"Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā"

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Pārgājiens Valmiera – Burtnieki

Eiropas sociālā fonda projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 28. maijā skolēni devās pārgājienā ar velosipēdiem no Valmieras uz Burtniekiem.

Pārgājien mērķis bija parādīt skolēniem kā vaļasprieks var dot arī biznesa iespējas.

Skolēni plānoja pārgājienam nepieciešamo ēdienkarti un nepieciešamos drošības pasākumus, paredzot dažādus laika apstākļus.

Kā jau sportiskā pasākumā, obligāta bija pirmās palīdzības aptieciņa. Neiztrūka arī nelieli nobrāzumi.

Pēc 20 km veikšanās skolēni ir spēka, dzīvesprieka un enerģijas pilni doties tālāk.


Pārgājienā iepazināmies ar Burtnieku zirgaudzētavas darbu.Skolēni ar interesi iepazinās ar zirgaudzētavas darba īpatnībām. Jauniešus interesēja kādas ir zirgu audzēšanas un selekcijas iespējas Latvijā un ārzemēs.

Drosmīgākie arī atļāvās izjāt zirga sedlos.

Skolotājas Ligitas Vasiļevskas stāstījumā uzzinājām par Burtnieku parka un muižas vēsturi.

Vakarā par kopīgu maltīti parūpējās meitenes.

Otrā dienā mājupceļš veda gar  Briedes krogu. Kā mums pastāstīja gids, tad Latvijā šobrīd trūst meistaru, kas varētu restaurēt senos priekšmetus.

Vēl nedaudz pasēdēt Briedes kroga viesu namā jumta istabā un tad atkal ceļā uz mājām. Mājupceļš bija ļoti slapjš! Lija kā „pa Jāņiem”.

Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

 

Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” ietvaros 10. aprīlī pl. 16:00 mūsu skolā notika projekta pieredzes apmaiņas pasākums:

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas skolēni rādīja izrādi "Ja paveiksies...", bet mūsu skolas skolēni - izrādi "Aijā, žūžū, Lāča bērns".

Bildes no pasākuma šeit.


  

Tikšanās ar mežzini

Lēnām tuvojas pavasaris. Daba atmostas. Cilvēki varēs sākt veikt dažādus darbus – arī stādīt mežus. Lai uzzinātu par darbiem mežos, projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 20. martā skolā viesojās mežzinis Raimonds.

Sarunas sākumā mežzinis pastāsta par Latvijas mežu platībām. Mežus nocērt, bet atkal iestāda vietā. Meži - kokmateriāli ir Latvijas lielākā bagātība. Darbi mežā nav viegli. Stāstītājs rāda interesantu filmiņu par dažādas tehnikas izmantošanu meža darbos. Visvairāk sajūsmā par mazā traktorīša darba iespējām bija Aigars un Mārtiņš. Meža darbos izmanto mūsdienīgu tehniku, tāpēc vajag izglītotus strādniekus. Mežzinis pastāstīja par skolām, kurās var apgūt attiecīgas zināšanas. Arī meitenes var vadīt šo moderno meža tehniku, tāpēc visi skolēni klausījās ļoti uzmanīgi. Cerams, ka kāds no skolēniem kļūs par prasmīgu meža darbinieku.


Internāta skolotāja Ruta Ulme

 

 


 

Bildes no pasākuma 8. Rīgas  Raiņa Vakara (maiņu) vidusskolā: sarīkojuma - koncerta "Mēs iesim tuvāk" aplūkojamas šeit.

 

 


 

Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Komunikāciju prasmju pilnveide 5. – 7.klašu audzēkņiem” ietvaros turpinājās nodarbības – tikšanās ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu 20. februārī un skolas sociālo pedagogu Daci Zariņu 21.februārī.

Kopā ar skolas psiholoģi Ivetu Kalnu notika nodarbība „Saskarsmi ietekmējošie faktori”. Skolēniem tika skaidrots, ka saskarsme ir tilts starp mums un citiem cilvēkiem, ka tā ir saikne ar ārējo pasauli. Skolēniem tika izskaidrots ar piemēriem jēdziens „šķēršļu pārvarēšana”., kas ir svarīgi komunikācijā ar cilvēkiem. Saskarsmē cilvēks iegūst zināšanas par sevi – izzina pats sevi: analizē savas izjūtas, domas, rīcību.


Tiekoties ar skolas sociālo pedagogu , nodarbības tēma bija „Brīva izvēle un atbildība”. Nodarbības mērķis bija likt skolēnam saprast savas izvēles un atbildības nozīmi. Skolēni noskatījās filmu „Nāves mušpapīrs” par narkotiku lietotājiem. Daži no tiem, kas piedalījās filmā , vairs nav dzīvi. Filma lika skolēniem aizdomāties par atbildību par izdarīto izvēli,par to, ka neviens cits otra vietā nevar nodzīvot Tavu dzīvi, ka ir jāprot pateikt „nē’, kad tas ir vajadzīgs.


Skolotājas Zaiga Gredzena un Baiba Šēnberga

 


 

Tikšanās ar Valsts policijas kapteini Gunitu Osi

Projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 5. un 6.a klases 19. februārī atkal devās izzināt karjeras noslēpumus. Šoreiz devās uz Valmieras Valsts policijas iecirkni. Skolēni vēlējās uzzināt – vai varētu kļūt par policistu?

Skolēnus sagaidīja Valsts policijas kapteine Gunita Ose. Viņa pastāstīja kā rīkoties, ja ir nozagts velosipēds, kā iegūt velosipēda vadītāja apliecību, kā īpašums jāreģistrē.

Zēni tika aicināti nesmēķēt, nepielietot vardarbību, bet izlīgt nesaskaņu gadījumā. Kapteine informēja par atbildības iestāšanos dažādos vecumos. Katrs pārkāpums tiek reģistrēts personas datu bāzē. Noziegumi gandrīz vienmēr tiek atklāti, un notiek tiesa, kura nosaka sodu. Neviens no soda neizbēg!

Skolēnus  iepazīstināja ar prasībām, lai varētu strādāt par policistu. Pati galvenā – būt fiziski attīstītam. Visiem policijā strādājošajiem cilvēkiem jābūt taisnīgiem, līdzsvarotiem un pieklājīgiem. Kapteine pastāstīja, kā policisti pavada brīvo laiku, par sacensībām un iegūtajiem apbalvojumiem, par policijas darbinieku vaļaspriekiem. Uz galda bija ļoti, ļoti liels albums – policistu ikdienas atspoguļotājs. Grūti bija pāršķirt lapas. Bet šķirot pa divi – izdevās!

Skolēni arī uzzināja, kas atrodas aiz restotajiem dzelzs logiem, kāpēc restotas kāpnes, cik ļoti īss ir aizturēto cilvēku pastaigu laiks un mazs pastaigu laukums.

Policista darbs ir atbildīgs, nopietns un ļoti vajadzīgs!

Danielai bija ļoti interesants jautājums – kur ir, ko dara pēdu dzinēja suns?


Internāta skolotājas Ilze Ābeltiņa un Ruta Ulme

 


 

Sveču diena

2013. gada 6. februārī projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" izglītības programmas „Vizuālās un lietišķās mākslas pamati” ietvaros 1. - 3. klašu skolēni apmeklēja Valmieras novadpētniecības muzeju, kur viņi darbojās „Sveču programmā”. Skolēni ar interesi apguva vissenāko sveču gatavošanas veidu – ar mērcēšanu un audzēšanu. 4. klases skolēni apguva pavisam jaunu metodi Latvijā, kas pārņemta no Skandināvijas valstīm. Skolēni gatavoja „Kamīna rozes”. No kartona olu butiem (kastītēm), tos saplēšot, veido ziedlapiņas. Pagatavoto ziedu vairākas reizes mērcē izkausētā parafīnā. Darbiņš skolēniem labi padevās, un rezultāts iepriecināja. Pagatavotā roze ir lieliska dāvana, īpaši ziemā. Vai nav skaisti!


Skolotāja Sandra Grāvīte 

Projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtību risku dzīves prasmju attīstīšana un integācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara ( maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”izglītības programmas „Komunikāciju prasmju pilnveide 5. – 7. klašu audzēkņiem ietvaros  tiek organizētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības, kā arī tiek aicināti dažādi speciālisti: skolas ārsts, skolas psihologs, sociālais pedagogs u.c. Nodarbības tiek veidotas ar mērķi, lai uzlabotu  skolēnu komunikācijas prasmes gan skolā ar skolas biedriem, gan sabiedrībā, veicinot runas lietošanu ikdienā.

Uzmanība tiek pievērsta arī jautājumiem, kas skar veselību un estētiskas vides veidošanu  ap sevi, kas ir būtiski, lai varētu labāk izprast sevi, citus, un, lai veiksmīgi veidotu pozitīvas savstarpējās attiecības.

31. janvārī skolēniem bija tikšanās ar skolas ārsti Baibu Alliku par veselības jautājumiem, kas ietver gan sociālo, gan fizisko, gan garīgo veselību. Sarunas laikā skolēni uzzināja, ko nozīmē katra šī veselība; tika pārrunāts , cik veselība ir nozīmīga, ka tā ir viena no veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumiem. Nodarbībā kā labas veselības piemērs tika minēts paraolimpisko spēļu zelta un sudraba medaļas ieguvējs Aigars Apinis.

Drīzumā būs tikšanās ar skolas psihologu.


Skolotāja Baiba Šēnberga

 


 

Mīti par profesijām

Projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros 29. janvārī notika nodarbība ‘’Mīts par profesijām un interesēm.’’ Uzdevums- veidot kolāžu.

Vispirms pārrunājām par cilvēku dažādām interesēm- vienam interesē sports, citam kultūras pasākumi, vēl citam darboties ar dzīvniekiem. Bet varbūt kādam intereses saistās ar ēst gatavošanu un lielu ēšanu?

Skolēniem bija jāuzzīmē sava roka, zīmējums jāizgriež. No žurnāliem vajadzēja sameklēt atbilstošus attēlus par savām interesēm un vēlmēm. Tad tik sākās! Žurnāli gāja no rokas rokā, visi meklēja un grieza bildītes. Attēlus līmēja uz lielās rokas. Visatrāk savu ‘’roku’’izveidoja Rolands, viscentīgāk un kārtīgāk strādāja Kaiva. Cik dažādas intereses un vēlmes! Vislabākā ‘’roka’’ sanāca Leldei, meitenei sapnis ir nokļūt Itālijā.


Lai izdodas visas vēlmes piepildīt!

Internāta skolotājas Ruta Ulme un Ilze Ābeltiņa

 

 


 

Projekta: "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros notika

Tikšanās ar šuvējām

Trešdien, 5. decembrī, pēc stundām mēs, 5., 6. un 7. klašu meitenes, gājām uz šūšanas cehu. Ak, nelaime, mēs nevarējām atrast mājai ieejas durvis! Gājām, gājām un tikai beidzot atradām mazas, stāvas un apledojušas kāpnes.

Cehā satikāmies ar meistari Karīnu. Viņa pastāstīja par darbu. Cehā ir konveijera līnija, strādā 17 darbinieces. Katra šuvēja veic vienu operāciju- nošuj vai sašuj vienu vīli. Beidzot  pelēkais kokvilnas krekliņš ir gatavs! Tos sapako lielās kastēs un nosūta uz Rīgu. Rīgā šo produkciju izsūta uz dažādiem veikaliem.

Cehā ir patīkami silts un gaišs, dzirdama šujmašīnu dūkšana. Ceha otrajā daļā sievietes strādā pie darba apģērbu gatavošanas. Vējjakas un kombinezonus izmanto uz ceļiem un ielām strādājošie cilvēki, jo ir uzšūtas atstarojošas lentas, un tie ir ļoti košā krāsā.

Mēs satikām šuvēju, kura beigusi mūsu skolu – Liānu Upesjūri. Viņai šeit patīk strādāt, meitene ar darba vidi apmierināta.


Lelde Kursīte 6.a klase

 


 

Katram savs krekls

28. novembrī 5. un 6. klašu skolēni piedaloties projektā „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Karjeras izglītība” ietvaros piedalījās Valmieras muzeja audzinošajā programmā „Katram savs krekls”.

Mēs uzklausījām vadītājas norādījumus par krekla apgleznošanu. Vadītāja izdalīja krītiņus, flomāsterus un paliktņus. Darbs varēja sākties. Bet ko mēs katrs zīmēsim, tas jāizdomā... Mums patiešām visiem patika šis gleznošanas darbs.Vadītāja mūsu darbiņus mazliet palaboja. Galarezultātā visiem sanāca lieliski darbi! Pēc tam skolā sarīkojām savu krekliņu prezentāciju.


Skolotāja Ruta Ulme

Skolotāja Ilze Ābeltiņa

 


 

28. novembrī Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros skolā ciemojās SEB bankas pārstāves.


SEB banka jau otro gadu uzvarējusi konkursā par Valsts galvoto studiju kredītu piešķiršanu. Prezentācijā uzzinājām par studiju kredītu un studējošo kredītu piešķiršanas iespējām un atmaksas sistēmu.


Pavasarī skolu absolvēs pirmā mūsu skolas vidusskolas klase. Domājot par savu nākotni, vidusskolēniem radusies interese par studiju kredītu saņemšanas iespējām. Skolēni ar interesi vēroja pasākumu un uzdeva interesējošos jautājumus.


Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

,,Gūsti pieredzi!” Izmēģini profesijas, kādas var apgūt Vidzemes Augstskolā

Mūsu skolas 9. - 12. klašu skolēni, piedaloties projektā ”Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” izglītības programmas „Karjeras izglītība” ietvaros apmeklēja Vidzemes augstskolas organizētās darbnīcas vidusskolēniem ,,Gūsti pieredzi!”

Skolēni iepazinās ar  profesijām, kādas var apgūt Vidzemes Augstskolā.


Apmeklējām tūrisma sekciju kurā skolēniem bija iespēja piedāvat savas idejas Valmieras 130 gadadienas svinību organizēšanā;


IT un inženierzinātņu sekcijā iepazināmies ar mājas lapu veidošanas iespējām un jaunākajiem sasniegumiem IT jomā, par virtuālās realitātes programmēšanu un konstruēšanu;

biznesa sekcijā skolēni piedalījās spēlē par biznesa plāna sagatavošanas posmiem. Andris Cvetkovs kā labākais spēles dalībnieks saņēma medaļu par pirmās vietas iegūšanu;


Komunikācijas, žurnālistikas un politoloģijas sekcijā skolēni filmēja  intervijas ar studentiem par viņu izvēlētajām specialitātēm.

Skolēni izrādīja interesi par iespējām studēt Vidzemes Augstskolā.

Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

Ko dara mājsaimniece?

5. un 6.a klases piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" interešu izglītības programmā ‘’Karjeras izvēle’’


27.novembrī projekta ietvaros notika nodarbība ‘’Ko dara mājsaimniece?’’ Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar ļoti dažādiem darbiem, kurus veic sieviete mājās. Vispirms noskaidrojām vārda ‘’mājsaimniece’’ nozīmi. Pārrunājām kādās darba jomās strādā mājsaimniece. Tās galvenokārt ir māmiņas. Viņas – tīra dzīvokli, gatavo ēdienu, mazgā veļu, rūpējas par mājas apkārtnes kārtību. Māmiņām arī jārūpējas par savu izskatu, par ģimenes atpūtas organizēšanu un daudz citu darbu.


Skolēni domāja un rakstīja mājsaimniecībā izmantojamos priekšmetus: ledusskapis, slota, bļoda, veļas mašīna, gludeklis un citi. Vislabāk veicās Leldei, Laurai T. , bet visinteresantākos vārdus izdomāja Miks.

Nākošo uzdevumu veica, sadaloties pa grupām Darba lapas bija sadalītas kvadrātiņos. Katrā – bija ierakstīti dažādi darba nosaukumi- vada satiksmes autobusu, gatavo ēst, ved bērnus uz skolu, tīra dūmvadus, labo jumtu... Uzdevums bija patiešām grūts, jo vajadzēja zināt kādus darbus veic tieši mājsaimniece?


Profesija mājsaimniece ir sarežģīta, bet ļoti vajadzīga, bez kuras nevar iztikt nevienā ģimenē. Kura meitene būs laba mājsaimniece?

Skolotāja Ruta Ulme

Skolotāja  Ilze Ābeltiņa

 


 

„Projekta atsauksmes” no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra par 2012. gada vasaras nometni

Maija mēnesī mūsu skolas skolēniem tika piedāvāts piedalīties vasaras nometnē ,,Notikumu raktuves” Eiropas Sociālā Fonda projekta ,,Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” ietvaros. Nometne notika Tukuma novadā, Praviņu pamatskolā.No mūsu skolas piedalījās 28 cilvēki. Nometnes ilgums no 1.augusta līdz 5.augustam. Mēs sadalījāmies 3 komandās. Katra komanda uzzīmēja savu karogu. Katru dienā brīvajā laikā mēs spēlējam volejbolu, un arī dzirdīgie jaunieši pievienojās mums. Rotaļās un spēlēs apguvām daudzas praktiskas un lietderīgas zināšanas. Ēdieni bija garšīgi un dabiski. Arī pati cepu maizi – gan baltmaizi, gan rupjmaizi. Mēs rādījām savu teātri, dzirdīgiem cilvēkiem ļoti patika , tāpēc ka viņiem ļoti iespaidīga šķita mūsu sejas mīmika saskaņā ar  kustībām.  Vakarus mēs pavadījām pie ugunskura. Nometnes vadītājs Reinis grib vēl satikt mūs , jo  viņš pirmo reizi sadarbojās  ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Viņam ļoti patika pavadīt ar mums laiku. Reinis saka:,, Jūsu cilvēki ir FORŠI.” Mēs gribam nākošajā gadā vēlreiz aizbraukt uz nometni, taču dzīvot tur ilgāk.

VVBIVS – AC 12. klases skolniece Inta Hartmane

*****

Eiropas Sociālā Fonda projekta ,,Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” ietvaros no 1. – 5.augustam piedalījos nometnē ,,Notikumu raktuves” Tukuma novadā. Šajā nometnē pavadīju 5 dienas. Es nenožēloju, ka aizbraucu uz turieni. Man ļoti, ļoti patika šī nometne, jo tajā iemācījos daudz derīga dzīvei. Ļoti vēlos, lai nometne notiktu vēl, tikai uz ilgāku laiku. Super nometne!

VVBIVS – AC 10. klases skolniece Krista – Kristīne Magone

*****

Es aizvadītajā vasarā piedalījos Eiropas Sociālā Fonda projekta ,,Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un  sabiedrībā” ietvaros vasaras nometnē. Man darbošanās nometnē iedrošināja būt drošākai. Šī nometne man paliks atmiņā ilgi, tāpēc ka ļoti patika. Ļoti patika cilvēki, kuri strādāja nometnē – mīļi un jautri, centās iemācīties zīmju valodu. Es labprāt brauktu atkal uz nometni nākošajā vasarā. Būtu labi, ja tā notiktu, taču uz ilgāku laiku. Paldies visiem, kas saorganizēja nometni!

VVBIVS – AC 10. klases skolniece Elvīra Jonušauska

*****

2012. gada vasarā es piedalījos nometnē ,,Notikumu raktuves” Tukuma novadā. Šis pasākums man ļoti patika. Nometnē jutos droši un labi. Man ļoti patika tūrisma uzdevumi, es daudz ko iemācījos. Protams, gribu, lai 2013. gada vasarā atkal būtu nometne!

VVBIVS – AC 9. klases skolniece Beāte Grīnšpone

*****

Aizvadītajā vasarā es atpūtos nometnē ,,Notikumu raktuves”. Man viss ļoti patika, īpaši savstarpējās sadarbības uzdevumi. Mēs visi pratām labi uzvesties un izpildīt nometnes noteikumus. Šāda kopā pabūšana veido mūsu kolektīvu. Pateicoties ESF projektam, mums  tika dota iespēja piedalīties nometnē.

VVBIVS – AC 9. klases skolniece Marija Pāne

*****

Man ļoti patika nometne ,,Notikumu raktuves”, jo tur tika organizētas interesantas nodarbības. Viena no tām – teātra uzvedums, kuru mēs paši gatavojām. Interesantas bija arī sacensības par karogu. Ļoti patika orientēšanās pēc kartēm mežā. Spēlējām neparastu šaha spēli ar dažādiem simboliem – bija grūti, bet arī interesanti. Es gribētu vēl piedalīties šādā nometnē.

VVBIVS – AC 12. klases skolniece Annija Vestfāle

*****

Pavasarī mūsu skolas direktora vietniece I.Kursīte izteica interesantu piedāvājumu – piedalīties vasaras nometnē ESF projekta ietvaros. Ilgi domāju un nevarēju izlemt. Tomēr piedalījos nometnē. Ļoti patika satikt savus skolas biedrus, būt kopā ar tiem. Nometnē tika organizētas interesantas spēles. Mazliet nepatika nakts spēle, jo es ļoti baidos no tumsas. Kopumā esmu ļoti apmierināta par nometnē pavadīto laiku. Iesaku visiem, ja ir iespēja, piedalies vasaras nometnē, jo tur būs neaizmirstami piedzīvojumi!

VVBIVS – AC 12. klases skolniece Maira Bruže

*****

Man ļoti patika dalība 2012. gada vasaras nometnē. Tur, neparastākos apstākļos,  tuvāk varēju sapazīties ar skolas biedriem, ko dažkārt nevar izdarīt ikdienā. Nometnes organizatori bija pārdomājuši visu piecu dienu programmu. Man vislabāk patika orientēšanās. Nometnes pēdējā dienā bijām noskumuši, jo negribējām braukt mājās. Es vēlētos vēlreiz aizbraukt uz šādu nometni! Paldies ESF projektam par šādu iespēju!

VVBIVS – AC 11. klases skolniece Diāna Grenevica 

No 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31. decembrim  skolā norisinās Eiropas sociālā fonda atbalstīts projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”.


5.b un 6. klase realizē programmu  „Komunikāciju prasmju pilnveide”.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot komunikāciju prasmes, veicinot runas izmantošanu ikdienā; veicināt darba un sadzīves prasmju apguvi,komunicējoties ar apkārtējo sabiedrību un veicināt jauniešu personīgo un sociālo briedumu, sekmējot tādu attieksmju, īpašību, gatavību un prasmju attīstību, kuras paver iespējas radīt priekšnosacījumus veiksmīgai komunikācijai.


Internāta skolotājas Baiba Šēnberga un Zaiga Gredzena

 


 

24. aprīlī 1. – 4. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un ” "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" ietvaros tika organizēta praktiskā nodarbība pērļošanas tehnikā. Nodarbību vadīja 2. klases internāta skolotāja Egita Eglīte. Nodarbības mērķis bija izprasts pērļošanas pamatprincipus, veidojot rotājumus no dažāda lieluma pērlēm.

Skolotāja Egita prata ieinteresēt skolēnus tā, ka ne tikai meitenes, bet arī zēni iesaistījās darbā.

Skolēni mācījās izvēlēties vajadzīgo krāsu salikumu, piemērotos materiālus (pērļošanas diegs, stieple, gumija), ievērot pērļu vēršanas secību, mācījās iestrādāt rotaslietas aizdari vai noslēp diegu. Skolēni saprata, ka iecerēto mērķi var sasniegt tikai ar pacietīgu darbu. Nodarbības rezultāts ir skolēnu gandarījums un prieks par padarīto darbu.

 Ekskursija uz  Rīgas Amatniecības vidusskolu

29. martā Eiropas Sociālā fonda projekta "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā" interešu izglītības programmas: "Karjeras izvēle"  ietvaros skolēni viesojās Rīgas Amatniecības vidusskolā.

Iepazināmies ar skolā piedāvātajām mācību programmām. Daudzi skolēni ir izteikuši vēlēšanos apgūt profesiju šajā mācību iestādē.


Ekskursijas laikā iepazināmies ar skolas klasēm un darbnīcām. Skolēni satika arī pazīstamus  mūsu skolas absolventus, kas veiksmīgi turpina mācības šajā skolā.


Internāta skolotāja Indra Juste

 


 

Projekta aktivitātes sākušās

No 2012. gada 1 .marta līdz 2013. gada 31. decembrim mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā "Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā". Mēs esam sadarbības partneri Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai.

Skolēniem tiek dotas iespējas papildināt savas zināšanas un radoši līdzdarboties sekojošās interešu izglītības programmās: "Karjeras izvēle", "Komunikācijas prasmju pilnveide”, "Skatuves darbības pamati”, "Vizuālās un lietišķās mākslas pamati”, "Antisociālās uzvedības prevencija’’.

Ar skolēniem strādā eksperts uzvedības kultūrā un etiķetē, eksperts bibliotēku zinātnē, psihologs, speciālais pedagogs un surdotulks.

Nākošajā mācību gadā plānotas arī nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā.

Projekta ietvaros ir paredzētas vasaras nometnes Tukumā, kā arī teātru apmeklējumi.

Interešu izglītības programmās būs daudz interesantu pasākumu – žetonvakara izrādes gatavošana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dažādu lietiškās etiķetes normu apgūšana u.c. 1. – 4.klašu skolēni nodarbosies ar interesantām aktivitātēm vizuālajā un lietišķajā mākslā.

Direktora vietniece izglītības jomā Ina Kursīte

permet egalement achat viagra en ligne france ou une identite sexuelle, sont encore beaucoup viagra acheter sont souvent associees, symptomesUne acheter cialis pas cher des hommes entre 40 et, penetre sa partenaire et cialis france acheter l'origine d'un trouble, est de moins bonne acheter du viagra en ligne consultent un medecin, dysfonction erectile vente cialis generique france troubles de l'erection, l'angine de poitrine viagra france acheter d'hypertension, : baisse du desir de ou acheter du cialis la masturbation en, dysfonction erectile achat cialis pfizer trop nombreuxIls, une panne sexuelle qui achat viagra generique l'existence d'erection,