Pasākumi 2012./2013. m.g. 2. semestrī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Izlaidumu sarīkojumi notika:

9. klasei – 2013. gada 15. jūnijā plkst.14.00;


12. klasei –2013. gada 15. jūnijā plkst.17.00.


 


 

 

6. jūnijā VVBIVS-AC kolektīvs piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Raiskuma internātpamatskolā - reabilitācijas centrā. Notika iepazīšanās ar Raiskuma skolu, abu skolu darbinieki piedalījās kopīgās sportiskās aktivitātēs. 


 

Ceļā uz skolu

Šogad Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas- attīstības centra pirmsskolas izglītības grupu beidz: Ance Āboliņa, Madars Ķuzis, Amanda Ozola, Atis Matuzelis, Melisa Slaidiņa, Mareks Stienis un Parisa Upesjure-Lukša.

Visi bērni čakli apguvuši zinības un gatavi uzsākt mācības mūsu skolas 1.klasē, bet Mareks dosies mācīties uz Raiskuma skolu bērniem ar kustību traucējumiem.

Novēlam jaunajiem skolēniem labas sekmes mācībās, būt zinātkāriem un aktīviem un draudzīgiem kā līdz šim.


Pirmsskolas izglītības skolotājas

 

 


 

 

Par aktivitātēm sportā 2012./2013. m.g. apbalvoti:

1. Laura Vicinska 5. klase

2. Kristers Lāns 6a. klase

3. Armands Hildebrants 8a klase

4. Mārtiņš Čepulis 8a. klase

5. Valters Rutko 8a. klase

6. Elvita Driķe 8b. klase

7. Jānis Bruģmanis 10. klase

8. Maksims Mitkins 10. klase

9. Jānis Strods 10. klase

10.  Kristīne Krista Magone 10. klase

11.  Elvīra Jonušauska 10. klase

12.  Andris Cvetkovs 11. klase

13. Maira Bruže 12. klase

14. Artis Gobiņš 12. klase

15. Inta Hartmane 12. klase

16. Sanita Upīte 12. klase

17. Annija Vestfāle 12. klase

18. Alvis Vestfāls 12. klase

19. Arvis Vocišs 12. klase

Sporta skolotāju metodiskā komisija 30.05.2013.

 


 

Tūrisma diena 30. maijā

Komanda Foto orientēšanās Tūrisma trase Būris Siera cehs Burti Punkti kopā Vieta
Supermeņi 7 6 4 6 5 28 I
UMMC 3 4 3 7 6 23 III
Audzēkņi 6 5 5 2 4 22 4.
Kāmītis 1 7 4 3 1 16 5.-6.
Zeltiņi 4 2 7 5 7 25 II
ASV 2 1 6 4 2 15 7.
Honda 5 3 4 1 3 16 5.-6.

Supermeņi ir paši labākie! Komandas sastāvā 10. klases skolēni: Elvīra Jonušauska, Kristīne Krista Magona, Maksims Mitkins, Jānis Bruģmanis, Jānis Strods.

Paldies ATC ‘’Eži”!

Bildes no pasākuma bilžu galerijā, kā arī vairāk bilžu lapā failiem.lv šeit un šeit.

Sporta skolotājas Dace Melbārde un Ligita Vasiļevska 

 

Skolas labāko skolēnu ekskursija

Pēc skolotāju un pašu skolēnu izvērtējuma no katras klases (1. - 11. klase) tika izvēlēti tie skolēni, kuri ar savu attieksmi pret mācību darbu, uzvedību, piedalīšanos skolas pasākumos ir pelnījuši piedalīties labāko skolēnu ekskursijā. Kopā braucienā piedalījās 22 skolēni:

1. Ina Bodrova

2. Rolands Pintāns

3. Kristīne Bistrova

4, Armands Hildebrants

5. Viktors Kņazkins

6. Elvita Driķe

7. Laura Igate

8. Andris Cvetkovs

9. Kristians Geiduks

10. Merisa Reinholde

11. Elīna Rieba – Utricka

12. Artūrs Bērts

13. Dace Viļuma

14.Sāra Lubūze

15. Roberts Immurs

16. Daniels Rozenbaums

17. Kristofers Kraze

18. Nadīna Leitarte

19. Atvars Naglis

20. Krists Krūmiņš

21. Elīza Geiduka

22. Madara Zēmele

Un tā 27. maija rītā devāmies ceļā. Šoreiz ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Latvijas skaistākajām vietām . Braucām uz Līgatnes apkārtni. Vispirms devāmies uz Vienkoču parku. Skolēni uzzināja, kas ir vienkocis. Tie ir priekšmeti, kuri ir izgatavoti no viena koka. Izstaigājām dabas taku. Interesanti bija takā izstādītie dažādie maketi – apkārtnes muižas, Līgatnes papīrfabrikas  ēkas u.c. Mazais Roberts Immurs pat varēja pastāstīt, ka agrāk Sibīrijā cēla  koka mājas bez naglām. Pēc pastaigas ta taku mazliet atpūtāmies jauki iekārtotajā spēļu laukumā.

Tālāk devāmies uz Līgatnes dabas taku. Protams, bija jānopērk arī saldējums un dzeramais. Tad gājām iepazīties ar dzīvniekiem. Apmēram 4 kilometrus garo taku izstaigājām 2 stundās. Prieks bija par mazo klašu skolēniem, kuri ar ļoti lielu interesi skatījās un pētīja dzīvniekus. Daudz izstāsīt varēja 1. klases skolēns Artūts Bērts. Tas bija jauki.

Mājupceļā vēl apstājāmies Ieriķos, kur arī ir ļoti sakopta un skaista dabas taka pie upītes un vecajām dzirnavām. Interesantas bija no dabas materiāliem veidotās dažādas dzīvnieku, cilvēku figūras – brieži, alnis, mežacūku ģimene, dzērves, gliemeži.

Paldies Andrim Cvetkovam, kurš bija mūsu fotogrāfs. Skatoties skaistās fotogrāfijas, mēs vēlreiz varam izstaigāt šīs skaistās vietas.

Ar bildēm no ekskursijas var iepazīties šeit.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

27.05.2013. notika starpklašu volejbola turnīrs. Paldies skolēniem – tiesnešiem, līdzjutējiem! Uzvarēja 12. klases komanda. Komandas sastāvā: Maira Bruže, Artis Gobiņš, Alvis Vestfāls, Arvis Vocišs un Amanda Hildebrante  (11. klase).

Apsveicam!


 

 21. maijs 5. – 11. klašu skolēniem šogad pagāja ģeogrāfijas zīmē kopā ar Rīgas skolēniem. Vispirms notika ģeogrāfijas spēle starp skolēnu un skolotāju komandām. Šoreiz spēlē piedalījās 3 komandas: skolotāju komanda, mūsu skolas komanda un Rīgas skolas skolēnu komanda.

Spēle noritēja ļoti spraigi. Notika sīva cīņa par katru punktu. Veiksme jautājumu izvēlē un zināšanas arī noteica spēles iznākumu. Spēles rezultāti bija līdzvērtīgi. Komandas šķīra tikai 1 punkts, un šogad atkal uzvarētājas godā tika skolotāju komanda.

Taču visi spēles dalībnieki izbaudīja spēles prieku, jaukas emocijas un uzzināja kaut ko jaunu.


Tālāk 14:30 skolas pagalmā tika dots starts foto orientēšanās sacensībām Valmieras ielās. Foto orientēšanās materiālu iepriekšējā mācību gadā sagatavoja projektu nedēļā paši skolēni skolotājas B. Sedlovas vadībā.

Piedalījās 4 komandas, kurās draudzīgi apvienojās mūsu skolēni un ciemiņi 1 stundas laikā vajadzēja atrast iespējami daudz objektu, tos arī nofotografējot savā telefonā. Uzvarēja „Skaistā komanda”, kura atrada 16 objektus no 20 iespējamiem. Sacensību tiesneses bija Kristīne un Liene. Skolēniem un ciemiņiem pasākums ļoti patika, un mēs turpināsim šo tradīciju – pavasarī tikties ar Rīgas skolas skolēniem ģeogrāfijas pasākumā.


Ģeogrāfijas skolotāja B. Sedlova

 


 

Trešdien, 22. maijā Valmieras 5. vidusskolā notika Valmieras pilsētas PII sporta spēles „Puķu spēles – 2013”, kurās piedalījās vienpadsmit Valmieras PII. Mūsu audzēkņi – Madars, Ance, Parisa, Mareks, Atis, Āris, Amanda, Artūrs, Kristers, Bella, Kristīne, Melisa un Ginta piedalījās  astoņās sporta aktivitāšu stacijās. Bērniem ļoti patika, viņi bija priecīgi kopā sportot, kā pasākuma devīze to vēstīja:

„Meitenes un zēni,

Puķu pļavas bērni,

Visi kopā nākam,

Sportot sākam.”

Atzinības rakstu no Valmieras pašvaldības par audzēkņu sagatavošanu un dalību sporta spēļu organizēšanā saņēma sporta skolotāja Ligita Vasiļevska.

Savukārt sporta skolotāja Ligita Vasiļevska izsaka pateicību visam PII kolektīvam par dalību sporta spēlēs un sportiskajām ikdienām.


Sporta skolotāju metodiskā komisija
Drošības diena

13. maijā Drošības dienas pasākumā bērnudārza grupiņā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa, Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Kārtības policijas pārstāvji bērniem stāstīja par to, cik svarīgi ir automašīnā piesprādzēties , atgādināja, kā pareizi šķērsot ielu un pārvietoties ar velosipēdu.

Ugunsdzēsības pārstāve bērniem skaidroja, kādēļ nedrīkst aiztikt dažādas lietas, līst pussabrukušās celtnēs, kā uzvesties uz ūdens un tā tuvumā.

Valsts robežsardzes pārstāvji bērniem stāstīja par saviem pienākumiem un ikdienas darbu, iepazīstināja ar trim robežsargu palīgiem – bīglu šķirnes suņiem, kuri rādīja, ko dara robežsargu suņi, piemēram, kā meklē pazudušas lietas. Bīglu meitene Zave rādīja bērniem dažādus cirka trikus.

Suņu saimniece stāstīja bērniem, kā pareizi suni glaudīt, kurām vietām nedrīkst pieskarties, mācīja, ka uz ielas jebkuram sunim nedrīkst iet klāt un samīļot. Vispirms ir jāprasa atļauja saimniekam, un tikai tad, ja saimnieks garantē drošību, dzīvniekam drīkst tuvoties.


Pirmsskolas MK vadītāja Uldze Strazdiņa

 


 

 

 

„Lai nesāpētu ne bērnam, ne suņam jeb 12 zelta likumi kā pareizi izturētie pret suni”

(Latvijas kinoloģiskās federācijas ieteikumi)

1. Likums. Izturies pret suni tā, kā tu gribi, lai izturas pret tevi.

2. Likums. Suns var izskatīties tik mīļš TOMĒR – neej (bez prasīšanas saimniekam) viņam klāt!

3. Likums. Nedari neko, ko suns var pārprast un uztvert kā briesmas!

4. Likums. Neskaties sunim acīs!

5. Likums. Netuvojies suņa astei, nemēģini to raustīt un nekāp tai virsū!

6. Likums. Netraucē suni, kad tas ēd. Nekādā gadījumā nemēģini viņam atņemt barību. Ēšana sunim ir kaut kas ļoti svarīgs.

7. Likums. Kad tu rotaļājies ar suni, uzmanies no viņa zobiem. Suns ļoti labprāt rotaļājas.

8. Likums. Nekad nemēģini izšķirt divus suņus, kas plēšas savā starpā.

9. Likums. Vienalga, vai tu baidies vai nē, bet nekad un nekādos apstākļos nebēdz no suņa.

10. Likums. Tev ir divas rokas. Sunim ir tikai zobi, lai kaut ko satvertu un noturētu.

11. Likums. Ja tu rotaļājies ar suni, drošības pēc paskaties, lai blakus būtu kāds pieaugušais.

12. Likums. Katrs suns ir citādāks.

  

 

Š.g. 15. maijā notika Pavasara krosa. Ar sacensību rezultātiem iespējams iepazīties šeit.


 


 

 

Mēs Eiropā!

No šā gada 22. aprīļa līdz 24. aprīlim 12. klases skolēni, skolas direktors Andris Tauriņš, skolotājas Ilona Berkolde, Antra Rozenberga un Elīna Jefremova viesojās Eiropas Parlamentā, kur tikās ar Eiropas Parlamenta deputātu Kārli Šadurski.

Diskusijas laikā skolēni uzzināja vairāk par Latvijas deputātu darba ikdienu, uzdeva interesējošos jautājumus. Brīvajā laikā apskatīja Beļģijas galvaspilsētu Briseli, vēsturisko centru – Antverpeni un studentu pilsētiņu Leuveni.


Atgriežoties mājās, 9. maijā nosvinējām Eiropas Savienības dzimšanas dienu, kurā prezentējām ceļojuma iespaidus, pārrunājām jautājumus, kas saistīti ar Latvijas iestāšanos Eirozonā.

Galvenās atziņas no brauciena:

•) ...iespaidu ļoti daudz;

•) ...ir jāceļo un jāiepazīst pasaule;

•) ...īss un jauks atpūtas mirklis pirms noslēguma kontroldarbiem;

•) ...iespēja pārbaudīt savas prasmes angļu valodā, spēju orientēties svešā vietā, spēju komunicēt ar citiem cilvēkiem.


Skolotāja Ilona Berkolde

 


 

 

Latvijas basketbolisti piedalās Starptautiskajā basketbolā turnīrā vīriešiem Stokholmā

Sakarā ar Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijas 100 gadu jubileju Latvijas basketbola komanda piedalījās Starptautiskajā turnīrā basketbolā vīriešiem. Sacensības norisinājās no š. g. 8. maija līdz 10. maijam Stokholmā, Zviedrijā. Šajā mačā piedaljās arī komandas no Igaunija, Lielbritānija un Zviedrijas.

8. maijā Latvijas komanda uzvarēja Lielbritānijas komandu ar rezultātu 86 : 40.

9. maijā Latvija spēlēja ar Zviedriju, rezultāts – 63 : 45.

10. maijā Latvija spēlēja ar Igauniju, rezultāts – 87 : 72.

Apsveicam mūsu komandu ar izcīnīto 1.vietu basketbola turnīrā!

Ar sīkāku informāciju varat iepazīties šeit

Latvijas komandas sastāvā piedalījās  mūsu skolas sportisti Arvis Vocišs un Maksims Mitkins (treneris Gatis Dunajevs), kā arī sportisti - skolas absolventi.
01. 05. 2013. Rīgā notika Sieviešu skrējiens – 7 km.

Sanita Upīte ir 834. no 1107 dalībniecēm, laiks: 48 min. 28 sec.

Elvīra Jonušauska ir 528. no 1107 dalībniecēm, laiks: 43 min. 42 sec.

Apsveicam!


Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde

 


 

26.aprīlī VVBIVS-AC notika vēstures konference "Skolas vide". Konference ir mūsu skolā  jauna darba forma, kas prasīja no skolēniem un vēstures skolotājas ilgstošu darbu sagatavošanās posmā. Konferencē ar pašu sagatavotiem materiāliem uzstājās muzeja pulciņa dalībnieki. Seši skolēni uzstājās ar prezentācijām par dažādām ar skolu saistītām tēmām, 11.klases meitenes piedalījās ar videomateriāliem par skolu un skolas muzeju.  11.klases skolēni uzņēmās atbildību par konferences organizatorisko pusi, tehnisko nodrošinājumu un tulkošanu. Ar konferences programmu var iepazīties šeit.

Esam ļoti apmierināti,ka konferences norise sagādāja gandarījumu  gan lektoriem, gan ieinteresēja klausītājus.

Uzslava par darbu pienākas Viktoram Kņazkinam, Elīnai Pudžai, Elvitai Driķei, Artim Mežinskim, Valteram Rutko,Armandam Hildebrantam, Amandai Hildebrantei, Lienei JAunzemei, Laurai Igarei, Diānai Grenevicai, Andrim Cvetkovam!

Vairāk bilžu galerijā.

Vēstures skolotāja Antra Rozenberga

 


 


Paldies par ieguldīto darbu novadpētniecības konkursā

"Kas interesants skolas muzejā?":

Laurai Igarei,

Diānai Grenevicai,

Amandai Hildebrantei,

Lienei Jaunzemei,

Andrim Cvetkovam,

Armandam Hildebrantam,

Antrai Rozenbergai,

Andrim Caunem!

Mūsu skolas sagatavotais videomateriāls izvirzīts konkursa 2. kārtu.

APSVEICAM!

Skolas administrācija

 


 

Mācību ekskursija

18. aprīlī 6.–8. klašu skolēni piedalījās mācību ekskursijā uz EKO Getliņiem, Saules muzeju un zinātnes centru „Zili brīnumi”.

EKO Getliņi ir lielākais un modernākais zaļās enerģijas ražotājs Latvijā. No Rīgas un 21 apkārtējās pašvaldības  ik dienas te ieved 1000 t atkritumus, kurus pārstrādājot iegūst poligonu gāzi. No šīs gāzes tālāk iegūst elektrisko enerģiju un siltuma enerģiju. Elektriskā enerģija tiek nodota Latvenergo, bet siltuma enerģiju izmanto uz vietas. Skolēniem ļoti patika siltumnīcas apmeklējums, kurā ar bioloģiskām metodēm audzē tomātus, puķes un arī zemenes.


Saules muzejā mēs uzzinājām, ka šāds muzejs ir vienīgais pasaulē. Šeit var aplūkot ap 400 dekorus par Sauli un dažādus ar Sauli saistītus priekšmetus. Skolēniem muzejā notika mācību stunda dabaszinībās par Saules sistēmu, kā arī skolēni piedalījās radošajā darbnīcā un paši varēja radoši izpausties, izkrāsojot savu saulīti, kuru varēja vest līdzi uz māju.


Zinātnes centra „Zili brīnumi” interesantajā ekspozīcijā skolēni aktīvi darbojoties guva izpratni par fizikas likumiem, matemātikas un bioloģija slietām. Zinātkāre ir ceļš uz zināšanām, bet zināšanas izskaidro brīnumus.


Ekskursijas laikā skolēni guva daudz jaunas zināšanas, iespaidus un jaukas emocijas.

Vairāk bilžu galerijā.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova

 


 

Burtiņu svētki

17. aprīlī skolā notika  Burtiņu svētki. Burtiņu svētku nodarbībās  piedalījās skolēni no 1.-1. klases līdz 4. klasei, kā arī speciālo klašu skolēni. Skolēni darbojās četrās uzdevumu stacijās:

1) Meklē vārdus!!

2) Loki burtu!

3) Meklē pirmo burtu!

4) Saliec vārdu!

Uzdevumu stacijā “Meklē attēlus”, skolēni meklēja vārdus ar atbilsošu attēlu, kuros  ir skaņas: Š, L, Z, S. Atrastos vārdus skolēni pareizi izrunāja.


Skolēni meklē vārda pirmo burtu uzdevumu stacijā “Meklē pirmo burtu”. Pirms burta meklēšanas , skolēns nosauca attēlā redzamo vārdu un pateica ar kādu burtu vārds sākas.


Skolēniem prieku sagādāja vārdu salikšana no zilbēm. Saliekot pareizi vārdu , redzams bija attēls. Saliktos vārdus skolēni izlasīja.


Vislielāko prieku skolēniem sagādāja burtu locīšana no plastmasas drātiņām.

Paldies skolēniem un internāta skolotājām!

Dzirdes kabineta skolotāja V.Ragēvičius 

Apsveicam!

Valmieras un starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiādē:

4. klases skolniecei Elīzai Geidukai - atzinība;

2. klases skolniekam Kristoferam Krazem - atzinība!

 


 

Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” ietvaros 10. aprīlī pl. 16:00 mūsu skolā notika projekta pieredzes apmaiņas pasākums:

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas skolēni rādīja izrādi "Ja paveiksies...", bet mūsu skolas skolēni - izrādi "Aijā, žūžū, Lāča bērns".

Bildes no pasākuma šeit.

 


 

No 2013. gada 11 līdz 13. aprīlim un no 18. līdz 20. aprīlim Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” kursi "Bērns ar dzirdes traucējumiem  vispārējās izglītības iestādē".

•) No 11. līdz 13. aprīlim kursos piedalījās projekta atbalsta izglītības iestāžu pedagogi.

•) No 18. līdz 20. aprīlim šādos kursos piedalījās tie Latvijas izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādās ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi.

Lektori kursos bija mūsu skolas pedagogi: D. Tanberga, I. Kalna, I. Želve, I. Kursīte, U. Strazdiņa, D. Liepiņa.

Arī mācību stundas kursu dalībniekiem rādīja mūsu skolas pedagogi.

 


 

No 2. līdz  4. aprīlim skolā notika projektu nedēļa. Skolēnu sadalījums pa darba grupām šeit.

Vairāk bilžu galerijā.

 


 

Bildes no pasākuma: sarīkojuma - koncerta "Mēs iesim tuvāk" Rīgas 8. Raiņa Vakara (maiņu) vidusskolā aplūkojamas šeit. 

Baltijas valstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolēnu 43. spartakiāde notika Rīgā no 21. līdz 24.03.2013.

Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Rīgas speciālās  internātpamatskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra (VVBIVS-AC) skolēni, komandu kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu.

VVBIVS-AC:

Galda teniss: Kristīne Krista Magone, Inta Hartmane (treneris Jevgēnijs Katajevs) - 3.vieta

Dambrete: Elīna Žurakovska, Annija Vestfāle; Maksims Mitkins, Armands Hildebrants (treneris Anzelms Tamanis) – 2. vieta

Šahs: Annija Vestfāle, Inta Hartmane; Alvis Vestfāls, Armands Hildebrants (treneris Anzelms Tamanis) – 2. vieta

Basketbols meitenes: Kristīne Krista Magone (treneris Gatis Dunajevs) – 2. vieta

Basketbols zēni: Maksims Mitkins, Alvis Vestfāls (treneris Gatis Dunajevs) – 1. vieta

Peldēšanā Latvijas izlasei 1. vieta (mūsu skolas sportisti šajā disciplīnā nestartēja).

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde 

Paldies par piedalīšanos XVII Integratīvajā mākslas festivālā Nāc līdzās

skolēniem J. Bruģmanim, J. Strodam, K. Magonei, L. Vorslovai, M. Mitkinam, E. Jonušauskai, D. Grenevicai, A. Hildebrantei,L. Jaunzemei, M. Čepulim, V. Rutko!

Paldies skolotājām U. Strazdiņai, E. Jefremovai un A. Reinertei par priekšnesuma sagatavošanu!

Esam izvirzīti uz festivāla Lielkoncertu 8. maijā Rīgā.

APSVEICAM!

Skolas administrācija

Tikšanās ar mežzini

Lēnām tuvojas pavasaris. Daba atmostas. Cilvēki varēs sākt veikt dažādus darbus – arī stādīt mežus. Lai uzzinātu par darbiem mežos, projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 20. martā skolā viesojās mežzinis Raimonds.

Sarunas sākumā mežzinis pastāsta par Latvijas mežu platībām. Mežus nocērt, bet atkal iestāda vietā. Meži - kokmateriāli ir Latvijas lielākā bagātība. Darbi mežā nav viegli. Stāstītājs rāda interesantu filmiņu par dažādas tehnikas izmantošanu meža darbos. Visvairāk sajūsmā par mazā traktorīša darba iespējām bija Aigars un Mārtiņš. Meža darbos izmanto mūsdienīgu tehniku, tāpēc vajag izglītotus strādniekus. Mežzinis pastāstīja par skolām, kurās var apgūt attiecīgas zināšanas. Arī meitenes var vadīt šo moderno meža tehniku, tāpēc visi skolēni klausījās ļoti uzmanīgi. Cerams, ka kāds no skolēniem kļūs par prasmīgu meža darbinieku.


Internāta skolotāja Ruta Ulme
Mācību ekskursija uz Rīgu

14. martā 9. - 12. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu – tur apmeklējām Valsts arhīvu, Anatomikuma muzeju un izstādi Latvijas Bankas ēkā “Latam 20”.

Vispirms devāmies uz Latvijas Valsts arhīvu. Tur jau mūs gaidīja gids. Mēs nelielā video prezentācijā iepazināmies ar arhīva darbu, ar iespējām, kādas tas piedāvā cilvēkiem. Skolēni paši digitāli varēja pārbaudīt, vai kāds no viņu dzimtas ir ticis izsūtīts uz Sibīriju 1941. vai 1949. gadā. Mēs redzējām arī telpas, kurās glabājas arhīva dokumenti. Interesanti bija apskatīt bijušo leģionāru pases.


Tad kāpām mūsu autobusā un braucām uz Anatomikuma muzeju. Pusotras stundas garā ekskursija gida pavadībā pagāja nemanot. Bija tāda sajūta, ka jaunieši būtu gatavi vēl un vēl  klausīties, uzdot jautājumus. Te liels nopelns ļoti atraktīvajam, interesantajam gidam. Viņš mācēja izvēlēties jauniešiem saistošus faktus un eksponātus. Gida komentāri par veselību, tās saglabāšanu  bija ļoti izglītojoši – kādu postu nodara nikotīns, alkohols, ūdens pīpes pīpēšana, nepareizi izvēlēts apģērbs u.c.


Pēc Anatomikuma apmeklējuma steidzāmies uz Latvijas Bankas ēku, kur apskatījāmies izstādi, kura ir veltīta mūsu latiņa 20 gadu jubilejai. Ļoti interesanti bija apskatīties, kā lata dizainu ir veidojuši dažādi mākslinieki. Izstādē bija apmēram 90 dažādu monētu. Mākslinieks naudas gabalam piešķir jaunu enerģiju – dod tēlu un simbola vērtību. Gides iepazīstināja ar monētu tapšanas vēsturi. Skolēni varēja piedalīties balsošanā par 2012. gada monētu un “Mana monēta”. Radošajās darbnīcās paši varēja uzzīmēt sava lata dizainu. Mēs redzējām  mūsu eiro naudas monētu paraugus, uz kuriem ir 2014. gads.  Interesanti bija arī apskatīties astoņas vai pat deviņas vecā sudraba pieclatnieka monētas. Tautā tās sauc par Mildām.


Visi skolēni atzina, ka ekskursija bija interesanta, ka viņi daudz uzzināja.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

Sporta aktualitātes

13.03.2013. Volejbols Valmieras vidusskolām "Lāse". Pirmo reizi mūsu skolu pārstāvēja abas komandas. Meiteņu komandā: Inta Hartmane, Maira Bruže – kapteine, Laura Igare, Amanda Hildebrante, Elvīra Jonušauska, Diāna Grenēvica, Kristīne Krista Magone, Elvita Driķe, Beāte Grīnšpone; zēnu komandā: Arvis Vocišs, Alvis Vestfāls, Maksims Mitkins - kapteinis, Jānis Bruģmanis, Jānis Strods, Mārtiņš Čepulis, Armands Hildebrants, Arnis Stirāns, Artis Gobiņš. Sešu komandu savstarpējās spraigās cīņās mūsu skolas abas komandas attiecīgi ieguva sestās vietas. Volejbolistiem cīņas spars turpināsies treniņos, kur viņus ikdienā trenē un sacensībām gatavo sporta skolotāja Dace Melbārde. Volejbolisti apņēmības pilni spēlēt volejbolu vairākas reizes nedēļā, ne tikai vienu, ja būs iespējas nākošajā mācību gadā.

13.03. 2013. Slidošanas noslēguma sacensības 4.klasei VOC. Četrās stafetēs un ātrslidojumā: meitenēm 1. vieta Madarai Zēmelei; zēniem 1. vieta Ralfam Liepiņam.


12.03.2013. notika PII slēpošanas sacensības. 1. grupā ātrākais slēpotājs ir Modris Dimza. 2. grupā ātrākā slēpotāja ir Parisa Upesjure – Lukša.

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde 

Pirmo reizi

Žetonu vakars Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā notika pirmo reizi skolas vēsturē, jo šogad skolu pabeigs desmit 12. klases skolēni. Vidusskolas klases mūsu skolā ir no 2010. gada.

Pasākuma 1. daļā 12. klases skolēni un viņu skolotājas Ilona Berkolde un Sandra Skabe saņēma žetonus. Pirmais skolas žetons tika uzdāvināts skolas muzejam. Žetonu vakara dalībniekus pārsteidza 10. un 11. klašu skolēnu sagatavotie apsveikuma priekšnesumi skolotāju Elīnas Jefremovas un Anitas Reinertes vadībā. Skolēnus, vecākus un pedagogus apsveica skolas direktors Andris Tauriņš.

Pirms Žetonu vakara 12. klases skolēni uzrakstīja savas pārdomas par aizvadītajiem skolas gadiem, raksturoja savus klasesbiedrus un skolotājas. Tas tika apkopots svētku avīzē. Ar to varēja iepazīties vakara dalībnieki. Pasākuma viesus priecēja foto pulciņa sagatavotā izstāde ,,Veltījums 12. klasei”.

2. daļā notika 12. klases skolēnu sagatavotā teātra izrāde ,,Aijā, žūžū, Lāča bērns”, kas veidota pēc Ulda Siliņa komēdijas motīviem. Tā bija trakākā un smieklīgā bērnu un zvēru luga, ko pēdējā laikā nācies noskatīties. Paldies par izrādes tapšanu jāsaka Ilonai Berkoldei, Uldzei Strazdiņai, Līgai Grāpēnai, Anitai Reinertei, Elīnai Jefremovai, Andrim Cvetkovam, Rudītei Ortlovai un Andrim Caunem. Tāpat paldies par dažāda veida atbalstu Gunitai Gumbrei, Lidijai Siliņai,  Valmieras Drāmas teātrim un gaismotājam Mārim Salmanim, Valmieras Valsts ģimnāzijai.

Žetonu vakara pēdējo daļu vidusskolēni atklāja, dejojot polonēzi.

Žetons – tā ir piederība savai skolai. Žetons – tas ir sākums nākošajam dzīves posmam. Lai mūsu divpadsmitajiem izdodas atrast savu vienīgo un to īsto dzīves ceļu!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte

 


 

Firmas „Daiļrades koks – Valmieras mēbeles” apmeklējums

Trešdien, 27. februārī skolēni no 2. līdz 4. klasei apmeklēja firmu „Daiļrades koks – Valmieras mēbeles”,  tautā sauktu par Valmieras mēbeļu kombinātu. Mūs sagaidīja meistars, kurš parādīja un  pastāstīja par kombināta darbu.

Skolēni tika iepazīstināti ar mēbeļu gatavošanu no koka apstrādes līdz gatavu mēbeļu iepakošanai. Skolēniem radās priekšstats par dažādām niansēm mēbeļu gatavošanā. Skolēni bija pārsteigti uzzinot, ka mēbeļu ražošana notiek ar datora palīdzību.

Skolēni redzēja, kā tiek gatavota sekcija, un pēc līdzi dotās pamācības visas detaļas tiek sakrāmētas un sapakotas kastēs. Gatavās mēbeles tiek sūtītas uz Vāciju.

1. – 4.  klašu internāta skolotāju MK

 


 

22.02.2013. mūsu skolas pedagogi piedalījās LIZDA Valmieras starpnovada arodbiedrības organizācijas radošo pedagogu saietā „TV ŠOVI”.


Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Komunikāciju prasmju pilnveide 5. – 7.klašu audzēkņiem” ietvaros turpinājās nodarbības – tikšanās ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu 20. februārī un skolas sociālo pedagogu Daci Zariņu 21.februārī.

Kopā ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu notika nodarbība „Saskarsmi ietekmējošie faktori”. Skolēniem tika skaidrots, ka saskarsme ir tilts starp mums un citiem cilvēkiem, ka tā ir saikne ar ārējo pasauli. Skolēniem tika izskaidrots ar piemēriem jēdziens „šķēršļu pārvarēšana”., kas ir svarīgi komunikācijā ar cilvēkiem. Saskarsmē cilvēks iegūst zināšanas par sevi – izzina pats sevi: analizē savas izjūtas, domas, rīcību.


Tiekoties ar skolas sociālo pedagogu , nodarbības tēma bija „Brīva izvēle un atbildība”. Nodarbības mērķis bija likt skolēnam saprast savas izvēles un atbildības nozīmi. Skolēni noskatījās filmu „Nāves mušpapīrs” par narkotiku lietotājiem. Daži no tiem, kas piedalījās filmā , vairs nav dzīvi. Filma lika skolēniem aizdomāties par atbildību par izdarīto izvēli,par to, ka neviens cits otra vietā nevar nodzīvot Tavu dzīvi, ka ir jāprot pateikt „nē’, kad tas ir vajadzīgs.


Skolotājas Zaiga Gredzena un Baiba Šēnberga

 


 

14. februārī skolā notika Angļu valodas olimpiāde, kurā piedalījās 18 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Angļu valodu skolēni sāk apgūt jau no 3. klases un mācās to trīs stundas nedēļā. Lai veiksmīgi tiktu galā ar 7 olimpiādes uzdevumiem, bija vajadzīgs plašs vārdu krājums, prasmes valodas lietošanā, kā arī gramatisko konstrukciju zināšana. Piedaloties šādos pasākumos skolēni uzzina kaut ko jaunu, nostiprina iepriekš apgūto.

Olimpiādes uzvarētāji

5. – 7. kašu grupā

1. vieta – Lelde Kursīte

2. vieta – Laura makšima

3. vieta – Andželika Petkuna

8. – 9. klašu grupā

1. vieta – B eāte Grišpore

2. vieta – Armands Hildebrants

3. vieta – Viktors Kņazkins

10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Liene Jaunzeme

2. vieta – Inta Hartmane

3. vieta – Sanita Upīte


Angļu valodas skolotājas Baiba Sedlova un Jekaterina Maksimova

 

 


 

Projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 14 skolēni un 3 pedagogi. 20. februārī piedalījās projekta pasākumā Rīgā - ziemas aktivitātes Mežaparkā, zinātkāres centra "Zili brīnumi" apmeklējums, pieredzes apmaiņas pasākums Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā.

 


 

Tikšanās ar Valsts policijas kapteini Gunitu Osi

Projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 5. un 6.a klases 19. februārī atkal devās izzināt karjeras noslēpumus. Šoreiz devās uz Valmieras Valsts policijas iecirkni. Skolēni vēlējās uzzināt – vai varētu kļūt par policistu?

Skolēnus sagaidīja Valsts policijas kapteine Gunita Ose. Viņa pastāstīja kā rīkoties, ja ir nozagts velosipēds, kā iegūt velosipēda vadītāja apliecību, kā īpašums jāreģistrē.

Zēni tika aicināti nesmēķēt, nepielietot vardarbību, bet izlīgt nesaskaņu gadījumā. Kapteine informēja par atbildības iestāšanos dažādos vecumos. Katrs pārkāpums tiek reģistrēts personas datu bāzē. Noziegumi gandrīz vienmēr tiek atklāti, un notiek tiesa, kura nosaka sodu. Neviens no soda neizbēg!

Skolēnus  iepazīstināja ar prasībām, lai varētu strādāt par policistu. Pati galvenā – būt fiziski attīstītam. Visiem policijā strādājošajiem cilvēkiem jābūt taisnīgiem, līdzsvarotiem un pieklājīgiem. Kapteine pastāstīja, kā policisti pavada brīvo laiku, par sacensībām un iegūtajiem apbalvojumiem, par policijas darbinieku vaļaspriekiem. Uz galda bija ļoti, ļoti liels albums – policistu ikdienas atspoguļotājs. Grūti bija pāršķirt lapas. Bet šķirot pa divi – izdevās!

Skolēni arī uzzināja, kas atrodas aiz restotajiem dzelzs logiem, kāpēc restotas kāpnes, cik ļoti īss ir aizturēto cilvēku pastaigu laiks un mazs pastaigu laukums.

Policista darbs ir atbildīgs, nopietns un ļoti vajadzīgs!

Danielai bija ļoti interesants jautājums – kur ir, ko dara pēdu dzinēja suns?


Internāta skolotājas Ilze Ābeltiņa un Ruta Ulme

 


 

Zīmējumu konkursa „Es skolas sportā uzvarētāji

PII  2. grupas kopdarbs: Ance Āboliņa, Parisa Upesjure Lukša, Amanda Ozola, Āris Mežiels, Madars Ķuzis, Melisa Slaidiņa.

PII  2 .grupa. Āris Mežiels.

1-4. klašu grupa. Sāra Lubūze.

5.-6. klašu grupa. Mirdza Rūja.

7.-9. klašu grupa. Elīna Žurakovska.

10-12. klašu grupa. Diāna Grenēvica.

Labākos darbus var apskatīt bilžu galerijā.


Paldies visiem konkursa dalībniekiem par zīmējumiem, skolotājiem par atbalstu!

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde 

 

2013. gada 12.februārī Rīgā notika draudzības spēles galda tenisā.

Meitenēm:

1. vieta Intai Hartmane,

2. vieta Kristīnei Kristai Magonei.

Zēniem:

3. vieta Arnim Stirānam.

Visi skolēni izcīnīja iespēju dalībai Baltijas valstu spartakiādē Rīgā šī gada martā. Vēl Latvijas komandu no mūsu skolas pārstāvēs: Annija Vestfāle, Alvis Vestfāls, Arvis Vocišs, Maxim Mitkin, Armands Hildebrants, kā arī sportisti no RNBVS.

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde

 


 

2013. gada 8. februārī mūsu skolas olimpieši – Jānis Bruģmanis un Jānis Strods startēja Latvijas Ziemas Olimpiādē 2-13 Ērgļos. Jauniešus startam brīvajā stilā 5 km gatavoja sporta skolotājas – Dace Melbārde un Ligita Vasiļevska. Ar startu esam gandarītas. Puiši izdarīja visu cik spēja un neskatoties uz vietām, slēpojuma laiki ir labi.

Mēs piedalījāmies, noslēpojām, mēs varējām! Sacensties ar sporta skolu audzēkņiem, kuri pārstāv arī savu skolu ir neiespējami, bet ar to, ka mūsu skolas labākie slēpotāji godam aizstāvēja skolas godu, mēs varam būt lepni. Liels paldies jāsaka: par inventāru un slēpju sagatavošanu ne īpaši labvēlīgajos laika apstākļos ATC „Eži”, par ēdināšanu – mūsu skolai, par autobusu - Valmieras pašvaldībai. Vienīgais ko nepaguvām – baudīt Olimpisko atmosfēru ar izglītojošo programmu, t.sk. atklāšanu, citu sacensību disciplīnu apskati, bet to nākamgad – 2014 Latvijas Ziemas Olimpiādē Ērgļos! Gatavosimies, sportosim!


2013. gada 9. februārī sporta skolotāja Dace Melbārde startēja slēpošanas sacensībās Baiļu apļi 2013” 7,8 km brīvajā stilā. S60 grupā viņa ieguva 1. vietu,, bet Tautas klasē 3. vietu. Līdzināmies! Lepojamies! Apsveicam!

Sporta skolotājas Ligita Vasiļevska un Dace Melbārde


 Sveču diena

2013. gada 6. februārī projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" izglītības programmas „Vizuālās un lietišķās mākslas pamati” ietvaros 1. - 3. klašu skolēni apmeklēja Valmieras novadpētniecības muzeju, kur viņi darbojās „Sveču programmā”. Skolēni ar interesi apguva vissenāko sveču gatavošanas veidu – ar mērcēšanu un audzēšanu. 4. klases skolēni apguva pavisam jaunu metodi Latvijā, kas pārņemta no Skandināvijas valstīm. Skolēni gatavoja „Kamīna rozes”. No kartona olu butiem (kastītēm), tos saplēšot, veido ziedlapiņas. Pagatavoto ziedu vairākas reizes mērcē izkausētā parafīnā. Darbiņš skolēniem labi padevās, un rezultāts iepriecināja. Pagatavotā roze ir lieliska dāvana, īpaši ziemā. Vai nav skaisti!


Skolotāja Sandra Grāvīte


 


 

Apsveicam!

Valmieras pamatskolu sporta spēlēs dambretē š.g.  6. februārī

1. vieta mūsu skolas komandai:

Arnim Stirānam,

Armandam Hildebrantm,

Ingaram Matutim,

Elīnai Žurakovskai.

Valmieras vidusskolu sporta spēlēs dambretē š.g.  6. februārī

2. vieta mūsu skolas komandai:

Alvim Vestfālam,

Maksimam Mitkinam,

Arvim Vocišam,

Annijai Vestfālei.

Paldies skolotājam Anzelmam Tamanim!

Skolas administrācija

 

  

„DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS” -  2013

Arī šogad, kā citus gadus, mūsu skolā notika akcija „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS”. Skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki tika aicināti dāvināt skolai grāmatas. Atsaucība bija laba, tāpēc skolas bibliotēka ir saņēmusi jaunas un interesantas grāmatas.

Dāvinājumi:

1.-1.klase – „Jautri mācos, ātri augu!”

Artūrs Bērts dāvināja „Lielākie pasaules noslēpumi

1.-2.klase – A.Brigadere luga „Sprīdītis”

1.-2.d klase – „Pasaka par salātlapiņu”, „Vinnija un pusnakts pūķis”, „Apburtā princese”.

Alise Millere dāvināja „Princeses Amēlijas stāstus” un „Bārbija un trīs musketieri”

2.klase – Kristofers Kraze dāvināja enciklopēdiju „KAS, KUR, KAD???”

4.klase – Elīza Geiduka dāvināja „Princese Ai”, M.Cielēnas „Apaļš, dzeltens, liels” un R.Kiplinga „Džungļu grāmata”

5.klase – G.Micāne „Lielās blēņas”, A.Sāna „Haizivs klases solā”,D.Geislere „Maksa un Mo-Mīla&Co”

5.-9c klase-A.S.Gailīte „Patrīcijas dienasgrāmata”, Ēzopa fabulas komiksos, „Remontdarbi mājās”

6a klase – Rokdarbu grāmata „200 krāsaini raksti”; „Tamborēsim zeķes”

6b klase – M.Rungulis „Aste, ko luncināt”, Dž.Kinnijs „Grega dienasgrāmata 5”

7.klase – „555 intelekta vingrinājumi bērniem”

8a klase - Dž.Kinnijs „Grega dienasgrāmata 5”

8b klase - Dž.Kinnijs „Grega dienasgrāmata 6”

9.klase – B.Manela „Mīlestības kruīzs”, D.Ozoliņa „Atmaskot direktori”, Dž.Blūma „Līdz mūža galam”

12.klase – U.Šēbere „Eiropas skaistākās pilis”

Paldies visiem klašu skolotājiem un audzinātājiem, kuri piedalījās akcijā!!!

Lielu paldies jāsaka skolotājām Lijai Ābelei par metodisko literatūru un žurnāliem, Jolantai Straumei par brīnišķīgajām bērnu grāmatiņām, Dacei Melnbārdei un Ligitai Vasiļevskai par R.Karlovskas „Rāpošanas vingrinājumiem”, Gaidai Stankevičai par dāvināto metodisko materiālu, 1.-2.klases skolnieces Līnas Viļumas māmiņas dāvātajiem „Ziemeļvidzemes ainavas noklusētajiem stāstiem”, kā arī Valmieras bērnu bibliotēkas dāvinājumiem – bērnu grāmatām.


Bibliotekāre Anita

 


 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

31. janvārī mūsu skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. - 12. klases skolēniem. Skolotāji izvirzīja dalībniekus – tos skolēnus, kuriem ir labas sekmes un prasmes šajos mācību priekšmetos.

Skolēni bija sadalīti divās klašu grupās -

1. grupa – 5. – 8. kl. skolēni,

2. grupa – 9. – 12. kl. skolēni.

Darbs notika pāros. Skolēni paši varēja izvēlēties, ar kuru skolēnu no savas grupas kopā veiks olimpiādes uzdevumus. Uzdevumi bija veidoti tā, lai skolēni varētu parādīt savas valodas pielietošanas un izpratnes prasmes. Visi olimpiādes dalībnieki strādāja ļoti apzinīgi un bija ieinteresēti. 11. klases skolniece Amanda Hildebrante pēc darba veikšanas teica: “Uzdevumi tiešām bija interesanti!”

5. februārī notika skolēnu apbalvošana. Visiem dalībniekiem bija sarūpēts jauks cienasts, bet 1., 2. un 3. vietas ieguvēji pāri saņēma arī nelielas balvas. Tie bija:

5. – 8. klašu grupā:

1. vieta Leldei Kursītei un Laurai Makšimai,

2. vieta Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam,

3. vieta Laurai Vicinskai un Mikam Avdejevam.

9. – 12. klašu grupā

1. vieta Kristīnei Kristai Magonei un Lienei Jaunzemei,

2. vieta Amandai Hildebrantei un Arvim Vocišam.

3. vietu dalīja 2 pāri

Sanita Upīte un Beāte Grīnšpone

un

Diāna Grenevica un Elvīra Jonušauska.

 

Paldies visiem dalībniekiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

Projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtību risku dzīves prasmju attīstīšana un integācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara ( maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”izglītības programmas „Komunikāciju prasmju pilnveide 5. – 7. klašu audzēkņiem ietvaros  tiek organizētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības, kā arī tiek aicināti dažādi speciālisti: skolas ārsts, skolas psihologs, sociālais pedagogs u.c. Nodarbības tiek veidotas ar mērķi, lai uzlabotu  skolēnu komunikācijas prasmes gan skolā ar skolas biedriem, gan sabiedrībā, veicinot runas lietošanu ikdienā.

Uzmanība tiek pievērsta arī jautājumiem, kas skar veselību un estētiskas vides veidošanu  ap sevi, kas ir būtiski, lai varētu labāk izprast sevi, citus, un, lai veiksmīgi veidotu pozitīvas savstarpējās attiecības.

31. janvārī skolēniem bija tikšanās ar skolas ārsti Baibu Alliku par veselības jautājumiem, kas ietver gan sociālo, gan fizisko, gan garīgo veselību. Sarunas laikā skolēni uzzināja, ko nozīmē katra šī veselība; tika pārrunāts , cik veselība ir nozīmīga, ka tā ir viena no veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumiem. Nodarbībā kā labas veselības piemērs tika minēts paraolimpisko spēļu zelta un sudraba medaļas ieguvējs Aigars Apinis.

Drīzumā būs tikšanās ar skolas psihologu.


Skolotāja Baiba Šēnberga
Mīti par profesijām

Projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 29. janvārī notika nodarbība ‘’Mīts par profesijām un interesēm.’’ Uzdevums- veidot kolāžu.

Vispirms pārrunājām par cilvēku dažādām interesēm- vienam interesē sports, citam kultūras pasākumi, vēl citam darboties ar dzīvniekiem. Bet varbūt kādam intereses saistās ar ēst gatavošanu un lielu ēšanu?

Skolēniem bija jāuzzīmē sava roka, zīmējums jāizgriež. No žurnāliem vajadzēja sameklēt atbilstošus attēlus par savām interesēm un vēlmēm. Tad tik sākās! Žurnāli gāja no rokas rokā, visi meklēja un grieza bildītes. Attēlus līmēja uz lielās rokas. Visatrāk savu ‘’roku’’izveidoja Rolands, viscentīgāk un kārtīgāk strādāja Kaiva. Cik dažādas intereses un vēlmes! Vislabākā ‘’roka’’ sanāca Leldei, meitenei sapnis ir nokļūt Itālijā.


Lai izdodas visas vēlmes piepildīt!

Internāta skolotājas Ruta Ulme un Ilze Ābeltiņa

 

 


 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sacensībās šahā piedalījās skolas komanda.

Individuālie sasniegumu 97.-99. dz.g.dz. grupā:

Zēniem:

2. vieta Armandam Hildebrantam;

3. vieta Ingaram Matutim;

3. vieta Kristapam Razminovičam

3. vieta Jānim Bričkam;

3. vieta Alim Vestfālam.

Meitenēm:

3. vieta Elīnai Žurakovskai;

3. vieta Beātei Grinšponei.

Kopumā skolas komanda izcīnīja 3. vietu.

Paldies skolotājam Anzelmam Tamanim!

 


 

 

Kā rīkoties, ja esi saslimis ar gripu?

1. Zvani savam ģimenes ārstam, bet vizītē nedodies!

2. Pēc iespējas ātrāk sāc zāļu lietošanu! Zāles lieto saskaņā ar ārsta norādījumiem!

3. Pazemini temperatūru!

Temperatūras pazemināšanai nedrīkst lietot aspirīnu.

4. Daudz dzer!

5. Pastiprināti lieto C vitamīnu!

6. Guli, guli un vēlreiz guli!

No žurnāla „Ievas veselība” Nr.2 2012. gada 25. janvārī

  

Skolas korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas skolotāji, kuri ikdienā papildina skolēnu radošo pasauli, mācot mūziku, deju, dziesmu, pašpilnveidei 23. janvārī apmeklēja ceļojošo izstādi „Kas ir mūzika?”.

Uz Cēsīm interaktīvā izstāde atceļojusi no Igaunijas zinātnes centra „AHHAA”. Izstādi izstrādājuši un izgatavojuši speciālisti no Skandināvijas lielākā zinātnes centra „Heureka” Somijā.

Mūzikas izstāde sastāv no 16 interaktīviem eksponātiem un apmeklētājiem ir iespēja:

•) radīt skaņas un mūziku, izmantojot dažādus instrumentus un metodes

•) uzzināt par skaņas fizikālajām īpašībām

•) uzzināt par mūzikas ietekmi uz indivīdu un sabiedrību

•) radīt mūziku, pat ja tu “nezini, kā…”

•) paraudzīties uz mūziku no jauna skatu punkta

•) izmēģināt dažādu akustisko telpu.

Izstādes apmeklējums bija jauka iespēja radoši darboties gan patstāvīgi, gan kopā ar kolēģiem. Tā ļāva ieraudzīt mūziku citā redzes lokā, kā to saskatām ikdienā. Mūzikas izstādē skaņas neredzamais un fiziskais fenomens kļuva saskatāms un taustāms.

Šīs izstādes apmeklējums kļūs kā aizraujošs piedzīvojums ikvienam!

Pēc izstādes „Kas ir mūzika?” apmeklējuma "ZINOO" centra darbinieks iepazīstināja ar citām izglītojošām un izklaides iespējām šajā centrā, rosinot dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.


Paldies par šīs izstādes apmeklējuma organizēšanu korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas vadītājai V. Ragevičiusai.

Saite par izstādi interneta vietnē:

http://www.youtube.com/watch?v=78MkCKDgyek

Skolotāja Līga Grāpēna

 


 

 

Valmieras pilsētas vidusskolu sacensības basketbolā VOC notika 23.01.2013. Skolas komandā: Arnis Stirāns, Maxim Mitkin, Arvis Vocišs, Alvis Vestfāls, Mārtiņš Čepulis, Dāvis Beitiks, Sandis Ķikurs, Armands Hildebrants. No 6. komandām izcīnīta 5. vieta.


Baltijas valstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolēnu 43. spartakiāde notika Rīgā no 21-24.03.2013.

Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Rīgas speciālās internātpamatskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra (VVBIVS-AC) skolēni, komandu kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu.

VVBIVS-AC:

Galda teniss: Kristīne Krista Magone, Inta Hartmane ( treneris Jevgēnijs Katajevs) - 3.vieta

Dambrete: Elīna Žurakovska, Annija Vestfāle; Maksims Mitkins, Armands Hildebrants ( treneris Anzelms Tamanis) – 2. vieta

Šahs: Annija Vestfāle, Inta Hartmane; Alvis Vestfāls, Armands Hildebrants (treneris Anzelms Tamanis) – 2. vieta

Basketbols meitenes: Kristīne Krista Magone ( treneris Gatis Dunajevs) – 2. vieta

Basketbols zēni: Maksims Mitkins, Alvis Vestfāls ( treneris Gatis Dunajevs) – 1. vieta