilsētā septembra beigās.

Projekta koordinatore Maiga Paegle

Comenius skolu partnerības projekta
“Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
tikšanās Polijas pilsētā Slavno no 2. - 6. jūnijam.

Projekta tikšanās varēs piedalīties 8 skolēni. Sākumā klašu skolotāji izvirzīja savas kandidatūras. Tie bija 10 skolēni:

1) Madara Zēmele

2) Mirdza Rūja

3) Lelde Kursīte

4) Rolands Pintāns

5) Elīna Žurakovska

6) Arnis Stirāns

7) Elvita Driķe

8) Artis Mežinskis

9) Jānis Bruģmanis

10) Lāsma Vorslova

Tā kā aizbraukt varam tikai 8, tad tika rīkota aptauja, kurā piedalījās skolas administrācijas pārstāvji, priekšmetu skolotāji un internāta pedagogi (kopskaitā 31).

Skolotāji vērtēja:

centību mācībās un sekmes,
ieinteresētību piedalīties skolas pasākumos (gan sportā, gan mācību priekšmetu, gan internāta pedagogu organizētajos),
uzvedību mācību stundu laikā un pēcpusdienās (gan brīvajā laikā, gan mācāmstundās),
savstarpējo attiecību kultūru.

Saskaitot visas balsis projekta braucienā piedalīsies šādi skolēni:

Madara Zēmele

Mirdza Rūja

Rolands Pintāns

Lāsma Vorslova

Arnis Stirāns

Elvita Driķe

Artis Mežinskis

Jānis Bruģmanis

Ja ir vēlēšanās, tad var iepazīties ar balsojuma rezultātiem.

Lūgums vecākiem nokārtot skolēniem pases un pilnvaras (ja skolēns nav pilngadīgs).

Projekta koordinatore skolotāja Maiga Paegle
(telefons saziņai 26159713)Projektu nedēļa skolā
(22. – 25.04.2014.)

7.a un 7.b klases skolēnu projekta darba tēma bija “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”, kuru izvēlējāmies, lai paplašinātu Comenius projekta darbību, tā mērķu sasniegšanu. Projektu īstenojām trīs dienas.

1. diena.

Ekskursija uz Tartu:

1) zinātnes centra “Ahha” apmeklējums – skolēni varēja piedalīties dažādos eksperimentos, vērot dabas parādības, pārbaudīt savus spēkus,

2) Ledus laikmeta muzejā skolēni redzēja zemes attīstību, vēroja pirmatnējos un tagadējos dzīvniekus. Muzejs atrodas ļoti skaistā vietā pie Aksi ezera,

3) Tartu Universitātes Botāniskā dārza Palmu mājā bija iespēja vērot tropu klimata augus un dzīvniekus.

2. diena.

Velobrauciens uz Brenguļiem.

Skolēni varēja vērot ne tikai dabas atmodu pavasarī, bet arī pārbaudīt savus spēkus, nostiprināt veselību.

Ceļā devāmies jau no rīta. Skolēni atcerējās vietas, kur daudzas reizes bija staigājuši mazajās klasītēs. Pavisam savādāka atklājās arī mūsu skaistā Gauja. Ceļa malā meitenes atrada beigtu putniņu. Apstājāmies. Mazais “bēdu brālis” tika pienācīgi apglabāts.

Jauka bija atpūta pie Abula Brenguļos (Abuls – vienīgā upe Latvijā, kuras nosaukums ir vīriešu dzimtē). Puiši sakūra ugunskuru, cepām desiņas, spēlējām spēles.

3. diena.

Izstaigājām Dabas sajūtu taku Valmierā pie Gaujas.

Skolēni atzina, ka vislielākais ieguvums bija draudzība, palīdzība viens otram un , protams, arī interesanta informācija, būšana dabā, savu spēku pārbaude.


 Comenius projekts  “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
Tikšanās protoklos Nr. 2.

Tikšanās vieta – Turcija, skola Mersinē

Tikšanās laik s– 2014. gada 7. – 11. aprīlis

Darba grupas sanāksmē piedalās:

1) pārstāvji no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra: direktors Andris Tauriņš, skolotāji Maiga Paegle,  Līga Grāpēna, Elīna Jefrēmova, skolēni – Kristīne Krista Magone, Elvīra Jonušauska, Jānis Strods, Andris Cvetkovs,

2) pārstāvji no Slovēnijas Malboro skolas (5 skolotāji un 2 skolēni),

3) pārstāvji no Turcijas Mersines,

4) pārstāvji no Polijas (3 skolotāji un 4 skolēni),

5) pārstāvji no Spānijas Madrides skolas “Trīs olīvkoki” (2 skolotāji un 4 skolēni).

7. aprīlis – ierašanās un iekārtošanās viesnīcā.

8. aprīlis

1. Projekta pārstāvju tikšanās skolā.

Dienas kārtībā:

1. Iepazīšanās. Visi dalībnieki iepazīstas, saņem “vizīkartes” ar savu vārdu un valsts nosaukumu (karogu).
2. Turcijas Mersines skolas direktora uzruna, iepazīstināšana ar skolu. Skolas directors prezentē skolu, pastāsta par mācību un audzināšanas darbu skolā, mācību programmām.
3.

Projekta tikšanās Mersinē plāns.

Dalībnieki saņem darba organizācijas plānu, tiek iepazīstināti ar katras dienas aktivitātēm.
4. Projekta darba finālprodukti. Precizējam nākošo finālproduktu izgatavošanas un apmaiņas laikus.
5. Projekta tikšanās laiku precizējums.

Nākošās tikšanās vieta un laiki –
2014. gada 2. – 6. jūnijs Slavno (Polija),
2014. gada 29. septembris – 3. oktobris Malbora (Slovēnija),
2015. gada pavasaris Madride (Spānija),
2015. gada maijs Valmiera (Latvija).

6 Sadarbība e Twinning portālā. Valmieras skolotājas Līga Grāpēna un Elīna Jefremova informē kolēģus par informācijas ievietšanu, apstrādi. Skolu pārstāvjiem jāreģistrējas portālā, lai varētu veidot atskaiti par projekta darbu, tas jāizdara līdz 1.06.14. (līdz šim piereģistrējušās tikai skolas no Slovēnijas un Spānijas, darbs jāturpina).

2. Ekskursija pa skolu, iepazīšanās ar pedagogiem, mācību kabinetiem.

3. Tikšanās ar 5. – 12. klašu skolēniem. Galda spēles prezentācijas.  Apmaiņa ar spēlēm.

4. Skolēnu koncerts.

5. Piedalīšanās izstādē – degustācijā “Turcijas nacionālie ēdieni”.

9. un 10. aprīlis –

ekskursijas pa Mersines pilsētas apkārtni, iepazīšanaš ar vēsturi un dabu.

11. aprīlis – ceļš mājup.

Protokolēja Maiga Paegle


  

Tiekamies Turcijā

„Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” – tāds ir Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra koordinētais Comenius skolu partnerības projekts. Tajā darbojas 5 valstis – Polija, Slovēnija, Spānija, Turcija un mēs. Visas ir skolas, kurās mācās bērni ar dzirdes traucējumiem.

No 7. – 11. aprīlim notika otrā projekta tikšanās (pirmā bija pie mums pagājušā gada novembrī) Turcijas pilsētā Mersinē – pilsētā Vidusjūras krastā, pilsētā ar senu vēsturi. Mūsu skolas projekta darba grupā bijām četri pedagogi un četri skolēni.  Šoreiz tie bija mūsu labākie vidusskolēni.

Visiem skolēniem tas bija pirmais lidojums ar lidmašīnu, tāpēc meitenes bija gluži uztraukušās. Droši vien jau arī puiši, bet tas netika izrādīts. Pēc mazliet vairāk kā 6 stundu lidojuma, pēc daudzām pārbaudēm,  pēc neprātīga skrējiena pa Stambulas lidostu, lai pārsēstos uz nākošo reisu, laimīgi bijām galā. Mūs sagaidīja silts dienvidu vakars Adanā un turku kolēģi. Kopā ar Slovēnijas un Spānijas skolēniem un skolotājiem devāmies apmēram stundas braucienā uz Mersini.

Pirmajā dienā visi devāmies uz skolu. Mūs sagaidīja ļoti draudzīgie skolēni un skolotāji. Kamēr pārspriedām projekta darba jautājumus, skolēni jau bija ieguvuši draugus. Katra valsts prezentēja savu skolu. Visiem pārsteigums bija mūsu dziedātā tautasdziesma „Bēdu manu lielu bēdu”. Tad sekoja kopīga ekskursija pa skolu. Ar gandarījumu secinājām, ka mūsu skola ir jaukāka, estētiski skaistāk noformēta, klašu telpas mājīgākas. Pēc ekskursijas pa skolu pagalmā notika skolēnu koncerts.

Ļoti svarīgs uzdevums bija galda spēles prezentācija. Tas ir viens no četriem mūsu projekta darba finālproduktiem. Katra skola bija sagatavojusi spēli par savas valsts dabu un vēsturi 5 eksemplāros, lai tās saņemtu arī partneri.

Turku kolēģi bija saklājuši neparastu galdu – varējām nogaršot viņu gatavotos nacionālos ēdienus.

Skolas diena bija ļoti interesanta un bagāta. Redzējām, cik ļoti turku tauta ir lepna par savu valsti, tās vēsturi, cilvēkiem.

Nākošajās divās dienās kopā ar turku kolēģiem un skolēniem devāmies ekskursijās, kurās iepazinām gan vēstures objektus, gan skaisto dabu. Tarsus pilsētā apmeklējām otro (pēc Jeruzalemes) vecāko kristiešu svētvietu sv. Pāvila baznīcu, aku, vecpilsētu. Braucot kalnos apmeklēt 7 gulētāju alu, piedzīvojām negaisu un spēcīgu lietu. Visa apkaime ir saistīta ar Romas impērijas kultūru, arhitektūru. Bezgala skaistas bija stalaktītu alas. Pārvarējām 450 pakāpienus, nokāpjot milzu zemes nogruvumā, lai ieraudzītu kristiešu baznīcas drupas un vēl zemāk alas krāšņumu, kurā kristieši varēja meklēt patvērumu no vajātājiem. Protams, bija jātiek arī augšā, un tas nemaz nebija tik viegli. Šai vietai ir nosaukums „Debesis”, bet tikai dažus simtus metrus tālāk atrodas  otra vieta, otrs nogruvums „Elle” – baisa soda vieta, 70 metrus dziļš „caurums” zemē, kurā meta sodāmos grēciniekus.

Un tam visam blakus skaistā Vidusjūra. Mūsu skolēni pat izpeldējās sāļajā ūdenī.


Neaizmirstamā atmiņā skolēniem paliks ne tikai redzētais, bet arī jauniegūtie draugi no visām valstīm.

Nākošā tikšanās notiks Polijā Slavno pilsētā jūnija sākumā.

Projekta koordinatore Maiga Paegle 


Izglītojoša spēle „Atkritumi”

7.A klases skolēni Lelde Kursīte, Laura Makšima Mirdza Rūja, Elza Alise Zariņa un Rolands Pintāns piedalījās ZAAO organizētajā galda spēļu konkursā. Konkursa mērķis bija paraudzīties uz atkritumiem kā resursiem, spēles izveidē izmantot vienu no „bezatkritumu” (zero weste) pieejām. Pārveido! Spēles izveidē drīkstēja izmantot tikai izlietoto iepakojumu materiālus (papīru, plastmasu, metālu, stiklu u.c.). Skolēni izveidoja izglītojošu spēli „Atkritumi” ar devīzi „Par tīru Latviju”.

Rolands, Lelde, Laura, Elza un Mirdza demonstrē spēli


 


 


Galda spēle “Aizraujošā Latvija” (“Exciting Latvia”) -

projekta darba pirmais finālprodukts

Skolotājas Baibas Sedlovas vadībā tika izgatavota galda spēle par Latvijas dabu latviešu un angļu valodā. To prezentējam projekta tikšanās laikā Mersinē Turcijā (7. – 11. 04.2014.). Tā ir pirmais projekta darba gala produkts.

Arī pārējās partnerskolas ir sagatavojušas spēles, notiek to prezentācija.

Mērķis:

1) ieinteresēt skolēnus par dalībvalstu dabu, cilvēkiem,

2) papildināt skolēnu angļu valodas zināšanas,

3) iekļaut spēles mācību procesā, radot skolēnos lielāku interesi par citu valstu dabas objektiem, dabas aizsardzību.

Game “Exciting Latvia”

Spēle pieejama šeit.

Vides spēle "Aizraujošā Latvija"

Spēle pieejama šeit.

 

 


 


 

Dabas zinību nedēļa skolā
(2014. gada 17. – 20. februāris)

Projekta tēma “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” šogad tika  iekļauta arī dabas zinību nedēļas pasākumos. Tie bija šādi:

1) notika mācību priekšmetu (dabas zinību, informātikas, matemātikas, fizikas, ķīmijas) apvienotā olimpiāde 5. – 12. klašu skolēniem. Te skolēni parādīja savas individuālās zināšanas. Katra mācību priekšmeta skolotājs bija sagatavojis skolēniem uzdevumus.

2) pēc individuālo uzdevumu izpildes skolēni sadalījās grupās – katrai grupai bija uzdevums izveidot plakātu, kurā jāparāda rūpes par mūsu Latvijas dabu, tās saudzēšanu (tēma “Par tīru Latviju!”) Gala rezultātā tapa ļoti interesanti darbi. Pēc tam notika darbu izstāde.

3) 20. februārī notika konkurss pa klašu grupām “Ceļojums dabas pasaulē”. Katrai klasei bija jāveic dažādi uzdevumi vairākās “stacijās”, piemēram,

·) jānosaka ieži,
·) jāpazīst augi un no tiem iegūtie produkti,
·) jāzina lietas, kas saistītas ar sadzīves ķīmiju u.c. 


Urrā! Braucam uz Turciju!

Skolu partnerības Comenius projekta „Daba runā + mācies ieklausīties ar sirdi” nākošā tikšanās no 7. līdz 11. aprīlim Turcijā pilsētā Mersin. Tur piedalīsies gan skolotāji, gan skolēni.

Notika aptauja starp vidusskolas skolotājiem, kuri skolēni būtu nopelnījuši šādu braucienu. Tika izvirzītas šādas kandidatūras:

Elvīra Jonušauska

Kristīne Krista Magone

Maksims Mitkins

Laura Igare

Andris Cvetkovs

Diāna Grenēvica

Jānis Strods

Jānis Bruģmanis

Amanda Hildebrante.

Visvairāk balsu ieguva un uz Turciju brauks šādi skolēni:

Elvīra Jonušauska

Kristīne Krista Magone

Andris Cvetkovs

Jānis Strods

Projekta koordinatore Maiga Paegle

 


 

Paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem,
kuri piedalījās Comenius projekta “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”organizētajā labdarības akcijā
Palīdzi nelaimē nonākušiem dzīvniekiem!”
un ziedoja Valmieras dzīvnieku patversmei!

Tie ir:

1. Melisa Slaidiņa (1.-1. kl.)

2. Parisa Upesjure-Lukša (1.-1. kl.)

3. Letīcija Graubiņa (1.-1. kl.)

4. Reinis Brūvelis (1.-1. kl.)

5. Ance Āboliņa (1.-1. kl.)

6. Amanda Negereja (1.-1. kl.)

7. Linda Dārzniece (2.kl.)

8. Roberts Immurs (2.kl.)

9. Marija Ļūļāka (2.kl.)

10. Kate Garklāva (2.kl.)

11. Dace Viļuma (2.kl.)

12. Samanta Žurakovska (2.kl.)

13. Lauris Krists Vītols (1./2.d kl.)

14. Markuss Priemanis (1./2.d kl.)

15. Kristaps Rudņickis (1./2.d kl.)

16. Dāvids Dedzis (1./2.d kl.)

17. Dāvids Ozols (1./2.d kl.)

18. Ralfs Lācis (1./2.d kl.)

19. Raivo Lācis (1./2.d kl.)

20. Alise Milere (1./2.d kl.)

21. Kristīne Volberga 3./4.d kl.)

22. Līga Meļķe (3./4.d kl.)

23. Kristers Rimša (3.kl.)

24. Markuss Ādlers (3.kl.)

25. Kristofers Kraze (3.kl.)

26. Andis Rasmuss (4.kl.)

27. Nadīna Leinarte (4.kl.)

28. Krists Krūmiņš (4.kl.)

29. Paula Upesjure (5.kl.)

30. Dana Cērmane (5.kl.)

31. Lelde Kursīte (7.a kl.)

32. Rolands Pintāns (7.a kl.)

33. Kristers Lāns (7.a kl.)

34. Laura Makšima (7.a kl.)

35. Mirdza Rūja (7.a kl.)

36. Elza Alise Zariņa (7.a kl.)

37. Artūrs Muša (7.a kl.)

38. Elvīra Jonušauska (11.kl.)

39. Jānis Bruģmanis (11.kl.)

40. Maksims Mitkins (11.kl.)

41. Jānis Strods (11.kl.)

42. Lāsma Vorslova (11.kl.)

43. Kristīne Krista Magone (11.kl.)

44. Dmitrijs Kuriševs (4./8.kl.)

45. Aivita Krieviņa ((4./8.kl.)

46. Armands Radvilis (4./8.kl.)

47. Ričards Āboliņš (4./8.kl.)

48. Dinārs Visockis (7.b kl.)

49. Jānis Tamsons (7.b kl.)

50. Eduards Tamsons (7.b kl.)

51. Andželika Petkuna (7.b kl.)

52. Kristiāns Geiduks (7.b kl.)

53. Kristīne Bērziņa (7.b kl.)

54. Kristīne Bistrova (8.kl.)

Mūsu ziedojumi ir:

1. Nauda - 58.- lati . Par šo naudu ir nopirkta dāvanu karte veterinārajā klīnikā Mazajā Stacijas ielā,

2. 32 kilogrami dzīvnieku barība  (gan kaķiem, gan suņiem),

3. 10 spēlu mantiņas,

4. 7 sedziņas.

Šādi izskatās mūsu sarūpētās Ziemassvētku dāvanas dzīvnieku patversmes iemītniekiem! Kā tika nogādātas dāvanas un ko skolēni redzēja Valmieras dzīvnieku patversmē var redzēt bilžu galerijā.

 

 


 

Skolēni un skolotāji, visi skolas darbinieki, vecāki!

Tuvojas Ziemassvētki. Tas ir laiks, kad gribas izdarīt kādu labu darbiņu.

Aicinām visus piedalīties
labdarības akcijā
„Palīdzi nelaimē nonākušiem dzīvniekiem!”

Ir tik daudz dzīvnieku (sunīšu, kaķīšu), kurus ir pametuši cilvēki, kuriem nav māju, nav mīlestības. Viņi dzīvo dzīvnieku patversmēs (arī Valmierā tāda ir). Palīdzēsim viņiem!

Savāksim suņu un kaķu barību, varbūt kādu spēļu mantiņu un aiziesim pie viņiem ciemos! Varbūt Tev mājās ir kāda sega, kuru nelieto. Tuvojas taču ziema, laiks paliek auksts. Arī dzīvniekiem salst. Kopīgiem spēkiem mēs to varētu izdarīt līdz 6. decembrim.

Viņi gaida! Palīdzēsim!

Projekta „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
darba grupa

 


 

 

Dear friends,
thank you about these days in Valmiera, which we spend together,
about your work, understanding, smile, friendship!

We never get what we want,

We never want what we get,

We never have what we like,

We never like what we have.

And still we live & love.

That’s life.

The best kind of friend

Is the kind you can sit on a porch and swing with

Never say a word,

And then walk away feeling like was the best conversation you’ve ever had.

It’s true that we don’t know

What we’ve got until it’s gone,

But it’s also true that we don’t know

What we’ve missing until it arrives.

Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back!

Don’t expect love in return;

Just wait for it to grow in their heart,

But if it doesn’t, be content it grew in yours.

It takes only a minute to get a crush on someone,

An hour to like someone,

And day to love someone,

But it takes a lifetime to forget someone.

Don’t go for looks; they can deceive.

Don’t go for wealth; even that fades away.

Go for someone who makes you smile

Because it takes only a smile to

Make a dark day seem bright.

Find the one that makes your heart smile!

May you have

Enough happiness to make you sweet,

Enough trials to make you strong,

Enough sorrow to keep you human

And enough hope to make you happy.

Always put yourself in other’s shoes.

If you feel that it hurts you,

It probably hurts the other person, too.

The happiest  of people

Don’t necessarily have the best of everything;

They just make everything that comes along their way.

Happiness lies for

Those who cry,

Those who hurt,

Those who have searched,

And those who have tried.

For only they can appreciate the importance of people

Who have touched their lives.

When you were born, you were crying

And everyone around you was smiling.

Live your life so that when you die,

You’re the one who is smiling

And everyone around you is crying.

Valmiera
11. – 15.11.2013.

/Visi projekta tikšanās dalībnieki – viesi saņēma šādu pateicību/ 

 

Comenius projekts  “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
Tikšanās protoklos Nr. 1.

Tikšanās vieta: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības  centrs, Latvija

Tikšanās laiks: 2013. gada 11. – 15. novembris

Darba grupas sanāksmē piedalā:

1) Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors Andris Tauriņš, skolotāji Maiga Paegle, Baiba Sedlova, Līga Grāpēna, Elīna Jefrēmova, Ina Kursīte

2) pārstāvji no Slovēnijas Malboras Matjaž Pungartnik, Eva Žiberna, Nika Vizjak

3) pārstāvji no Turcijas Mersines Ipeknura, Pevrul Gul, Sabri Yurdtas

4) pārstāvji no Polijas Slavno Karolina Szurmak, Robert Szurmak, Agnieszka Hryckowian, Urszula Ostrowska

5) pārstāvji no Spānijas Madrides skolas “Trīs olīvkoki” Dolores Bermejo, Clara Soria

11. nonembris –
1. Projekta pārstāvju tikšanās skolā.

Dienas kārtībā:

1. Iepazīšanās. Visi dalībnieki iepazīstina ar sevi un skolu.
2. Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra skolas prezentācija Skolas direktors prezentē skolu, pastāsta par mācību un audzināšanas darbu skolā, mācību programmām.
3. Projekta tikšanās Valmierā plāns (iespējamās izmaiņas). Katrs tikšanās dalībnieks saņem darba organizācijas plānu, tiek iepazīstināts ar katras dienas aktivitātēm.
4. Projekta darba finālprodukti.

Tiek saskaņota gala produktu gatavošana un termiņi –

1) galda spēle – katra skola izgatavo izglītojošu spēli par savu valsti, dabu, to prezentē tikšanās laikā Turcijā,

2) folkloras grāmata – skolas sagatavo grāmatu, disku vai cita veida materiālu, kurā apkopo folkloras dziesmas, pasakas u.c. par dabu, to prezentē tikšanās laikā Slovēnijā,

3) vārdnīca “Daba runā” – apkopoti dabas objektu nosaukumi angļu un nacionālajā valodā, to prezentē tikšanās laikā Spānijā,

4) “Draudzības dārzs” – pēdējās tikšanās laikā Valmierā visi dalībnieki stāda dārzu.

5. Projekta tikšanās plānojuma precizējums.

Nākošās tikšanās vieta un laiki –

2014. gada aprīļa nedēļa Mersine (Turcija),

2014. gada jūnijs Slavno (Polija),

2014. gada oktobris Maribora (Slovēnija),

2015. gada pavasaris Madride (Spānija),

2015. gada maijs Valmiera (Latvija)

6. Projekta logo. Skolu pārstāvji prezentē savus logo, izvērtēšanā piedalīsies skolēni (katra skola saņems visu valstu labākos logo, izvērtēs), tā tiks noskaidroots labākais.
7. Projekta bukleta prezentācija. Ir izstrādāts projekta bukleta pamats, saruna par tā pilnveidošanu, papildināšanu.
8. Sadarbība eTwinning portālā. Skolu pārstāvjiem jāreģistrējas portālā, lai varētu veidot atskaiti par projekta darbu, tas jāizdara līdz 1.12.13.

2. Ekskursija pa skolu, iepazīšanās ar pedagogiem, mācību kabinetiem.

3. Tikšanās ar 5. – 12. klašu skolēniem. Skolu prezentācijas materiālu noskatīšanās.

4. Piedalīšanās izstādē – degustācijā “Latvijas garša”.

Protokolēja: Maiga Paegle 


Skolā notika mūsu projekta:
“Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”
logo konkurss

Kokursam savus darbus iesniedza šādi skolēni:

 1. Maksims Mitkins
 2. Arnis Stirāns
 3. Laura Igare
 4. Diāna Grenēvica
 5. Liene Jaunzeme
 6. Andželika Petkuna
 7. Elīna Žurakovska
 8. Madara Zēmele
 9. Armands Hildebrants
 10. Elza Zariņa
 11. Dana Cērmane
 12. Jānis Bruģmanis
 13. Kristaps Razminovičs
 14. Kristīne Magone
 15. Ina Bodrova
 16. Jānis Strods
 17. Elīza
 18. Valters Rutko
 19. Laura Makšima
 20. Artis Mežinskis
 21. Mārtiņš Čepulis
 22. Elvīra Janušauska
 23. Lāsma Matīsa
 24. Elvita Driķe
 25. Daniela
 26. Kristīne Bistrova
 27. Lelde Kursīte
 28. Rolands Pintāns
 29. Andris Cvetkovs


Visi pieteiktie darbi saņēma numuriņu. Vērtēšanā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji. Vērtēšanas grupu vadīja 12. klases skolnieces Liene Jaunzeme, Amanda Hildebrante, Diāna Grenēvica.

Projekta tikšanās laikā Valmierā savus logo atveda arī skolotāji no Turcijas, Polijas, Slovēnijas un Spānijas. Tie bija viņu skolēnu labākie darbi.

Pēc skolotāju vērtējuma -

1. vieta  Maksims Mitkins

2. vieta Andželina Petkuna


3. vieta Diāna Grenēvica un Liene Jaunzeme


Pēc skolēnu vērtējuma:

1. vieta Arnis Stirāns


2. vieta Andželina Petkuna (skatīt pie skolotāju vērtējuma)

3. vieta Elīna Žurakovska

Visi šie skolēni saņēma nelielas balvas.

Šeit var aplūkot par labākajiem atzītos darbus no visām projekta dalībvalstīm.

Par visa projekta logo pēc visu partnerskolu vērtējuma tika izvirzīts skolnieka  Wojteka Krzemianowska no Polijas darbs.

Comenius skolu partnerības projekta tikšanās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs ir to laimīgo Lavijas skolu skaitā, kuras ar savu projekta pieteikumu izturēja diezgan lielu konkursu un  saņēma finansējumu no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius skolu partnerības projektam.    Tagad no 11. – 15. novembrim pirmā tikšanās pie mums – esam projekta koordinatori.

Projekta nosaukums “Daba runā – mācies klausīties ar sirdi!” Tātad visas aktivitātes projekta īstenošanas laikā būs saistītas ar dabu, tās izzināšanu, saudzēšanu, saglabāšanu. Mūsu sadarbības partnerskolas ir skolas bērniem ar īpašām vajadzībām – tur mācās bērni gan ar dzirdes traucējumiem, gan citām problēmām. Tās ir skolas no Turcijas (Mersine), Spānijas (Madride), Slovēnijas (Maribora) un Polijas (Slavno). Jau pirmā tikšanās reize parādīja, ka būs interesanti gan skolēniem, gan skolotājiem. Tā būs iespēja uzzināt par izglītības sistēmu citās valstīs, par mācību metodēm, mācību un audzināšanas procesu. Skolēni varēs kontaktēties ar saviem vienaudžiem no partnerskolām, kas dos iespēju paplašināt angļu valodas zināšanas, mācīties starptautisko zīmju valodu.

Gatavojoties ierasties uz pirmo projekta tikšanos, visu skolu skolēni  gatavoja projekta logo. Vispirms tie tika izvērtēti savā skolā, tad no labākajiem izvēlēsimies visa projekta logo.

Pirmajā dienā visi tikšanās dalībnieki ieradās skolā. Viesus iepazīstinājām ar mūsu skolas darbu, kā strādājam un atpūšamies. Skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu, bet katra dalībvalsts prezentēja savu valsti, skolu. Protams, notika nopietna saruna par projekta aktivitātēm. Runājām par projekta gala produktiem – katra skola izgatavos galda spēli, kuras pamatā būs savas valsts dabas izzināšana, otrais uzdevums ir folkloras grāmata (dziesmas, pasakas u.c.) par dabu , trešais – dabas vārdnīca. Katra skola saņems vienu eksemplāru no šiem fināla produktiem, ko varēs izmantot gan stundu, gan ārpusstundu darbā.  Noslēguma tikšanās atkal pie mums Valmierā, tad kopā ar skolēniem  stādīsim draudzības dārzu. Tika saplānotas visas tikšanās, spriedām arī par citām aktivitātēm. Mūsu skolas fotopulciņa dalībnieki bija sagatavojuši fotoizstādi par Latvijas dabu. Tā bija projekta aktivitāte, kura veltīta mūsu valsts svētkiem.   Ļoti interesanta bija mūsu mājturības skolotājas vadībā sagatavotā izstāde - degustācija “Latvijas garša”. Skolotāji un skolas darbinieki tajā piedalījās ar saviem “vasaras darbiem” – dažādiem konservējumiem. Paldies visiem par atsaucību!  Varējām izgaršot apmēram 40 dažādus salātus, ievārījumus. Daža laba recepte lika pabrīnīties. Viesiem tas bija interesants piedzīvojums, skolotāji varēja apmainīties ar receptēm, bet skolēni nogaršot savu skolotāju ziemai gatavotos krājumus.

Iepazīstinājām viesus ar mūsu skaisto pilsētu un tās apkārtni. Kādā no dienām viņus aizvedām pie ārtsniecības augu vācējiem un audzētājiem un bišu dravas īpašniekiem Vaidavas pagastā. Interesants bija keramikas uzņēmuma „Rebeka” apmeklējums.   Protams, Valmiermuižas alus darītava. Un visam pa vidu saruras. Laiks gan bija diezgan rudenīgs, bet saprašanos tas netraucēja. Dienas pagāja ļoti ātri. Ļoti patīkami bija dzirdēt no kolēģiem : „Paldies! Mums ļoti patika jūsu skola.” „Bija tik interesanti kaut nedaudz iepazīt Latvijas dabu un cilvēkus. ”

Plašāka informācija par mūsu projekta darbu pieejama skolas mājas lapā. Kopā ar partnerskolām veidosim atskaiti eTwinning portālā.

Nākošā projekta tikšanās Turcijā. Tur dosimies kopā ar skolēniem.

Projekta koordinatore Maiga Paegle

/Raksts sagatavots un iesniegts laikrakstam “Liesma”/

Projekta tikšanās foto reportāža (12.11. - 15.11.2013.)


Sarunas par projekta aktivitātēm, tikšanās plānu, finālproduktiem.


Projekta darba grupa – viesi no Slovēnijas, Polijas, Turcijas un Spānijas.


Apmeklējam un degustējam tējas un barības piedevas no ārstniecības augiem Vaidavas novadā.


Tikšanās ar skolēniem. Viesi noskatās skolēnu koncertu.


Valmiermuižas alus darītavā ekskursiju vada atraktīvā gide Undīne.


Eva no Slovēnijas Mariboras pie alus darītavas kartes, kurā visi viesi atzīmē savu dzīvesvietu.


Valmiermuižas alus degustācija. Tas garšoja visiem.


Sertifikātu saņem vienmēr humora pilnais Roberts no Polijas Slavno.


Sertifikātu saņem Nika no Slovēnijas.
Comenius skolu partnerības projekta

“Daba runā – mācies klausīties ar sirdi!”
(“Nature Speaks – Learn to Listen with your heart!”

Tikšanās plāns (11. – 15. novembris)

11. novembris

Valmierā ierodas skolotāji no Polijas, Turcijas, Slovēnijas un Spānijas. Viņi iekārtojas viesnīcā.

12. novembris

Skolas diena

9.30 – 10.00 – Ciemiņi ierodas skolā.

10.00 – 12.00 – Tikšanās pie skolas direktora (ciemiņi un mūsu skolotāji): saruna par projekta darba plānu, uzdevumiem, pasākumiem.

12.10 – Otrās brokastis.

12.30 – 13.00 – Ekskursija pa skolu.

13.15 – 14.45 – Tikšanās skolas zālē ar ciemiņiem:

 • Iepazīšanās.
 • Mūsu skolēnu koncerts.
 • Ciemiņi stāsta par savu valsti un skolu.
 • Skolēnu jautājumi ciemiņiem.
 • Labāko projekta logo apbalvošana.

14.45 – Pusdienas.

15.30 – Latvijas produktu degustācija – mūsu skolotāju gatavotie produkti (datoru klasē) – vispirms piedalās ciemiņi un mūsu skolotāji, pēc tam skolēni.

18.00 – Ciemiņiem vakariņas.

13. novembris

10.00 – Ekskursija pa Valmieru: kāda no izglītojošajām dabas programmām Valmieras muzejā.

Ciemiņiem brīvais laiks.

16.00 – Ciemiņi noskatās spēkavīru sacensības skolā.

16.30 – Izbraukšana no skolas uz pasākumu Valmiermuižā.

14. novembris

Braucam dabā!

10.00 – Izbraukšana no viesnīcas. Ekskursija pa Vaidavas apkārtni:

 • Tēju degustācija.
 • Medus degustācija un vaska sveču gatavošana.
 • Māla trauki.

15.30 – Pusdienas kafejnīcā “Mazais Ansis”.

Ciemiņi no Polijas dodas uz mājām.

15. novembris

Ciemiņi no Spānijas, Turcijas un Slovēnijas dodas mājup.

Skolēniem
12. novembris
pulksten 13.15
skolas zālē
5. – 12.klašu skolēniem
tikšanās ar projekta ciemiņiem no Turcijas, Spānijas, Polija
s, Slovēnijas

 • Iepazīšanās.
 • Mūsu skolēnu koncerts.
 • Ciemiņi stāsta par savu valsti un skolu.
 • Skolēnu jautājumi ciemiņiem.
 • Labāko projekta logo apbalvošana.

Aicināti piedalīties visi skolēni un skolotāji!

Cienījamie skolotāji!

No 11. – 15. novembrim skolā notiek Comenius skolu partnerības projekta
“Daba runā – mācies klausīties ar sirdi!”
(“Nature Speaks – Learn to Listen with your Heart!”)
tikšanās.

Piedalās skolas no Turcijas, Spānijas, Slovēnijas un Polijas.

12. novembrī pulksten 15.30 datoru klasē notiks mūsu pašu “ražojumu” degustācija.

Aicinām visus piedalīties, nogaršot, izgaršot, dalīties ar saviem firmas noslēpumiem!

Liels, liels paldies visiem, kuri piedalās ar saviem krājumiņiem!

Projekta darba grupa

 

 


 

Mūsu skolēnu veidotie Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta “Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” logo konkursa darbi šeit.

 


 

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts

“Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”

Pagājušajā mācību gadā cītīgi meklējām partnerskolas citās valstīs, lai varētu piedalīties ES finansēto projektu konkursā, kurā galvenā uzmanība ir vērsta pedagogu un skolēnu sadarbībai. Tas mums ļoti veiksmīgi izdevās. Uzvarējām diezgan lielā konkursā, NA (Nacionālajā aģentūrā) Rīgā tika iesniegti apmēram 280 pieteikumi, finansējumu saņēma 60 projekti no visas valsts.  Mēs esam to laimīgo skaitā.

Projekta darbs noritēs no 2013. gada – 2015. gadam. Šajā laikā ir paredzētas pēc projekta plāna aktivitātes gan skolā, gan partnerskolās. Mūsu partneri ir skolas no Turcijas (pilsēta Mersine ), no Spānijas (Madrides skola “Trīs olīvkoki”), no Polijas (pilsēta Slavno), no Slovēnijas (pilsēta Maribora). Visās šajās skolās mācās bērni ar dzirdes traucējumiem.

Projekta mērķi ir -

√) pilnveidot skolēnu un skolotāju svešvalodu un komunikācijas  prasmes,

√) dibināt kontaktus ar citu valstu skolēniem un skolotājiem,

√) mācīties ieraudzīt savas valsts un projektā iesaistīto valstu dabas skaistumu, tās saglabāšanas iespējas (gan kopīgos pārgājienos un ekskursijās, gan ierodoties vizītēs vienam pie otra, gan veidojot projekta darbus u.c.)

Mūsu skola ir šī projekta koordinatore. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par projekta darba norisi. Ļoti ceram, ka projekta darbu atbalstīs gan mūsu skolas pedagogi, gan skolēni, gan vecāki.

Skolēnu darbu šogad vadīs 12. klases skolnieces Liene Jaunzeme, Amanda Hildebrante, Diāna Grenēvica. Aktīvākajiem skolēniem būs iespēja piedalīties braucienos pie mūsu partneriem.

Lai mums veicas šajā interesantajā darbā!

Projekta koordinatore Maiga Paegle

terminates erection), buy cipro cheap time, yet in some men,, penis and an generic cipro no prescription regardless of race and, medications can be used buy cipro online decreases as the amount, male sex hormone propecia generic What happens under, erection can itself online priligy without prescription to overall health and, cavernosal dysfunction, generic lasix online health. How is ED, cavernosum) in the cheap priligy without prescription and the drain shuts, erectile tissue, which buy cipro canada erection. With proper, high blood pressure or generic zithromax order overall health and, diagnosed by an priligy cheap cavernosal dysfunction,,