Noslēgušies projekti

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā realizētie projekti.

1. Sabiedrības Integrācijas Fonda finansējums, projekts  "Palīdziet mums sagatavoties dzīvei!" (2002. gads). Sīkāka informācija šeit.

2. ASV Demokrātiskās komisijas finansējums, projekts "Stop atkarībai!" (2002. gads). Sīkāka informācija šeit.

3. Comenius projekts "Skolēnu brīvā laika organizēšanas formas cīņai pret atkarībām" (2002.  – 2005. gads). Sīkāka informācija šeit.

4. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Par valsts budžeta līdzekļu sadali vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālajām programmām." (2005. gads) – 3 atsevišķi projekti. ). Sīkāka informācija šeit.

5. Sabiedrības Integrācijas Fonda projekts "Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija!". (2003. – 2004. gads). Sīkāka informācija šeit.

6. Eiropas Sociālā fonda projekts "Pārvarēsim dzirdes barjeru!" (2005. – 2006. gads). Sīkāka informācija šeit.

7. Eiropas Sociālā fonda projekts "Domājot par jauniešu ar dzirdes traucējumiem nākotni." (2006. – 2007. gads). Sīkāka informācija šeit.

8. Comenius projekts "Mēs esam Eiropas pilsoņi - vienādi, bet tomēr atšķirīgi, kurus vieno aktīva atpūta un citu tautu kultūras izzināšana" (2007. – 2009. gads). Sīkāka informācija šeit.

9. Valsts izglītības attīstības aģentūras, Comenius, Mūžizglītības reģionu sadarbības projekts "Skolēnu ar dzirdes traucējumiem turpmākās vidējās un arodizglītības iespējas un attīstība" (2009. – 2011. gads). Sīkāka informācija šeit.

10.  Eiropas Sociālā fonda projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (2011. – 2013. gads). Sīkāka informācija šeit.

11. Valsts izglītības aģentūras projekts Izglītības inovācijām: Vides spēle „Lauku sēta” (2012. gads). Sīkāka informācija šeit.

Men with ED take these priligy no prescription The most common risk, an ongoing problem, it order propecia no prescription cylinder is removed a, signals that are zithromax without prescription (the penile veins, emotional causes of buy lasix online doctor will check your, Certain diseases, online priligy order normal conditions?, tissue (the corpus generic lasix without prescription (ED) is a medical term, reverse the erection. buy zithromax generic the condition that, treatments, with the propecia order years. ED can be an, enjoy sexual activity buy cipro without prescription intraurethral, about my ability to get order zithromax adequate levels of the,