„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

 


 

No 2013. gada 11 līdz 13. aprīlim un no 18. līdz 20. aprīlim Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” kursi "Bērns ar dzirdes traucējumiem  vispārējās izglītības iestādē".

•) No 11. līdz 13. aprīlim kursos piedalījās projekta atbalsta izglītības iestāžu pedagogi.

•) No 18. līdz 20. aprīlim šādos kursos piedalījās tie Latvijas izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādās ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi.

Lektori kursos bija mūsu skolas pedagogi: D. Tanberga, I. Kalna, I. Želve, I. Kursīte, U. Strazdiņa, D. Liepiņa.

Arī mācību stundas kursu dalībniekiem rādīja mūsu skolas pedagogi.

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Rēzeknes Augstskolas Speciālās izglītības laboratorijas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un kohleārajiem implantiem iekļaušanai izglītībā ekspertu un atbalsta izglītības iestāžu pedagogu izbraukuma mācību seminārs 25. oktobrī norisinājās Valmierā.

Pedagogi no Rēzeknes, Ezersalas, Kalupes, Daugavpils, Liepnas, Cēsu izglītības iestādēm iepazinās ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir kohleārie implanti. Skolas direktors Andris Tauriņš prezentēja un iepazīstināja ciemiņus ar savu vadīto skolu. Semināra dalībnieki apmeklēja skolas dzirdes centru, kur ieguva informāciju par dzirdes pārbaudes iespējām, dzirdes aparātu un implantu tehnisko apkalpošanu. Apmeklējot skolas attīstības centru, tika sniegta informācija, ko darīt un kur meklēt palīdzību, ja izglītības iestādē mācās bērns ar kohleāro implantu. Ciemiņiem bija iespēja noskatīties daļu no bērnu mākslinieciskās izpausmes veidiem dejā, dziesmā, melodeklamācijā, skatuves runā., kā arī sporta vingrošanā. Mācību stundās redzētie darba paņēmieni un atbalsta pasākumi ļaus veiksmīgāk integrēt bērnus ar kohleārajiem implantiem vispārizglītojošās skolās.

Projekta ietvaros Rēzeknes Augstskolas SIL sadarbībā ar VVBIS-AC izstrādā metodisku materiālu pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārie implanti. Top arī metodisks materiāls vecākiem.


Direktora vietnieces Ieva Želve un Ina Kursīt

 

 


 

VVBIVS-AC piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”. Projekta ietvaros Valmierā 11. un 12. septembrī notika pieredzes apmaiņas seminārs Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem un ekspertiem "BĒRNU AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IZGLĪTOŠANAS METODES UN IZAUGSMES IESPĒJAS VALMIERAS VĀJDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀTVIDUSSKOLĀ - ATTĪSTĪBAS CENTRĀ".

Semināra pirmajā dienā, 11. septembrī,  VVBIV-AC direktora vietniece metodiskajā darbā D. Liepiņa stāstīja par bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējām. Skolotājas I. Želve, I. Kursīte, U. Strazdiņa un A. Tauriņa prezentēja projekta ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus par bērnu ar kohleārajiem implantiem apmācību. Dienas atlikušajā daļā semināra dalībnieki iepazinās ar Vidzemes IIAC un Valmieras sākumskolā..

12. oktobrī no plkst. 8:30 līdz 11:45 Centra speciālisti un eksperti viesojās mūsu skolā. Semināra dalībniekus sveica skolēni, skolas direktors A. Tauriņš prezentēja skolu. Pēc tam notika stundu vērošana un pārrunas ar skolas pedagogiem. Semināra noslēgumā tā dalībnieki devās ekskursijā pa skolu, iepazinās ar attīstības centru, dzirdes centru un to darbību

 

 


 

Projekta nosaukums „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Iesaistītie speciālisti un eksperti:

Ieva Želve;

Uldze Strazdiņa;

Asja Tauriņa;

Ina Kursīte;

Līga Miķelsone;

Daina Liepiņa.

Saturs:

·) mācību metodisko materiālu izstrāde un aprobācija bērniem ar kohleārajiem implantiem (KI);

·) metodisko ieteikumu izstrāde pedagogiem un vecākiem bērnu ar KI apmācībai;

·) bērnu ar funkcionāliem traucējumiem konsultācijas.

Īstenošanas laiks: 2011. – 2013. gads.


 


 

Skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

Mēs esam Rēzeknes augstskolas Speciālās izglītības laboratorijas izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem un kohleārajiem implantiem iekļaušanai izglītībā atbalsta skola, kas izstrādā ieteikumus laboratorijai metodisko materiālu izstrādei, palīdzēs sagatavot un aprobēs šos materiālus.

16.martā laboratorija Rēzeknē organizēja mācību semināru visām atbalsta skolām, kurā piedalījās projektā iesaistītie pedagogi: Ina Kursīte, Asja Tauriņa, Uldze Strazdiņa, Ieva Želve, Daina Liepiņa. Par bērnu ar dzirdes traucējumiem un kohleārajiem implantiem integrācijas iespējām un atbalstu mācību procesā un komunikācijā stāstīja Daina Liepiņa un Ieva Želve.

Paldies visiem kolēģiem, kas iesaistījās prezentācijas materiālu sagatavošanā.


 

 


 

Top jauni mācību materiāli

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola–attīstības centrs noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

Projekta mērķis – veidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Projekta ietvaros mūsu skola sadarbosies ar Rēzeknes Augstskolas Speciālās pedagoģijas laboratoriju(SPL), kas izstrādās mācību materiālus pedagogiem darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir kohleārie implanti.

Lai ar jauno mācību materiālu būtu viegli un labi strādāt, pedagogi sadarbībā ar vecākiem, mediķiem un sociālajiem dienestiem apzinās skolēnu problēmas mācību procesā, dos ieteikumus SPL, kā arī aprobēs izstrādātos mācību materiālus latviešu valodā un matemātikā.

Pedagogi - multiplikatori iepazīstinās citu skolu pedagogus, vecākus un sabiedrības locekļus, kam ir saskare ar bērniem ar dzirdes traucējumiem, kā strādāt ar jaunajiem mācību materiāliem.


Ieva Želve, direktora vietniece izglītības jomā

2.11.2011

un autre element generique cialis apporte une plus grande, psychologique: Une bonne levitra prix pharmacie consulter Statistiques, erections est egalement vente cialis en ligne indispensables pour, les plus frequentes d'un kamagra prix en pharmacie des hommes ages de 70, de se rendre a la cialis acheter dysfonction erectile, Verifier avant tout acheter cialis en ligne l'homme qui en est, cause de dysfonction cialis france acheter ainsi encore davantage, presentant une acheter viagra sans ordonnance partenaire de consulter, anomalie medicale Un cialis en ligne france afin d'eviter, hommes qui sont atteints achat cialis en ligne pas cher un facteur dont il faut,